Zaznacz stronę

Prezydent złożył podpis pod nowelizacją ustawy o Kodeksie Karnym oraz niektórych innych ustaw wdrażających mechanizm tzw. konfiskaty rozszerzonej

Pakiet zmian wycelowany jest w zorganizowaną przestępczość skarbową i ma na celu zarówno zwiększyć wykrywalność tego typu praktyk, jak i zniechęcić do podejmowania działań niezgodnych z prawem.

Kontrowersyjne przepisy zakładają, że majątek pochodzący z działalności przestępczej będzie mógł zostać przejęty przez skarb państwa, nawet w momencie gdy został on już przekazany osobom trzecim. To na podejrzanym będzie spoczywał ciężar udowodnienia, że uzyskany przez niego majątek został zgromadzony w sposób legalny. Analizowany będzie okres do 5 lat wstecz od daty wykrycia przestępstwa.

Ustawa będzie więc miała wpływ na obecnie toczące się postępowania i złamie w swoisty sposób zasadę nie działania prawa wstecz – co podkreśliło Sejmowe Biuro Legislacyjne oraz Rzecznik Prawo Obywatelskich.

Przepadek przedsiębiorstwa

Jedną z najbardziej kontrowersyjnych zmian jest mechanizm tzw. przepadku przedsiębiorstwa w momencie gdy było ono używane w działalności przestępczej i procederze wyłudzania podatków.

Ustawodawca przewidział jednak pewne mechanizmy ochronne, przed nadmiernym stosowaniem tej regulacji  w sytuacjach gdy skala nadużyć jest nieproporcjonalna do wielkości samej firmy. Przepadek nie będzie też dotyczył przedsiębiorstw prowadzonych przez osoby fizyczne.  W praktyce ma to więc zapobiegać sytuacjom gdy ta forma kary będzie stosowana automatycznie, przy każdego typu postępowaniu.

Kiedy nowe przepisy zaczną obowiązywać?

Nowe prawo zacznie obowiązywać w terminie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Ustaw.

Call Now ButtonZadzwoń teraz!