Zaznacz stronę

Pracodawca zatrudniając osobę do wykonywania danych czynności na wyznaczonym stanowisku powinien zwrócić uwagę na szereg elementów, dzięki którym zabezpieczy swoje interesy w odniesieniu do zatrudnianego pracownika. Odpowiadamy więc na pytanie: Na co zwrócić uwagę podczas zatrudniania pracownika? Zatrudnianie na umowę o pracę – o jakie dokumenty warto poprosić pracownika?

Na czym polega umowa lojalnościowa?

Umowa lojalnościowa to dokument, który jest podpisywany pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Zawiera ona informacje dotyczące zakazu podejmowania pracy w konkurencji lub zwrotów kosztów szkolenia w przypadku rozwiązania umowy o pracę przez pracownika przed wyznaczonym okresem.

Podpisanie takiej umowy zabezpiecza pracodawcę przed nieuczciwym pracownikiem, który po zatrudnieniu i poznaniu know-how firmy lub produkcji, chciałby zdobytą wiedzę w firmie wykorzystać poza nią do celów osobistych. Umowa lojalnościowa określa zakaz konkurencji, czas przez jaki umowa będzie obowiązywała, kwotę odszkodowania oraz ewentualną karę umowną.

Zaświadczenie o niekaralności (KRK)

W przypadku zatrudniania pracownika na niektóre stanowiska pracy, pracodawca powinien poprosić pracownika o przedstawienie zaświadczenia o niekaralności (KRK).

Kodeks pracy dokładnie określa o jakie dane osobowe może prosić pracodawca pracownika. W przypadku wymagania przez przyszłego pracodawcę większej ilości danych niż przewiduje to kodeks pracy (artykuł 221), pracodawca może podlegać karze.

Nie każdy pracodawca może prosić pracownika o przedstawienie zaświadczenia o niekaralności. Ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym precyzuje, którzy pracodawcy mogą uzyskać zaświadczenie o niekaralności od przyszłych pracowników.

Zaświadczenie o niekaralności jest wymagane np. w przypadku policjantów, nauczycieli lub sędzi.

Jakie dokumenty powinien nam przedstawić nowo zatrudniony pracownik?

Nowo zatrudniony pracownik powinien przedstawić pracodawcy świadectwa pracy oraz dyplomy ukończenia uczelni, w celu wyliczenia przez pracodawcę pracownikowi przysługującemu mu wymiaru urlopu.

Ostatnie świadectwo pracy pracownika jest też niezbędne w celu uzyskania informacji przez pracodawcę o liczbie dni choroby, za które zatrudniony otrzymał wynagrodzenie chorobowe będąc zatrudnionym u poprzedniego pracodawcy w tym samym roku, by wiedzieć, kiedy pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy.

Przy zatrudnianiu pracownika istotne jest dopatrzenie wielu elementów, które są regulowane przez przepisy, warto więc pewne kwestie kadrowe przekierować na osoby kompetentne w tym zakresie.

Zachęcamy do współpracy z naszym działem kadrowym, gdzie pomożemy Państwu w dopełnieniu formalności związanych z zatrudnieniem pracowników.

Wypełnij poniższy formularz lub zadzwoń!

Zapraszamy do współpracy!

Wymagana zgoda

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Call Now Button