Postępowanie karno-skarbowe

postępowanie karno-skarbowe

Spis treści

 

Postępowanie karno-skarbowe, jak każde postępowanie karne, nakłada na strony określone prawa, ale i obowiązki. Dotyczy to również obowiązków organu prowadzącego postępowanie, w szczególności w zakresie obowiązku udostępnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego.

Wszczęto postępowanie karno-skarbowe – co dalej?

Kontrole prowadzone przez organy podatkowe lub celno-skarbowe niejednokrotnie skutkują wszczęciem postępowania karno–skarbowego. Często główną motywacją wszczęcia postępowania karno–skarbowego jest zawieszenie terminu przedawnienia przestępstwa lub wykroczenia karno–skarbowego. W takich wypadkach wielokrotnie postępowania są następnie umarzane lub zawieszanie. Nie zmienia to jednak faktu iż w każdym postępowaniu organ je prowadzący winien wypełniać prawnie przewidziane obowiązki, w szczególności w zakresie udowodnienia wystąpienia znamion przestępstwa lub wykroczenia skarbowego.

Co udowodnić musi organ w trakcie postępowania karno-skarbowego?

Zgodnie z przepisami kodeksu karnego skarbowego odpowiedzialność karno – skarbową ponosi wyłącznie osoba, której udowodnione zostanie, iż jej działanie wypełnia znamiona przestępstwa lub wykroczenia karno -skarbowego. Powyższy obowiązek dowodowy spoczywa na oskarżycielu, a nie oskarżonym. Zatem oskarżony nie musi udowadniać swojej niewinności. Praktyka często jednak odbiega od ustawowych zasad dowodowych. Stąd też istotnym jest, aby już na samy początku postępowania podejrzany aktywnie brał udział w czynnościach i postępowania karno – karbowym. Prawidłowo zebrany, pełny materiał dowodowy może działać na korzyść oskarżonego w toku postępowania prowadzonego już przez sądem.

Jak podejrzany może gromadzić materiał dowodowy w trakcie postępowania karno-skarbowego?

Podejrzany, ale i oskarżony w toku postępowania sądowego, ma prawo w każdym czasie złożyć wnioski o przeprowadzenie dowodów na swoją obronę. Każde podnoszone twierdzenie musi być udowodnione dowodem znajdującym się w aktach sprawy. Przepisy kodeksu karnego skarbowego nie przewidują zamkniętego katalogu możliwych do przeprowadzenia dowodów. Dowodem mogą być zarówno dokumenty, jak i dowody osobowe (w szczególności zeznania świadków lub opinie biegłych sądowych). Dowodem może wszystko co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy i wykazania niewinności. Należy pamiętać, że wyjaśnienia złożone przez podejrzanego, albo później oskarżonego, są takim samym dowodem jak dowód z dokumentu lub zeznań świadka. Podejrzany nie jest jednak zobowiązany do składania wyjaśnień i może odmówić udzielenia odpowiedzi na zadawane mu pytania. Powyższa postawa może jednak zostać oceniona przez organ prowadzący postępowanie, a następnie przez sąd orzekający w sprawie.

Obrońca w postępowaniu karno-skarbowym.

Sprawy karno–skarbowe są jednym z najbardziej skomplikowanych rodzajem spraw karnych, gdyż ich skuteczne prowadzenie wymaga wiedzy i doświadczenia z zakresu prawa karnego, skarbowego oraz niejednokrotnie administracyjnego. Podejrzany lub później oskarżony uprawniony jest do skorzystania ze wsparcia profesjonalnego obrońcy. Upoważnienie do obrony może zostać udzielone na każdym etapie postępowania oraz może przybrać formę pisemnego pełnomocnictwa do obrony lub zostać udzielone ustnie do protokołu prowadzonej czynności. Od momentu udzielenia pełnomocnictwa obrońca może uczestniczyć w każdej czynności procesowej oraz powinien być informowany o każdej planowanej czynności w sprawie. Udział obrońcy nie wyłącza jednak osobisty udział podejrzanego w czynnościach postępowania.

Ze względu na rozległy i wielowątkowy charakter postępowania karno – skarbowego szczególnie ważnym jest aktywny udział podejrzanego już od samego początku postępowania, jak również uzyskanie profesjonalnego wsparcia przy egzekwowaniu swoich praw w toku postępowania oraz skutecznym zwalczaniu stawianych zarzutów.

Autor: Kancelaria Adwokacka Pirożek & Pirożek, R.Pirożek, K.Pirożek, J.Wichura SPÓŁKA JAWNA

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Potrzebujesz wsparcia eksperta w tym zakresie?
Zobacz co zyskujesz współpracując z nami?!

Nowoczesne usługi księgowe

Dokumenty możesz dostarczać do naszego biura rachunkowego elektronicznie w formie skanów, a jeśli masz swój program księgowy to podłączymy się do Ciebie zdalnie.

Kadra zaufanych ekspertów

Specjalista, z którym rozpoczynasz współpracę staje się Twoim merytorycznym partnerem. Korzystasz z jego kompleksowego wsparcia wtedy, gdy tylko potrzebujesz.

Stały dostęp online

Wszystkie działania związane z naszymi usługami księgowymi i kadrowo-płacowymi możesz załatwić zdalnie np. przesłać dokumenty, sprawdzić stan rozliczeń czy porozmawiać ze swoim specjalistą.

Biuro rachunkowe enova

Korzystasz z nowoczesnych narzędzi, takich jak np. program księgowy enova, e-book czy dostęp do elektronicznych teczek osobowych.

Bezpieczeństwo i komfort

Wszystkie rozwiązania technologiczne, z których korzystamy są w pełni bezpieczne pod względem ochrony danych oraz dostępu do poszczególnych działań.

Edukacja w bonusie

Dzięki swojemu specjaliście Warido, na bieżąco otrzymujesz istotne informacje z obszaru wybranych usług. Poza tym możesz czerpać przydatną wiedzę w naszego bloga i zapisać się do newslettera.

eksploracja-ksiegowosci

Co to jest eksploracja księgowości?

Precyzyjne zarządzanie księgowością to klucz do sukcesu każdej organizacji. Zarówno właściciele, jak i kierownictwo są zobowiązani do ścisłego monitorowania sytuacji finansowej firmy, aby gwarantować jej trwałość i ekspansję. Niemniej jednak (…)

Czytaj więcej »
otwarcie-biznesu-w-sieci

Otwarcie biznesu w sieci – kluczowe informacje

Uruchomienie własnej firmy to skomplikowany zadanie, związane z dokładnym planowaniem i przygotowaniem różnych aspektów. Jest to klucz do ewentualnej realizacji sukcesu. W kontekście zawiłości biurokratycznych, spotykanych w siedzibach różnych instytucji, cały proces może wywoływać (…)

Czytaj więcej »
ocena-wartosci-firm

Ocena wartości firm

Wycena przedsiębiorstw ma różne cele oraz funkcje. Może służyć jako wsparcie decyzyjne – i umożliwiać podejmowanie optymalnych z punktu widzenia firmy decyzji – lub jako informacja dla organów udzielających finansowania. Można ją (…)

Czytaj więcej »
Więcej
Więcej