Zaznacz stronę

Za nieco ponad tydzień zacznie obowiązywać Polski Ład. Oprócz wyższej kwoty wolnej od podatku oraz zmian w zasadach naliczania składki zdrowotnej przyniesie również obniżkę stawek podatku dla osób rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Od stycznia 2021 roku mogą z niego korzystać niemal wszyscy mali przedsiębiorcy. Nowelizacja przepisów z 2021 roku obniżyła stawki ryczałtu. W 2022 roku stawki te ulegną ponownej obniżce.  

 Nowe zasady naliczania składki zdrowotnej  

Zmiana zasad naliczania składki zdrowotnej od ryczałtu ewidencjonowanego zostanie wprowadzona od stycznia 2022 roku. Przedsiębiorcy opodatkowani tą formą zapłacą 9% składkę zdrowotną, ale liczona będzie ona od innej podstawy wymiaru.  

Obowiązujące będą trzy podstawy wymiaru: 

 • przy przychodach rocznych do 60 tys. zł – 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia, 
 • przy przychodach rocznych do 300 tys. zł – 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia, 
 • przy przychodach rocznych powyżej 300 tys. zł. – 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia. 

Trzeba pamiętać również, że od 2022 roku przedsiębiorca nie będzie miał możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku.  

Zmieniony zostanie również termin zapłaty składki zdrowotnej: 

 • do 15 dnia następnego miesiąca – dla płatników składek posiadających osobowość prawną, 
 • do 20 dnia miesiąca następnego – dla pozostałych płatników składek. 

Obniżka stawek ryczałtu 

Nowy Ład przewiduje obniżenie stawek ryczałtu dla niektórych branż. Z niższej stawki ryczałtu ewidencjonowanego skorzystają: 

 • lekarze, dentyści, stomatolodzy, pielęgniarki i położne – stawka ryczałtu spadnie z 17 do 14 %, 
 • informatycy, programiści oraz pozostałe zawody z branży IT –stawka ryczałtu spadnie z 15 do 12 %, 
 • usługi inżynieryjne i architektoniczne – w ich przypadku stawka ryczałtu spadnie z 17-15 do 14 %. 

Przepisy Polskiego Ładu dokonują wykreślenia profesji medycznych z listy wolnych zawodów. Po zmianach wszystkie profesje medyczne, które świadczą swoje usługi na podstawie PKWiU z działu 86 od stycznia 2022 roku zostaną opodatkowane według jednej stawki ryczałtu. Wynosić ona będzie 14%.  

Katalog podatników, którzy nie mogą skorzystać z opodatkowania ryczałtem, limit przychodów oraz termin w jakim podatnik ma prawo zmienić formę opodatkowania na ryczałt ewidencjonowany pozostanie bez zmian.  

Co zostanie bez zmian? 

Nie zmieni się grupa podatników, która nie może skorzystać z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym. Są to:  

 • opłacający podatek w formie karty podatkowej, 
 • korzystający z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego, 
 • osiągających w całości lub w części przychody z tytułu prowadzenia aptek, działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych, działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, wytwarzający wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym (z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii). 

Podatnicy, którzy podejmują wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności również nie skorzystają z ryczałtu ewidencjonowanego. Limit przychodów ograniczający opodatkowanie ryczałtem również pozostaje bez zmian.  

Wybór formy opodatkowania  

Każdy podatnik może zmienić formę opodatkowania swojej firmy. W przypadku zmiany formy opodatkowania na podatek liniowy bądź ryczałt ewidencjonowany przedsiębiorca może dokonać zmiany w terminie do 20 dnia następnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód, albo do końca roku podatkowego, jeśli pierwszy przychód miał miejsce w grudniu.  

Wypełnij poniższy formularz lub zadzwoń!

Zapraszamy do współpracy!

Wymagana zgoda

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Call Now Button