Zaznacz stronę

Z dniem 1 marca 2017 funkcjonowanie rozpoczęła Krajowa Administracja Skarbowa

Zmiany w strukturze oraz zasobach administracji podatkowej, Służby Celnej i Kontroli Skarbowej mają usprawnić ich skuteczność oraz pozwolić na lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów – zarówno finansowych jak i personalnych.

Do jej celów należeć będzie między innymi:

 • Przeciwdziałanie patologiom oraz działaniom przestępczym – poprzez utworzenie nowych pionów kontroli skupiających się na walce ze szarą strefą oraz minimalizacją nieprawidłowości,
 • lepsza obsługa petentów – w tym dużych podatników, poprzez utworzenie Departamentu Obsługi Klientów oraz Kluczowych Podmiotów,
 • lepsza informacja – poprzez utworzenie Krajowej Informacji Skarbowej, której zadaniem będzie wydawanie interpretacji prawa podatkowego oraz udzielanie informacji podatkowej i celnej.

Wg. planów obecnie KAS wchodzi w II etap swojego formowania, który ma potrwać do końca maja 2017 roku. Do tej daty organy mają czas na określenie tożsamości nowego urzędu, jego zasobów oraz odnalezienie się (i doskonalenie) procesów obsługi i kontroli.

Prezes KAS

Na czele Krajowej Administracji Skarbowej stanie Marian Banaś – Sekretarz Stanu, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, Szef Służby Celnej, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, Pełnomocnik Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej.

Informacja podatkowa i celna

Numery telefonów infolinii informacji podatkowej i celnej nie zostały zmienione,  jednak obowiązki Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) przejmie dotychczasowe zadania Krajowej Informacji Podatkowej i Informacji Celnej.

Pytania dotyczące podatków i ceł można kierować pod infolinie:

 • z tel. stac.: 801 055 055;
 • z tel. kom.: (22) 330 0330
 • z zagranicy: +48 22 330 0330

Numery kont bankowych

Numery rachunków bankowych nie ulegną zmianie dla płatności:

 • podatków i opłat,
 • niepodatkowych należności budżetowych,
 • należności celnych,
 • oraz innych opłaty związane z przywozem i wywozem towarów.

Kontrole podatkowe i celno-skarbowe

Od 1 marca 2017 r. działać będą dwa rodzaje kontroli:

 • Kontrola podatkowa – realizowana przez przedstawicieli lokalnych urzędów skarbowych na dotychczasowych zasadach, głownie na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej,
 • Kontrola celno-skarbowa realizowana przez naczelników urzędów celno-skarbowych, wykonywana zarówno przez pracowników KAS jak i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Kontrola celno-skarbowa to procedura o charakterze tzw. twardej kontroli, której zadaniem jest wykrywanie i eliminacja przestępstw finansowych o dużej skali. Jej zadania mają się skupiać na zapewnieniu bezpieczeństwa finansowego państwa poprzez walkę z przestępczością zorganizowaną stosującą takie mechanizmy jak karuzele podatkowe czy wyłudzenia VAT.

Zadzwoń teraz!