Zaznacz stronę

Zgodnie z obowiązującym prawem, każdy pracodawca ma obowiązek podpisać umowę z pracownikiem przed rozpoczęciem pierwszego dnia pracy, jednak dobrze wiemy, że nie zawsze tak to wygląda i pracownik zatrudniany jest ,,na czarno”.  Podobnie jak z ,,wypłatą pod stołem’’ – pracodawca umawia się z pracownikiem, że część wynagrodzenia zostanie przekazana w gotówce, bez rozliczania i ewidencjonowania. To rozwiązanie dla pracodawcy jest korzystne, ale dla pracownika już mniej.  

Fiskus wprowadza nowe rozwiązania podatkowe i składkowe, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku. Jeśli zostaną ujawnione okoliczności, z których wynika, że pracownik jest zatrudniony nielegalnie bądź otrzymuje część wynagrodzenia ,,pod stołem’’, konsekwencje poniesie pracodawca.  

Przychód u pracodawcy 

Pracodawca, który zatrudnia ,,na czarno’’ będzie musiał odliczyć sobie przychód w wysokości równowartości minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdy miesiąc nielegalnego zatrudnienia. Pracownik nie zapłaci podatku od wynagrodzenia pobieranego na czarno, natomiast pracodawca zostanie obciążony w zakresie podatku dochodowego.  

Wynagrodzenie za pracę na czarno będzie wyłączone z kosztów 

Konsekwencje po stronie kosztów uzyskania przychodów również poniesie pracodawca. Wyłączone mają być: 

  • różnica między wynagrodzeniem faktycznie wypłaconym, a wynagrodzeniem oficjalnym, 
  • składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia z tytułu nielegalnego zatrudnienia i od części nieujawnionego wynagrodzenia. 

Składki ubezpieczeniowe – obciążenie pracodawcy 

Jeżeli zostanie zatwierdzony przypadek nielegalnego zatrudnienia lub podstawy wymiaru składek zostaną zaniżone (składki emerytalne, rentowe i chorobowe) wtedy w całości z własnych środków opłacane są one przez pracodawcę.  

Pracownik 

Pracownik, który zostanie nielegalnie zatrudniony nie straci prawa do ubezpieczeń społecznych ani zdrowotnych (składki będą pokrywane w całości przez pracodawcę), co więcej nielegalne przychody, które nie zostały ujawnione będą zwolnione z PIT.  

 Pełna ochrona dla osób zatrudnionych może budzić wiele wątpliwości. Pójście na taki układ wynika z porozumienia stron, a więc zarówno pracownik jak i pracodawca wyrażają na to zgodę. Czy na pewno więc odpowiedzialność powinna ponosić tylko jedna strona?

 

Wypełnij poniższy formularz lub zadzwoń!

Zapraszamy do współpracy!

Wymagana zgoda

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Call Now Button