Zaznacz stronę

Nasze biuro rachunkowe jakiś czas temu przygotowało dla Was artykuł na temat “darowizna od rodziców – czy należy ją opodatkować – w publikacji opisaliśmy jakie występują grupy podatkowe i jakie mają przywileje. W poniższym tekście chcemy przedstawić jakie są konsekwencje niezgłoszenia darowizny od rodziców. 

Konsekwencje niezgłoszenia darowizny od rodziców 

W sytuacji, gdy darowizna od rodziców nie zostanie zgłoszona zostaje ona opodatkowana na zasadach ogólnych. Niestety, wtedy należy złożyć deklarację i zapłacić podatek.  

Obdarowany w przeciągu 6 miesięcy powinien zgłosić otrzymanie darowizny za pomocą formularza SD-Z2 do urzędu skarbowego.  

Nieświadomość obowiązku zgłoszenia darowizny nie zwalnia z tych działań. Wysokość podatku wynosi od 3 % do 20%. Jest to zależne od nadwyżki kwoty ponad limit, która jest zwolniona z podatku ze względu na powiązania jakie występują pomiędzy darczyńcą a osobą obdarowywaną.  

Źródło pochodzenia pieniędzy 

Darczyńca, który obdarowuje musi umieć potrafić wykazać źródło, z którego pochodzą pieniądze przekazane lub które były przeznaczone na zakup przekazywanej rzeczy, nieruchomości itd.  

Przekazanie otrzymanej darowizny od rodziców do majątku firmy 

Otrzymaną darowiznę od rodziców przedsiębiorca może ofiarować na rzecz działalności. Wtedy darowizna będzie miała miano środka trwałego. Nowelizacja ustawy o PIT z dnia 19 lipca 2018 r. opisuje, że odpisy amortyzacyjne od środków trwałych, które zostały otrzymane w darowiźnie wprowadzonych do majątku firmowego w 2018 r. tylko w sprecyzowanym przypadku mogą składać się na koszt podatkowy.  

Odpis amortyzacyjny od wartości początkowej nieodpłatnie nabytych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie stanowi kosztów uzyskania przychodów, z wyjątkiem nabyć nabytych w drodze dziedziczenia, jeżeli nabycie korzysta ze zwolnienia od podatku od majątku i darowizn. 

Wprowadzony przez ustawodawcę paragraf, który brzmi następująco: “Przepisu ust. 1 pkt 45a lit. a nie stosuje się do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nabytych w drodze darowizny, jeżeli darczyńca dokonywał odpisów amortyzacyjnych od tych składników. W tym przypadku stosuje się odpowiednio przepisy art. 22g ust. 12 oraz art. 22h ust. 3 i nie stosuje się przepisu art. 22g ust. 15.” umożliwia przedsiębiorcom dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od darczyńców, pozwalając im na uwzględnienie odpisów amortyzacyjnych w kosztach podatkowych. Wówczas, w dniu odbioru środka trwałego, podatnik stosuje m.in. tę samą wartość początkową, stawkę podatkową i metodę amortyzacji jak darczyńca. Jeżeli środek trwały nie był wcześniej amortyzowany przez darczyńcę, odpisy amortyzacyjne zgodnie z art. 2 art. 23 ust. 1 pkt 45a lit a ustawy o PIT stanowić kosztu uzyskania przychodu. 

Jeśli zastanawiasz się nad najlepszym rozwiązaniem podatkowym dla swojej działalności – zapraszamy na konsultację z naszymi doradcami podatkowymi.  

Biuro rachunkowe

Jeśli są Państwo zainteresowani ofertą biura rachunkowego, które „trzyma rękę na pulsie” i dba o to by ich klienci byli na bieżąco poinformowani o zmianach w przepisach to zapraszamy do zakładki „Wycena usług” – przygotujemy Państwu indywidualną ofertę.

Wypełnij poniższy formularz lub zadzwoń!

Zapraszamy do współpracy!

Wymagana zgoda

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Call Now Button