Zatrudnienie studenta – zasady, warunki, korzyści

Zatrudnienie studenta

Spis treści

Wielu studentów podejmuje swoją pierwszą pracę w trakcie studiów. Oznacza to określone skutki również dla pracodawców, którzy są zainteresowani pozyskaniem pracownika, który jest jednocześnie studentem. Warto dokładniej przyjrzeć się z tego tytułu głównym zasadom, warunkom i korzyściom dla pracodawców.

Status studenta

Studentem jest osoba kształcąca się na studiach pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiach magisterskich. Jest to definicja wywiedziona z ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz stosowana jednocześnie na potrzeby sprawozdawczości statystycznej przez Główny Urząd Statystyczny.

Studentem nie jest więc osoba kształcąca się na studiach doktoranckich, ani studiach podyplomowych.

Status studenta potwierdza ważna legitymacja studencka bądź zaświadczenie o odbywaniu studiów, wydane przez dziekanat.

Utrata statusu studenta może nastąpić wskutek skreślenia z listy studentów bądź złożenia przez studenta egzaminu dyplomowego. Wyjątkiem w tej dziedzinie są kierunki lekarskie, weterynaryjne i lekarsko-dentystyczne, gdzie status studenta traci się w dniu złożenia ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu oraz dzień zaliczenia ostatniej przewidzianej w polanach studiów praktyki (jeśli przypadek dotyczy studiów farmaceutycznych).

Zatrudnienie studenta a składki ZUS. Różnice między umową o pracę a umową zlecenia w kontekście zatrudniania studentów

Przedsiębiorcy nie muszą opłacać składek na ubezpieczenie społeczne za studentów do 26. roku życia pracujących u nich na podstawie zlecenia, umowy agencyjnej lub umowy o świadczenie usług. Praktyka pokazuje, że to właśnie z umowy zlecenia najczęściej korzysta się w przypadku zatrudniania studentów na przykładzie polskiego rynku.

W przypadku zatrudnienia studenta na umowę o pracę należy opłacać wszystkie rodzaje ubezpieczeń, tj. emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe. Wiek pracownika nie ma bowiem znaczenia przy ewentualnym różnicowaniu podlegania pod te ubezpieczenia. Należy dodać, że składki na ubezpieczenie wypadkowe opłacają za studentów w całości z własnych środków płatnicy składek, a składki na ubezpieczenie chorobowe finansują w całości z własnych środków studenci.

Brak konieczności opłacania składek ZUS nie występuje wtedy, kiedy student zatrudniony w oparciu na umowę zlecenie jest jednocześnie zatrudniony także na umowę o pracę u tego samego pracodawcy. W konsekwencji bowiem pracodawca jest zobowiązany opłacać za studenta wszelkie obowiązkowe składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Z tego też względu strony najczęściej decydują się na zawarcie umowy zlecenia, a nie umowy o pracę, ponieważ student i tak podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu (w ramach ubezpieczenia obowiązkowego rodzica), a jednocześnie może uzyskać wyższy dochód z pracy wykonywanej na zleceniu. Dla pracodawcy skutkuje to z kolei większymi oszczędnościami, ponieważ wynagrodzenie netto jest jednocześnie wynagrodzeniem brutto.

Dla studenta zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenia wiąże się jednak z pewnymi słabszymi stronami. Pierwszą jest brak prawa do urlopu wypoczynkowego. Druga dotyczy brak wypłaty wynagrodzenia za okres choroby, natomiast inna wiąże się z brakiem ochrony przed wypowiedzeniem umowy. Ograniczenia te nie występują natomiast w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Ostateczna decyzja w przedmiocie właściwej umowy regulującej zatrudnienie studenta pozostaje zatem w gestii zainteresowanych stron.

Co w przypadku umowy o pracę tymczasową i praktyk studenckich?

Strony mogą zdecydować się również na inne formy zatrudnienia. Wymienić należy tutaj umowę o pracę tymczasową oraz umowę o praktyki studenckie. Pierwsza z wymienionych jest rozliczana na identycznych zasadach jak umowa o pracę, dając studentowi jednak większą elastyczność w wyborze godzin pracy i dopasowania ich do rozkładu zajęć.

Umowa o praktyki studenckie może być z kolei zawarta maksymalnie na 3 miesiące z osobą przed 30. rokiem życia. Nie obciążają jej finansowo składki na ZUS, a od 1 stycznia 2021 roku została objęta również tzw. ulgą dla młodych, czyli zwolnieniem z zaliczek na podatek dochodowy.

Ulga dla młodych w odniesieniu do pracy osoby do 26. roku życia

W przypadku wielu umów, w oparciu o które można zatrudnić studenta, punktem wspólnym jest zwolnienie studenta z zaliczki na podatek dochodowy, o ile w ciągu roku podatkowego nie zarobi on więcej niż 85 528 zł. Oznacza to, że nadwyżka dochodu ponad wymienioną kwotę zostanie już opodatkowana na normalnych zasadach. Rozwiązanie funkcjonuje jako tzw. ulga dla młodych i może być istotnym źródłem dodatkowych pieniędzy w przypadku studenta.

Ulga dla młodych dotyczy pracujących w oparciu o umowę o pracę, pracę nakładczą, umowy zlecenie, spółdzielczy stosunek pracy czy praktyki studenckie.

Warto nadmienić, iż nie obowiązuje ona w przypadku umowy o dzieło jako innej popularnej umowy cywilnoprawnej.


Oferta Warido

Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się więcej o tym, jak możemy wspierać Twoją firmę w drodze do sukcesu!

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Szukasz usług i wsparcia w tym zakresie?
Uzupełnij poniższy formularz.
Przygotujemy indywidualną ofertę!

nowe-przepisy-dla-jednoosobowych-działalnosci-gospodarczych

Nowe przepisy dla jednoosobowych działalności gospodarczych

Rozpoczęcie nowego roku często wiąże się z wprowadzeniem nowych przepisów, które mogą mieć znaczący wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej. Rok 2024 nie jest wyjątkiem, szczególnie dla właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych, dla których zmiany prawne stanowią zarówno wyzwanie, jak i okazję do optymalizacji swoich przedsięwzięć.

Czytaj więcej »
oplata-za-jednorazowe-opakowania-w-gastronomii

Opłata za jednorazowe opakowania w gastronomii

Gastronomia od 1 stycznia 2024 pobiera od konsumentów opłaty za jednorazowe opakowania na wynos wykonane z tworzyw sztucznych. Przepis jest wynikiem zaimplementowania do polskiego prawa unijnej dyrektywy SUP (Single-Use Plastics Directive) zwanej dyrektywą plastikową. Jeżeli właśnie otwierasz na lato restaurację, przeczytaj artykuł i dowiedz się, jakie obowiązują Cię zasady. Pozwoli Ci to uniknąć kar wynoszących nawet 40 tys. zł.

Czytaj więcej »
leasing-samochodow-osobowych-a-rozliczenia-vat

Leasing samochodów osobowych a rozliczenia VAT

Wakacje składkowe to miesięczny urlop dla przedsiębiorców, kiedy to będą zwolnieni z opłacania większości składek ZUS. Wakacje nie obligują do zawieszania działalności, co znaczy, że można w ich trakcie normalnie pracować i zarabiać. Jeżeli prowadzisz firmę i przyda Ci się oddech od zobowiązań, przeczytaj ten artykuł i dowiedz się, czy kwalifikujesz się do skorzystania z wakacji.

Czytaj więcej »
dni-wolne-od-pracy-2024-czyli-czy-2-maja-trzeba-pracowac

Dni wolne od pracy 2024, czyli czy 2 maja trzeba pracować?

W świecie biznesu, gdzie obraz marki i jej percepcja mają zasadnicze znaczenie dla sukcesu, odpowiednie zarządzanie wydatkami na reprezentację i reklamę jest kluczowe. Zrozumienie, jak efektywnie przekształcić te wydatki w koszty uzyskania przychodu, może być determinantą przewagi konkurencyjnej. Zapraszamy do lektury naszego artykułu, który rzuca światło na ten skomplikowany aspekt zarządzania finansowego.

Czytaj więcej »
eksport-i-wsto-w-dzialalnosci-zwolnionej-z-VAT-jak-to-działa

Eksport i WSTO w działalności zwolnionej z VAT

W świecie biznesu i inwestycji, dywidenda to znak dobrze prosperującej spółki, a dla udziałowców – oczekiwany przychód. Co jednak, gdy udziałowiec nie dożyje wypłaty dywidendy? W takich okolicznościach pojawiają się pytania dotyczące opodatkowania tej dywidendy, która przechodzi na spadkobierców. Czy podlega ona podatkowi dochodowemu, czy może podatkowi od spadków i darowizn? To zagadnienie jest istotne nie tylko dla spadkobierców, ale również dla firm, które muszą właściwie zarządzać swoimi zobowiązaniami podatkowymi.

Czytaj więcej »
zarzadzanie-kosztami-reprezentacji-i-reklamy

Zarządzanie kosztami reprezentacji i reklamy

W świecie biznesu, gdzie obraz marki i jej percepcja mają zasadnicze znaczenie dla sukcesu, odpowiednie zarządzanie wydatkami na reprezentację i reklamę jest kluczowe. Zrozumienie, jak efektywnie przekształcić te wydatki w koszty uzyskania przychodu, może być determinantą przewagi konkurencyjnej. Zapraszamy do lektury naszego artykułu, który rzuca światło na ten skomplikowany aspekt zarządzania finansowego.

Czytaj więcej »

Zobacz co zyskujesz współpracując z nami?!

Nowoczesne usługi księgowe

Dokumenty możesz dostarczać do naszego biura rachunkowego elektronicznie w formie skanów, a jeśli masz swój program księgowy to podłączymy się do Ciebie zdalnie.

Kadra zaufanych ekspertów

Specjalista, z którym rozpoczynasz współpracę staje się Twoim merytorycznym partnerem. Korzystasz z jego kompleksowego wsparcia wtedy, gdy tylko potrzebujesz.

Stały dostęp online

Wszystkie działania związane z naszymi usługami księgowymi i kadrowo-płacowymi możesz załatwić zdalnie np. przesłać dokumenty, sprawdzić stan rozliczeń czy porozmawiać ze swoim specjalistą.

Biuro rachunkowe enova

Korzystasz z nowoczesnych narzędzi, takich jak np. program księgowy enova, e-book czy dostęp do elektronicznych teczek osobowych.

Bezpieczeństwo i komfort

Wszystkie rozwiązania technologiczne, z których korzystamy są w pełni bezpieczne pod względem ochrony danych oraz dostępu do poszczególnych działań.

Edukacja w bonusie

Dzięki swojemu specjaliście Warido, na bieżąco otrzymujesz istotne informacje z obszaru wybranych usług. Poza tym możesz czerpać przydatną wiedzę w naszego bloga i zapisać się do newslettera.