Polski Ład – zmiany w estońskim CIT (ECIT)

Polski Ład przewiduje nowelizację ustawy o CIT. Duże zmiany mają dotyczyć przepisów o ryczałcie od dochodów spółek. Kto będzie mógł korzystać ze zmian w 2022 roku? Jakie warunki będzie trzeba spełnić, aby stosować estoński CIT? 

Zmiany 

Znikają niektóre ograniczenia w wejściu w ECIT: 

 • Brak limitu przychodów,  
 • Brak wymogu inwestowania, 
 • Oprócz spółek z o.o., ECIT mogą płacić spółki akcyjne, komandytowe i komandytowo-akcyjne, osób fizycznych. 

Na czym polega estoński CIT? 

Głównym założeniem ryczałtu od dochodów jest to, że do momentu podziału zysku lub pokrycia straty sprzed okresu opodatkowania estońskim CIT spółka, co do zasady, nie odprowadza podatku dochodowego. W momencie, gdy nastąpi podział zysku lub pokrycie strat sprzed okresu opodatkowania estońskim CIT, spółka jest obowiązana zapłacić podatek. 

Od 1 stycznia 2022 roku będą obowiązywać nowe stawki:  

 • 10% dla spółek posiadających status ,,małego podatnika’’ i spółek rozpoczynających działalność,  
 • 20% dla pozostałych spółek. 

W przypadku dywidendy również nastąpiły zmiany: 

 • 90% podatku zapłaconego przez małych podatników, 
 • 70% podatku zapłaconego przez pozostałych. 

 Taki mechanizm odliczania, pozwalający na osiągnięcie takiego poziomu opodatkowania można zastosować tylko w przypadku ,,klasycznej’’ dywidendy, wypłacanej na podstawie uchwały o podziale zysku po zakończeniu roku obrotowego. Trzeba pamiętać, że estoński CIT obejmuje również opodatkowanie innych kategorii dochodów m.in. ukrytych zysków.  

 Jakie warunki trzeba spełnić? 

 Z ryczałtu od dochodów będą mogły skorzystać również spółki komandytowe, komandytowo-akcyjne i proste spółki akcyjne. Zlikwidowany zostanie również warunek ponoszenia określonych nakładów inwestycyjnych oraz limit rocznych przychodów.  

 Korzystanie z estońskiego CIT nadal będzie się wiązać z koniecznością spełnienia następujących warunków: 

 • Mniej niż 50% spółki może pochodzić: 
 • z wierzytelności, 
 • z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, 
 • z części odsetkowej raty leasingowej, 
 • z poręczeń i gwarancji,  
 • z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym tytułu zbycia tych praw, 
 • ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,  
 • z transakcjami z podmiotami powiązanymi 
 • Zatrudnienie przynajmniej 3 osób, 
 • Udziałowcami spółki są wyłącznie osoby fizyczne 
 • Prowadzić w Polsce realny biznes, czyli osiągać większość przychodów z działalności operacyjnej, 
 • Spółka nie posiada udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym, 
 • Spółka nie sporządza za okres opodatkowania ryczałtem sprawozdań finansowych zgodnie z MSR na podstawie ustawy o rachunkowości, 
 • Spółka nie jest przedsiębiorstwem finansowym w rozumieniu ustawy o CIT, 
 • Spółka w zakresie swojej działalności gospodarczej nie udziela konsumentom kredytów, 
 • Spółka nie jest podatnikiem osiągającym dochody z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub określonej w decyzji o wsparciu nowych inwestycji, 
 • Spółka nie została postawiona w stan upadłości lub likwidacji. 

 Bez limitu przychodów  

 Zniknie limit przychodów, który obecnie wynosi 100 mln zł. Wszystkie spółki będą mogły wybrać estoński CIT niezależnie od wysokości swoich przychodów. W razie znacznego wzrostu przychodów nie będzie trzeba się obawiać utraty prawa do estońskiego CIT. Nie będzie również domiaru zobowiązania podatkowego z tego tytułu. 

 Przy przekształceniu  

 Na możliwość skorzystania z estońskiego CIT nie będzie miało wpływu przekształcenie spółki. Spółka, która ulegnie przekształceniu będzie mogła od razu po jego dokonaniu korzystać z tej formy opodatkowania. Będzie jednak trzeba ustalić tzw. dochód z przekształcenia, który jest rozumiany jako różnica pomiędzy księgową, a podatkową wartością składników majątku. Dochód ten będzie podlegał opodatkowaniu według stawki 19%.  

Sprawdź też:
CIT estoński 2023 – jakie zmiany?

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do możliwości stosowania estońskiego CIT zachęcamy do kontaktu.  

Grupa Warido
ul. Wodzisławska 358
44-274 Rybnik
tel.: (+48) 537 726 726
email: sekretariat@warido.com

Facebooklinkedin

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Potrzebujesz wsparcia eksperta w tym zakresie?
Zobacz co zyskujesz współpracując z nami?!

Nowoczesne usługi księgowe

Dokumenty możesz dostarczać do naszego biura rachunkowego elektronicznie w formie skanów, a jeśli masz swój program księgowy to podłączymy się do Ciebie zdalnie.

Kadra zaufanych ekspertów

Specjalista, z którym rozpoczynasz współpracę staje się Twoim merytorycznym partnerem. Korzystasz z jego kompleksowego wsparcia wtedy, gdy tylko potrzebujesz.

Stały dostęp online

Wszystkie działania związane z naszymi usługami księgowymi i kadrowo-płacowymi możesz załatwić zdalnie np. przesłać dokumenty, sprawdzić stan rozliczeń czy porozmawiać ze swoim specjalistą.

Biuro rachunkowe enova

Korzystasz z nowoczesnych narzędzi, takich jak np. program księgowy enova, e-book czy dostęp do elektronicznych teczek osobowych.

Bezpieczeństwo i komfort

Wszystkie rozwiązania technologiczne, z których korzystamy są w pełni bezpieczne pod względem ochrony danych oraz dostępu do poszczególnych działań.

Edukacja w bonusie

Dzięki swojemu specjaliście Warido, na bieżąco otrzymujesz istotne informacje z obszaru wybranych usług. Poza tym możesz czerpać przydatną wiedzę w naszego bloga i zapisać się do newslettera.

eksploracja-ksiegowosci

Co to jest eksploracja księgowości?

Precyzyjne zarządzanie księgowością to klucz do sukcesu każdej organizacji. Zarówno właściciele, jak i kierownictwo są zobowiązani do ścisłego monitorowania sytuacji finansowej firmy, aby gwarantować jej trwałość i ekspansję. Niemniej jednak (…)

Czytaj więcej »
otwarcie-biznesu-w-sieci

Otwarcie biznesu w sieci – kluczowe informacje

Uruchomienie własnej firmy to skomplikowany zadanie, związane z dokładnym planowaniem i przygotowaniem różnych aspektów. Jest to klucz do ewentualnej realizacji sukcesu. W kontekście zawiłości biurokratycznych, spotykanych w siedzibach różnych instytucji, cały proces może wywoływać (…)

Czytaj więcej »
ocena-wartosci-firm

Ocena wartości firm

Wycena przedsiębiorstw ma różne cele oraz funkcje. Może służyć jako wsparcie decyzyjne – i umożliwiać podejmowanie optymalnych z punktu widzenia firmy decyzji – lub jako informacja dla organów udzielających finansowania. Można ją (…)

Czytaj więcej »
Więcej
Więcej