Jak wypełnić PIT-11 od pracownika do 26-go roku życia?

jak-wypelnic-pit-11-od-pracownika-do-26-go-roku-zycia

Aktualizacja treści z dnia 21.12.2023 r.

Wyjątkowo duże zamieszanie jest w tym roku wokół składanych przez pracodawców deklaracji PIT-11, które dotyczą pracowników do 26-go roku życia. Skąd to zamieszanie? Jak prawidłowo wypełnić deklarację PIT-11 za pracownika do 26-go roku życia? Zapraszamy do artykułu.

Czego dotyczy zamieszanie wokół deklaracji PIT-11 pracowników do 26-go roku życia?

Osoby do 26-go roku życia od 1 sierpnia 2019 roku są zwolnione z PIT. W związku z tym najnowsza wersja deklaracji PIT-11 to 25 i to ją należy uzupełnić do 31 stycznia 2020.

Pewna część przedsiębiorców już wysłała do urzędu skarbowego deklaracje swoich pracowników i jak się okazuje teraz muszą korygować przesłane dokumenty – w niektórych przypadkach nawet dwukrotnie. Dlaczego?

Błędne podpowiedzi Krajowej Informacji Skarbowej ws. deklaracji PIT-11

Winowajcą całego zamieszania wokół deklaracji PIT-11 dotyczących pracowników do 26-go roku życia jest Krajowa Informacja Skarbowa. To ta instytucja przekazała błędne wskazówki dotyczące poprawnego wypełnienia deklaracji PIT-11, były one niespójne z wykładnią Ministerstwa Finansów.

Jak wypełnić prawidłowo PIT-11 od pracownika do 26-go roku życia?

Tutaj należy cofnąć się do momentu wchodzenia w życie przepisów zwalniających osoby do 26-go roku życia z podatku dochodowego. Gdy młody pracownik złożył odpowiednie oświadczenie, że spełnia warunki ulgi to pracodawca nie potrącał mu podatku dochodowego. W przeciwnym razie płatnicy potrącali podatek na bieżąco, bo przepisy im to nakazywały – w tej sytuacji pracownik powinien otrzymać zwrot nadpłaconego podatku.

W teorii wszystko jest proste, ale w praktyce należy przede wszystkim prawidłowo wypełnić deklarację PIT-11 takiego pracownika, a konkretnie część E i G w/w deklaracji.

I tutaj właśnie pojawia się rola KIS, która wskazywała, że płatnicy którzy potrącali zaliczki na podatek dochodowy (nie otrzymali oświadczenia od pracownika), powinni wpisać opodatkowane dochody w części G jako zwolnione, a w części E wykazać wyłącznie potrąconą zaliczkę.

Urzędy skarbowe, które sugerowały się interpretacją KIS, przyjmowały nieprawidłowo wypełnione deklaracje PIT-11, a płatnicy, którzy wypełnili je w inny sposób (jak się później okazało prawidłowy (uważali, że tego rodzaju przychody należy traktować jak opodatkowane i ujmować w części E)) zostali zmuszani do korygowania.

Konsekwencją tego będą musieli ponownie korygować skorygowane deklaracje do pierwotnej wersji.

Instrukcja Ministerstwa Finansów

W związku z całym zamieszaniem Ministerstwo Finansów opublikowało instrukcję poprawnego wypełniania deklaracji PIT-11 w przypadku pracowników do 26-go roku życia, gdzie wskazało, że w przypadku pracowników, którym składki były potrącane przez cały rok (nie dostarczyli odpowiedniego oświadczenia) należy uzupełnić wyłącznie część E, a część G pozostawić nieuzupełnioną.

Jeżeli posiadamy takie oświadczenie od pracownika to przychody za sierpień, wrzesień, październik, listopad i grudzień wykazujemy w części G w pozycjach 86, 87 i 88.

Jakie mogą być konsekwencje niepoprawnie wysłanej deklaracji?

Konsekwencją nieskorygowania błędnie przesłanych deklaracji PIT-11 za pracowników do 26-go roku życia jest nieotrzymanie zwrotu podatku przez pracownika.

Jak wypełnić PIT-11 od pracownika do 26. roku życia? 

Część pracowników w Polsce może skorzystać z tzw. ulgi dla młodych, która obejmuje osoby do 26. roku życia. Warto nadmienić, że ulga dla młodych została utrzymana po reformie podatkowej określanej jako Polski Ład. Zwolnienie obowiązuje niezależnie od liczby płatników czy liczby umów, jakie podatnik zawrze z podmiotami zatrudniającymi. Jak prawidłowo wypełnić deklarację podatkową w przypadku takich pracowników? Należy odpowiedzieć na powyższe pytanie, uwzględniając przepisy z 2023 roku. 

PIT-11 w przypadku ulgi dla młodych – terminy i forma złożenia deklaracji 

PIT-11 to informacja o dochodach podatnika uzyskanych w poprzednim roku, pobranych zaliczkach na podatek, a także zapłaconych składkach na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Prawidłowe złożenie deklaracji PIT-11 przez płatnika ma kluczowe znaczenie dla sytuacji finansowej podatnika, który nie przekroczył 26. roku życia. Skutkuje bowiem istotnymi oszczędnościami z tytułu braku konieczności ponoszenia zobowiązania podatkowego. 

W przypadku dochodów osiągniętych za 2023 rok płatnik podatku dochodowego jest zobowiązany sporządzić i wysłać PIT-11 do właściwego urzędu skarbowego w terminie do dnia 31 stycznia 2023 roku. Z kolei do końca lutego tegoż roku płatnik jest zobowiązany przekazać deklarację podatnikowi. 

W obecnym kształcie przepisów płatnik przekazuje deklarację PIT-11 do urzędu skarbowego wyłącznie elektronicznie. Płatnik będący osobą fizyczną nie musi korzystać w tym zakresie z e-podpisu, a jedynie zestawu danych autoryzujących. Pozostali płatnicy muszą jednak stosować e-podpis. 

Brak obowiązku składania oświadczenia o korzystaniu z ulgi dla młodych przez pracownika 

Należy pamiętać, że w 2023 roku podatnik nie musi składać zatrudniającemu oświadczenia o korzystaniu z ulgi dla młodych. Zwolnienie podatkowe ma charakter automatyczny i jest naliczane od pierwszej wypłaty wynagrodzenia w 2023 roku, o ile pracownik nie zdecydowałby się przedstawić oświadczenia przeciwnego, czyli nie wskazał, iż nie chce korzystać z ulgi. Jedynie w takim przypadku, jak ten ostatni, pracodawca pobierałby zaliczki na podatek dochodowy. 

Informacja na temat przychodów zwolnionych z podatku 

Informację o przychodach zwolnionych z podatku dochodowego w przypadku osób do 26. roku życia umieszcza się w Części G PIT-11. Obejmuje to kolejno następujące pozycje: 

  • Pozycję 86 – jako sumę pozycji 87 i 88. Kwota wpisana w tym miejscu nie może przekraczać limitu zwolnienia;
  • Pozycję 87 – odnosi się do przychodów ze stosunku pracy oraz stosunków pokrewnych, czyli na przykład przychodów osiągniętych przez osobę poniżej 26. roku życia z tytułu wynagrodzenia z umowy o pracę;
  • Pozycję 88 – dotyczy przychodów z tytułu umów zleceń.

W PIT-11 w przypadku osób do 26. roku życia w 2023 roku zastosowania ma nowa pozycja, o której powinni pamiętać płatnicy przy wypełnianiu deklaracji PIT-11. Mianowicie, w wierszu 11 należy wpisać należności z tytułu praktyk absolwenckich bądź staży studenckich, otrzymane przez pracowników do ukończenia 26. roku życia. Z kolei w wierszu 13 uwzględnia się zasiłki macierzyńskie otrzymane przez podatników do ukończenia 26. roku życia. 

Odliczenie składek ZUS i zdrowotnych 

Należy pamiętać, że zastosowanie ulgi dla młodych nie zwalnia podatnika od składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (jeśli osoba pozostaje objęta ubezpieczeniami z wyżej wymienionych tytułów). W przypadku sporządzania deklaracji podatkowej należy zachować szczególną ostrożność przy obliczaniu składek ubezpieczeniowych, które są odliczane od dochodu podatników korzystających ze zwolnienia podatkowego w ramach ulgi dla młodych. Składki naliczane od wynagrodzenia zwolnionego z podatku nie mogą obniżać dochodu za 2023 rok. 

Przekroczenie limitu zwolnienia w wynagrodzeniu pracownika do 26. roku życia 

W przypadku przekroczenia w ciągu roku limitu zwolnienia od podatku, tj. kwoty 85 528 zł (bądź w sytuacji złożenia płatnikowi przez podatnika oświadczenia o rezygnacji ze stosowania zwolnienia od podatku), przychody powinny być wykazane w części E deklaracji PIT-11 (stosunek pracy) bądź w wierszu 6 (umowa zlecenie), razem z kwotą kosztów uzyskania przychodów oraz kwotą zaliczek, jakie płatnik pobrał. Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wpisuje się z kolei w pozycjach 70 i 73. 

Jeśli z kolei podatnik ukończył 26 lat dopiero w ciągu roku podatkowego, to przychody wypłacone do dnia urodzin włącznie wykazywane są w części G deklaracji PIT-11 jako przychody zwolnione z podatku. Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od takich przychodów należy wykazać wówczas w pozycjach 71 i 74. Przychody osiągnięte po ukończeniu 26. roku życia wpisuje się natomiast w części E w wierszach 1 albo 5, a składki społeczne oraz zdrowotne – odpowiednio w pozycjach 69 i 72. 

Oferta Warido

Oszczędź czas i pieniądze z biurem rachunkowym WARIDO! Dzięki 100% skanom faktur i automatyzacji procesów zapewnimy Ci efektywność i precyzję w obszarze zwanym księgowość. Skoncentruj się na rozwoju swojej firmy, a my zajmiemy się resztą.

Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się więcej o tym, jak możemy wspierać Twoją firmę w drodze do sukcesu!

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

 

Szukasz usług i wsparcia w tym zakresie?
Uzupełnij poniższy formularz.
Przygotujemy indywidualną ofertę!

nowe-przepisy-dla-jednoosobowych-działalnosci-gospodarczych

Nowe przepisy dla jednoosobowych działalności gospodarczych

Rozpoczęcie nowego roku często wiąże się z wprowadzeniem nowych przepisów, które mogą mieć znaczący wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej. Rok 2024 nie jest wyjątkiem, szczególnie dla właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych, dla których zmiany prawne stanowią zarówno wyzwanie, jak i okazję do optymalizacji swoich przedsięwzięć.

Czytaj więcej »
oplata-za-jednorazowe-opakowania-w-gastronomii

Opłata za jednorazowe opakowania w gastronomii

Gastronomia od 1 stycznia 2024 pobiera od konsumentów opłaty za jednorazowe opakowania na wynos wykonane z tworzyw sztucznych. Przepis jest wynikiem zaimplementowania do polskiego prawa unijnej dyrektywy SUP (Single-Use Plastics Directive) zwanej dyrektywą plastikową. Jeżeli właśnie otwierasz na lato restaurację, przeczytaj artykuł i dowiedz się, jakie obowiązują Cię zasady. Pozwoli Ci to uniknąć kar wynoszących nawet 40 tys. zł.

Czytaj więcej »
leasing-samochodow-osobowych-a-rozliczenia-vat

Leasing samochodów osobowych a rozliczenia VAT

Wakacje składkowe to miesięczny urlop dla przedsiębiorców, kiedy to będą zwolnieni z opłacania większości składek ZUS. Wakacje nie obligują do zawieszania działalności, co znaczy, że można w ich trakcie normalnie pracować i zarabiać. Jeżeli prowadzisz firmę i przyda Ci się oddech od zobowiązań, przeczytaj ten artykuł i dowiedz się, czy kwalifikujesz się do skorzystania z wakacji.

Czytaj więcej »
dni-wolne-od-pracy-2024-czyli-czy-2-maja-trzeba-pracowac

Dni wolne od pracy 2024, czyli czy 2 maja trzeba pracować?

W świecie biznesu, gdzie obraz marki i jej percepcja mają zasadnicze znaczenie dla sukcesu, odpowiednie zarządzanie wydatkami na reprezentację i reklamę jest kluczowe. Zrozumienie, jak efektywnie przekształcić te wydatki w koszty uzyskania przychodu, może być determinantą przewagi konkurencyjnej. Zapraszamy do lektury naszego artykułu, który rzuca światło na ten skomplikowany aspekt zarządzania finansowego.

Czytaj więcej »
eksport-i-wsto-w-dzialalnosci-zwolnionej-z-VAT-jak-to-działa

Eksport i WSTO w działalności zwolnionej z VAT

W świecie biznesu i inwestycji, dywidenda to znak dobrze prosperującej spółki, a dla udziałowców – oczekiwany przychód. Co jednak, gdy udziałowiec nie dożyje wypłaty dywidendy? W takich okolicznościach pojawiają się pytania dotyczące opodatkowania tej dywidendy, która przechodzi na spadkobierców. Czy podlega ona podatkowi dochodowemu, czy może podatkowi od spadków i darowizn? To zagadnienie jest istotne nie tylko dla spadkobierców, ale również dla firm, które muszą właściwie zarządzać swoimi zobowiązaniami podatkowymi.

Czytaj więcej »
zarzadzanie-kosztami-reprezentacji-i-reklamy

Zarządzanie kosztami reprezentacji i reklamy

W świecie biznesu, gdzie obraz marki i jej percepcja mają zasadnicze znaczenie dla sukcesu, odpowiednie zarządzanie wydatkami na reprezentację i reklamę jest kluczowe. Zrozumienie, jak efektywnie przekształcić te wydatki w koszty uzyskania przychodu, może być determinantą przewagi konkurencyjnej. Zapraszamy do lektury naszego artykułu, który rzuca światło na ten skomplikowany aspekt zarządzania finansowego.

Czytaj więcej »

Zobacz co zyskujesz współpracując z nami?!

Nowoczesne usługi księgowe

Dokumenty możesz dostarczać do naszego biura rachunkowego elektronicznie w formie skanów, a jeśli masz swój program księgowy to podłączymy się do Ciebie zdalnie.

Kadra zaufanych ekspertów

Specjalista, z którym rozpoczynasz współpracę staje się Twoim merytorycznym partnerem. Korzystasz z jego kompleksowego wsparcia wtedy, gdy tylko potrzebujesz.

Stały dostęp online

Wszystkie działania związane z naszymi usługami księgowymi i kadrowo-płacowymi możesz załatwić zdalnie np. przesłać dokumenty, sprawdzić stan rozliczeń czy porozmawiać ze swoim specjalistą.

Biuro rachunkowe enova

Korzystasz z nowoczesnych narzędzi, takich jak np. program księgowy enova, e-book czy dostęp do elektronicznych teczek osobowych.

Bezpieczeństwo i komfort

Wszystkie rozwiązania technologiczne, z których korzystamy są w pełni bezpieczne pod względem ochrony danych oraz dostępu do poszczególnych działań.

Edukacja w bonusie

Dzięki swojemu specjaliście Warido, na bieżąco otrzymujesz istotne informacje z obszaru wybranych usług. Poza tym możesz czerpać przydatną wiedzę w naszego bloga i zapisać się do newslettera.