Split payment – stosowanie podzielonej płatności

split-payment-stosowanie-podzielonej-płatnosci

Spis treści

Split payment, określany też mianem podzielonej płatności, to mechanizm podatkowy wprowadzony w Polsce dnia 1 lipca 2018 roku w celu ograniczenia oszustw podatkowych i uszczelnienia systemu VAT. Mechanizm implementowano jednocześnie dla zwiększenia bezpieczeństwa przedsiębiorców i poprawy przejrzystości transakcji. Nowy mechanizm to wyzwanie również dla księgowości w firmie lub działalności takich jak – biuro rachunkowe i doradca podatkowy.

Obowiązkowy split payment

Obowiązek stosowania tego mechanizmu dotyczy wszystkich podatników VAT, w których przypadku kwota należności na fakturze przekracza 15 tys. zł brutto.

Mechanizmem podzielonej płatności są objęci także sprzedawcy albo nabywcy towarów lub usług klasyfikowanych jako „wrażliwe” (wykazem z załącznika nr 15 ustawy o podatku VAT).

Istota mechanizmu podzielonej płatności

Mechanizm split payment dotyczy wszystkich transakcji obciążonych podatkiem VAT w ramach elektronicznych systemów płatności wykorzystywanych przez podatników. Opiera się na uiszczeniu przez kupującego należności na rzecz sprzedawcy w oparciu o tzw. komunikat przelewu obejmujący rozdzielenie płatności na dwie części. Pierwsza odnosi się do zapłacenia kwoty netto za zakupiony produkt lub usługę. Trafia ona na główny rachunek bankowy sprzedawcy. Druga część to uiszczenie należnego VAT na dodatkowy rachunek tworzony przez bank (tzw. rachunek VAT).

 

ZOBACZ TEŻ:

Regulowanie płatności na rachunek VAT

Transakcje objęte mechanizmem split payment są realizowane przez rachunki rozliczeniowe w banku albo rachunki imienne w SKOK dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Każdy z takich rachunków widnieje w Wykazie podatników VAT, czyli na Białej liście podatników VAT. Kupujący uiszcza płatność na numer rachunku firmowego sprzedawcy, zapisany na fakturze. Bank automatycznie rozdziela kwotę netto oraz należny VAT w systemie dla każdego prowadzonego rachunku firmowego.

Urząd skarbowy sprawuje nadzór nad uwolnieniem środków zgromadzonych wyłącznie na rachunku VAT odbiorcy. Do tego czasu sprzedawca nie może swobodnie dysponować środkami.

Dokumentowanie transakcji objętych mechanizmem split payment

Transakcje objęte mechanizmem split payment muszą być udokumentowane właściwie oznaczoną fakturą. Faktura taka, oprócz szeregu elementów wymienionych w art. 106e ustawy o VAT, powinna być dodatkowo sygnowana adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”. 

Z kolei brak umieszczenia obowiązkowej adnotacji naraża podatnika na sankcję odpowiadającą 30% kwoty podatku VAT wykazanego na fakturze dotyczącej towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Podstawą prawną sankcyjnej stawki podatku VAT jest w tym przypadku art. 106e ust. 12 ustawy o VAT.

Podatnikowi przysługuje prawo do wystawienia faktury korygującej. Nabywca może z kolei wystawić notę korygującą w przypadku otrzymania faktury bez adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”.

Uznanie i obciążenie rachunku VAT

Rachunek VAT mogą zasilić takie środki, jak zapłata podatku VAT za fakturę opłaconą z wykorzystaniem split payment, przelew między własnymi rachunkami VAT podatnika (na przykład w różnych bankach), zwrot kwoty VAT dokonany przez urząd skarbowy, zwrot kwoty VAT przy korekcie faktury z wykorzystaniem komunikatu przelewu bądź środki z rachunku VAT członka grupy VAT. Ten ostatni przypadek ma miejsce dla przedstawiciela grupy VAT.

Bardziej rozbudowany jest katalog wypłat z rachunku VAT. Podatnik może w ten sposób opłacić na przykład należy podatek VAT do urzędu skarbowego, zwrot kwoty VAT przy korekcie faktury, składki z tytułu ubezpieczeń w systemie ZUS lub KRUS, a także odsetki za zwłokę w podatku VAT lub w przypadku dodatkowego zobowiązania podatkowego.

Równie ważna jest możliwość wypłat na rzecz podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych, jak również zaliczek na oba te zobowiązania podatkowe lub odsetek za zwłokę w ich opłacaniu przez podatnika.

Z rachunku VAT można opłacić podatek akcyzowy, przedpłaty podatku akcyzowego, wpłaty dzienne oraz odsetki za zwłokę w tym podatku.

Wskutek zmian od 1 lipca 2023 roku z rachunku VAT można opłacić również podatek od wydobycia niektórych kopalin, podatek od sprzedaży detalicznej, podatek tonażowy, podatek cukrowy oraz opłatę za napoje alkoholowe o pojemności do 300 ml (wraz z odsetkami za zwłokę od wyżej wymienionych zobowiązań podatnika).

Wniosek o uwolnienie środków z rachunku VAT

Podatnik może skierować do urzędu skarbowego bezpłatny wniosek o uwolnienie środków z rachunku VAT i przekazanie ich na rachunek firmowy. Podatnik wskazuje kwotę, jaką chce wypłacić z tego rachunku. Urząd rozpatruje wniosek w terminie 60 dni.

Wyłączne przesłanki odmowy przeniesienia środków z rachunku VAT na rachunek firmowy to zaległości w VAT (do kwoty wysokości danej zaległości) lub uzasadniona obawa, iż zobowiązania podatkowe nie będą spełnione bądź na podatnika nałożono dodatkowe zobowiązanie podatkowe z tytułu VAT.


Oferta Warido

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub problemów ze stosowaniem mechanizmu split payment zapraszamy do kontaktu z WARIDO. Nasza firma od 2005 roku świadczy kompleksowe usługi z zakresu – księgowość online. Pracujemy w pełni na skanach faktur, skutecznie rozliczając zarówno jednoosobową działalność, jak i działalność w formie spółek.

Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się więcej o tym, jak możemy wspierać Twoją firmę w drodze do sukcesu!

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nam.

Szukasz usług i wsparcia w tym zakresie?
Uzupełnij poniższy formularz.
Przygotujemy indywidualną ofertę!

jak-rozliczyc-sprzedaz-nieruchomości-w-budowie-w-ramach-PIT

Jak rozliczyć sprzedaż nieruchomości w budowie w ramach PIT?

Rozważania na temat podatków często są kojarzone z kompleksowymi przepisami i niezliczonymi wyjątkami. Jednak szczególnie interesująca staje się ta tematyka, gdy na tapetę wchodzi sprzedaż nieruchomości, która nie została jeszcze ukończona. Jak więc krok po kroku należy rozliczyć taką transakcję w świetle przepisów PIT? Zagłębmy się w ten temat, aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości.

Czytaj więcej »
pit-0-twoj-klucz-do-ulg-podatkowych

PIT/O – twój klucz do ulg podatkowych

Jeśli jesteś podatnikiem, który ma prawo do korzystania z ulg podatkowych, załącznik PIT/O może okazać się Twoim najlepszym przyjacielem podczas rozliczenia rocznego. To właśnie w tym dokumencie znajdziesz miejsce na wykazanie wszystkich przysługujących Ci odliczeń. W tym artykule przybliżymy Ci jego rolę i wskażemy, jak z niego skutecznie skorzystać.

Czytaj więcej »
e-doreczenia-od-1-pazdziernika-2024-dla-kogo

E-doręczenia od 1 października 2024 – dla kogo?

Aktualnie korzystanie z e-Doręczeń jest dobrowolne, ale firmy i instytucje publiczne są zobowiązane do wdrażania usługi zgodnie z harmonogramem. Najbliższa data – 1 października 2024 r. to termin wprowadzenia skrzynki e-Doręczeń dla niektórych zawodów zaufania publicznego i urzędów. Przeczytaj artykuł i dowiedz się dokładnie, kto musi założyć adres elektroniczny przed tą datą.

Czytaj więcej »
jak-obliczyc-ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop-w-2024-roku

Jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2024 roku?

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop to nie tylko obowiązek pracodawcy, ale i pewna forma rekompensaty dla pracownika, który z różnych przyczyn nie mógł wykorzystać przysługującego mu wypoczynku. Jest to rozwiązanie przewidziane w sytuacjach, gdy zakończenie stosunku pracy uniemożliwia wykorzystanie zaległego urlopu. Warto jednak pamiętać, że wypłata ekwiwalentu nie następuje automatycznie w każdej sytuacji – istnieją wyjątki, które należy dokładnie rozpatrzyć.

Czytaj więcej »
czym-jest-wycena-przedsiebiorstw

Czym jest wycena przedsiębiorstw?

Wycena przedsiębiorstw jest procesem złożonym i wieloetapowym, wykraczającym poza zwykłą analizę finansową. Jest to działanie mające za zadanie oszacować wartość gospodarczą podmiotu, który w dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu może pełnić różnorodne funkcje. Czy to w kontekście sprzedaży, fuzji, przejęć, czy strategicznych decyzji zarządczych – wycena przedsiębiorstwa jest fundamentem informacyjnym dla wielu kluczowych decyzji korporacyjnych.

Czytaj więcej »
odliczanie-vat-od-naliczonej-promocji

Odliczanie VAT od naliczonej promocji

W świecie przedsiębiorczości, gdzie konkurencja jest zacięta, kluczowe staje się przyciągnięcie klienta. Wprowadzenie promocji, w tym sprzedaży za symboliczną cenę lub za darmo, to strategia, która może wyróżnić firmę na rynku. Jednak co z VAT? Jak prawidłowo odliczyć podatek przy takich transakcjach, aby pozostać na właściwej stronie prawa podatkowego?

Czytaj więcej »

Zobacz co zyskujesz współpracując z nami?!

Nowoczesne usługi księgowe

Dokumenty możesz dostarczać do naszego biura rachunkowego elektronicznie w formie skanów, a jeśli masz swój program księgowy to podłączymy się do Ciebie zdalnie.

Kadra zaufanych ekspertów

Specjalista, z którym rozpoczynasz współpracę staje się Twoim merytorycznym partnerem. Korzystasz z jego kompleksowego wsparcia wtedy, gdy tylko potrzebujesz.

Stały dostęp online

Wszystkie działania związane z naszymi usługami księgowymi i kadrowo-płacowymi możesz załatwić zdalnie np. przesłać dokumenty, sprawdzić stan rozliczeń czy porozmawiać ze swoim specjalistą.

Biuro rachunkowe enova

Korzystasz z nowoczesnych narzędzi, takich jak np. program księgowy enova, e-book czy dostęp do elektronicznych teczek osobowych.

Bezpieczeństwo i komfort

Wszystkie rozwiązania technologiczne, z których korzystamy są w pełni bezpieczne pod względem ochrony danych oraz dostępu do poszczególnych działań.

Edukacja w bonusie

Dzięki swojemu specjaliście Warido, na bieżąco otrzymujesz istotne informacje z obszaru wybranych usług. Poza tym możesz czerpać przydatną wiedzę w naszego bloga i zapisać się do newslettera.