fbpx

Umorzenie zaległości ZUS – jak złożyć wniosek

umorzenie-zaleglosci-zus-jak-zlozyc-wniosek

Spis treści

Redukcja kosztów w przedsiębiorstwie to jedna z najskuteczniejszych metod poprawy sytuacji finansowej firmy. Optymalizacja kosztów jest kluczowa, zwłaszcza gdy przedsiębiorstwo ponosi straty lub osiąga minimalne zyski.

W tym artykule omówimy różnorodne strategie, które mogą pomóc Twojej firmie w efektywnym zarządzaniu wydatkami.

Zacznijmy zatem od początku.

Do najczęstszych przyczyn optymalizacji kosztów zaliczyć można, składniki takie jak: 

 1. Niska rentowność firmy w porównaniu z konkurencją.
 2. Konieczność obniżenia cen produktów końcowych.
 3. Wzrost kosztów surowców i materiałów.

Efektywne metody redukcji kosztów zostały opisane w dalszej części artykułu.

Outsourcing

Outsourcing polega na przekazywaniu niektórych zadań zewnętrznym firmom, co często pozwala na znaczne oszczędności. Może to obejmować takie usługi jak IT, marketing, sprzedaż, księgowość czy sprzątanie. Popularne staje się również wynajmowanie specjalistów w zakresie wdrażania systemów jakościowych, optymalizacji procesów produkcyjnych oraz ochrony danych osobowych.

Dostosowanie liczby pracowników do potrzeb

Optymalizacja zatrudnienia jest kluczowa. Analiza i dostosowanie liczby pracowników do aktualnych potrzeb pozwala na lepsze zarządzanie zasobami ludzkimi. Warto także inwestować w automatyzację procesów, która może zmniejszyć konieczność zatrudniania dodatkowych pracowników.

Motywacyjne systemy wynagrodzeń

Wprowadzenie premiowych systemów wynagrodzeń może znacząco zwiększyć wydajność pracowników. Premie za dobrze wykonaną pracę motywują pracowników do większego zaangażowania, co może prowadzić do osiągania celów biznesowych przy mniejszej liczbie zatrudnionych osób.

Planowanie strategii zakupów

Optymalna strategia zakupów obejmuje stałe monitorowanie rynku i analizę ofert dostawców. Warto wybierać dostawców z krajów o niższych kosztach produkcji, jednak nie należy rezygnować z jakości produktów. Dobre relacje z dostawcami mogą również prowadzić do korzystniejszych warunków zakupów.

Optymalizacja procesów

Poprawa efektywności procesów operacyjnych jest kluczowa. Analiza i eliminacja opóźnień w procesach produkcyjnych oraz usługowych pozwala na zwiększenie produktywności i jakości wytwarzanych dóbr lub usług. Stosowanie nowoczesnych technologii oraz ciągłe doskonalenie procesów mogą przynieść wymierne korzyści.

Korzyści z przeprowadzenia redukcji kosztów:

 1. Realna oszczędność pieniędzy.
 2. Możliwość zaoferowania klientom wyższych rabatów oraz pracownikom wyższych bonusów.
 3. Poprawa konkurencyjności i pozycji przedsiębiorstwa na rynku.
 4. Możliwość inwestowania zaoszczędzonych środków w rozwój i innowacje.

Redukcja kosztów to proces wymagający, ale korzyści, jakie można dzięki niej uzyskać, są nieocenione. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o metodach optymalizacji kosztów dopasowanych do Twojej firmy, skontaktuj się z nami – pomożemy Ci wybrać najlepsze rozwiązania.

 
Jak wynika z danych pochodzących z ZUS, na koniec 2023 średnie zadłużenie polskiego przedsiębiorcy w tej instytucji wynosiło 31 tys. zł. Zaległości to przede wszystkim nieopłacone składki na ubezpieczenia społeczne. Brak regulowania należności w terminie często wynika z trudnej sytuacji materialnej właścicieli firm. Zwłaszcza że składki stanowią znaczne obciążenie dla budżetu firmowego i domowego.

Nie każdy jednak wie, że zaległość wobec ZUS można umorzyć. Wystarczy udowodnić, że spłata zobowiązania wiązałaby się z ciężkimi konsekwencjami finansowymi dla przedsiębiorcy i jego rodziny. Przeczytaj artykuł i sprawdź, czy Ty też masz szanse na umorzenie zaległości.

Umorzenie składek ZUS – jakie warunki trzeba spełnić?

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ZUS może umorzyć należności z tytułu składek ZUS. Umorzone mogą zostać (w całości lub w części) nie tylko należność główna, ale i odsetki,  koszty upomnień i egzekucji. Prawo do umorzenia składek ZUS przysługuje ZUS-owi tylko w razie nieściągalności należności.

O nieściągalności należności można mówić w przypadku m.in.:

 • śmierci płatnika składek (czyli przedsiębiorcy) i braku majątku, z którego można by ścignąć należność,
 • ogłoszeniu upadłości,
 • braku zaspokojenia należności w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym,
 • kiedy jest oczywiste, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwot przekraczających wydatki egzekucji.

Krótko mówiąc – ustawa wskazuje twarde podstawy potwierdzające, że przedsiębiorca faktycznie nie ma z czego uregulować zaległości. Czy zamyka to furtkę dla właścicieli firm będących w trudnej sytuacji finansowej, ale nie spełniających ostrych warunków ustawy? Okazuje się, że nie.

Dług w ZUS a trudna sytuacja finansowa

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej wydał rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. W akcie wymienione są wyjątki, kiedy to ZUS-owi przysługuje prawo do umorzenia składek, pomimo nie spełnienia warunków ustawowych.

Wyjątki dotyczą, jak można się domyślić, trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorcy lub jego rodziny.

W świetle tych przepisów o umorzenie składek ZUS możesz się starać, jeżeli udowodnisz, że:

 • po opłaceniu zaległych składek Tobie lub Twojej rodzinie nie zostanie środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych,
 • poniosłeś straty materialne w wyniku klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia i opłacenie zaległości oznaczałoby konieczność zamknięcia działalności,
 • opiekujesz się przewlekle chorym członkiem rodziny i nie możesz podjąć pracy zarobkowej, która pozwala na uzyskanie dochodu potrzebnego do spłaty długu wobec ZUS.

Podsumowując – przepisy dają ZUS-owi prawo do umorzenia zaległości, jeżeli ZUS uzna, że przedsiębiorca znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.

Z kolei ZUS może swobodnie dokonać oceny tego, czy zachodzą przesłanki do umorzenia. Zatem kluczowe jest solidne i rzeczowe przygotowanie uzasadnienia. Może Ci w tym pomóc nasze biuro rachunkowe rybnik, które po zapoznaniu się z Twoim przypadkiem wskaże, na jakie kwestie powinieneś się powołać i jaką dokumentację przedstawić. Nasza księgowa lub księgowy może też złożyć wniosek do ZUS jako Twój pełnomocnik.

Jak złożyć wniosek o umorzenie składek?

Wniosek u umorzenie składek ZUS składa się na formularzu RSA. Możesz go przesłać online, pocztą lub złożyć osobiście w oddziale ZUS.

Do wniosku nie zapomnij dołączyć dokumentów potwierdzających, że Ty i Twoja rodzina znajdujcie się w trudnej sytuacji finansowej (lub spłata zadłużenia spowodowałby taką sytuację).

Rozłożenie zaległości na raty lub odroczenia płatności

Jeżeli znajdujesz się w trudnej sytuacji finansowej, możesz też starać się o rozłożenie zaległości na raty lub odroczenie płatności przyszłych składek. Podstawą jest umowa, którą zawrzesz z ZUS-em. W umowie uzgadniacie harmonogram spłat, a instytucja od dnia podpisania ugody, zaprzestaje naliczać odsetki.

Zaległości wobec ZUS – podsumowanie

Wielu przedsiębiorców uważa, że umorzenie zobowiązań wobec ZUS to coś, o czym każdy słyszał, ale nikt tego nie doświadczył. To nieprawda. Instytucja po przeanalizowaniu sytuacji danego przedsiębiorcy (lub byłego przedsiębiorcy – o umorzenie można się starać także po wykreśleniu z CEiDG) jest w stanie restrukturyzować dług, o ile we wniosku zostanie udowodniona ciężka sytuacja materialna lub rodzinna.

Autor treści: Justyna Czerwińska

Szukasz usług i wsparcia w tym zakresie?
Uzupełnij poniższy formularz.
Przygotujemy indywidualną ofertę!

ujemna-marza-w-uslugach-turystyki

Ujemna marża w usługach turystyki

Prowadzisz biuro turystyczne i zdarza się, że musisz dokładać do interesu? Takie sytuacje mają miejsce, gdy np. wycieczkę wykupi niespodziewanie mało osób i jej całościowy koszt będzie wyższy niż pozyskane środki. Na szczęście ustawa o VAT daje Ci furtkę w postaci uwzględnienia marży ujemnej przy rozliczaniu VAT. Dzięki temu nie zapłacisz podatku za usługi, które przyniosły Ci stratę. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, czym jest marża ujemna w turystyce i jak pomoże Ci zachować płynność finansową.

Czytaj więcej »
umorzenie-zaleglosci-zus-jak-zlozyc-wniosek

Umorzenie zaległości ZUS – jak złożyć wniosek

Ubezpieczenie zdrowotne uprawnia do bezpłatnej pomocy lekarskiej w przychodniach i szpitalach. Jest niezbędne do darmowego korzystania ze wszystkich świadczeń z NFZ.

Prowadzisz działalność gospodarczą, a ktoś z Twojej rodziny nie jest ubezpieczony? Możesz go zgłosić do swojego ubezpieczenia zdrowotnego. Nie wiąże się to z koniecznością opłacania podwójnej składki. Przeczytaj artykuł, a dowiesz się, kogo z rodziny możesz dopisać do ubezpieczenia i jak to zrobić.

Czytaj więcej »
zaswiadczenie-o-przychodzie-a-zasilek-przedemerytalny

Urlop po ukończeniu studiów – ile dni się należy?

Zatrudniasz pracownika, który jednocześnie studiuje i wkrótce zakończy edukację? Pamiętaj, żeby po ukończeniu studiów wyższych doliczyć mu odpowiedni staż pracy, a co za tym idzie – dodatkowe dni urlopu wypoczynkowego. Jest to jeden z Twoich podstawowych obowiązków jako pracodawcy. Za brak prawidłowego rozliczenia urlopu (czyli braku uwzględnienia dodatkowych dni, które przysługują absolwentowi), możesz dostać karę grzywny w wysokości od 1 000 zł do nawet 30 000 zł.

Czytaj więcej »
alimenty-a-rozliczenie-podatkowe

Alimenty a rozliczenie podatkowe

Rozliczenie podatkowe alimentów często rodzi wątpliwości u podatników. Ten artykuł ma na celu wyjaśnienie, jak alimenty powinny być traktowane w kontekście opodatkowania oraz jak właściwie je wykazać w zeznaniu rocznym.

Czytaj więcej »

Zobacz co zyskujesz współpracując z nami?!

Nowoczesne usługi księgowe

Dokumenty możesz dostarczać do naszego biura rachunkowego elektronicznie w formie skanów, a jeśli masz swój program księgowy to podłączymy się do Ciebie zdalnie.

Kadra zaufanych ekspertów

Specjalista, z którym rozpoczynasz współpracę staje się Twoim merytorycznym partnerem. Korzystasz z jego kompleksowego wsparcia wtedy, gdy tylko potrzebujesz.

Stały dostęp online

Wszystkie działania związane z naszymi usługami księgowymi i kadrowo-płacowymi możesz załatwić zdalnie np. przesłać dokumenty, sprawdzić stan rozliczeń czy porozmawiać ze swoim specjalistą.

Biuro rachunkowe enova

Korzystasz z nowoczesnych narzędzi, takich jak np. program księgowy enova, e-book czy dostęp do elektronicznych teczek osobowych.

Bezpieczeństwo i komfort

Wszystkie rozwiązania technologiczne, z których korzystamy są w pełni bezpieczne pod względem ochrony danych oraz dostępu do poszczególnych działań.

Edukacja w bonusie

Dzięki swojemu specjaliście Warido, na bieżąco otrzymujesz istotne informacje z obszaru wybranych usług. Poza tym możesz czerpać przydatną wiedzę w naszego bloga i zapisać się do newslettera.