fbpx

Split payment – stosowanie podzielonej płatności

split-payment-stosowanie-podzielonej-płatnosci

Spis treści

Split payment, określany też mianem podzielonej płatności, to mechanizm podatkowy wprowadzony w Polsce dnia 1 lipca 2018 roku w celu ograniczenia oszustw podatkowych i uszczelnienia systemu VAT. Mechanizm implementowano jednocześnie dla zwiększenia bezpieczeństwa przedsiębiorców i poprawy przejrzystości transakcji. Nowy mechanizm to wyzwanie również dla księgowości w firmie lub działalności takich jak – biuro rachunkowe i doradca podatkowy.

Obowiązkowy split payment

Obowiązek stosowania tego mechanizmu dotyczy wszystkich podatników VAT, w których przypadku kwota należności na fakturze przekracza 15 tys. zł brutto.

Mechanizmem podzielonej płatności są objęci także sprzedawcy albo nabywcy towarów lub usług klasyfikowanych jako „wrażliwe” (wykazem z załącznika nr 15 ustawy o podatku VAT).

Istota mechanizmu podzielonej płatności

Mechanizm split payment dotyczy wszystkich transakcji obciążonych podatkiem VAT w ramach elektronicznych systemów płatności wykorzystywanych przez podatników. Opiera się na uiszczeniu przez kupującego należności na rzecz sprzedawcy w oparciu o tzw. komunikat przelewu obejmujący rozdzielenie płatności na dwie części. Pierwsza odnosi się do zapłacenia kwoty netto za zakupiony produkt lub usługę. Trafia ona na główny rachunek bankowy sprzedawcy. Druga część to uiszczenie należnego VAT na dodatkowy rachunek tworzony przez bank (tzw. rachunek VAT).

 

ZOBACZ TEŻ:

Regulowanie płatności na rachunek VAT

Transakcje objęte mechanizmem split payment są realizowane przez rachunki rozliczeniowe w banku albo rachunki imienne w SKOK dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Każdy z takich rachunków widnieje w Wykazie podatników VAT, czyli na Białej liście podatników VAT. Kupujący uiszcza płatność na numer rachunku firmowego sprzedawcy, zapisany na fakturze. Bank automatycznie rozdziela kwotę netto oraz należny VAT w systemie dla każdego prowadzonego rachunku firmowego.

Urząd skarbowy sprawuje nadzór nad uwolnieniem środków zgromadzonych wyłącznie na rachunku VAT odbiorcy. Do tego czasu sprzedawca nie może swobodnie dysponować środkami.

Dokumentowanie transakcji objętych mechanizmem split payment

Transakcje objęte mechanizmem split payment muszą być udokumentowane właściwie oznaczoną fakturą. Faktura taka, oprócz szeregu elementów wymienionych w art. 106e ustawy o VAT, powinna być dodatkowo sygnowana adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”. 

Z kolei brak umieszczenia obowiązkowej adnotacji naraża podatnika na sankcję odpowiadającą 30% kwoty podatku VAT wykazanego na fakturze dotyczącej towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Podstawą prawną sankcyjnej stawki podatku VAT jest w tym przypadku art. 106e ust. 12 ustawy o VAT.

Podatnikowi przysługuje prawo do wystawienia faktury korygującej. Nabywca może z kolei wystawić notę korygującą w przypadku otrzymania faktury bez adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”.

Uznanie i obciążenie rachunku VAT

Rachunek VAT mogą zasilić takie środki, jak zapłata podatku VAT za fakturę opłaconą z wykorzystaniem split payment, przelew między własnymi rachunkami VAT podatnika (na przykład w różnych bankach), zwrot kwoty VAT dokonany przez urząd skarbowy, zwrot kwoty VAT przy korekcie faktury z wykorzystaniem komunikatu przelewu bądź środki z rachunku VAT członka grupy VAT. Ten ostatni przypadek ma miejsce dla przedstawiciela grupy VAT.

Bardziej rozbudowany jest katalog wypłat z rachunku VAT. Podatnik może w ten sposób opłacić na przykład należy podatek VAT do urzędu skarbowego, zwrot kwoty VAT przy korekcie faktury, składki z tytułu ubezpieczeń w systemie ZUS lub KRUS, a także odsetki za zwłokę w podatku VAT lub w przypadku dodatkowego zobowiązania podatkowego.

Równie ważna jest możliwość wypłat na rzecz podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych, jak również zaliczek na oba te zobowiązania podatkowe lub odsetek za zwłokę w ich opłacaniu przez podatnika.

Z rachunku VAT można opłacić podatek akcyzowy, przedpłaty podatku akcyzowego, wpłaty dzienne oraz odsetki za zwłokę w tym podatku.

Wskutek zmian od 1 lipca 2023 roku z rachunku VAT można opłacić również podatek od wydobycia niektórych kopalin, podatek od sprzedaży detalicznej, podatek tonażowy, podatek cukrowy oraz opłatę za napoje alkoholowe o pojemności do 300 ml (wraz z odsetkami za zwłokę od wyżej wymienionych zobowiązań podatnika).

Wniosek o uwolnienie środków z rachunku VAT

Podatnik może skierować do urzędu skarbowego bezpłatny wniosek o uwolnienie środków z rachunku VAT i przekazanie ich na rachunek firmowy. Podatnik wskazuje kwotę, jaką chce wypłacić z tego rachunku. Urząd rozpatruje wniosek w terminie 60 dni.

Wyłączne przesłanki odmowy przeniesienia środków z rachunku VAT na rachunek firmowy to zaległości w VAT (do kwoty wysokości danej zaległości) lub uzasadniona obawa, iż zobowiązania podatkowe nie będą spełnione bądź na podatnika nałożono dodatkowe zobowiązanie podatkowe z tytułu VAT.


Oferta Warido

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub problemów ze stosowaniem mechanizmu split payment zapraszamy do kontaktu z WARIDO. Nasza firma od 2005 roku świadczy kompleksowe usługi z zakresu – księgowość online. Pracujemy w pełni na skanach faktur, skutecznie rozliczając zarówno jednoosobową działalność, jak i działalność w formie spółek.

Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się więcej o tym, jak możemy wspierać Twoją firmę w drodze do sukcesu!

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nam.

Szukasz usług i wsparcia w tym zakresie?
Uzupełnij poniższy formularz.
Przygotujemy indywidualną ofertę!

zatrudnianie-obywateli-ukrainy-po-1-lipca-2024-r

Zatrudnianie obywateli Ukrainy po 1 lipca 2024 r.

Kryptowaluty, takie jak Bitcoin, zdobyły ogromną popularność jako forma inwestycji. Aktualna wartość Bitcoina wynosi około 245 tysięcy złotych. Choć handel kryptowalutami może przynieść znaczne zyski, ważne jest zrozumienie związanych z tym obowiązków podatkowych.

Czytaj więcej »
nowe-przepisy-dla-operatorow-platform-cyfrowych-2024

Nowe przepisy dla operatorów platform cyfrowych 2024

Od 1 lipca 2024 roku wejdą w życie przepisy nakładające na operatorów platform cyfrowych obowiązek gromadzenia i przekazywania administracji podatkowej informacji o sprzedawcach dokonujących transakcji za pośrednictwem tych platform. Zmiany te wynikają z ustawy z dnia 23 maja 2024 roku, która wprowadza nowe regulacje w zakresie wymiany informacji podatkowych z innymi krajami.

Czytaj więcej »
fuzje-transgraniczne-globalny-sukces-dlafirm

Fuzje Transgraniczne – globalny sukces dla firm

Globalizacja gospodarki oraz dynamiczny rozwój technologii sprawiają, że coraz więcej firm decyduje się na ekspansję międzynarodową. Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu są fuzje transgraniczne. Proces ten umożliwia przedsiębiorstwom dostęp do nowych rynków, technologii oraz zasobów, które w przeciwnym razie byłyby trudno dostępne. W artykule przyjrzymy się bliżej, czym są fuzje transgraniczne, jakie korzyści przynoszą oraz jakie wyzwania wiążą się z ich realizacją.

Czytaj więcej »

Zobacz co zyskujesz współpracując z nami?!

Nowoczesne usługi księgowe

Dokumenty możesz dostarczać do naszego biura rachunkowego elektronicznie w formie skanów, a jeśli masz swój program księgowy to podłączymy się do Ciebie zdalnie.

Kadra zaufanych ekspertów

Specjalista, z którym rozpoczynasz współpracę staje się Twoim merytorycznym partnerem. Korzystasz z jego kompleksowego wsparcia wtedy, gdy tylko potrzebujesz.

Stały dostęp online

Wszystkie działania związane z naszymi usługami księgowymi i kadrowo-płacowymi możesz załatwić zdalnie np. przesłać dokumenty, sprawdzić stan rozliczeń czy porozmawiać ze swoim specjalistą.

Biuro rachunkowe enova

Korzystasz z nowoczesnych narzędzi, takich jak np. program księgowy enova, e-book czy dostęp do elektronicznych teczek osobowych.

Bezpieczeństwo i komfort

Wszystkie rozwiązania technologiczne, z których korzystamy są w pełni bezpieczne pod względem ochrony danych oraz dostępu do poszczególnych działań.

Edukacja w bonusie

Dzięki swojemu specjaliście Warido, na bieżąco otrzymujesz istotne informacje z obszaru wybranych usług. Poza tym możesz czerpać przydatną wiedzę w naszego bloga i zapisać się do newslettera.