Zaznacz stronę

Czeskie Ministerstwo Finansów udostępnia możliwość sprawdzenia czeskiego kontrahenta

W celu ochrony podmiotów krajowych i zagranicznych przed nieuczciwymi kontrahentami, Ministerstwo Finansów Republiki Czeskiej udostępniło przedsiębiorcom możliwość weryfikacji podmiotów za pośrednictwem serwisu internetowego.  Działania te skierowane są głównie w firmy niewypełniające zobowiązań podatkowych oraz ekspozycji po nadaniu statusu nierzetelnego podatnika.

Jakie przewinienia klasyfikują podmiot jako nierzetelny?

Przede wszystkim warto zaznaczyć, że status ten jest nadawany na mocy decyzji administracyjnej i wynika z naruszenia przez podmiot jednego lub wielu przepisów prawa podatkowego.

Wśród nich wymienia się pozycje jak:

  • nie wywiązywanie się z obowiązków deklaracji podatkowych,
  • zaległości w odprowadzaniu należnego podatku,
  • brak współpracy lub utrudnianie procesu kontroli,
  • udział w podejrzanych transakcjach o dużym stopniu ryzyka,
  • oraz inne…

Jakie informacje możemy uzyskać?

Po wprowadzeniu numeru identyfikacyjnego IČO zostaniemy poinformowani o:

  • nazwie oraz danych adresowych szukanego podmiotu,
  • nadaniu statusu nierzetelnego podatnika (YES/NO)
  • numerach kont bankowych,
  • danych rejestracyjnych VAT.

Wiedzę tego typu możemy wykorzystać do zbadania potencjalnego partnera biznesowego, przed rozpoczęciem z nim współpracy i oszacowania czynników ryzyka. Ministerstwo Finansów Republiki Czeskiej wierzy, że narzędzie okaże się pomocne i zostanie docenione przez krajowych i zagranicznych przedsiębiorców.

Call Now Button