Polski Ład – zmiany w estońskim CIT (ECIT)

polski-lad-zmiany-w-estonskim-cit-ecit

Spis treści

Aktualizacja treści z dnia 03.01.2024 r.

Polski Ład przewiduje nowelizację ustawy o CIT. Duże zmiany mają dotyczyć przepisów o ryczałcie od dochodów spółek. Kto będzie mógł korzystać ze zmian w 2022 roku? Jakie warunki będzie trzeba spełnić, aby stosować estoński CIT? 

Zmiany 

Znikają niektóre ograniczenia w wejściu w ECIT: 

 • Brak limitu przychodów,  
 • Brak wymogu inwestowania, 
 • Oprócz spółek z o.o., ECIT mogą płacić spółki akcyjne, komandytowe i komandytowo-akcyjne, osób fizycznych. 

Na czym polega estoński CIT? 

Głównym założeniem ryczałtu od dochodów jest to, że do momentu podziału zysku lub pokrycia straty sprzed okresu opodatkowania estońskim CIT spółka, co do zasady, nie odprowadza podatku dochodowego. W momencie, gdy nastąpi podział zysku lub pokrycie strat sprzed okresu opodatkowania estońskim CIT, spółka jest obowiązana zapłacić podatek. 

Od 1 stycznia 2022 roku będą obowiązywać nowe stawki:  

 • 10% dla spółek posiadających status ,,małego podatnika’’ i spółek rozpoczynających działalność,  
 • 20% dla pozostałych spółek. 

W przypadku dywidendy również nastąpiły zmiany: 

 • 90% podatku zapłaconego przez małych podatników, 
 • 70% podatku zapłaconego przez pozostałych. 

 Taki mechanizm odliczania, pozwalający na osiągnięcie takiego poziomu opodatkowania można zastosować tylko w przypadku ,,klasycznej’’ dywidendy, wypłacanej na podstawie uchwały o podziale zysku po zakończeniu roku obrotowego. Trzeba pamiętać, że estoński CIT obejmuje również opodatkowanie innych kategorii dochodów m.in. ukrytych zysków.  

 Jakie warunki trzeba spełnić? 

 Z ryczałtu od dochodów będą mogły skorzystać również spółki komandytowe, komandytowo-akcyjne i proste spółki akcyjne. Zlikwidowany zostanie również warunek ponoszenia określonych nakładów inwestycyjnych oraz limit rocznych przychodów.  

 Korzystanie z estońskiego CIT nadal będzie się wiązać z koniecznością spełnienia następujących warunków: 

 • Mniej niż 50% spółki może pochodzić: 
 • z wierzytelności, 
 • z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, 
 • z części odsetkowej raty leasingowej, 
 • z poręczeń i gwarancji,  
 • z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym tytułu zbycia tych praw, 
 • ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,  
 • z transakcjami z podmiotami powiązanymi 
 • Zatrudnienie przynajmniej 3 osób, 
 • Udziałowcami spółki są wyłącznie osoby fizyczne 
 • Prowadzić w Polsce realny biznes, czyli osiągać większość przychodów z działalności operacyjnej, 
 • Spółka nie posiada udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym, 
 • Spółka nie sporządza za okres opodatkowania ryczałtem sprawozdań finansowych zgodnie z MSR na podstawie ustawy o rachunkowości, 
 • Spółka nie jest przedsiębiorstwem finansowym w rozumieniu ustawy o CIT, 
 • Spółka w zakresie swojej działalności gospodarczej nie udziela konsumentom kredytów, 
 • Spółka nie jest podatnikiem osiągającym dochody z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub określonej w decyzji o wsparciu nowych inwestycji, 
 • Spółka nie została postawiona w stan upadłości lub likwidacji. 

 Bez limitu przychodów  

 Zniknie limit przychodów, który obecnie wynosi 100 mln zł. Wszystkie spółki będą mogły wybrać estoński CIT niezależnie od wysokości swoich przychodów. W razie znacznego wzrostu przychodów nie będzie trzeba się obawiać utraty prawa do estońskiego CIT. Nie będzie również domiaru zobowiązania podatkowego z tego tytułu. 

 Przy przekształceniu  

 Na możliwość skorzystania z estońskiego CIT nie będzie miało wpływu przekształcenie spółki. Spółka, która ulegnie przekształceniu będzie mogła od razu po jego dokonaniu korzystać z tej formy opodatkowania. Będzie jednak trzeba ustalić tzw. dochód z przekształcenia, który jest rozumiany jako różnica pomiędzy księgową, a podatkową wartością składników majątku. Dochód ten będzie podlegał opodatkowaniu według stawki 19%.  

Sprawdź też:
CIT estoński 2023 – jakie zmiany?


Kluczowe informacje o estońskim CIT

Estoński CIT stanowi rewolucyjne podejście do opodatkowania spółek i z pewnością wpłynie na sposób, w jaki przedsiębiorcy planują swoje podatki. Jest to forma opodatkowania, która może przynieść znaczące korzyści finansowe, zwłaszcza dla spółek aktywnie inwestujących zyski w rozwój działalności.

Dzięki nowelizacji ustawy o CIT, coraz więcej spółek będzie mogło skorzystać z estońskiego modelu opodatkowania. Zniesienie limitu przychodów oraz wymogu inwestowania otwiera nowe możliwości dla szerszego grona przedsiębiorców, niezależnie od wielkości ich działalności. To ogromna szansa dla tych, którzy chcą maksymalizować swoje zyski, jednocześnie minimalizując obciążenia podatkowe.

Przygotowanie do wprowadzenia estońskiego CIT

Wprowadzenie estońskiego CIT wymaga dokładnej analizy i przygotowania. Spółki muszą spełnić określone kryteria, aby móc skorzystać z tej formy opodatkowania. Kluczowe jest zrozumienie wszystkich wymagań, w tym kwestii zatrudnienia, udziałowców oraz rodzaju prowadzonej działalności. Nasze biuro rachunkowe oferuje profesjonalne doradztwo w tym zakresie, pomagając przedsiębiorcom w analizie korzyści i przygotowaniu do zmian.

Jak skorzystać z estońskiego CIT?

Decyzja o przejściu na estoński CIT to ważny krok strategiczny. Nasze biuro rachunkowe może pomóc w każdym etapie tego procesu – od analizy zasadności takiego kroku po bieżącą obsługę podatkową zgodnie z nowymi przepisami. Dzięki naszej pomocy możesz skupić się na rozwijaniu swojego biznesu, mając pewność, że Twoje sprawy podatkowe są w dobrych rękach.


Oferta Warido

Estoński CIT to szansa na optymalizację podatkową dla wielu spółek. Dzięki naszym usługom księgowym i podatkowym możesz w pełni wykorzystać potencjał, jaki niesie ze sobą ten nowy model opodatkowania. 

Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się więcej o tym, jak możemy wspierać Twoją firmę w drodze do sukcesu!

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Szukasz usług i wsparcia w tym zakresie?
Uzupełnij poniższy formularz.
Przygotujemy indywidualną ofertę!

e-doreczenia-od-1-pazdziernika-2024-dla-kogo

E-doręczenia od 1 października 2024 – dla kogo?

Aktualnie korzystanie z e-Doręczeń jest dobrowolne, ale firmy i instytucje publiczne są zobowiązane do wdrażania usługi zgodnie z harmonogramem. Najbliższa data – 1 października 2024 r. to termin wprowadzenia skrzynki e-Doręczeń dla niektórych zawodów zaufania publicznego i urzędów. Przeczytaj artykuł i dowiedz się dokładnie, kto musi założyć adres elektroniczny przed tą datą.

Czytaj więcej »
jak-obliczyc-ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop-w-2024-roku

Jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2024 roku?

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop to nie tylko obowiązek pracodawcy, ale i pewna forma rekompensaty dla pracownika, który z różnych przyczyn nie mógł wykorzystać przysługującego mu wypoczynku. Jest to rozwiązanie przewidziane w sytuacjach, gdy zakończenie stosunku pracy uniemożliwia wykorzystanie zaległego urlopu. Warto jednak pamiętać, że wypłata ekwiwalentu nie następuje automatycznie w każdej sytuacji – istnieją wyjątki, które należy dokładnie rozpatrzyć.

Czytaj więcej »
czym-jest-wycena-przedsiebiorstw

Czym jest wycena przedsiębiorstw?

Wycena przedsiębiorstw jest procesem złożonym i wieloetapowym, wykraczającym poza zwykłą analizę finansową. Jest to działanie mające za zadanie oszacować wartość gospodarczą podmiotu, który w dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu może pełnić różnorodne funkcje. Czy to w kontekście sprzedaży, fuzji, przejęć, czy strategicznych decyzji zarządczych – wycena przedsiębiorstwa jest fundamentem informacyjnym dla wielu kluczowych decyzji korporacyjnych.

Czytaj więcej »
odliczanie-vat-od-naliczonej-promocji

Odliczanie VAT od naliczonej promocji

W świecie przedsiębiorczości, gdzie konkurencja jest zacięta, kluczowe staje się przyciągnięcie klienta. Wprowadzenie promocji, w tym sprzedaży za symboliczną cenę lub za darmo, to strategia, która może wyróżnić firmę na rynku. Jednak co z VAT? Jak prawidłowo odliczyć podatek przy takich transakcjach, aby pozostać na właściwej stronie prawa podatkowego?

Czytaj więcej »
premia-za-prace-w-nietypowych-warunkach

Premia za pracę w nietypowych warunkach

Rozpoczynając rok 2024, pracodawcy i pracownicy muszą być na bieżąco z najnowszymi zmianami w prawie płacowym. Oto przewodnik, który wyjaśnia kluczowe zmiany w obliczaniu minimalnego wynagrodzenia za pracę, mające znaczący wpływ na zarówno pracodawców, jak i pracowników. Czytając dalej, odkryjesz, jak te zmiany mogą wpłynąć na Twoje wynagrodzenie lub Twoją firmę i jakie kroki warto podjąć, aby dostosować się do nowych regulacji.

Czytaj więcej »
rozliczanie-nagrod-jubileuszowych-2024

Rozliczanie nagród jubileuszowych 2024

Czy wiesz, że Twoja firma może wynagradzać pracowników za ich długotrwałe zaangażowanie? Nagrody jubileuszowe są wyjątkowym świadczeniem, które honoruje lojalność pracownika, ale jak każda forma wynagrodzenia, wymaga szczególnej uwagi pod względem rozliczeń. W tym artykule odnajdziesz kompendium wiedzy o najnowszych regulacjach składkowych i podatkowych, które pomogą Ci uniknąć błędów i zoptymalizować procesy kadrowe w Twojej działalności.

Czytaj więcej »

Zobacz co zyskujesz współpracując z nami?!

Nowoczesne usługi księgowe

Dokumenty możesz dostarczać do naszego biura rachunkowego elektronicznie w formie skanów, a jeśli masz swój program księgowy to podłączymy się do Ciebie zdalnie.

Kadra zaufanych ekspertów

Specjalista, z którym rozpoczynasz współpracę staje się Twoim merytorycznym partnerem. Korzystasz z jego kompleksowego wsparcia wtedy, gdy tylko potrzebujesz.

Stały dostęp online

Wszystkie działania związane z naszymi usługami księgowymi i kadrowo-płacowymi możesz załatwić zdalnie np. przesłać dokumenty, sprawdzić stan rozliczeń czy porozmawiać ze swoim specjalistą.

Biuro rachunkowe enova

Korzystasz z nowoczesnych narzędzi, takich jak np. program księgowy enova, e-book czy dostęp do elektronicznych teczek osobowych.

Bezpieczeństwo i komfort

Wszystkie rozwiązania technologiczne, z których korzystamy są w pełni bezpieczne pod względem ochrony danych oraz dostępu do poszczególnych działań.

Edukacja w bonusie

Dzięki swojemu specjaliście Warido, na bieżąco otrzymujesz istotne informacje z obszaru wybranych usług. Poza tym możesz czerpać przydatną wiedzę w naszego bloga i zapisać się do newslettera.