Zaznacz stronę

W związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem, który paraliżuje mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz instytucje państwowe, Ministerstwo Rozwoju zapowiedziało ulgi i ułatwienia dla firm, które zostaną zawarte w tzw. „Pakiecie osłonowym”. Na jakie „udogodnienia” mogą liczyć polskie przedsiębiorstwa? Co zawiera pakiet osłonowy dla firm?

Pakiet osłonowy dla firm – co ma wprowadzić?

Ministerstwo Rozwoju zapowiada następujące zmiany legislacyjne w zakresie składek ZUS i podatków:

– ulgi w należnościach, w tym udogodnienia w płatnościach podatków i składek ZUS

– poprawę płynności finansowej firm,

– ochronę i wsparcie rynku pracy.

Do przeprowadzenia zmian będzie niezbędna m.in. nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, udzielenie pomocy publicznej w tym pomocy de minimis, wsparcia BGK, szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Odroczenia terminów w związku z koronawirusem

Jeśli chodzi o kwestię przesunięcia się terminów, w których miały zacząć obowiązywać pewne przepisy to możemy spodziewać się następujących zmian:

– zaliczenie do kosztów podatkowych wydatków związanych z anulowaniem wycieczek w stosunku do branż dotkniętych skutkami kryzysu,

– zniesienie opłaty prolongacyjnej,

– zmiana schematu pomocy publicznej, rozszerzenie dla MŚP i dużych firm

– ułatwianie rozliczenia VAT – przesunięcie wejścia w życie z 01.04. 2020 na 01.07.2020 r. nowego JPK

– ułatwienia w split payment,

– przesunięcie z 01.04 na 01.07.2020 r. terminu obowiązku wpisywania się firm do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy)

– wcześniejsze zwroty VAT,

– ułatwienia zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej.

Działania poprawiające płynność finansową w związku z koronawirusem

W zakresie działań, które podejmuje rząd i które mają poprawić płynność finansową przedsiębiorstw możemy znaleźć takie rozwiązania jak odliczenie „wstecz” straty od dochodu (tj. straty z 2020 od 2019), stratę poniesioną z działalności gospodarczej w danym roku będzie można odjąć od dochodu osiągniętego w ciągu następnych pięciu lat, dopłaty do kredytów (działania BGK) czy zwiększenia gwarancji BGK do 80% kwoty kredytu.

Ochrona miejsc pracy

Pracownicy, którzy pracują u pracodawcy, którego sprzedaż towarów i usług spadnie w związku z trwającym przez minimum 3 miesiące kryzysem (aktualnie jest to 6 miesięcy) o 15% będą mogli liczyć na świadczenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych (823,60 zł) zwiększone o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzenie finansowane ze środków przedsiębiorcy w łącznej wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ulgi ZUS

W zakresie ulg składek ZUS Ministerstwo Rozwoju przewiduje odroczenie terminu płatności składek, układ ratalny lub umorzenie należności. W placówkach ZUS mają być obecni tzw. doradcy ds. ulg i umorzeń, którzy pomogą wypełnić odpowiednie dokumenty i je skompletować. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego z doradcami ze względu na sytuację epidemiologiczną w naszym kraju.

Newsletter

Zachęcamy również do zapisania się do naszego Newsletter’a i bycia na bieżąco w najważniejszych kwestiach dotyczących Państwa firm.

Wypełnij poniższy formularz lub zadzwoń!

Zapraszamy do współpracy!

Wymagana zgoda

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Call Now Button