Błąd na fakturze

błąd na fakturze

Co zrobić, gdy znajdziesz błąd na fakturze lub po prostu ją zgubisz? Czy wiesz jakie błędy na fakturze podlegają karze? 

Faktura korygująca

służy do naprawiania błędów na fakturze pierwotnej. Zostaje ona wystawiona w momencie, kiedy trzeba zmienić warunki transakcji.  

Faktura korygująca zostaje wystawiona, gdy po wystawianiu faktury pierwotnej:  

 • towar przez nabywcę został zwrócony, 
 • została udzielona obniżka ceny w formie rabatu, 
 • została zwrócona nabywcy część lub całość zapłaty, 
 • została stwierdzona pomyłka w stawce, cenie, kwocie podatku lub w innej pozycji faktury, 
 • została wystawiona faktura bez adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”. 

Bardzo ważny jest fakt, że fakturę korygującą może wystawić tylko przedsiębiorca, który sporządził fakturę pierwotną. 

Co powinna zawierać faktura korygująca? 

 • wyrażenie „faktura korygująca” albo „korekta”, 
 • kolejny numer oraz datę jej wystawienia, 
 • dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca: datę wystawienia faktury, numer faktury, nazwę wystawcy faktury i nazwę nabywcy towaru/usługi, nr NIP wystawcy faktury, nr NIP nabywcy towaru/usługi, datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub też datę otrzymania zapłaty (dotyczy przypadku, gdy zapłata została zrealizowana przed zrealizowaniem dostawy lub wykonaniem usługi), o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury, nazwa (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą, opis przyczyny korekty, 
 • jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej, 
 • w przypadkach, gdy korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – prawidłową treść korygowanych pozycji. 

Faktura korygująca in minus  

Jest to faktura, która powoduje obniżenie podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy opodatkowania określonej w fakturze korygowanej. 

Nabywcy, którego faktura zakupowa jest korygowana in minus, ma obowiązek zmniejszyć kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług zostały uzgodnione z dostawcą towarów lub usługodawcą, jeżeli przed upływem tego okresu rozliczeniowego warunki te zostały spełnione. 

W przypadku, gdy warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług zostały spełnione po upływie okresu rozliczeniowego, w którym warunki te zostały uzgodnione, nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym warunki te zostały spełnione. 

Faktura korygująca in plus 

W przypadku faktur korygujących in plus po stronie sprzedającego powstaje obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania w rozliczeniu za okres, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania. Oznacza, to że korekty in plus dokonuje się w okresie rozliczeniowym, w którym doszło do zwiększenia podstawy opodatkowania, na przykład późniejsze zwiększenie ceny po osiągnięciu określonej rentowności. 

Kiedy należy wystawić notę korygującą? 


W sytuacji, gdy jesteś nabywcą i sprzedawca wystawił Ci fakturę z błędami, możesz wystawić notę korygującą. Dzięki temu, można poprawić tylko błędy formalne, jak na przykład w dacie wystawienia, danych nabywcy, dacie dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, nazwie (rodzaju) towaru lub usługi. 

Można również wystawić notę korygującą, jeśli sprzedawca wystawił fakturę bez adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”, mimo, że miał taki obowiązek. 

Bardzo ważne jest to, że Nota wymaga akceptacji wystawcy faktury. Jednak przepisy nie określają w jakiej formie powinna być akceptacja. 

Duplikat faktury – kiedy należy go wystawić? 


Duplikat jest wystawiany na wniosek nabywcy w sytuacji, gdy faktura pierwotna zaginie lub ulegnie zniszczeniu. Duplikat musi zawierać te same dane, co zaginiona lub zniszczona faktura VAT, a także dodatkowo wyraz „duplikat” i datę wystawienia. 

Anulowanie faktury 

Przepisy nie regulują kwestii anulowania faktur. Według interpretacji i orzeczeń sądowych konieczne jest spełnienie łącznie dwóch warunków:

 • transakcja nie doszła do skutku, 
 • faktura VAT nie trafiła do obrotu, co oznacza, że wystawca powinien posiadać dwa egzemplarze dokumentu. 

Poprawne anulowanie faktury wiąże się z tym, że: 

 • zostaną przekreślone oba egzemplarze anulowanej faktury,  
 • do faktury zostanie dołączony opis przyczyny anulowania wraz z datą i podpisem osoby, która jest uprawniona do wystawiania faktur.

Jakie błędy podlegają karze prawnej? 

 • Niewystawianie faktur lub odmowa ich wydania, 
 • brak przechowania wystawionej lub otrzymanej faktury przez 5 lat, 
 • brak adnotacji na fakturze „mechanizm podzielonej płatności” mimo obowiązku stosowania MPP, 
 • wystawienie pustych faktur (nierzetelnych, sfałszowanych), 
 • posługiwanie się pustymi fakturami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, na przykład wyłudzenia zwrotu VAT lub zwiększenia kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym.

Zapraszamy do zapisu do naszego newsletter’a.

Indywidualną wycenę naszych usług można uzyskać wypełniając krótki i prosty formularz wyceny znajdujący się w zakładce “Wycena usług“. Zapraszamy!

Grupa Warido
ul. Wodzisławska 358
44-274 Rybnik
tel.: (+48) 537 726 726
email: sekretariat@warido.com

Facebooklinkedin

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Szukasz usług i wsparcia w tym zakresie?
Uzupełnij poniższy formularz.
Przygotujemy indywidualną ofertę!

nowe-przepisy-dla-jednoosobowych-działalnosci-gospodarczych

Nowe przepisy dla jednoosobowych działalności gospodarczych

Rozpoczęcie nowego roku często wiąże się z wprowadzeniem nowych przepisów, które mogą mieć znaczący wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej. Rok 2024 nie jest wyjątkiem, szczególnie dla właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych, dla których zmiany prawne stanowią zarówno wyzwanie, jak i okazję do optymalizacji swoich przedsięwzięć.

Czytaj więcej »
oplata-za-jednorazowe-opakowania-w-gastronomii

Opłata za jednorazowe opakowania w gastronomii

Gastronomia od 1 stycznia 2024 pobiera od konsumentów opłaty za jednorazowe opakowania na wynos wykonane z tworzyw sztucznych. Przepis jest wynikiem zaimplementowania do polskiego prawa unijnej dyrektywy SUP (Single-Use Plastics Directive) zwanej dyrektywą plastikową. Jeżeli właśnie otwierasz na lato restaurację, przeczytaj artykuł i dowiedz się, jakie obowiązują Cię zasady. Pozwoli Ci to uniknąć kar wynoszących nawet 40 tys. zł.

Czytaj więcej »
leasing-samochodow-osobowych-a-rozliczenia-vat

Leasing samochodów osobowych a rozliczenia VAT

Wakacje składkowe to miesięczny urlop dla przedsiębiorców, kiedy to będą zwolnieni z opłacania większości składek ZUS. Wakacje nie obligują do zawieszania działalności, co znaczy, że można w ich trakcie normalnie pracować i zarabiać. Jeżeli prowadzisz firmę i przyda Ci się oddech od zobowiązań, przeczytaj ten artykuł i dowiedz się, czy kwalifikujesz się do skorzystania z wakacji.

Czytaj więcej »
dni-wolne-od-pracy-2024-czyli-czy-2-maja-trzeba-pracowac

Dni wolne od pracy 2024, czyli czy 2 maja trzeba pracować?

W świecie biznesu, gdzie obraz marki i jej percepcja mają zasadnicze znaczenie dla sukcesu, odpowiednie zarządzanie wydatkami na reprezentację i reklamę jest kluczowe. Zrozumienie, jak efektywnie przekształcić te wydatki w koszty uzyskania przychodu, może być determinantą przewagi konkurencyjnej. Zapraszamy do lektury naszego artykułu, który rzuca światło na ten skomplikowany aspekt zarządzania finansowego.

Czytaj więcej »
eksport-i-wsto-w-dzialalnosci-zwolnionej-z-VAT-jak-to-działa

Eksport i WSTO w działalności zwolnionej z VAT

W świecie biznesu i inwestycji, dywidenda to znak dobrze prosperującej spółki, a dla udziałowców – oczekiwany przychód. Co jednak, gdy udziałowiec nie dożyje wypłaty dywidendy? W takich okolicznościach pojawiają się pytania dotyczące opodatkowania tej dywidendy, która przechodzi na spadkobierców. Czy podlega ona podatkowi dochodowemu, czy może podatkowi od spadków i darowizn? To zagadnienie jest istotne nie tylko dla spadkobierców, ale również dla firm, które muszą właściwie zarządzać swoimi zobowiązaniami podatkowymi.

Czytaj więcej »
zarzadzanie-kosztami-reprezentacji-i-reklamy

Zarządzanie kosztami reprezentacji i reklamy

W świecie biznesu, gdzie obraz marki i jej percepcja mają zasadnicze znaczenie dla sukcesu, odpowiednie zarządzanie wydatkami na reprezentację i reklamę jest kluczowe. Zrozumienie, jak efektywnie przekształcić te wydatki w koszty uzyskania przychodu, może być determinantą przewagi konkurencyjnej. Zapraszamy do lektury naszego artykułu, który rzuca światło na ten skomplikowany aspekt zarządzania finansowego.

Czytaj więcej »

Zobacz co zyskujesz współpracując z nami?!

Nowoczesne usługi księgowe

Dokumenty możesz dostarczać do naszego biura rachunkowego elektronicznie w formie skanów, a jeśli masz swój program księgowy to podłączymy się do Ciebie zdalnie.

Kadra zaufanych ekspertów

Specjalista, z którym rozpoczynasz współpracę staje się Twoim merytorycznym partnerem. Korzystasz z jego kompleksowego wsparcia wtedy, gdy tylko potrzebujesz.

Stały dostęp online

Wszystkie działania związane z naszymi usługami księgowymi i kadrowo-płacowymi możesz załatwić zdalnie np. przesłać dokumenty, sprawdzić stan rozliczeń czy porozmawiać ze swoim specjalistą.

Biuro rachunkowe enova

Korzystasz z nowoczesnych narzędzi, takich jak np. program księgowy enova, e-book czy dostęp do elektronicznych teczek osobowych.

Bezpieczeństwo i komfort

Wszystkie rozwiązania technologiczne, z których korzystamy są w pełni bezpieczne pod względem ochrony danych oraz dostępu do poszczególnych działań.

Edukacja w bonusie

Dzięki swojemu specjaliście Warido, na bieżąco otrzymujesz istotne informacje z obszaru wybranych usług. Poza tym możesz czerpać przydatną wiedzę w naszego bloga i zapisać się do newslettera.