Co powinien zawierać plan przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.?

co-powinien-zawierac-plan-przeksztalcenia-jednoosobowej-dzialalnosci-gospodarczej-w-spolke-z-o-o

SPIS TREŚCI

Aktualizacja treści z dnia 28.12.2023 r.

Plan przekształcenia jest pierwszą czynnością, którą należy wykonać w momencie, gdy zdecydujemy się na przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. ów plan przekształcenia musi być napisany w formie aktu notarialnego. 

Co powinno znajdować się w planie przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.?

W planie przekształcenia powinna znajdować się informacja o wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy na określony dzień w miesiącu, który poprzedzał sporządzenie planu przekształcenia.

Należy, także dołączyć:
– projekt oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy,
– projekt aktu założycielskiego lub statutu,
– sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień poprzedzający, sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy,
– wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) przedsiębiorcy przekształcanego.

Następnie należy potwierdzić notarialnie ten plan przekształcenia. Kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku do odpowiedniego sądu, by ten wyznaczył biegłego rewidenta. Koszt tego wniosku wynosi 300 PLN. Wyznaczony biegły w ciągu 2 miesięcy przeprowadzi badanie przedstawionego mu planu przekształcenia.

ZOBACZ TEŻ:

Przykładowy plan przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość bilansowa majątku przedsiębiorcy na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 250 000 PLN (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). Koszt wniosku o wyznaczenie biegłego rewidenta wynosi obecnie 500 PLN.

PLAN PRZEKSZTAŁCENIA JEDNOOSBOWEJ DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1.

Ja Andrzej Nowak (zwany dalej przedsiębiorcą przekształcanym) oświadam, że prowadzę działalność gospodarczą pod firmą „Drewniane Kapliczki Andrzej Nowak” z siedzibą w Mielcu (39-300) przy ul. Powstańców Warszawy 120, NIP 123-456-78-91, REGON 582626893. Andrzej Nowak oświadcza, że ma zamiar przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która będzie prowadzić działalność pod firmą „Drewniane kapliczki sp. z o. o.”, zwaną dalej spółką przekształcaną.

§ 2.

Przekształcenie zostanie dokonane zgodnie z przepisami art. 5841-58413 Kodeksu Spółek Handlowych obowiązującymi w 2023 roku.

§ 3.

Wartość bilansowa majątku przedsiębiorcy przekształcanego na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 200 000 PLN (dwieście tysięcy złotych).

§ 4.

Kapitał zakładowy spółki przekształcanej będzie wynosił 5 000 zł (pięć tysięcy złotych) i będzie się dzielił na 100 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 50 zł każdy.

Załączniki do planu przekształcenia:

  1. projekt oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy przekształcanego;
  2. projekt aktu założycielskiego spółki przekształcanej;
  3. wycena składników majątku (aktywów i pasywów) przedsiębiorcy przekształcanego na dzień 31 grudnia 2022 r.;
  4. sprawozdanie finansowe przedsiębiorcy przekształcanego na dzień 31 grudnia 2022 r.


Oferta Warido

Aby zapewnić zgodność z nowymi przepisami oraz optymalizację kosztów, pracodawcy powinni skorzystać z profesjonalnych usług biura rachunkowego. Nasze usługi obejmują kompleksową analizę i dostosowanie systemów płacowych do nowych realiów.

Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się więcej o tym, jak możemy wspierać Twoją firmę w drodze do sukcesu!

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami. 

Szukasz usług i wsparcia w tym zakresie?
Uzupełnij poniższy formularz.
Przygotujemy indywidualną ofertę!

e-doreczenia-od-1-pazdziernika-2024-dla-kogo

E-doręczenia od 1 października 2024 – dla kogo?

Aktualnie korzystanie z e-Doręczeń jest dobrowolne, ale firmy i instytucje publiczne są zobowiązane do wdrażania usługi zgodnie z harmonogramem. Najbliższa data – 1 października 2024 r. to termin wprowadzenia skrzynki e-Doręczeń dla niektórych zawodów zaufania publicznego i urzędów. Przeczytaj artykuł i dowiedz się dokładnie, kto musi założyć adres elektroniczny przed tą datą.

Czytaj więcej »
jak-obliczyc-ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop-w-2024-roku

Jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2024 roku?

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop to nie tylko obowiązek pracodawcy, ale i pewna forma rekompensaty dla pracownika, który z różnych przyczyn nie mógł wykorzystać przysługującego mu wypoczynku. Jest to rozwiązanie przewidziane w sytuacjach, gdy zakończenie stosunku pracy uniemożliwia wykorzystanie zaległego urlopu. Warto jednak pamiętać, że wypłata ekwiwalentu nie następuje automatycznie w każdej sytuacji – istnieją wyjątki, które należy dokładnie rozpatrzyć.

Czytaj więcej »
czym-jest-wycena-przedsiebiorstw

Czym jest wycena przedsiębiorstw?

Wycena przedsiębiorstw jest procesem złożonym i wieloetapowym, wykraczającym poza zwykłą analizę finansową. Jest to działanie mające za zadanie oszacować wartość gospodarczą podmiotu, który w dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu może pełnić różnorodne funkcje. Czy to w kontekście sprzedaży, fuzji, przejęć, czy strategicznych decyzji zarządczych – wycena przedsiębiorstwa jest fundamentem informacyjnym dla wielu kluczowych decyzji korporacyjnych.

Czytaj więcej »
odliczanie-vat-od-naliczonej-promocji

Odliczanie VAT od naliczonej promocji

W świecie przedsiębiorczości, gdzie konkurencja jest zacięta, kluczowe staje się przyciągnięcie klienta. Wprowadzenie promocji, w tym sprzedaży za symboliczną cenę lub za darmo, to strategia, która może wyróżnić firmę na rynku. Jednak co z VAT? Jak prawidłowo odliczyć podatek przy takich transakcjach, aby pozostać na właściwej stronie prawa podatkowego?

Czytaj więcej »
premia-za-prace-w-nietypowych-warunkach

Premia za pracę w nietypowych warunkach

Rozpoczynając rok 2024, pracodawcy i pracownicy muszą być na bieżąco z najnowszymi zmianami w prawie płacowym. Oto przewodnik, który wyjaśnia kluczowe zmiany w obliczaniu minimalnego wynagrodzenia za pracę, mające znaczący wpływ na zarówno pracodawców, jak i pracowników. Czytając dalej, odkryjesz, jak te zmiany mogą wpłynąć na Twoje wynagrodzenie lub Twoją firmę i jakie kroki warto podjąć, aby dostosować się do nowych regulacji.

Czytaj więcej »
rozliczanie-nagrod-jubileuszowych-2024

Rozliczanie nagród jubileuszowych 2024

Czy wiesz, że Twoja firma może wynagradzać pracowników za ich długotrwałe zaangażowanie? Nagrody jubileuszowe są wyjątkowym świadczeniem, które honoruje lojalność pracownika, ale jak każda forma wynagrodzenia, wymaga szczególnej uwagi pod względem rozliczeń. W tym artykule odnajdziesz kompendium wiedzy o najnowszych regulacjach składkowych i podatkowych, które pomogą Ci uniknąć błędów i zoptymalizować procesy kadrowe w Twojej działalności.

Czytaj więcej »

Zobacz co zyskujesz współpracując z nami?!

Nowoczesne usługi księgowe

Dokumenty możesz dostarczać do naszego biura rachunkowego elektronicznie w formie skanów, a jeśli masz swój program księgowy to podłączymy się do Ciebie zdalnie.

Kadra zaufanych ekspertów

Specjalista, z którym rozpoczynasz współpracę staje się Twoim merytorycznym partnerem. Korzystasz z jego kompleksowego wsparcia wtedy, gdy tylko potrzebujesz.

Stały dostęp online

Wszystkie działania związane z naszymi usługami księgowymi i kadrowo-płacowymi możesz załatwić zdalnie np. przesłać dokumenty, sprawdzić stan rozliczeń czy porozmawiać ze swoim specjalistą.

Biuro rachunkowe enova

Korzystasz z nowoczesnych narzędzi, takich jak np. program księgowy enova, e-book czy dostęp do elektronicznych teczek osobowych.

Bezpieczeństwo i komfort

Wszystkie rozwiązania technologiczne, z których korzystamy są w pełni bezpieczne pod względem ochrony danych oraz dostępu do poszczególnych działań.

Edukacja w bonusie

Dzięki swojemu specjaliście Warido, na bieżąco otrzymujesz istotne informacje z obszaru wybranych usług. Poza tym możesz czerpać przydatną wiedzę w naszego bloga i zapisać się do newslettera.