Krajowy System e-Faktur – jakie są jego założenia, jak wpłynie na przedsiębiorców?

Krajowy System e-Faktur – jakie są jego założenia, jak wpłynie na przedsiębiorców?

Krajowy System e-Faktur – dobrowolny czy obowiązkowy?


Krajowy System e-Faktur w skrócie KSeF inaczej zwany jako Centralny Rejestr Faktur CRF lub Centralna Baza Faktur wszedł w życie już od tego roku jednak jest to rozwiązanie dobrowolne dla podatników. Jednak od stycznia 2023 roku stanie się to obowiązkowa forma wystawiania faktur. Warto zacząć się już przygotowywać do tego teraz, aby pod koniec roku nie zostać zaskoczonym.

Jakie są zadania Krajowego Systemu e-Faktur?


KSeF to system teleinformatyczny dzięki któremu istnieje możliwość: 

 • wystawiania faktur ustrukturyzowanych, czyli jest to plik nie w postaci formatu PDF, tylko w formacie XML, który zawiera określone informacje m.in. dane sprzedawcy i nabywcy, kwoty, przedmiot sprzedaży, daty, 
 • otrzymywania faktur ustrukturyzowanych, 
 • przechowywanie i oznaczania numerem identyfikującym przydzielonym przez system,  
 • weryfikowania zgodności z określonym i przekazywanym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych wzoru takiej faktury, 
 • analizy i kontroli danych z faktur ustrukturyzowanych, 
 • wysyłanie komunikatów, które dotyczą wystawienia, odrzucenia lub braku możliwości wystawienia ustrukturyzowanej faktury 
 • dzięki korzystaniu z KSeF podatnicy są zwolnieni z obowiązku przechowywania i archiwizacji faktur ustrukturyzowanych, 
 • organ podatkowy nie będzie miał podstaw do żądania od podatnika okazania faktur na wezwanie, ponieważ administracja podatkowa posiada natychmiastowy dostęp do faktur. 

Jaki jest cel wprowadzenia systemu KSeF?


Zminimalizowanie błędów w rozliczaniu podatku VAT, w konsekwencji poprawi to warunki i jakość prowadzenia działalności gospodarczej przez podatników, dzięki łatwiejszemu i szybszemu dostępowi do dokumentów. Jest to uszczelnienie systemu podatkowego. W efekcie finalnym doprowadzi to do zwiększenia bezpieczeństwa transakcji handlowych. Zostanie również zmniejszona i ograniczona liczba błędów, która jest wynikiem błędów ludzkich.   

Skrócony termin zwrotu podatku VAT do 40 dni 

Podatnicy, którzy posługują się tylko fakturami ustrukturyzowanymi, mogą korzystać również ze zwrotu podatku VAT do 40 dni, jeśli spełnili ustanowione warunki. Skrócony 40-dniowy termin zwrotu jest wyjątkową preferencją, którą mogą uzyskać podatnicy, jeżeli zgodnie z art. 87 ust. 5b ustawy o VAT: 

 • podatnik wystawia tylko faktury ustrukturyzowane, 
 • nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w części deklaracyjnej JPK_V7, nie przekracza 3.000 zł, 
 • podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot:
  był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
  – 
  składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje, o których mowa w art. 99 ust. 1-3,
  – posiadał rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, zawarty w wykazie,
  o którym mowa w art. 96b ust. 1.
   

Podsumowując, wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur pozwoli zredukować koszty administracyjne poprzez przejęcie obowiązku archiwizowania e-faktur.  System również zoptymalizuje procesy przetwarzanie faktur w systemach księgowych.

Grupa Warido
ul. Wodzisławska 358
44-274 Rybnik
tel.: (+48) 537 726 726
email: sekretariat@warido.com

Facebooklinkedin

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Potrzebujesz wsparcia eksperta w tym zakresie?
Zobacz co zyskujesz współpracując z nami?!

Nowoczesne usługi księgowe

Dokumenty możesz dostarczać do naszego biura rachunkowego elektronicznie w formie skanów, a jeśli masz swój program księgowy to podłączymy się do Ciebie zdalnie.

Kadra zaufanych ekspertów

Specjalista, z którym rozpoczynasz współpracę staje się Twoim merytorycznym partnerem. Korzystasz z jego kompleksowego wsparcia wtedy, gdy tylko potrzebujesz.

Stały dostęp online

Wszystkie działania związane z naszymi usługami księgowymi i kadrowo-płacowymi możesz załatwić zdalnie np. przesłać dokumenty, sprawdzić stan rozliczeń czy porozmawiać ze swoim specjalistą.

Biuro rachunkowe enova

Korzystasz z nowoczesnych narzędzi, takich jak np. program księgowy enova, e-book czy dostęp do elektronicznych teczek osobowych.

Bezpieczeństwo i komfort

Wszystkie rozwiązania technologiczne, z których korzystamy są w pełni bezpieczne pod względem ochrony danych oraz dostępu do poszczególnych działań.

Edukacja w bonusie

Dzięki swojemu specjaliście Warido, na bieżąco otrzymujesz istotne informacje z obszaru wybranych usług. Poza tym możesz czerpać przydatną wiedzę w naszego bloga i zapisać się do newslettera.

eksploracja-ksiegowosci

Co to jest eksploracja księgowości?

Precyzyjne zarządzanie księgowością to klucz do sukcesu każdej organizacji. Zarówno właściciele, jak i kierownictwo są zobowiązani do ścisłego monitorowania sytuacji finansowej firmy, aby gwarantować jej trwałość i ekspansję. Niemniej jednak (…)

Czytaj więcej »
otwarcie-biznesu-w-sieci

Otwarcie biznesu w sieci – kluczowe informacje

Uruchomienie własnej firmy to skomplikowany zadanie, związane z dokładnym planowaniem i przygotowaniem różnych aspektów. Jest to klucz do ewentualnej realizacji sukcesu. W kontekście zawiłości biurokratycznych, spotykanych w siedzibach różnych instytucji, cały proces może wywoływać (…)

Czytaj więcej »
ocena-wartosci-firm

Ocena wartości firm

Wycena przedsiębiorstw ma różne cele oraz funkcje. Może służyć jako wsparcie decyzyjne – i umożliwiać podejmowanie optymalnych z punktu widzenia firmy decyzji – lub jako informacja dla organów udzielających finansowania. Można ją (…)

Czytaj więcej »
Więcej
Więcej