Zaznacz stronę

Jak zwykle wraz z rozpoczęciem nowego roku weszło w życie sporo nowych przepisów i regulacji. Jedną z ważniejszych zmian dla przedsiębiorców dochodzących swoich wierzytelności jest duża nowelizacja ustawy o transakcjach handlowych, która od 1 stycznia 2020 r., zmieniła nazwę na ustawę o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Nowe przepisy przewidują m. in. wyższą kwotę rekompensaty za windykację.

Standardowa kwota za rekompensatę

Niewątpliwie celem nowych rozwiązań prawnych było doprowadzenie do sytuacji, w której opóźnienia bądź brak zapłaty za wystawioną fakturę stanie się nieopłacalne dla nierzetelnego kontrahenta.

Można śmiało powiedzieć, że do niedawna obowiązująca kwota rekompensaty w wysokości 40 Euro na stałe zagościła w świadomości przedsiębiorców i stałą się niemalże standardem w pozwach dochodzonych z tytułu niezapłaconych faktur.

Przypomnieć należy, że kwota równowartości 40 Euro stanowiła rekompensatę dla wierzyciela za koszty odzyskania należności wynikającej z faktury i zawsze wynosiła ona 40 Euro niezależnie od wysokości kwoty wystawionej na fakturze.

Im wyższa kwota, tym wyższa rekompensata

W aktualnym stanie prawnym wysokość rekompensaty jest uzależniona od wysokości dochodzonego roszczenia wynikającego z niezapłaconej faktury.

 

Zgodnie z brzmieniem nowej ustawy wierzycielowi przysługuje od dłużnika, bez wezwania, rekompensata za koszty odzyskiwania należności, stanowiąca równowartość kwoty:

1) 40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych;

2) 70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych;

3) 100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych.

Dodać należy, że równowartość kwoty rekompensaty jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.

Warto również wiedzieć, że wierzyciel oprócz kwoty rekompensaty może ubiegać się również o zwrot, w uzasadnionej wysokości, poniesionych kosztów odzyskiwania należności przewyższających rekompensatę w ustawowej wysokości.

Cesja rekompensaty niemożliwa

Istotną nowością jest wprowadzenie zakazu dokonywania cesji, czyli zbywania przez wierzyciela roszczenia o kwotę wynikającą z rekompensaty.

Pamiętać należy, że nowe regulacje dotyczą umów handlowych, które były zawarte przed dniem 1 stycznia 2020 r.

Autor:

Rafał Kirsch

Adwokat

Wypełnij poniższy formularz lub zadzwoń!

Zapraszamy do współpracy!

Wymagana zgoda

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Call Now ButtonZadzwoń teraz!