Co powinien zawierać plan przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.?

Co powinien zawierać plan przekształcenia jednoosobowej działaności gospodarczej w spółkę z o.o.

 

Plan przekształcenia jest pierwszą czynnością, którą należy wykonać w momencie, gdy zdecydujemy się na przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. ów plan przekształcenia musi być napisany w formie aktu notarialnego. 

Co powinno znajdować się w planie przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.?

W planie przekształcenia powinna znajdować się informacja o wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy na określony dzień w miesiącu, który poprzedzał sporządzenie planu przekształcenia.
Należy, także dołączyć:
– projekt oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy,
– projekt aktu założycielskiego lub statutu,
– sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień poprzedzający, sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy,
– wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) przedsiębiorcy przekształcanego.
Następnie należy potwierdzić notarialnie ten plan przekształcenia. Kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku do odpowiedniego sądu, by ten wyznaczył biegłego rewidenta. Koszt tego wniosku wynosi 300 PLN. Wyznaczony biegły w ciągu 2 miesięcy przeprowadzi badanie przedstawionego mu planu przekształcenia.

Przykładowy plan przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

PLAN PRZEKSZTAŁCENIA JEDNOOSBOWEJ DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ
W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1.

Ja Andrzej Nowak (zwany dalej przedsiębiorcą przekształcanym) oświadcza, że prowadzę działalność gospodarczą pod firmą „Drewniane Kapliczki Andrzej Nowak” z siedzibą w Mielcu (39-300) przy ul. Powstańców Warszawy 120, NIP 123-456-78-91, REGON 582626893
Andrzej Nowak oświadcza, że ma zamiar przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która będzie prowadzić działalność pod firmą „Drewniane kapliczki sp. z o. o.”, zwaną dalej spółką przekształcaną.

§ 2.

Przekształcenie zostanie dokonane w trybie art. 5841 – 58413 KSH.

§ 3.

Wartość bilansowa majątku przedsiębiorcy przekształcanego na dzień 31.09.2020 r. wynosi 120000,30 PLN (sto dwadzieścia tysięcy złotych i trzydzieści groszy).

§ 4.

Kapitał zakładowy spółki przekształcanej będzie wynosił 5000 zł (pięć tysięcy złotych) i będzie się dzielił na 100 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 50 zł każdy.
Załączniki do planu przekształcenia:
1) projekt oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy przekształcanego;
2) projekt aktu założycielskiego spółki przekształcanej;
3) wycena składników majątku (aktywów i pasywów) przedsiębiorcy przekształcanego na dzień 31.09.2020 r.;
4) sprawozdanie finansowe przedsiębiorcy przekształcanego na dzień 31.09. 2020 r.

 

 

 

Grupa Warido
ul. Wodzisławska 358
44-274 Rybnik
tel.: (+48) 537 726 726
email: sekretariat@warido.com

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Spis treści

Potrzebujesz wsparcia eksperta w tym zakresie?
Zobacz co zyskujesz współpracując z nami?!

Nowoczesne usługi księgowe

Dokumenty możesz dostarczać do naszego biura rachunkowego elektronicznie w formie skanów, a jeśli masz swój program księgowy to podłączymy się do Ciebie zdalnie.

Kadra zaufanych ekspertów

Specjalista, z którym rozpoczynasz współpracę staje się Twoim merytorycznym partnerem. Korzystasz z jego kompleksowego wsparcia wtedy, gdy tylko potrzebujesz.

Stały dostęp online

Wszystkie działania związane z naszymi usługami księgowymi i kadrowo-płacowymi możesz załatwić zdalnie np. przesłać dokumenty, sprawdzić stan rozliczeń czy porozmawiać ze swoim specjalistą.

Biuro rachunkowe enova

Korzystasz z nowoczesnych narzędzi, takich jak np. program księgowy enova, e-book czy dostęp do elektronicznych teczek osobowych.

Bezpieczeństwo i komfort

Wszystkie rozwiązania technologiczne, z których korzystamy są w pełni bezpieczne pod względem ochrony danych oraz dostępu do poszczególnych działań.

Edukacja w bonusie

Dzięki swojemu specjaliście Warido, na bieżąco otrzymujesz istotne informacje z obszaru wybranych usług. Poza tym możesz czerpać przydatną wiedzę w naszego bloga i zapisać się do newslettera.

Deklaracja PCC-3

Czym jest deklaracja PCC-3 i kiedy należy ją złożyć?

Zakup mieszkania czy samochodu od osoby fizycznej to przykłady czynności, które oznaczają konieczność zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Wówczas też ma zastosowanie deklaracja PCC-3. Jak ją wypełnić? Gdzie zapłacić PCC? Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania dotyczące podatku PCC.

Czytaj więcej »
ZSWA ZUS

ZSWA ZUS – zgłoszenie okresów pracy szczególnej

Wraz z początkiem marca wielu pracodawców musi pomyśleć o zgłoszeniu do urzędu pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Jeśli Ty także zatrudniasz takie osoby, pamiętaj, że masz czas do końca marca, aby zgłosić stan faktyczny za rok ubiegły. Jak to zrobić?

Czytaj więcej »
Reklama napojów alkoholowych

Reklama napojów alkoholowych

Napoje alkoholowe stanowią szczególny produkt w kontekście emitowania reklam. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że dnia 1 kwietnia 2021 roku weszło w życie rozporządzenie określające wzór nowej zbiorczej deklaracji ZUS DRA-2, która odnosi się do opłat za usługi będące reklamami napojów alkoholowych.

Czytaj więcej »
Więcej
Więcej