fbpx

Błąd na fakturze

błąd na fakturze

Co zrobić, gdy znajdziesz błąd na fakturze lub po prostu ją zgubisz? Czy wiesz jakie błędy na fakturze podlegają karze? 

Faktura korygująca

służy do naprawiania błędów na fakturze pierwotnej. Zostaje ona wystawiona w momencie, kiedy trzeba zmienić warunki transakcji.  

Faktura korygująca zostaje wystawiona, gdy po wystawianiu faktury pierwotnej:  

 • towar przez nabywcę został zwrócony, 
 • została udzielona obniżka ceny w formie rabatu, 
 • została zwrócona nabywcy część lub całość zapłaty, 
 • została stwierdzona pomyłka w stawce, cenie, kwocie podatku lub w innej pozycji faktury, 
 • została wystawiona faktura bez adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”. 

Bardzo ważny jest fakt, że fakturę korygującą może wystawić tylko przedsiębiorca, który sporządził fakturę pierwotną. 

Co powinna zawierać faktura korygująca? 

 • wyrażenie „faktura korygująca” albo „korekta”, 
 • kolejny numer oraz datę jej wystawienia, 
 • dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca: datę wystawienia faktury, numer faktury, nazwę wystawcy faktury i nazwę nabywcy towaru/usługi, nr NIP wystawcy faktury, nr NIP nabywcy towaru/usługi, datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub też datę otrzymania zapłaty (dotyczy przypadku, gdy zapłata została zrealizowana przed zrealizowaniem dostawy lub wykonaniem usługi), o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury, nazwa (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą, opis przyczyny korekty, 
 • jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej, 
 • w przypadkach, gdy korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – prawidłową treść korygowanych pozycji. 

Faktura korygująca in minus  

Jest to faktura, która powoduje obniżenie podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy opodatkowania określonej w fakturze korygowanej. 

Nabywcy, którego faktura zakupowa jest korygowana in minus, ma obowiązek zmniejszyć kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług zostały uzgodnione z dostawcą towarów lub usługodawcą, jeżeli przed upływem tego okresu rozliczeniowego warunki te zostały spełnione. 

W przypadku, gdy warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług zostały spełnione po upływie okresu rozliczeniowego, w którym warunki te zostały uzgodnione, nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym warunki te zostały spełnione. 

Faktura korygująca in plus 

W przypadku faktur korygujących in plus po stronie sprzedającego powstaje obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania w rozliczeniu za okres, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania. Oznacza, to że korekty in plus dokonuje się w okresie rozliczeniowym, w którym doszło do zwiększenia podstawy opodatkowania, na przykład późniejsze zwiększenie ceny po osiągnięciu określonej rentowności. 

Kiedy należy wystawić notę korygującą? 


W sytuacji, gdy jesteś nabywcą i sprzedawca wystawił Ci fakturę z błędami, możesz wystawić notę korygującą. Dzięki temu, można poprawić tylko błędy formalne, jak na przykład w dacie wystawienia, danych nabywcy, dacie dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, nazwie (rodzaju) towaru lub usługi. 

Można również wystawić notę korygującą, jeśli sprzedawca wystawił fakturę bez adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”, mimo, że miał taki obowiązek. 

Bardzo ważne jest to, że Nota wymaga akceptacji wystawcy faktury. Jednak przepisy nie określają w jakiej formie powinna być akceptacja. 

Duplikat faktury – kiedy należy go wystawić? 


Duplikat jest wystawiany na wniosek nabywcy w sytuacji, gdy faktura pierwotna zaginie lub ulegnie zniszczeniu. Duplikat musi zawierać te same dane, co zaginiona lub zniszczona faktura VAT, a także dodatkowo wyraz „duplikat” i datę wystawienia. 

Anulowanie faktury 

Przepisy nie regulują kwestii anulowania faktur. Według interpretacji i orzeczeń sądowych konieczne jest spełnienie łącznie dwóch warunków:

 • transakcja nie doszła do skutku, 
 • faktura VAT nie trafiła do obrotu, co oznacza, że wystawca powinien posiadać dwa egzemplarze dokumentu. 

Poprawne anulowanie faktury wiąże się z tym, że: 

 • zostaną przekreślone oba egzemplarze anulowanej faktury,  
 • do faktury zostanie dołączony opis przyczyny anulowania wraz z datą i podpisem osoby, która jest uprawniona do wystawiania faktur.

Jakie błędy podlegają karze prawnej? 

 • Niewystawianie faktur lub odmowa ich wydania, 
 • brak przechowania wystawionej lub otrzymanej faktury przez 5 lat, 
 • brak adnotacji na fakturze „mechanizm podzielonej płatności” mimo obowiązku stosowania MPP, 
 • wystawienie pustych faktur (nierzetelnych, sfałszowanych), 
 • posługiwanie się pustymi fakturami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, na przykład wyłudzenia zwrotu VAT lub zwiększenia kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym.

Zapraszamy do zapisu do naszego newsletter’a.

Indywidualną wycenę naszych usług można uzyskać wypełniając krótki i prosty formularz wyceny znajdujący się w zakładce “Wycena usług“. Zapraszamy!

Grupa Warido
ul. Wodzisławska 358
44-274 Rybnik
tel.: (+48) 537 726 726
email: sekretariat@warido.com

Facebooklinkedin

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Szukasz usług i wsparcia w tym zakresie?
Uzupełnij poniższy formularz.
Przygotujemy indywidualną ofertę!

nowe-przepisy-dla-operatorow-platform-cyfrowych-2024

Nowe przepisy dla operatorów platform cyfrowych 2024

Od 1 lipca 2024 roku wejdą w życie przepisy nakładające na operatorów platform cyfrowych obowiązek gromadzenia i przekazywania administracji podatkowej informacji o sprzedawcach dokonujących transakcji za pośrednictwem tych platform. Zmiany te wynikają z ustawy z dnia 23 maja 2024 roku, która wprowadza nowe regulacje w zakresie wymiany informacji podatkowych z innymi krajami.

Czytaj więcej »
fuzje-transgraniczne-globalny-sukces-dlafirm

Fuzje Transgraniczne – globalny sukces dla firm

Globalizacja gospodarki oraz dynamiczny rozwój technologii sprawiają, że coraz więcej firm decyduje się na ekspansję międzynarodową. Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu są fuzje transgraniczne. Proces ten umożliwia przedsiębiorstwom dostęp do nowych rynków, technologii oraz zasobów, które w przeciwnym razie byłyby trudno dostępne. W artykule przyjrzymy się bliżej, czym są fuzje transgraniczne, jakie korzyści przynoszą oraz jakie wyzwania wiążą się z ich realizacją.

Czytaj więcej »
badanie-bilansu-w-spolce-z-o-o-podstawowe-informacje

Badanie bilansu w spółce z o.o. – podstawowe informacje

Jednym z kluczowych obowiązków spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest coroczne sporządzanie sprawozdania finansowego, w którym bilans odgrywa istotną rolę. W niektórych przypadkach konieczne jest także zlecenie biegłemu rewidentowi przeprowadzenia badania sprawozdania przed jego zatwierdzeniem.

Czytaj więcej »

Zobacz co zyskujesz współpracując z nami?!

Nowoczesne usługi księgowe

Dokumenty możesz dostarczać do naszego biura rachunkowego elektronicznie w formie skanów, a jeśli masz swój program księgowy to podłączymy się do Ciebie zdalnie.

Kadra zaufanych ekspertów

Specjalista, z którym rozpoczynasz współpracę staje się Twoim merytorycznym partnerem. Korzystasz z jego kompleksowego wsparcia wtedy, gdy tylko potrzebujesz.

Stały dostęp online

Wszystkie działania związane z naszymi usługami księgowymi i kadrowo-płacowymi możesz załatwić zdalnie np. przesłać dokumenty, sprawdzić stan rozliczeń czy porozmawiać ze swoim specjalistą.

Biuro rachunkowe enova

Korzystasz z nowoczesnych narzędzi, takich jak np. program księgowy enova, e-book czy dostęp do elektronicznych teczek osobowych.

Bezpieczeństwo i komfort

Wszystkie rozwiązania technologiczne, z których korzystamy są w pełni bezpieczne pod względem ochrony danych oraz dostępu do poszczególnych działań.

Edukacja w bonusie

Dzięki swojemu specjaliście Warido, na bieżąco otrzymujesz istotne informacje z obszaru wybranych usług. Poza tym możesz czerpać przydatną wiedzę w naszego bloga i zapisać się do newslettera.