Odpowiedzialność członków zarządu – art. 299 KSH

Spółka z o.o. to jedna z form prowadzenia działalności gospodarczej. Już z samej nazwy wynika jej charakter – działanie z ograniczoną odpowiedzialnością. U wielu przyszłych przedsiębiorców pojawia się nurtujące pytanie – z czym wiąże się odpowiedzialność członków zarządu w sp. z o.o. oraz w jakich przypadkach członkowie zarządu odpowiadają za zobowiązania spółki?

Odpowiedzialność członków zarządu – art. 299 ko­dek­su spół­ek han­dlo­wych  

Słowem wstępu, należy przypomnieć, że w sp. z o.o. wyróżniamy dwa podstawowe organy: zgromadzenie wspólników i zarząd, z czego zarząd jest osobnym od wspólników podmiotem prawa. Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ponoszą ryzyko jedynie do wysokości wniesionego kapitału. Z kolei odpowiedzialność członków zarządu wiąże się z prowadzeniem sp. z o.o. na co dzień. Oznacza to, że mogą oni odpowiadać za zobowiązania finansowe czy długi.

Prze­słan­ki okre­śla­ją­ce moż­li­wość wy­łą­cze­nia od­po­wie­dzial­no­ści człon­ka za­rzą­du spół­ki z ogra­ni­czo­ną od­po­wie­dzial­no­ścią za jej zo­bo­wią­za­nia wy­ni­ka­ją z art. 299 ko­dek­su spół­ek han­dlo­wych:

Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. (art. 299 § 1 KSH)

Zatem gdy dochodzona należność nie może zostać przez spółkę zrealizowana, ze względu na jej niewypłacalność, wierzyciele mogą dochodzić roszczeń od członków zarządu danej spółki łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna. Należy dodać, że do­ty­czy to wszyst­kich osób, któ­re peł­ni­ły tę funk­cję od dnia po­wsta­nia zo­bo­wią­za­nia.

Uchylenia od odpowiedzialności członków zarządu

Przepisy prawa przewidują jednak sytuacje, w których członkowie zarządu mogą zwolnić się od odpowiedzialności i nie odpowiadać za długi spółki: 

  • Gdy wykaże, że odpowiednio wcześnie został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego.
  • Gdy niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło bez winy członka zarządu. W powyższym przypadku należy wziąć pod uwagę, że wykazanie jednej z tych przesłanek może być niełatwe do udowodnienia, takie przypadki rozpatrywane będą indywidualnie.
  • Gdy pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel spółki nie poniósł szkody. Przesłanka ta zatem polega na udowodnieniu, że spółka nie zapłaciłaby wierzycielowi nic więcej, nawet gdyby dochowano terminów. 

Podsumowanie

Członek zarządu w sp. z o.o. to jedna z prestiżowych funkcji, jednak “z drugiej strony medalu” wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Zarządzanie spółką niesie świadomość wagi podejmowanych działań przez siebie samego, ale także pozostałych członków zarządu i niektórych pracowników. Warto korzystać ze wsparcia najwyższej jakości usług eksperckich, np. prawników, którzy m.in. opiniują zawierane umowy jeszcze przed ich zawarciem.

 

 

 

 

Grupa Warido
ul. Wodzisławska 358
44-274 Rybnik
tel.: (+48) 537 726 726
email: sekretariat@warido.com

Facebooklinkedin

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Potrzebujesz wsparcia eksperta w tym zakresie?
Zobacz co zyskujesz współpracując z nami?!

Nowoczesne usługi księgowe

Dokumenty możesz dostarczać do naszego biura rachunkowego elektronicznie w formie skanów, a jeśli masz swój program księgowy to podłączymy się do Ciebie zdalnie.

Kadra zaufanych ekspertów

Specjalista, z którym rozpoczynasz współpracę staje się Twoim merytorycznym partnerem. Korzystasz z jego kompleksowego wsparcia wtedy, gdy tylko potrzebujesz.

Stały dostęp online

Wszystkie działania związane z naszymi usługami księgowymi i kadrowo-płacowymi możesz załatwić zdalnie np. przesłać dokumenty, sprawdzić stan rozliczeń czy porozmawiać ze swoim specjalistą.

Biuro rachunkowe enova

Korzystasz z nowoczesnych narzędzi, takich jak np. program księgowy enova, e-book czy dostęp do elektronicznych teczek osobowych.

Bezpieczeństwo i komfort

Wszystkie rozwiązania technologiczne, z których korzystamy są w pełni bezpieczne pod względem ochrony danych oraz dostępu do poszczególnych działań.

Edukacja w bonusie

Dzięki swojemu specjaliście Warido, na bieżąco otrzymujesz istotne informacje z obszaru wybranych usług. Poza tym możesz czerpać przydatną wiedzę w naszego bloga i zapisać się do newslettera.

Deklaracja PCC-3

Czym jest deklaracja PCC-3 i kiedy należy ją złożyć?

Zakup mieszkania czy samochodu od osoby fizycznej to przykłady czynności, które oznaczają konieczność zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Wówczas też ma zastosowanie deklaracja PCC-3. Jak ją wypełnić? Gdzie zapłacić PCC? Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania dotyczące podatku PCC.

Czytaj więcej »
ZSWA ZUS

ZSWA ZUS – zgłoszenie okresów pracy szczególnej

Wraz z początkiem marca wielu pracodawców musi pomyśleć o zgłoszeniu do urzędu pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Jeśli Ty także zatrudniasz takie osoby, pamiętaj, że masz czas do końca marca, aby zgłosić stan faktyczny za rok ubiegły. Jak to zrobić?

Czytaj więcej »
Reklama napojów alkoholowych

Reklama napojów alkoholowych

Napoje alkoholowe stanowią szczególny produkt w kontekście emitowania reklam. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że dnia 1 kwietnia 2021 roku weszło w życie rozporządzenie określające wzór nowej zbiorczej deklaracji ZUS DRA-2, która odnosi się do opłat za usługi będące reklamami napojów alkoholowych.

Czytaj więcej »
Więcej
Więcej