Limity podatkowe na rok 2024

limity-podatkowe-na-rok-2024

Spis treści

Zmiany spowodowane różnicą kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski powodują zmniejszenie limitów podatkowych w 2024 roku w porównaniu do roku ubiegłego. W praktyce oznacza to mniejszy katalog przedsiębiorstw ze statusem małego podatnika, a także firm, którym przysługuje możliwość rozliczenia kwartalnego VAT bądź prowadzenia uproszczonej księgowości. Warto dokładniej zapoznać się z limitami podatkowymi na rok 2024.

Limity podatkowe a średni kurs waluty euro określany przez NBP

Limity podatkowe określa się w przepisach w walucie euro (EUR), przeliczając po właściwym kursie na polskiego złotego (PLN). Dnia 2 października 2023 roku NBP ogłosił kurs wymiany euro, który wyniósł 4,6091 zł. Dla porównania, w ubiegłym roku było to dla analogicznego okresu 4,8272 zł. W praktyce oznacza to obniżenie limitów podatkowych na rok 2024.

Status małego podatnika

Klasyfikacja przedsiębiorstwa jako małego podatnika wymaga, aby jego przychody ze sprzedaży (liczone razem z kwotą VAT) nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w polskim złotym odpowiadającej równowartości 2 mln euro. Przeliczenia dokonuje się na podstawie średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, z zaokrągleniem do 1 000 zł.

W 2023 roku małym podatnikiem było przedsiębiorstwo, którego przychody ze sprzedaży nie przekroczyły kwoty 9 654 000 zł. Limit podatkowy na 2024 roku wyniesie z kolei 9 218 000 zł. Różnica kształtuje się na poziomie 436 000 zł.

Podsumowując, od 1 stycznia 2024 roku, kwota 9 218 000 zł staje się limitem podatkowym zarówno w przypadku definicji ustawowych małego podatnika PIT/CIT, jak i małego podatnika VAT.

Część małych podatników VAT będzie jednak stosować inny limit w przypadku podatku VAT, wynoszący 207 000 zł. Dotyczy to podatnika, którym jest podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro.

ZOBACZ TEŻ:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie ryczałtu jest możliwe dla podmiotów, których przychody nie przekraczają wysokości 2 mln euro. Oznacza to, że od 1 stycznia 2024 roku limit ten wyniesie 9 218 200 zł. Dla porównania, w 2023 roku limit ten wynosił 9 654 000 zł.

Przy czym należy podkreślić, że w Sejmie pojawił się projekt podniesienia limitu osiąganych przychodów z 2 mln do 3 mln euro.

Limit przychodów dla kwartalnego opłacania podatku

Należy pisać również o odrębnym limicie dla podatników, którzy chcą wybrać możliwość kwartalnego rozliczania podatku w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Art. 21 ust. 1b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stanowi, że kwartalny ryczałt przysługuje wyłącznie przedsiębiorcom rozpoczynającym prowadzenie działalności, którzy w poprzednim roku podatkowym działalności nie prowadzili bądź przedsiębiorcom, których przychody z działalności w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 200 000 euro.

Kwartalne rozliczanie podatku w 2024 roku będzie więc możliwe do limitu 921 820 zł. Warto dodać, że limit ten nie dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą. 

Limit dla kwartalnego podatku VAT

Z możliwości kwartalnego rozliczania podatku VAT mogą korzystać mali podatnicy, a więc przedsiębiorcy, których przychody nie przekroczyły 2 mln euro. Dodatkowy wymóg to upływ 12 miesięcy od dnia rejestracji jako czynnego podatnika VAT.

Oznacza to, że w 2024 roku limit podatkowy dla takich przedsiębiorców wyniesie 9 218 000 zł.

Limity dla 9% stawki CIT

Preferencyjna stawka CIT 9% dotyczy przedsiębiorców, których:

  • przychody brutto z poprzedniego roku podatkowego nie przekroczyły 2 mln euro (małych podatników),
  • przychody netto w roku podatkowym nie przekroczyły 2 mln euro.

Pierwszej grupy, a więc małych podatników, będzie dotyczyć w 2024 roku limit w wysokości 9 218 000 zł.

Limit przychodów dla drugiej grupy jest ustalany po kursie waluty euro z pierwszego dnia roboczego roku, a więc przypadnie na 2 stycznia 2024.

Limity podatkowe dla pełnej księgowości

Kwota przychodów rocznych na poziomie 2 mln euro jest ważna również z tego powodu, że wyznacza granicę przejścia przez przedsiębiorcę na pełną księgowość. Co ważne, ma to zastosowanie nie tylko do spółek, ale również do osób fizycznych prowadzących działalność jednoosobową.

Po obniżeniu limitów podatkowych od 1 stycznia 2024 roku z uproszczonej księgowości mogą korzystać wyłącznie ci przedsiębiorcy, których przychody nie przekroczą kwoty 9 218 200 zł. Dla porównania, w poprzednim roku podatkowym limit ten wynosił 9 654 400 zł.

Oferta Warido

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszym doradcą podatkowy. WARIDO oferuje taką możliwość dzięki solidnej współpracy z kancelarią doradztwa podatkowego. Nasze biuro rachunkowe od 2005 roku świadczy również kompleksowe usługi z zakresu rachunkowości i księgowości online. 

Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się więcej o tym, jak możemy wspierać Twoją firmę w drodze do sukcesu!

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nam.

Szukasz usług i wsparcia w tym zakresie?
Uzupełnij poniższy formularz.
Przygotujemy indywidualną ofertę!

jak-rozliczyc-sprzedaz-nieruchomości-w-budowie-w-ramach-PIT

Jak rozliczyć sprzedaż nieruchomości w budowie w ramach PIT?

Rozważania na temat podatków często są kojarzone z kompleksowymi przepisami i niezliczonymi wyjątkami. Jednak szczególnie interesująca staje się ta tematyka, gdy na tapetę wchodzi sprzedaż nieruchomości, która nie została jeszcze ukończona. Jak więc krok po kroku należy rozliczyć taką transakcję w świetle przepisów PIT? Zagłębmy się w ten temat, aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości.

Czytaj więcej »
pit-0-twoj-klucz-do-ulg-podatkowych

PIT/O – twój klucz do ulg podatkowych

Jeśli jesteś podatnikiem, który ma prawo do korzystania z ulg podatkowych, załącznik PIT/O może okazać się Twoim najlepszym przyjacielem podczas rozliczenia rocznego. To właśnie w tym dokumencie znajdziesz miejsce na wykazanie wszystkich przysługujących Ci odliczeń. W tym artykule przybliżymy Ci jego rolę i wskażemy, jak z niego skutecznie skorzystać.

Czytaj więcej »
e-doreczenia-od-1-pazdziernika-2024-dla-kogo

E-doręczenia od 1 października 2024 – dla kogo?

Aktualnie korzystanie z e-Doręczeń jest dobrowolne, ale firmy i instytucje publiczne są zobowiązane do wdrażania usługi zgodnie z harmonogramem. Najbliższa data – 1 października 2024 r. to termin wprowadzenia skrzynki e-Doręczeń dla niektórych zawodów zaufania publicznego i urzędów. Przeczytaj artykuł i dowiedz się dokładnie, kto musi założyć adres elektroniczny przed tą datą.

Czytaj więcej »
jak-obliczyc-ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop-w-2024-roku

Jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2024 roku?

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop to nie tylko obowiązek pracodawcy, ale i pewna forma rekompensaty dla pracownika, który z różnych przyczyn nie mógł wykorzystać przysługującego mu wypoczynku. Jest to rozwiązanie przewidziane w sytuacjach, gdy zakończenie stosunku pracy uniemożliwia wykorzystanie zaległego urlopu. Warto jednak pamiętać, że wypłata ekwiwalentu nie następuje automatycznie w każdej sytuacji – istnieją wyjątki, które należy dokładnie rozpatrzyć.

Czytaj więcej »
czym-jest-wycena-przedsiebiorstw

Czym jest wycena przedsiębiorstw?

Wycena przedsiębiorstw jest procesem złożonym i wieloetapowym, wykraczającym poza zwykłą analizę finansową. Jest to działanie mające za zadanie oszacować wartość gospodarczą podmiotu, który w dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu może pełnić różnorodne funkcje. Czy to w kontekście sprzedaży, fuzji, przejęć, czy strategicznych decyzji zarządczych – wycena przedsiębiorstwa jest fundamentem informacyjnym dla wielu kluczowych decyzji korporacyjnych.

Czytaj więcej »
odliczanie-vat-od-naliczonej-promocji

Odliczanie VAT od naliczonej promocji

W świecie przedsiębiorczości, gdzie konkurencja jest zacięta, kluczowe staje się przyciągnięcie klienta. Wprowadzenie promocji, w tym sprzedaży za symboliczną cenę lub za darmo, to strategia, która może wyróżnić firmę na rynku. Jednak co z VAT? Jak prawidłowo odliczyć podatek przy takich transakcjach, aby pozostać na właściwej stronie prawa podatkowego?

Czytaj więcej »

Zobacz co zyskujesz współpracując z nami?!

Nowoczesne usługi księgowe

Dokumenty możesz dostarczać do naszego biura rachunkowego elektronicznie w formie skanów, a jeśli masz swój program księgowy to podłączymy się do Ciebie zdalnie.

Kadra zaufanych ekspertów

Specjalista, z którym rozpoczynasz współpracę staje się Twoim merytorycznym partnerem. Korzystasz z jego kompleksowego wsparcia wtedy, gdy tylko potrzebujesz.

Stały dostęp online

Wszystkie działania związane z naszymi usługami księgowymi i kadrowo-płacowymi możesz załatwić zdalnie np. przesłać dokumenty, sprawdzić stan rozliczeń czy porozmawiać ze swoim specjalistą.

Biuro rachunkowe enova

Korzystasz z nowoczesnych narzędzi, takich jak np. program księgowy enova, e-book czy dostęp do elektronicznych teczek osobowych.

Bezpieczeństwo i komfort

Wszystkie rozwiązania technologiczne, z których korzystamy są w pełni bezpieczne pod względem ochrony danych oraz dostępu do poszczególnych działań.

Edukacja w bonusie

Dzięki swojemu specjaliście Warido, na bieżąco otrzymujesz istotne informacje z obszaru wybranych usług. Poza tym możesz czerpać przydatną wiedzę w naszego bloga i zapisać się do newslettera.