Aktualny limit transakcji gotówkowych B2B oraz B2C w 2023 i 2024 roku

Limit transakcji gotówkowych b2b oraz b2c

Spis treści

Transakcje gotówkowe są powszechnym sposobem płatności w Polsce. Wiele firm nadal stosuje je każdego dnia działalności, nie tylko w obrocie z klientami, ale także w obrocie między firmowym. Jednak od kilku lat obowiązują ograniczenia co do kwot transakcji gotówkowych, których przestrzeganie jest wymagane przez ustawodawcę. W naszym artykule omówione zostaną aktualne limity transakcji gotówkowych B2B oraz B2C, jak również planowane zmiany na 2024 rok. 

Limity transakcji gotówkowych B2B od 2018 do 2023 roku 

Limity transakcji gotówkowych B2B zostały wprowadzone w Polsce w 2018 roku. Wtedy to ustawodawca ograniczył kwoty płatności gotówką, jakie mogą być dokonywane między przedsiębiorcami. Limit ten wynosił wówczas 15.000 zł.  

W 2020 roku nastąpiła zmiana przepisów w tej kwestii, a limit w B2B został obniżony do 10.000 zł. Zmiana ta została wprowadzona w celu zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz zapobiegania praniu brudnych pieniędzy.  

W 2021 roku limit transakcji gotówkowych B2B pozostał bez zmian i wynosił 10.000 zł. Wraz z końcem roku pojawiły się jednak informacje o planowanych zmianach w tej kwestii na 2024 rok. 

Planowane zmiany na 2024 rok 

W październiku 2021 roku Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy, który zakłada zmiany w kwestii limitów transakcji gotówkowych B2B i B2C. Według tego projektu, limit transakcji gotówkowych B2B ma zostać obniżony z obecnych 10.000 zł do 2.000 zł.  

Projekt zakłada także wprowadzenie limitu transakcji gotówkowych B2C w wysokości 2 000 zł. W projekcie ustawy podkreślono, że zmiany te mają na celu ograniczenie nieuczciwej konkurencji oraz zapobieganie praniu brudnych pieniędzy. Zgodnie z planami, nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2024 roku. 

Limity transakcji gotówkowych B2C 

W przeciwieństwie do transakcji B2B, w Polsce limity transakcji gotówkowych B2C są ograniczone od dłuższego czasu. W 2011 roku wprowadzono limit transakcji gotówkowych B2C w wysokości 15.000 zł. W 2015 roku limit ten został obniżony do 10.000 zł, a w 2020 roku ponownie obniżono go do 2.000 zł.  

W 2023 roku limit transakcji gotówkowych B2C wynosi 2.000 zł. Oznacza to, że jeśli konsument dokonuje płatności w gotówce na kwotę przekraczającą 2.000 zł, sprzedawca nie może jej przyjąć. W takiej sytuacji płatność musi zostać dokonana przelewem na konto sprzedawcy. Ważne jest, aby przedsiębiorcy i klienci zapoznali się z aktualnymi limitami transakcji gotówkowych, aby uniknąć nieporozumień i sankcji finansowych. 

Sankcje za przekroczenie limitów transakcji gotówkowych 

Sankcje za przekroczenie limitów transakcji gotówkowych to nie tylko grzywny finansowe, ale także problemy z dokumentacją księgową. Wszystkie podmioty gospodarcze, które akceptują płatności gotówkowe, powinny przestrzegać limitów transakcji, które są nakładane przez ustawodawcę.  

Ograniczenia te mają na celu zapobieganie praniu brudnych pieniędzy oraz zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Naruszanie tych przepisów grozi poważnymi konsekwencjami, zarówno finansowymi, jak i prawnymi. 

Sankcje finansowe za przekroczenie limitów transakcji gotówkowych 

Naruszanie limitów transakcji gotówkowych grozi grzywnami finansowymi. Ustawa przewiduje, że osoby naruszające te przepisy mogą zostać ukarane grzywną w wysokości od 720 zł do 36.000 zł.  

Wysokość grzywny zależy od wysokości przekroczonej kwoty oraz od stopnia winy przedsiębiorcy. Przykładowo, jeśli przedsiębiorca dokonał transakcji gotówkowej w wysokości 12.000 zł, a limit transakcji wynosi 10.000 zł, to przekroczenie limitu wynosi 2.000 zł. W takim przypadku przedsiębiorca może zostać ukarany grzywną w wysokości 720 zł, czyli minimalnej stawki grzywny. Jednakże, jeśli przedsiębiorca dokonał transakcji w wysokości 30 000 zł, a limit transakcji wynosi 10 000 zł, to przekroczenie limitu wynosi 20 000 zł. W takiej sytuacji przedsiębiorca może zostać ukarany grzywną w wysokości 10 800 zł, czyli maksymalnej stawki grzywny. 

Sankcje prawne za brak dokumentacji księgowej 

Przyjmowanie płatności w gotówce powyżej ustalonego limitu może prowadzić do poważnych problemów z dokumentacją księgową. Przedsiębiorca, który przyjął płatność w gotówce powyżej limitu, nie będzie miał potwierdzenia, że dana płatność została dokonana.  

Brak dokumentacji księgowej może prowadzić do sankcji finansowych oraz prawnym. W przypadku kontroli urzędu skarbowego przedsiębiorca może zostać ukarany grzywną za brak dokumentacji księgowej.  

Przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia pełnej dokumentacji księgowej, w tym do wystawiania faktur oraz przechowywania ich przez określony czas. W przypadku braku dokumentacji przedsiębiorca może mieć problemy z udokumentowaniem swoich transakcji. Przykładowo, w przypadku kontroli podatkowej, przedsiębiorca może nie być w stanie udokumentować swojego przychodu z danej transakcji, co może prowadzić do weryfikacji podatkowej oraz nałożenia dodatkowych sankcji finansowych. 

Limit transakcji gotówkowych B2B oraz B2C – co warto zapamiętać?  

Transakcje gotówkowe stanowią popularny sposób płatności w Polsce, jednakże od kilku lat obowiązują limity co do ich kwot. Obecnie w 2023 roku limit transakcji gotówkowych B2B wynosi 10.000 zł, a limit transakcji gotówkowych B2C wynosi 2.000 zł.  

Planowane zmiany na 2024 rok zakładają obniżenie limitu transakcji gotówkowych B2B i wprowadzenie limitu transakcji gotówkowych B2C w wysokości 2.000 zł. Ważne, aby przedsiębiorcy i klienci przestrzegali obowiązujących limitów transakcji gotówkowych, aby uniknąć nieporozumień i sankcji finansowych.  

Masz dodatkowe pytania? Potrzebujesz wsparcia w tym zakresie?

Skontaktuj się z nami już teraz! Doświadczeni eksperci z Warido z pomocą dla Twojej firmy. 

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Potrzebujesz wsparcia eksperta w tym zakresie?
Zobacz co zyskujesz współpracując z nami?!

Nowoczesne usługi księgowe

Dokumenty możesz dostarczać do naszego biura rachunkowego elektronicznie w formie skanów, a jeśli masz swój program księgowy to podłączymy się do Ciebie zdalnie.

Kadra zaufanych ekspertów

Specjalista, z którym rozpoczynasz współpracę staje się Twoim merytorycznym partnerem. Korzystasz z jego kompleksowego wsparcia wtedy, gdy tylko potrzebujesz.

Stały dostęp online

Wszystkie działania związane z naszymi usługami księgowymi i kadrowo-płacowymi możesz załatwić zdalnie np. przesłać dokumenty, sprawdzić stan rozliczeń czy porozmawiać ze swoim specjalistą.

Biuro rachunkowe enova

Korzystasz z nowoczesnych narzędzi, takich jak np. program księgowy enova, e-book czy dostęp do elektronicznych teczek osobowych.

Bezpieczeństwo i komfort

Wszystkie rozwiązania technologiczne, z których korzystamy są w pełni bezpieczne pod względem ochrony danych oraz dostępu do poszczególnych działań.

Edukacja w bonusie

Dzięki swojemu specjaliście Warido, na bieżąco otrzymujesz istotne informacje z obszaru wybranych usług. Poza tym możesz czerpać przydatną wiedzę w naszego bloga i zapisać się do newslettera.

Metoda wyłączenia z progresją

Metoda wyłączenia z progresją jako sposób unikania podwójnego opodatkowania

Metoda wyłączenia z progresją, czyli jak uniknąć podwójnego opodatkowania

Podwójne opodatkowanie dotyczy osób fizycznych o statusie polskiego rezydenta podatkowego. W praktyce oznacza to, że każda osoba, która uzyskuje dochody za granicą może podlegać zasadom podwójnego opodatkowania – w Polsce i w kraju, w którym podejmuje działalność zarobkową. Nie jest to jednak sytuacja bez wyjścia. Jak uniknąć podwójnego opodatkowania?

Czytaj więcej »
Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy

Jeśli rozpoczynasz lub prowadzisz działalność gospodarczą – w szczególności jednoosobową, musisz podlegać ubezpieczeniom społecznym, takim jak rentowe, emerytalne, wypadkowe i zdrowotne – są to ubezpieczenia obowiązkowe. Wyjątek może stanowić posiadanie innych tytułów do ubezpieczenia, wówczas niektóre z nich nie będą Cię obejmować w ogóle.

Czytaj więcej »
Zwyczajne zgromadzenie wspólników przez Internet

Czy zwyczajne zgromadzenie wspólników może się odbyć przez Internet? 

Zwyczajne zgromadzenie wspólników to na przykładzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością kluczowy organ, obok zarządu i rady nadzorczej. Potrzeby zgłaszane przez przedsiębiorców, ugruntowane przez późniejsze wydarzenia pandemii Covid-19, przyczyniły się do istotnych wyzwań w dziedzinie odbywania spotkań na potrzeby funkcjonowania spółki z o.o. podczas zwyczajnego zgromadzenia wspólników.

Czytaj więcej »
Więcej
Więcej