Zaznacz stronę

Sejm zajął się wczoraj poselskim projektem nowelizacji ustawy o Ordynacji podatkowej

Zgłoszony projekt zmian zakłada ustanowienie ujednoliconego terminu zapłaty wszystkich obowiązujących w kraju podatków oraz składania deklaracji podatkowych.  Roboczo zwany „dzień podatkowy” przypadałby na ostatni dzień kolejnego miesiąca.

Jak podkreślają autorzy projektu, zmiany pozwolą na uproszczenie systemu podatkowego oraz ograniczą koszty zarówno po stronie budżetu państwa jak i samych przedsiębiorców. Firmy otrzymają więcej czas na przygotowanie dokumentacji, co przełoży się na zredukowanie ilości korekt i błędów.

Obecnie podmioty płacące podatki w Polsce są zmuszone do śledzenia nawet do 9 różnych terminów.

Dniem podatkowym zostałyby objęte następujące daniny:

 • VAT,
 • ZUS,
 • KRUS,
 • PIT,
 • CIT,
 • PCC,
 • akcyza,
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 • podatek od wydobycia,
 • podatek od instytucji finansowych,
 • podatek od nieruchomości,
 • podatek leśny,
 • podatek rolny,
 • podatek od środków transportu.

Pełny tekst projektu dostępny jest na stronach Sejmu.

Zadzwoń teraz!