fbpx

PIT – podatek dochodowy

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Czyli co powinieneś wiedzieć o podatku PIT

W Polsce podatek od dochodów osób fizycznych – w skrócie PIT, obejmuje swoim zakresem wszelkiego rodzaju dochody osobiste, które nie zostały wyłączone na mocy stosownej ustawy. Jego nazwa wywodzi się od angielskiego odpowiednika – „Personal Income Tax”.

Podatek wszedł w życie z dniem 1 stycznia 1992 roku – oznacza to, że już od ponad 25 lat rozliczamy się samodzielnie z Urzędem Skarbowym.

Podstawa prawna

Swoje narodziny PIT zawdzięcza zasadniczo dwóm ustawą:

 • Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych – uchwalonej 26 licpa 1991 roku,
 • Ustawie o o zryczałtowanym podatku dochodowym – uchwalonej 20 listopada 1998 roku,
 • oraz późniejszym nowelizacją.

Opodatkowaniu podlega każda osoba fizyczna – definiowana jako każdy człowiek, obywatel RP, który już w momencie swoich narodzin nabywa zdolność prawną. Podstawą do wyliczenia kwoty podatku jest suma dochodów uzyskanych z każdego źródła przychodu w danym roku podatkowym. Dochód z reguły nie może być wartością ujemną i wynika z nadwyżki kosztów jego uzyskania.

Co bardzo istotne podatek PIT nakłada obowiązek podatkowy na każdego obywatela posiadającego miejsce zamieszkania na terenie RP. Obowiązek ten ma charakter nieograniczony terytorialnie – co oznacza iż w praktyce całość podatku musimy odprowadzić w Polsce niezależnie w jakim kraju nasz dochód został pozyskany.

Sposoby obliczania podatku

W latach 2009-2018 podatek PIT obliczamy bazowo na podstawie skali podatkowej, którą można przedstawić w następujący sposób:

 • Do dochodów w wysokości 85 528 zł – stawka wynosi 18%
 • Ponad dochody w wysokości 85 528zł – stawka podatku wynosi 14.839 zł 02 gr + 32% kwoty dochodu przekraczającej podstawę.

Ustawodawca wyodrębnił również inne stawki obowiązujące przy konkretnych źródłach przychodu/uzyskania dochodu.

I tak oto stawką 19% obłożone są dochody uzyskane między innymi dzięki:

 • pozarolniczej działalności gospodarczej i specjalnej produkcji rolnej,
 • obrotu kapitałami pieniężnymi,
 • sprzedaży nieruchomości,
 • dochodu ze spółki zagranicznej w przypadku obywatela RP.

Zeznanie podatkowe PIT

Okres od stycznia do maja każdego roku to czas wytężonej pracy urzędów skarbowych, które wraz ze zbliżaniem się ostatecznego terminu rozliczenia mierzą się z zalewem interesantów chętnych aby dostarczyć swoje zeznania PIT i uniknąć ewentualnie grożącej grzywny. Cały ten proces jest regulowany na mocy w/w ustawy, która po zakończeniu roku podatkowego daje nam czas do 30 kwietnia aby poinformować urząd o wysokości naszych dochodów.

Zeznania PIT możemy podzielić między innymi na następujące rodzaje:

 • PIT 36 -Dla podatników rozliczających się na bazie skali podatkowej, prowadzących działalność gospodarczą.
 • PIT 36L -Dla podatników rozliczających się na bazie 19% skali podatkowej, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gosp.
 • PIT 37 -Dla podatników uzyskujących wynagrodzenie z umowy o pracę, z umów cywilno-prawnych, emerytów i rencistów.
 • PIT 38 -Dla podatników rozliczających się na bazie 19% skali podatkowej, regulowanej w/w przepisami.
 • PIT 39 -Dla podatników uzyskujących dochód ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych w danym roku.

Zwolnienia

Z objęciem podatkiem PIT są wyłączone następujące źródła dochodu:

 • związane z działalnością rolną,
 • związane z gospodarką leśną,
 • świadczenia socjalne, stypendia,
 • pewne formy odszkodowań,
 • regulowane przez ustawę o spadkach i darowiznach,
 • z tytułu śmierci jednego z małżonków,
 • z tytułu podziału majątku małżonków,
 • i inne..

Przekazanie 1% podatku

Na mocy ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie – 1 stycznia 2004 roku polscy podatnicy uzyskali możliwość przekazania 1% swojego należnego podatku na cele wybranej OPP. Organizacja ta musi jednak figurować w oficjalnym rejestrze aby móc przyjąć przekazywaną w ten sposób darowiznę.

Od roku 2007 przelew odliczonej kwoty wykona w naszym imieniu urząd skarbowy – wystarczy w corocznym zeznaniu PIT wpisać numer KRS danej organizacji. Według danych Ministerstwa Finansów w roku 2014 przekazano na ten cel ponad 500 mln złotych pochodzących z rozliczeń ponad 12 mln obywateli.

Szukasz usług i wsparcia w tym zakresie?
Uzupełnij poniższy formularz.
Przygotujemy indywidualną ofertę!

remont-a-modernizacja-srodka-trwalego-jakie-sa-roznice

Remont a modernizacja środka trwałego – jakie są różnice?

Wprowadzenie do Inwestycji w Majątek Stały Jako właściciel firmy, zrozumienie, na co przeznaczasz środki na majątek trwały, jest kluczowe. Czy to zwykły remont, czy gruntowna modernizacja, wpływa to na sposób, w jaki te wydatki wpisują się w twoje koszty firmowe. Dlatego ważne jest, aby wiedzieć, co zaliczasz do kosztów bezpośrednio, a co przez amortyzację.

Czytaj więcej »
zwolnienie-z-podatku-pcc-przy-nabyciu-samochodu-przez-spolke-cywilna

Zwolnienie z podatku PCC przy nabyciu samochodu przez spółkę cywilną

Podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) obciążone są różne transakcje, w tym umowy sprzedaży. Zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy o podatku PCC, w przypadku nabycia rzeczy ruchomych, to kupujący staje się podatnikiem, a stawka podatku wynosi 2%.
Warto wiedzieć, że w przypadku spółki cywilnej, nie jest ona traktowana jako podatnik PCC – rolę tę pełnią wspólnicy spółki. Wynika to z faktu, że spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej. Obowiązek podatkowy ciąży więc na wszystkich wspólnikach solidarnie.

Czytaj więcej »
wyplata-z-PPK-a-rozliczenie-podatkowe

Wypłata z PPK a rozliczenie podatkowe

Wprowadzenie reformy systemu emerytalnego w Polsce rozpoczęło nowy rozdział w planowaniu finansowej przyszłości obywateli. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) są jednym z rozwiązań zachęcających do gromadzenia oszczędności. W tym tekście zgłębimy, jak wypłaty z PPK wpływają na obowiązki podatkowe.

Czytaj więcej »
zarzadzanie-wydatkami-firmowymi-a-koszty-prywatne

Zarządzanie wydatkami firmowymi a koszty prywatne

Prowadzenie księgowości uproszczonej w różnego rodzaju przedsiębiorstwach musi odbywać się w zgodzie z określonymi przepisami prawnymi. Wspomniane reguły co rusz ulegają zmianom. Z punktu widzenia przedsiębiorców oraz księgowych zajmujących się sprawami administracyjnymi firmy niejednokrotnie stwarza to ogromne pole do wykorzystywania różnorodnych luk w przepisach celem zmniejszenia obciążeń podatkowych. Postępowanie takie nosi miano kreatywnej księgowości. Warto dowiedzieć się, co to takiego oraz w jaki sposób takie działanie wpływa na możliwość sztucznego zawyżania zysków przez spółki.

Czytaj więcej »
ksiegowosc-fundacji-rodzinnych-jak-zarzadzac-podatkami

Księgowość fundacji rodzinnych – jak zarządzać podatkami?

W obecnych, dynamicznie zmieniających się realiach prawnopodatkowych, fundacje rodzinne stają przed nieustannym wyzwaniem utrzymania zgodności ze złożonymi przepisami podatkowymi. Ten artykuł ma na celu rzucić światło na kluczowe aspekty funkcjonowania fundacji rodzinnych w kontekście polskiego prawa podatkowego. Poruszając temat ich uczestnictwa w spółkach cywilnych, analizujemy nowe wytyczne i interpretacje prawnopodatkowe, które mają bezpośredni wpływ na ich operacje finansowe. Przedstawiając różnice pomiędzy spółkami cywilnymi a prawa handlowego, wyjaśniamy, jak te rozróżnienia mogą kształtować podatkowy krajobraz dla fundacji rodzinnych. W artykule podkreślamy również znaczenie profesjonalnych usług księgowych, które mogą znacząco ułatwić nawigację po trudnych przepisach i pomóc w uniknięciu kosztownych błędów podatkowych. Zapraszamy do lektury, by zgłębić te istotne zagadnienia i odkryć, w jaki sposób nasze usługi księgowe mogą przyczynić się do sukcesu i długoterminowej stabilności Twojej fundacji.

Czytaj więcej »
placa-minimalna-w-2024-roku-co-powinienes-wiedziec

Płaca minimalna w 2024 roku – co powinieneś wiedzieć?

Przedsiębiorcy, menedżerowie i liderzy biznesowi – w obliczu dynamicznych zmian na rynku pracy, kluczowym aspektem zarządzania jest świadomość finansowa i prawna w kontekście wynagrodzeń. Oto aktualizacja, która wyposaży Was w niezbędną wiedzę dotyczącą najnowszych regulacji płacy minimalnej w 2024 roku, mających istotny wpływ na budżetowanie i strategie zatrudnienia.

Czytaj więcej »

Zobacz co zyskujesz współpracując z nami?!

Nowoczesne usługi księgowe

Dokumenty możesz dostarczać do naszego biura rachunkowego elektronicznie w formie skanów, a jeśli masz swój program księgowy to podłączymy się do Ciebie zdalnie.

Kadra zaufanych ekspertów

Specjalista, z którym rozpoczynasz współpracę staje się Twoim merytorycznym partnerem. Korzystasz z jego kompleksowego wsparcia wtedy, gdy tylko potrzebujesz.

Stały dostęp online

Wszystkie działania związane z naszymi usługami księgowymi i kadrowo-płacowymi możesz załatwić zdalnie np. przesłać dokumenty, sprawdzić stan rozliczeń czy porozmawiać ze swoim specjalistą.

Biuro rachunkowe enova

Korzystasz z nowoczesnych narzędzi, takich jak np. program księgowy enova, e-book czy dostęp do elektronicznych teczek osobowych.

Bezpieczeństwo i komfort

Wszystkie rozwiązania technologiczne, z których korzystamy są w pełni bezpieczne pod względem ochrony danych oraz dostępu do poszczególnych działań.

Edukacja w bonusie

Dzięki swojemu specjaliście Warido, na bieżąco otrzymujesz istotne informacje z obszaru wybranych usług. Poza tym możesz czerpać przydatną wiedzę w naszego bloga i zapisać się do newslettera.