Zaznacz stronę

Sezon urlopowy w pełni, więc warto odświeżyć sobie przepisy regulujące urlop pracowniczy. Jakie obowiązki ma pracodawca względem pracownika w zakresie jego urlopu? Jakie prawa przysługują pracownikowi, a jakie pracodawcy?

Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi?

Ilość dni urlopu pracownika zależna jest od stażu pracy oraz od wykształcenia. Jeśli pracownik ma staż pracy krótszy niż 10 lat to przysługuje mu 20 dni urlopu, powyżej 10 lat należy się mu 26 dni urlopu.

Ile lat zalicza się do stażu pracy przy naliczaniu wymiaru urlopu dla ukończenia poszczególnych szkół?

Ilość lat jakie możemy zaliczyć do wymiaru urlopu zależna jest od rodzaju ukończonej szkoły. Przy ukończeniu szkoły zawodowej lub zasadniczej zawodowej do wyliczenia wymiaru urlopu zaliczyć można do 3 lat, dla średniej szkoły zawodowej nie więcej niż 5 lat, dla szkoły ogólnokształcącej 4 lata, dla szkoły policealnej 6 lat, dla szkoły wyższej 8 lat.

Do kiedy pracownik musi wybrać zaległy urlop?

W przypadku, gdy pracownik w danym roku kalendarzowym nie wybierze przysługującego mu urlopu, jego urlop przechodzi na kolejny rok. Według kodeksu pracy pracownik musi rozpocząć wybieranie zaległego urlopu najpóźniej do 30 września następnego roku. Pracownik może rozpocząć wybieranie zaległego urlopu 30 września, w takim przypadku cały zaległy urlop musi wybrać ciągiem.

Jakie są zmiany w urlopach w związku z koronawirusem?

W związku z pandemią koronawirusa w Polsce została wprowadzona tarcza antykryzysowa. Zgodnie z wprowadzonymi regulacjami i tarczą antykryzysową 4.0 pracodawca może udzielić pracownikowi zaległego urlopu bez uzyskania zgody pracownika w terminie przez siebie wskazanym w wymiarze do trzydziestu dni.

Czy pracodawca musi udzielić pracownikowi 14 dni urlopu w jednym ciągu?

Pracodawca na wniosek pracownika o udzielenie mu 14 dni urlopu w ciągu musi wyrazić zgodę. Natomiast jeśli pracownik nie chce wybierać urlopu w ciągu przez 14 dni tylko chce sobie ten urlop podzielić to ma taką możliwość. Pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy nieprzerwany przez okres 14 dni, natomiast to pracownik decyduje, czy na taki urlop chce się udać. Udzielenie pracownikowi urlopu w wymiarze co najmniej 14 dni w ciągu na wniosek pracownika jest obowiązkowe.

Czy pracodawca może wysłać pracownika na urlop bezpłatny?

Pracodawca nie może wysłać pracownika na urlop bezpłatny. Urlop bezpłatny może zostać udzielony pracownikowi tylko i wyłącznie w związku z wnioskiem pracownika o jego udzielenie.

Czas trwania urlopu bezpłatnego nie jest ograniczony, zależy od ustaleń pomiędzy pracownikiem i pracodawcą. Okres przebywania pracownika na urlopie bezpłatnym zaliczany jest jako przerwa w pracy i w tym okresie nie przysługują pracownikowi uprawnienia pracownicze.

Jeśli jesteś zainteresowany usługami kadrowymi skontaktuj się z nami, a my z przyjemnością przedstawimy naszą ofertę.

Wypełnij poniższy formularz lub zadzwoń!

Zapraszamy do współpracy!

Wymagana zgoda

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Call Now Button