fbpx

Odpowiedzialność członków zarządu – art. 299 KSH

Spółka z o.o. to jedna z form prowadzenia działalności gospodarczej. Już z samej nazwy wynika jej charakter – działanie z ograniczoną odpowiedzialnością. U wielu przyszłych przedsiębiorców pojawia się nurtujące pytanie – z czym wiąże się odpowiedzialność członków zarządu w sp. z o.o. oraz w jakich przypadkach członkowie zarządu odpowiadają za zobowiązania spółki?

Odpowiedzialność członków zarządu – art. 299 ko­dek­su spół­ek han­dlo­wych  

Słowem wstępu, należy przypomnieć, że w sp. z o.o. wyróżniamy dwa podstawowe organy: zgromadzenie wspólników i zarząd, z czego zarząd jest osobnym od wspólników podmiotem prawa. Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ponoszą ryzyko jedynie do wysokości wniesionego kapitału. Z kolei odpowiedzialność członków zarządu wiąże się z prowadzeniem sp. z o.o. na co dzień. Oznacza to, że mogą oni odpowiadać za zobowiązania finansowe czy długi.

Prze­słan­ki okre­śla­ją­ce moż­li­wość wy­łą­cze­nia od­po­wie­dzial­no­ści człon­ka za­rzą­du spół­ki z ogra­ni­czo­ną od­po­wie­dzial­no­ścią za jej zo­bo­wią­za­nia wy­ni­ka­ją z art. 299 ko­dek­su spół­ek han­dlo­wych:

Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. (art. 299 § 1 KSH)

Zatem gdy dochodzona należność nie może zostać przez spółkę zrealizowana, ze względu na jej niewypłacalność, wierzyciele mogą dochodzić roszczeń od członków zarządu danej spółki łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna. Należy dodać, że do­ty­czy to wszyst­kich osób, któ­re peł­ni­ły tę funk­cję od dnia po­wsta­nia zo­bo­wią­za­nia.

Uchylenia od odpowiedzialności członków zarządu

Przepisy prawa przewidują jednak sytuacje, w których członkowie zarządu mogą zwolnić się od odpowiedzialności i nie odpowiadać za długi spółki: 

  • Gdy wykaże, że odpowiednio wcześnie został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego.
  • Gdy niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło bez winy członka zarządu. W powyższym przypadku należy wziąć pod uwagę, że wykazanie jednej z tych przesłanek może być niełatwe do udowodnienia, takie przypadki rozpatrywane będą indywidualnie.
  • Gdy pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel spółki nie poniósł szkody. Przesłanka ta zatem polega na udowodnieniu, że spółka nie zapłaciłaby wierzycielowi nic więcej, nawet gdyby dochowano terminów. 

Podsumowanie

Członek zarządu w sp. z o.o. to jedna z prestiżowych funkcji, jednak “z drugiej strony medalu” wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Zarządzanie spółką niesie świadomość wagi podejmowanych działań przez siebie samego, ale także pozostałych członków zarządu i niektórych pracowników. Warto korzystać ze wsparcia najwyższej jakości usług eksperckich, np. prawników, którzy m.in. opiniują zawierane umowy jeszcze przed ich zawarciem.

 

 

 

 

Grupa Warido
ul. Wodzisławska 358
44-274 Rybnik
tel.: (+48) 537 726 726
email: sekretariat@warido.com

Facebooklinkedin

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Szukasz usług i wsparcia w tym zakresie?
Uzupełnij poniższy formularz.
Przygotujemy indywidualną ofertę!

nowe-przepisy-dla-operatorow-platform-cyfrowych-2024

Nowe przepisy dla operatorów platform cyfrowych 2024

Od 1 lipca 2024 roku wejdą w życie przepisy nakładające na operatorów platform cyfrowych obowiązek gromadzenia i przekazywania administracji podatkowej informacji o sprzedawcach dokonujących transakcji za pośrednictwem tych platform. Zmiany te wynikają z ustawy z dnia 23 maja 2024 roku, która wprowadza nowe regulacje w zakresie wymiany informacji podatkowych z innymi krajami.

Czytaj więcej »
fuzje-transgraniczne-globalny-sukces-dlafirm

Fuzje Transgraniczne – globalny sukces dla firm

Globalizacja gospodarki oraz dynamiczny rozwój technologii sprawiają, że coraz więcej firm decyduje się na ekspansję międzynarodową. Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu są fuzje transgraniczne. Proces ten umożliwia przedsiębiorstwom dostęp do nowych rynków, technologii oraz zasobów, które w przeciwnym razie byłyby trudno dostępne. W artykule przyjrzymy się bliżej, czym są fuzje transgraniczne, jakie korzyści przynoszą oraz jakie wyzwania wiążą się z ich realizacją.

Czytaj więcej »
badanie-bilansu-w-spolce-z-o-o-podstawowe-informacje

Badanie bilansu w spółce z o.o. – podstawowe informacje

Jednym z kluczowych obowiązków spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest coroczne sporządzanie sprawozdania finansowego, w którym bilans odgrywa istotną rolę. W niektórych przypadkach konieczne jest także zlecenie biegłemu rewidentowi przeprowadzenia badania sprawozdania przed jego zatwierdzeniem.

Czytaj więcej »

Zobacz co zyskujesz współpracując z nami?!

Nowoczesne usługi księgowe

Dokumenty możesz dostarczać do naszego biura rachunkowego elektronicznie w formie skanów, a jeśli masz swój program księgowy to podłączymy się do Ciebie zdalnie.

Kadra zaufanych ekspertów

Specjalista, z którym rozpoczynasz współpracę staje się Twoim merytorycznym partnerem. Korzystasz z jego kompleksowego wsparcia wtedy, gdy tylko potrzebujesz.

Stały dostęp online

Wszystkie działania związane z naszymi usługami księgowymi i kadrowo-płacowymi możesz załatwić zdalnie np. przesłać dokumenty, sprawdzić stan rozliczeń czy porozmawiać ze swoim specjalistą.

Biuro rachunkowe enova

Korzystasz z nowoczesnych narzędzi, takich jak np. program księgowy enova, e-book czy dostęp do elektronicznych teczek osobowych.

Bezpieczeństwo i komfort

Wszystkie rozwiązania technologiczne, z których korzystamy są w pełni bezpieczne pod względem ochrony danych oraz dostępu do poszczególnych działań.

Edukacja w bonusie

Dzięki swojemu specjaliście Warido, na bieżąco otrzymujesz istotne informacje z obszaru wybranych usług. Poza tym możesz czerpać przydatną wiedzę w naszego bloga i zapisać się do newslettera.