Rekonstrukcja: Naprawa błędnie prowadzonych ksiąg rachunkowych

rekonstrukcja-naprawa-blednie-prowadzonych-ksiag-rachunkowych

Spis treści

Brak regulacji rynku usług księgowych skutkuje niestety często tym, że rzetelne biura rachunkowe w których obowiązują procedury i kontrola jakości konkurują z biurami rachunkowymi o bardzo niskich cenach i braku wykwalifikowanej kadry. Efektem tego są coraz częstsze błędy w bilansach oraz wynikach firm. Niesie to za sobą cały szereg niebezpieczeństw dla zarządu takich podmiotów ponieważ pomijając fakt, że kierownik jednostki odpowiada z ustawy o rachunkowości to są jeszcze przepisy karne, które mogą mieć zastosowanie jeśli takie nierzetelne dokumenty są np. Przedstawiane w banku do otrzymania kredytu.

Błędy biuro rachunkowego – kto odpowiada?

Odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych nieodłącznie leży w gestii zarządu przedsiębiorstwa. Należy odrzucić powszechne przekonanie, iż całość odpowiedzialności ciąży na biurze rachunkowym. Biuro to działa w ramach powierzonego mu mandatu i odpowiedzialne jest umownie za błędy popełnione w ramach tego mandatu. Jednakże ostateczna odpowiedzialność za korzystanie z nieprawidłowych danych finansowych, sprawozdań lub deklaracji podatkowych spoczywa na podmiocie gospodarczym. W przypadku wykrycia nieprawidłowości przez podatnika, istnieje opcja powierzenia prowadzenia ksiąg innemu podmiotowi po uprzednim wezwaniu do odpowiedzialności nierzetelnego biura rachunkowego, wraz z możliwością obciążenia go kosztami naprawy błędów. W takich sytuacjach zalecana jest konsultacja i nadzór procesu przez doświadczonego prawnika.

Księgowość – jak wykryć, że biuro rachunkowe błędnie ją prowadzi?

Realizacja zasadniczego audytu może okazać się wystarczająca. Rekomenduje się przystąpienie do metodycznej analizy poprzez zlecenie audytu sprawozdania finansowego, nawet w sytuacjach, gdy nie jest to obligatoryjnie wymagane przez biegłego rewidenta. Często kompetentny księgowy jest w stanie szybko zidentyfikować, czy księgi są prowadzone z należytą starannością. Oznaki nieprawidłowości w księgach są zazwyczaj natychmiast zauważalne, szczególnie w rozliczeniach czy przy dokładnej analizie sprawozdania finansowego. Nieprawidłowe salda na kontach mogą także wskazywać na nieporządek w księgowości.

Jak poprawić błędy biura rachunkowego?

Nieprawidłowości w działaniach biura rachunkowego mogą być korygowane na dwa główne sposoby. W przypadku drobnych niezgodności, które są natychmiast zauważalne i łatwo identyfikowalne, możliwe jest wprowadzenie korekt w bieżących okresach rachunkowych, przy zachowaniu ciągłości i regularności procesów księgowych. Niemniej jednak, często zdarza się, że wstępna ocena sytuacji wskazuje na głębsze problemy, które mogą być tylko “czubkiem góry lodowej”. W takich okolicznościach konieczne może okazać się ponowne przeprowadzenie księgowania za dany okres oraz rekonstrukcja ksiąg handlowych. Proces ten wymaga zgromadzenia pełnej dokumentacji źródłowej oraz ustalenia momentu, w którym księgi były ostatnio prowadzone poprawnie, co staje się punktem wyjścia dla dalszych działań. W sytuacji, gdy dysproporcje obejmują kilka lat, rozważne może być podzielenie prac według lat i delegowanie ich niezależnym zespołom księgowym, które na koniec zintegrują wyniki swoich działań.

ZOBACZ TEŻ:

Korekta błędu w księgowości – koszt naprawy 

Często panuje błędne myślenie, że z poprawianiem jest mniej pracy niż z samym księgowaniem, a jest zupełnie odwrotnie. Musimy nie dość, że zaksięgować wszystko jeszcze raz to jeszcze często stworzyć raporty rozbieżności z poprzednim stanem w księgach, by wiedzieć jak potraktować te rozbieżności w przyszłości i jak je zaksięgować. Zmienia to sytuację często diametralnie w danej jednostce i grozi np. wypowiedzeniem umów kredytowych. Warto zatem do zlecenia rekonstrukcji podejść bardzo rozsądnie z doświadczonym partnerem.

Rekonstrukcja ksiąg handlowych – jak nadzorować proces naprawczy?

Powierzając naprawę ksiąg dobrze jest nie wpaść z deszczu pod rynnę. Naprawa ksiąg musi być nadzorowana. Jest tutaj potrzebna duża współpraca biura rachunkowego z klientem i komunikacja. Dobrym rozwiązaniem jest uzyskanie podglądu od biura rachunkowego do postępów prac. Przykładowe rozwiązanie stosowane w biurze rachunkowym to np. system enova i moduł podglądu. Klient jest wówczas w stanie śledzić na bieżąco prace wraz z podglądem faktur, które są w biurze rachunkowym skanowane. Poprzez procesowe podejście do księgowości widzimy wtedy postęp nowego biura rachunkowego i na bieżąco monitorujemy czy wszystko idzie zgodnie z planem.

Do kiedy należy poprawić księgi?

Jeśli wykryjemy błędy w naszej księgowości powinniśmy bez zbędnej zwłoki powierzyć ich naprawę specjalistom. Korekty powinny  być ujęte w bieżącym okresie obrachunkowym, więc jeśli zawieramy umowę na rekonstrukcję ksiąg to powinniśmy zawrzeć w niej termin do końca roku, aby mieć 3 miesiące czasu na sporządzenie już rzetelnego sprawozdania finansowego.

Naprawa księgowości – jak zaksięgować różnice?

Proces korekty po rekonstrukcji ksiąg rachunkowych jest złożonym etapem, który wymaga dogłębnej analizy i nie poddaje się standardowym rozwiązaniom. Rozbieżności, takie jak te dotyczące stanu kasy, mogą wynikać z różnych przyczyn – od brakujących faktur po potencjalne nadużycia finansowe. W każdej sytuacji, każdy incydent oraz pozycja księgowa wymagają indywidualnej oceny w konsultacji z działem księgowości i prawnikami. Po dokładnej analizie i zaleceniach specjalistów, to zarząd spółki stoi przed koniecznością podjęcia decyzji dotyczącej sposobu postępowania z każdym konkretnym przypadkiem.

Podobna procedura dotyczy środków trwałych. Gdy inwentaryzacja ujawni różnice pomiędzy faktycznym stanem a danymi księgowymi, należy zidentyfikować przyczynę tych nieścisłości. Możliwe scenariusze obejmują brakujące faktury sprzedaży, co może wskazywać na nieudokumentowaną alienację majątku, uszkodzenie lub zniszczenie aktywów bez odpowiedniego dokumentu likwidacyjnego, a nawet kradzież. W każdym z tych przypadków, należy odpowiednio zareagować i odpowiednio odzwierciedlić sytuację w księgach


Oferta Warido

Zapraszamy do skorzystania z profesjonalnych usług naszego biura rachunkowego, które oferuje m.in. usługę – korekta błędów w księgowości. Rozumiemy, jak krytyczne znaczenie dla Państwa działalności ma precyzja i rzetelność danych finansowych.

Nasz zespół doświadczonych specjalistów jest przygotowany, aby zapewnić spokój ducha, dokładnie analizując i korygując każdy aspekt księgowości. Z nami błędy księgowe staną się rzeczą przeszłości, a Państwa finanse zostaną umiejętnie przywrócone na właściwe tory.

Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się więcej o tym, jak możemy wspierać Twoją firmę w drodze do sukcesu!

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nam.

Szukasz usług i wsparcia w tym zakresie?
Uzupełnij poniższy formularz.
Przygotujemy indywidualną ofertę!

jak-rozliczyc-sprzedaz-nieruchomości-w-budowie-w-ramach-PIT

Jak rozliczyć sprzedaż nieruchomości w budowie w ramach PIT?

Rozważania na temat podatków często są kojarzone z kompleksowymi przepisami i niezliczonymi wyjątkami. Jednak szczególnie interesująca staje się ta tematyka, gdy na tapetę wchodzi sprzedaż nieruchomości, która nie została jeszcze ukończona. Jak więc krok po kroku należy rozliczyć taką transakcję w świetle przepisów PIT? Zagłębmy się w ten temat, aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości.

Czytaj więcej »
pit-0-twoj-klucz-do-ulg-podatkowych

PIT/O – twój klucz do ulg podatkowych

Jeśli jesteś podatnikiem, który ma prawo do korzystania z ulg podatkowych, załącznik PIT/O może okazać się Twoim najlepszym przyjacielem podczas rozliczenia rocznego. To właśnie w tym dokumencie znajdziesz miejsce na wykazanie wszystkich przysługujących Ci odliczeń. W tym artykule przybliżymy Ci jego rolę i wskażemy, jak z niego skutecznie skorzystać.

Czytaj więcej »
e-doreczenia-od-1-pazdziernika-2024-dla-kogo

E-doręczenia od 1 października 2024 – dla kogo?

Aktualnie korzystanie z e-Doręczeń jest dobrowolne, ale firmy i instytucje publiczne są zobowiązane do wdrażania usługi zgodnie z harmonogramem. Najbliższa data – 1 października 2024 r. to termin wprowadzenia skrzynki e-Doręczeń dla niektórych zawodów zaufania publicznego i urzędów. Przeczytaj artykuł i dowiedz się dokładnie, kto musi założyć adres elektroniczny przed tą datą.

Czytaj więcej »
jak-obliczyc-ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop-w-2024-roku

Jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2024 roku?

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop to nie tylko obowiązek pracodawcy, ale i pewna forma rekompensaty dla pracownika, który z różnych przyczyn nie mógł wykorzystać przysługującego mu wypoczynku. Jest to rozwiązanie przewidziane w sytuacjach, gdy zakończenie stosunku pracy uniemożliwia wykorzystanie zaległego urlopu. Warto jednak pamiętać, że wypłata ekwiwalentu nie następuje automatycznie w każdej sytuacji – istnieją wyjątki, które należy dokładnie rozpatrzyć.

Czytaj więcej »
czym-jest-wycena-przedsiebiorstw

Czym jest wycena przedsiębiorstw?

Wycena przedsiębiorstw jest procesem złożonym i wieloetapowym, wykraczającym poza zwykłą analizę finansową. Jest to działanie mające za zadanie oszacować wartość gospodarczą podmiotu, który w dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu może pełnić różnorodne funkcje. Czy to w kontekście sprzedaży, fuzji, przejęć, czy strategicznych decyzji zarządczych – wycena przedsiębiorstwa jest fundamentem informacyjnym dla wielu kluczowych decyzji korporacyjnych.

Czytaj więcej »
odliczanie-vat-od-naliczonej-promocji

Odliczanie VAT od naliczonej promocji

W świecie przedsiębiorczości, gdzie konkurencja jest zacięta, kluczowe staje się przyciągnięcie klienta. Wprowadzenie promocji, w tym sprzedaży za symboliczną cenę lub za darmo, to strategia, która może wyróżnić firmę na rynku. Jednak co z VAT? Jak prawidłowo odliczyć podatek przy takich transakcjach, aby pozostać na właściwej stronie prawa podatkowego?

Czytaj więcej »

Zobacz co zyskujesz współpracując z nami?!

Nowoczesne usługi księgowe

Dokumenty możesz dostarczać do naszego biura rachunkowego elektronicznie w formie skanów, a jeśli masz swój program księgowy to podłączymy się do Ciebie zdalnie.

Kadra zaufanych ekspertów

Specjalista, z którym rozpoczynasz współpracę staje się Twoim merytorycznym partnerem. Korzystasz z jego kompleksowego wsparcia wtedy, gdy tylko potrzebujesz.

Stały dostęp online

Wszystkie działania związane z naszymi usługami księgowymi i kadrowo-płacowymi możesz załatwić zdalnie np. przesłać dokumenty, sprawdzić stan rozliczeń czy porozmawiać ze swoim specjalistą.

Biuro rachunkowe enova

Korzystasz z nowoczesnych narzędzi, takich jak np. program księgowy enova, e-book czy dostęp do elektronicznych teczek osobowych.

Bezpieczeństwo i komfort

Wszystkie rozwiązania technologiczne, z których korzystamy są w pełni bezpieczne pod względem ochrony danych oraz dostępu do poszczególnych działań.

Edukacja w bonusie

Dzięki swojemu specjaliście Warido, na bieżąco otrzymujesz istotne informacje z obszaru wybranych usług. Poza tym możesz czerpać przydatną wiedzę w naszego bloga i zapisać się do newslettera.