Jakie są konsekwencje niezgłoszenia darowizny od rodziców?

konsekwencje-niezgloszenia-darowizny-od-rodzicow

Spis treści

Nasze biuro rachunkowe jakiś czas temu przygotowało dla Was artykuł na temat “darowizna od rodziców – czy należy ją opodatkować – w publikacji opisaliśmy jakie występują grupy podatkowe i jakie mają przywileje. W poniższym tekście chcemy przedstawić jakie są konsekwencje niezgłoszenia darowizny od rodziców. 


Aktualizacja treści z dnia 13.12.2023 r.


Jakie są konsekwencje niezgłoszenia darowizny od rodziców? 

W sytuacji, gdy darowizna od rodziców nie zostanie zgłoszona zostaje ona opodatkowana na zasadach ogólnych. Niestety, wtedy należy złożyć deklarację i zapłacić podatek.  

Obdarowany w przeciągu 6 miesięcy powinien zgłosić otrzymanie darowizny za pomocą formularza SD-Z2 do urzędu skarbowego.  

Nieświadomość obowiązku zgłoszenia darowizny nie zwalnia z tych działań. Wysokość podatku wynosi od 3 % do 20%. Jest to zależne od nadwyżki kwoty ponad limit, która jest zwolniona z podatku ze względu na powiązania jakie występują pomiędzy darczyńcą a osobą obdarowywaną.


Czy należy wskazać źródło pochodzenia pieniędzy przeznaczonych na darowiznę?

Darczyńca, który obdarowuje musi umieć potrafić wykazać źródło, z którego pochodzą pieniądze przekazane lub które były przeznaczone na zakup przekazywanej rzeczy, nieruchomości itd.


Przekazanie otrzymanej darowizny od rodziców do majątku firmy
 

Otrzymaną darowiznę od rodziców przedsiębiorca może ofiarować na rzecz działalności. Wtedy darowizna będzie miała miano środka trwałego. Nowelizacja ustawy o PIT z dnia 19 lipca 2018 r. opisuje, że odpisy amortyzacyjne od środków trwałych, które zostały otrzymane w darowiźnie wprowadzonych do majątku firmowego w 2018 r. tylko w sprecyzowanym przypadku mogą składać się na koszt podatkowy.  

Odpis amortyzacyjny od wartości początkowej nieodpłatnie nabytych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie stanowi kosztów uzyskania przychodów, z wyjątkiem nabyć nabytych w drodze dziedziczenia, jeżeli nabycie korzysta ze zwolnienia od podatku od majątku i darowizn. 

Wprowadzony przez ustawodawcę paragraf, który brzmi następująco: “Przepisu ust. 1 pkt 45a lit. a nie stosuje się do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nabytych w drodze darowizny, jeżeli darczyńca dokonywał odpisów amortyzacyjnych od tych składników. W tym przypadku stosuje się odpowiednio przepisy art. 22g ust. 12 oraz art. 22h ust. 3 i nie stosuje się przepisu art. 22g ust. 15.” umożliwia przedsiębiorcom dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od darczyńców, pozwalając im na uwzględnienie odpisów amortyzacyjnych w kosztach podatkowych. Wówczas, w dniu odbioru środka trwałego, podatnik stosuje m.in. tę samą wartość początkową, stawkę podatkową i metodę amortyzacji jak darczyńca. Jeżeli środek trwały nie był wcześniej amortyzowany przez darczyńcę, odpisy amortyzacyjne zgodnie z art. 2 art. 23 ust. 1 pkt 45a lit a ustawy o PIT stanowić kosztu uzyskania przychodu. 

Darowizny od rodziców 2024

Darowizny od rodziców to często występujący sposób przekazywania majątku między pokoleniami. Niemniej jednak, wiele osób nie zdaje sobie sprawy z obowiązków podatkowych związanych z tym rodzajem transakcji. W tym artykule omówimy, jakie są te obowiązki i jakie mogą być konsekwencje niezgłoszenia darowizny od rodziców.

Czym jest darowizna?

Darowizna to forma umowy, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego przekazania majątku na rzecz obdarowanego, kosztem swego majątku. W polskim prawie, kwestie darowizny są uregulowane przez Kodeks Cywilny oraz Ustawę o Podatku od Spadku i Darowizn.

Grupy podatkowe a limity darowizn

Podatki od darowizn zależą od stopnia pokrewieństwa między darczyńcą a obdarowanym. Ustawodawca podzielił spadkobierców i obdarowanych na trzy grupy:


Grupa Pierwsza:

 • Małżonek (obecny lub były),
 • Zstępni (np. syn, córka, wnuki, prawnuki),
 • Wstępni (np. matka, ojciec, dziadkowie),
 • Rodzeństwo,
 • Pasierb,
 • Ojczym, macocha,
 • Teściowie,
 • Zięć, synowa.


Grupa Druga:

 • Dalsza rodzina, tj. zstępni rodzeństwa (np. siostrzeniec, bratanek),
 • Rodzeństwo rodziców (np. wuj, ciotka),
 • Zstępni i małżonkowie pasierbów,
 • Małżonkowie rodzeństwa (np. mąż siostry),
 • Rodzeństwo małżonków (np. brat żony – szwagier),
 • Małżonkowie rodzeństwa małżonków (np. mąż siostry męża),
 • Małżonkowie innych zstępnych (np. żona wnuka).


Grupa Trzecia:

Wszystkie osoby niezaliczone do dwóch poprzednich grup, w tym osoby niespokrewnione z obdarowanym.

Limity wartości darowizn

Dla przedstawicieli tych grup, ustawodawca przewidział limity wartości darowizn, które są zwolnione z podatku. Kluczowe jest to, że kwota limitu darowizn odnosi się do pięciu ostatnich lat. Jeśli w ciągu pięciu lat kwota darowizn od jednej osoby nie przekroczyła kwoty limitu, nie trzeba składać zeznania.

Kwoty Limitów Darowizn od 1 lipca 2023 roku:

 • Grupa Pierwsza: 36 120 zł
 • Grupa Druga: 27 090 zł
 • Grupa Trzecia: 18 060 zł


Dokumentowanie darowizny

Dokładna dokumentacja darowizny jest kluczowa. Jeśli darowizna obejmuje środki pieniężne, wystarczającym udokumentowaniem będzie wydruk z konta bankowego lub potwierdzenie przelewu. W przypadku darowizn niepieniężnych, umowa darowizny powinna precyzyjnie określać przedmiot przekazania i jego wartość.

Konsekwencje niezgłoszenia darowizny

Niezgłoszenie darowizny w odpowiednim terminie może prowadzić do opodatkowania karnego w wysokości do 20% stawki podatku. To oznacza, że zamiast standardowych stawek podatku, takich jak 3% do 20%, osoba, która nie zgłosiła darowizny, może być obciążona znacznie wyższym podatkiem. Ponadto, niezależnie od kary podatkowej, niezgłoszenie darowizny może skutkować odpowiedzialnością karną skarbową.

Warto więc zawsze pamiętać o obowiązkach podatkowych związanych z darowiznami od rodziców i działać zgodnie z przepisami, aby uniknąć niepotrzebnych problemów podatkowych.

 

Oferta Warido

Jeśli zastanawiasz się nad najlepszym rozwiązaniem podatkowym dla swojej działalności – zapraszamy na konsultację z naszymi doradcami podatkowymi.

Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się więcej o tym, jak możemy wspierać Twoją firmę w drodze do sukcesu!

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Szukasz usług i wsparcia w tym zakresie?
Uzupełnij poniższy formularz.
Przygotujemy indywidualną ofertę!

jak-rozliczyc-sprzedaz-nieruchomości-w-budowie-w-ramach-PIT

Jak rozliczyć sprzedaż nieruchomości w budowie w ramach PIT?

Rozważania na temat podatków często są kojarzone z kompleksowymi przepisami i niezliczonymi wyjątkami. Jednak szczególnie interesująca staje się ta tematyka, gdy na tapetę wchodzi sprzedaż nieruchomości, która nie została jeszcze ukończona. Jak więc krok po kroku należy rozliczyć taką transakcję w świetle przepisów PIT? Zagłębmy się w ten temat, aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości.

Czytaj więcej »
pit-0-twoj-klucz-do-ulg-podatkowych

PIT/O – twój klucz do ulg podatkowych

Jeśli jesteś podatnikiem, który ma prawo do korzystania z ulg podatkowych, załącznik PIT/O może okazać się Twoim najlepszym przyjacielem podczas rozliczenia rocznego. To właśnie w tym dokumencie znajdziesz miejsce na wykazanie wszystkich przysługujących Ci odliczeń. W tym artykule przybliżymy Ci jego rolę i wskażemy, jak z niego skutecznie skorzystać.

Czytaj więcej »
e-doreczenia-od-1-pazdziernika-2024-dla-kogo

E-doręczenia od 1 października 2024 – dla kogo?

Aktualnie korzystanie z e-Doręczeń jest dobrowolne, ale firmy i instytucje publiczne są zobowiązane do wdrażania usługi zgodnie z harmonogramem. Najbliższa data – 1 października 2024 r. to termin wprowadzenia skrzynki e-Doręczeń dla niektórych zawodów zaufania publicznego i urzędów. Przeczytaj artykuł i dowiedz się dokładnie, kto musi założyć adres elektroniczny przed tą datą.

Czytaj więcej »
jak-obliczyc-ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop-w-2024-roku

Jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2024 roku?

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop to nie tylko obowiązek pracodawcy, ale i pewna forma rekompensaty dla pracownika, który z różnych przyczyn nie mógł wykorzystać przysługującego mu wypoczynku. Jest to rozwiązanie przewidziane w sytuacjach, gdy zakończenie stosunku pracy uniemożliwia wykorzystanie zaległego urlopu. Warto jednak pamiętać, że wypłata ekwiwalentu nie następuje automatycznie w każdej sytuacji – istnieją wyjątki, które należy dokładnie rozpatrzyć.

Czytaj więcej »
czym-jest-wycena-przedsiebiorstw

Czym jest wycena przedsiębiorstw?

Wycena przedsiębiorstw jest procesem złożonym i wieloetapowym, wykraczającym poza zwykłą analizę finansową. Jest to działanie mające za zadanie oszacować wartość gospodarczą podmiotu, który w dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu może pełnić różnorodne funkcje. Czy to w kontekście sprzedaży, fuzji, przejęć, czy strategicznych decyzji zarządczych – wycena przedsiębiorstwa jest fundamentem informacyjnym dla wielu kluczowych decyzji korporacyjnych.

Czytaj więcej »
odliczanie-vat-od-naliczonej-promocji

Odliczanie VAT od naliczonej promocji

W świecie przedsiębiorczości, gdzie konkurencja jest zacięta, kluczowe staje się przyciągnięcie klienta. Wprowadzenie promocji, w tym sprzedaży za symboliczną cenę lub za darmo, to strategia, która może wyróżnić firmę na rynku. Jednak co z VAT? Jak prawidłowo odliczyć podatek przy takich transakcjach, aby pozostać na właściwej stronie prawa podatkowego?

Czytaj więcej »

Zobacz co zyskujesz współpracując z nami?!

Nowoczesne usługi księgowe

Dokumenty możesz dostarczać do naszego biura rachunkowego elektronicznie w formie skanów, a jeśli masz swój program księgowy to podłączymy się do Ciebie zdalnie.

Kadra zaufanych ekspertów

Specjalista, z którym rozpoczynasz współpracę staje się Twoim merytorycznym partnerem. Korzystasz z jego kompleksowego wsparcia wtedy, gdy tylko potrzebujesz.

Stały dostęp online

Wszystkie działania związane z naszymi usługami księgowymi i kadrowo-płacowymi możesz załatwić zdalnie np. przesłać dokumenty, sprawdzić stan rozliczeń czy porozmawiać ze swoim specjalistą.

Biuro rachunkowe enova

Korzystasz z nowoczesnych narzędzi, takich jak np. program księgowy enova, e-book czy dostęp do elektronicznych teczek osobowych.

Bezpieczeństwo i komfort

Wszystkie rozwiązania technologiczne, z których korzystamy są w pełni bezpieczne pod względem ochrony danych oraz dostępu do poszczególnych działań.

Edukacja w bonusie

Dzięki swojemu specjaliście Warido, na bieżąco otrzymujesz istotne informacje z obszaru wybranych usług. Poza tym możesz czerpać przydatną wiedzę w naszego bloga i zapisać się do newslettera.