Zaznacz stronę

Osoby, które wykonują wolny zawód w rozumieniu przepisów o podatku zryczałtowanym oraz dodatkowo inny rodzaj działalności gospodarczej od stycznia 2021 roku mają obowiązek płacenia więcej niż jedną składkę zdrowotną (podwójna składka zdrowotna).

Kiedy powstaje obowiązek opłacania drugiej składki zdrowotnej?

Kilka składek zdrowotnych należy płacić, gdy wykonuje się kilka rodzajów działalności. Rodzaje są zdefiniowane w ustawie zdrowotnej i są to :

– działalność gospodarcza prowadzona w formie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;

– działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki cywilnej;

– działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki komandytowej;

– działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki jawnej;

– wykonywanie działalności twórczej lub artystycznej jako twórca lub artysta;

– wykonywanie wolnego zawodu, z którego przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych;

– wykonywanie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;

– inna niż określona we wcześniejszych punktach pozarolnicza działalność gospodarcza prowadzona na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych.

Wolny zawód – zmiana definicji

Wolny zawód wcześniej oznaczał „działalność gospodarczą wykonywaną osobiście przez lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli” jeśli te działalności są wykonywane osobiście, a nie na rzecz firm.

Natomiast od 2021 roku wolny zawód oznacza „działalność gospodarczą wykonywaną osobiście przez lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, psychologów, fizjoterapeutów, tłumaczy, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, brokerów reasekuracyjnych, brokerów ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych, rzeczników patentowych, oraz nauczycieli”.

Zlikwidowano warunek odnoszący się wykonywania działalności na rzecz firm, a także poszerzono listę o kolejne profesje.

Więcej niż jedną składkę zdrowotną musi zatem płacić np. jednoosobowy księgowy, adwokat lub lekarz lub inny przedstawiciel wolnego zawodu, który wykonuje także inną niż wolny zawód działalność gospodarczą np. prowadzi sklep, wynajmuje mieszkania, czy szyje. Nie ma znaczenia dla obowiązku płacenia podwójnej składki zdrowotnej zatrudnienie pracowników w ramach drugiego rodzaju działalności.

Newsletter

Zachęcamy do zapisania się do newsletter’a naszego biura rachunkowego i bycia na bieżąco. Zapisz się tutaj: Newsletter.

Wypełnij poniższy formularz lub zadzwoń!

Zapraszamy do współpracy!

Wymagana zgoda

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Call Now Button