Ceny transferowe 2017
Zaznacz stronę

Od 1 stycznia 2017 w życie weszły zmiany regulacji dla cen transferowych

Nowelizacja dotyka przedsiębiorców/podmioty powiązane kapitałowo, dla których zmienia się sama definicja, próg powstania powiązań, sposób oraz terminy przygotowania dokumentacji.

Nowe przepisy są efektem dostosowywania prawa krajowego do wspólnego systemu opodatkowania Unii Europejskiej, który zakłada ujednolicenie przepisów i wymogów dotyczących cen transferowych w ramach wspólnoty.

 Podmioty powiązane – zmiana definicji

Dotychczas za podmioty powiązane kapitałowo uważano takie, gdzie jeden podmiot posiada udziały w wysokości pięciu lub więcej procent w kapitale drugiego podmiotu.   Ta definicja przestaje jednak być aktualna i sam próg powiązań kapitałowych został zwiększony do wartości 25 %.

Ceny transferowe – nowa dokumentacja

W zależności od przychodów i kosztów w ubiegłym roku podatkowym – podmiot zostanie zakwalifikowany do konkretnego progu, który będzie warunkował ilość oraz rodzaj przygotowywanej dokumentacji dla cen transferowych. Im wyższy próg – tym naturalnie obowiązków będzie więcej, jednak podatnicy nie przekraczający wartości I progu będą zwolnieni z obowiązku posiadania dokumentacji.

I próg – 2 mln euro

Transakcje i zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekroczy 50 tysięcy euro + 5 tysięcy euro za każdy 1 mln euro przychodu powyżej 2 mln euro.

Obowiązki:

 • Local file

II próg – od 2 do 20 mln euro

Transakcje i zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekroczy 140 tysięcy euro + 45 tysięcy euro za każdy 10 mln euro przychodu powyżej 20 mln euro.

Obowiązki:

 • Local file,
 • analiza porównawcza (benchmarking study),
 • sprawozdanie transakcji z podmiotami powiązanymi.

III próg – od 20 do 100 mln euro

Transakcje i zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekroczy 500 tysięcy euro.

Obowiązki:

 • Local file,
 • Master file,
 • analiza porównawcza (benchmarking study),
 • sprawozdanie transakcji z podmiotami powiązanymi.

Dokumentacja Local file

Lokalna dokumentacja dla podmiotów w grupie dotycząca transakcji i innych zdarzeń zachodzących pomiędzy nimi.
Zawiera informacje na temat:

 • przedmiotów transakcji,
 • dane identyfikacyjne podmiotów powiązanych,
 • dane transakcyjne – przepływy pieniężne dla tych transakcji,
 • opis przebiegu transakcji,
 • opis i uzasadnienie metody kalkulacji dochodu,
 • i inne…

Dokumentacja Master file

Grupowa dokumentacja dla podmiotów w grupie dotycząca transakcji i innych zdarzeń zachodzących pomiędzy nimi.
Zawiera informacje na temat:

 • struktury organizacyjnej grupy kapitałowej,
 • podmiotu odpowiedzialnego za sporządzanie informacji o grupie,
 • polityki cen transferowych,
 • profilu działalności grupy,
 • sprawozdanie finansowe/opis sytuacji finansowej grupy,
 • i inne…

Dokumentacja na poziomie krajów (CBC reporting)

Zawierać będzie informacje o miejscu prowadzenia działalności podmiotów powiązanych, należących do grupy kapitałowej – ich dochodach oraz wartości odprowadzonego podatku.