fbpx

Spółka jawna po śmierci wspólnika – dziedziczenie

spolka-jawna-po-smierci-wspolnika-dziedziczenie

Spis treści

Aktualizacja treści z dnia 02.01.2024 r.

W poprzednim artykule omówiliśmy możliwe scenariusze w przypadku śmierci wspólnika w spółce jawnej – w jakim przypadku spółka jawna po śmierci wspólnika może kontynuować działalność, a w którym musi zostać rozwiązana. Jest to niezwykle zawiła kwestia i równie problematyczna jest ewentualna sukcesja po zmarłym wspólniku spółki jawnej.  

Spółka jawna po śmierci wspólnika – regulacje

W umowie spółki jawnej można zawrzeć zapis regulujący wstąpienie do spółki spadkobierców zmarłego wspólnika lub też wykluczenie takiej możliwości. Zapis ten może określać także szczegółowe regulacje wejścia spadkobiercy do spółki, np. określić wiek spadkobiercy, wykształcenie lub nawet zastrzec, że do spółki przystąpią tylko spadkobiercy, którzy będą tym zainteresowani.

Spółka jawna po śmierci wspólnika a rola spadkobiercy

W pierwszym przypadku w miejsce zmarłego wchodzą jego spadkobiercy jako tzw. wspólnik zbiorowy. Istotny jest fakt, że spadkobiercom zmarłego przysługują uprawnienia. Mogą zażądać oni, by przekształcić spółkę jawną w spółkę komandytową w terminie 6 miesięcy liczonych od dnia stwierdzenia nabycia spadku. Pozostali wspólnicy mogą w takim przypadku:  

  • spełnić żądanie; 
  • jednogłośnie powziąć uchwałę o rozwiązaniu spółki; 
  • zdecydować o przekształceniu spółki w spółkę komandytowo-akcyjną i przyznać spadkobiercy status akcjonariusza. 

W razie, gdy w zapisie umowy jest wyrażona wola, ale nie jest doprecyzowana, tym bardziej może dojść do spiętrzenia problemów. Na przykład, gdy w dwuosobowej spółce jawnej wyrażona jest regulacja, by w razie śmierci wspólnika spółka nie uległa rozwiązaniu, ale zapis w żaden sposób nie reguluje tematu wstąpienia spadkobierców w miejsce zmarłego wspólnika, konieczne jest postępowanie spadkowe. Może zająć ono wiele czasu (miesięcy, lat) w zależności od sytuacji rodzinnej zmarłego wspólnika i jego decyzji testamentowych, a dopiero postanowienie sądu w przedmiocie nabycia spadku będzie stanowiło przesłankę do wszczęcia likwidacji spółki.   

W tym miejscu należy jeszcze wspomnieć, że jeśli spadkobierca jest niepełnoletni, jego decyzje wymagają zgody sądu rodzinnego, co może znacznie wpłynąć i utrudnić działalność spółki.  

Spółka jawna po śmierci wspólnika a rezygnacja z dziedziczenia

Z kolei, w przypadku wymienionym jako drugi, wyłączenie spadkobiercy ze spółki oznacza konieczność spłaty. Jeżeli umowa nie określa zasad obliczania tejże spłaty, stosować należy przepisy odnoszące się do rozliczenia się z ustępującym ze spółki wspólnikiem. 

Spadkobiercom wspólnika zwraca się jego udział kapitałowy. Określa się go na podstawie specjalnego bilansu sporządzanego na dzień śmierci zmarłego wspólnika. 

Znaczenie bilansu dla ustalenia udziału kapitałowego w spadku

Kluczowym elementem w procesie ustalania udziału kapitałowego zmarłego wspólnika jest sporządzenie specjalnego bilansu. Bilans ten jest niezbędny do określenia wartości majątkowej, jaką spadkobierca ma otrzymać. Powinien on odzwierciedlać rzeczywisty stan aktywów i pasywów spółki na dzień śmierci wspólnika, dając tym samym pełny obraz finansowy udziału, który przechodzi na spadkobiercę.

Prawne aspekty spadku udziału w spółce jawnej

W kwestii prawnej, nabycie spadku udziału w spółce jawnej przez spadkobiercę podlega zasadom prawa spadkowego. Procedura ta może być skomplikowana, szczególnie w sytuacjach, gdy istnieją różni spadkobiercy lub gdy udział w spółce jest przedmiotem zapisu testamentowego. W tych przypadkach, często konieczne jest przeprowadzenie postępowania spadkowego przed sądem, co może wydłużyć proces przejścia udziału na spadkobiercę.

Wpływ śmierci wspólnika na kontynuację działalności spółki jawnej

Śmierć wspólnika może mieć znaczący wpływ na działalność spółki jawnej, zwłaszcza jeśli zmarły wspólnik pełnił kluczową rolę w zarządzaniu lub posiadaniu umiejętności specjalistycznych. W takich sytuacjach, pozostali wspólnicy muszą podjąć decyzje dotyczące przyszłości spółki, co może obejmować restrukturyzację, poszukiwanie nowych wspólników, czy nawet likwidację spółki.

Podsumowanie

Śmierć wspólnika w spółce jawnej może być źródłem wielu wyzwań, zarówno prawnych, jak i biznesowych. Od aspektów związanych z ustaleniem wartości udziału kapitałowego zmarłego wspólnika i przekazaniem go spadkobiercom, po decyzje dotyczące przyszłości spółki. Jest to proces wymagający dokładnej analizy i często wsparcia prawnego oraz księgowego, aby zapewnić płynne przejście i minimalizować wpływ na bieżącą działalność spółki.

Oferta Warido

Zatem, uregulowanie kwestii dziedziczenia udziałów w spółce jawnej jest szczególnie istotną kwestią. Warto doprecyzować wszystkie ważne kwestie, w celu uniknięcia dodatkowych formalności i komplikacji. Masz pytania?!

Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się więcej o tym, jak możemy wspierać Twoją firmę w drodze do sukcesu!

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Szukasz usług i wsparcia w tym zakresie?
Uzupełnij poniższy formularz.
Przygotujemy indywidualną ofertę!

nowe-przepisy-dla-operatorow-platform-cyfrowych-2024

Nowe przepisy dla operatorów platform cyfrowych 2024

Od 1 lipca 2024 roku wejdą w życie przepisy nakładające na operatorów platform cyfrowych obowiązek gromadzenia i przekazywania administracji podatkowej informacji o sprzedawcach dokonujących transakcji za pośrednictwem tych platform. Zmiany te wynikają z ustawy z dnia 23 maja 2024 roku, która wprowadza nowe regulacje w zakresie wymiany informacji podatkowych z innymi krajami.

Czytaj więcej »
fuzje-transgraniczne-globalny-sukces-dlafirm

Fuzje Transgraniczne – globalny sukces dla firm

Globalizacja gospodarki oraz dynamiczny rozwój technologii sprawiają, że coraz więcej firm decyduje się na ekspansję międzynarodową. Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu są fuzje transgraniczne. Proces ten umożliwia przedsiębiorstwom dostęp do nowych rynków, technologii oraz zasobów, które w przeciwnym razie byłyby trudno dostępne. W artykule przyjrzymy się bliżej, czym są fuzje transgraniczne, jakie korzyści przynoszą oraz jakie wyzwania wiążą się z ich realizacją.

Czytaj więcej »
badanie-bilansu-w-spolce-z-o-o-podstawowe-informacje

Badanie bilansu w spółce z o.o. – podstawowe informacje

Jednym z kluczowych obowiązków spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest coroczne sporządzanie sprawozdania finansowego, w którym bilans odgrywa istotną rolę. W niektórych przypadkach konieczne jest także zlecenie biegłemu rewidentowi przeprowadzenia badania sprawozdania przed jego zatwierdzeniem.

Czytaj więcej »

Zobacz co zyskujesz współpracując z nami?!

Nowoczesne usługi księgowe

Dokumenty możesz dostarczać do naszego biura rachunkowego elektronicznie w formie skanów, a jeśli masz swój program księgowy to podłączymy się do Ciebie zdalnie.

Kadra zaufanych ekspertów

Specjalista, z którym rozpoczynasz współpracę staje się Twoim merytorycznym partnerem. Korzystasz z jego kompleksowego wsparcia wtedy, gdy tylko potrzebujesz.

Stały dostęp online

Wszystkie działania związane z naszymi usługami księgowymi i kadrowo-płacowymi możesz załatwić zdalnie np. przesłać dokumenty, sprawdzić stan rozliczeń czy porozmawiać ze swoim specjalistą.

Biuro rachunkowe enova

Korzystasz z nowoczesnych narzędzi, takich jak np. program księgowy enova, e-book czy dostęp do elektronicznych teczek osobowych.

Bezpieczeństwo i komfort

Wszystkie rozwiązania technologiczne, z których korzystamy są w pełni bezpieczne pod względem ochrony danych oraz dostępu do poszczególnych działań.

Edukacja w bonusie

Dzięki swojemu specjaliście Warido, na bieżąco otrzymujesz istotne informacje z obszaru wybranych usług. Poza tym możesz czerpać przydatną wiedzę w naszego bloga i zapisać się do newslettera.