fbpx

Wzrost minimalnej podstawy dla świadczeń chorobowych

wzrost-minimalnej-podstawy-dla-swiadczen-chorobowych

Spis treści

Aktualizacja treści z dnia 20.05.2024 r.

Wraz z podwyżką płacy minimalnej wzrasta podstawa do obliczania różnego rodzaju świadczeń, np. zasiłku chorobowego czy zasiłku macierzyńskiego. Dzięki temu pracownicy, którzy zarabiają najmniej, mogą liczyć na większe środki w okresie niezdolności do pracy.

W 2024 r. minimalne wynagrodzenie zmieni się dwukrotnie. Jedna podwyżka już była, a kolejna nastąpi od 1 lipca 2024 r. Jeżeli zatrudniasz pracownika za najniższą krajową, musisz pamiętać nie tylko o tym, aby podwyższyć mu wynagrodzenie, ale i o wzroście minimalnej podstawy do świadczeń chorobowych.  Oznacza to naliczanie np. wyższego chorobowego.  Zaniżanie świadczeń to wykroczenie przeciwko prawom pracownika zagrożone grzywną. Zapoznaj się z artykułem, a dowiesz się szczegółów.

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego – jak się ją ustala?

Wysokość świadczeń chorobowych to właściwy procent od podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Z kolei zasady ustalania podstawy zasiłku chorobowego określa ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o  świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej: ustawa).

Mówiąc w dużym skrócie podstawę wymiaru zasiłku stanowi przeciętne wynagrodzenie pracownika. Wraz ze wzrostem najniższej krajowej, wzrasta zatem podstawa wymiaru zasiłku dla zarabiających minimalną pensję.

Podstawę zasiłku ustalasz ze względu na staż pracy pracownika u Ciebie. Jeżeli pracownik:

 • przepracował 12 miesięcy poprzedzających zwolnienie lekarskie – podstawą zasiłku jest średnie wynagrodzenie z tych miesięcy,
 • mniej niż 12 miesięcy – bierzesz pod uwagę miesiące pełnego zatrudnienia,
 • nie przepracował nawet jednego pełnego miesiąca – podstawą jest wynagrodzenie, które pracownik osiągnąłby, gdyby pracował cały ten miesiąc.

Do dokładnego ustalenia podstawy wymiaru zasiłku uwzględniasz przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe po potrąceniu składek na ubezpieczenia społeczne (13,71%)., stanowiące koszt pracownika.

Podstawa wymiaru świadczeń a minimalne wynagrodzenie

W 2024 r. czekają nas podwyżki płacy minimalnej dwa razy, a właściwie raz, ponieważ jedna była 1 stycznia.

Najniższe wynagrodzenie w 2024 r. to:

 • 4 242 zł – od 1 stycznia do 30 czerwca,
 • 4 300 zł – od 1 lipca do 31 grudnia.

Skoro podstawę zasiłku stanowi wynagrodzenie po potrąceniu składek w wysokości 13,71% to znaczy, że minimalna podstawa wymiaru składek wynosi:

 • 3 660,43 zł – od 1 stycznia do 30 czerwca,
 • 3 710,47 zł – od 1 lipca do 31 grudnia.

Przykład 1

Edyta od stycznia 2024 r. pracuje za najniższą krajową na pół etatu (za 2 121 zł brutto), a w lutym zachorowała na 5 dni. Wysokość świadczeń chorobowych dla Edyty należy naliczać od podstawy 1 830,21 zł.

2 121 – (2 121 x 13,71%) = 1 830,21 zł.

Podstawę wymiaru świadczenia chorobowego za jeden dzień niezdolności do pracy stanowi jedna trzydziesta część wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku. Zasiłek chorobowy to 80% podstawy wymiaru, więc w przypadku Edyty to kwota 244,05 zł za 5 dni zwolnienia L4.

1 830,21 / 30 x 80% ) x 5 = 244,05 zł

Zasiłek chorobowy – kto wypłaca?

Dla Ciebie jako pracodawcy istotne jest, z czyjej kieszeni wypłacane jest chorobowe: z Twojej, czy z ZUS-u?

To zależy od okresu zwolnienia pracownika i jego wieku:

 • do 33. dnia zwolnienia wypłacasz Ty wynagrodzenie chorobowe, od 34. dnia wypłaty przejmuje ZUS w formie zasiłku chorobowego,
 • w przypadku pracowników od 50 roku życia: Ty płacisz za pierwsze 14 dni, kolejne opłaca ZUS (okres 14.dni obowiązuje od kolejnego roku kalendarzowego, w którym pracownik skończył 50 lat – art. 92 5 kodeksu pracy).

Pamiętaj, że wielu pracowników nie zdaje sobie sprawy z istnienia takiego świadczenia jak wynagrodzenie chorobowe. Dla nich to samo co zasiłek chorobowy, czyli środki, które otrzymują za czas niezdolności do pracy. 

Wysokość świadczeń a wysokość podstawy do świadczeń

Wysokość świadczenia chorobowego zależy od rodzaju tego świadczenia.

Wyróżniamy:

 • wynagrodzenie i zasiłek chorobowy – 80% podstawy wymiaru zasiłku (100%, jeżeli niezdolność do pracy przypada w czasie ciąży lub powstała na skutek wypadku w pracy lub w drodze do pracy – art. 12 ust. 2 ustawy),
 • zasiłek macierzyński – 81,5%, 70% lub 100% (zależy od rodzaju urlopu, za który jest wypłacany – art. 31 ust. 1 ustawy),
 • świadczenie rehabilitacyjne – 75% lub 90% (100% w okresie ciąży – art. 19 ust. 1 ustawy),
 • zasiłek opiekuńczy – 80%.

Chorobowe a podwyżka minimalnej w trakcie jego trwania

Podwyżka najniższego wynagrodzenia wiąże się ze wzrostem minimalnej podstawy świadczeń chorobowych. Może się zdarzyć, że pracownik zachoruje w miesiącu przed podwyższeniem najniższej krajowej i jego choroba przeciągnie się do okresu po podwyżce.

Jaka jest wtedy minimalna podstawa dla świadczeń? Podstawę wymiaru zasiłku liczysz od dwóch podstaw – pierwszą liczoną od podstawy przed podwyżką a drugą – liczoną od podstawy po podwyżce. Nie musisz podstawy w okresie przed podwyżką, zawyżać do kwoty po podwyżce. Najłatwiej zobrazować to przykładem z okresu czerwiec-lipiec 2024 r., kiedy to nastąpi kolejna podwyżka minimalnego wynagrodzenia

Przykład 2

Twój pracownik zatrudniony od 1 stycznia 2024 r. za minimalną krajową, zachorował w okresie od 15 czerwca do 5 lipca 2024 r. Za czerwiec ustalasz podstawę liczoną od postawy 4 242 zł, czyli 3 660,43 zł. To podstawa do chorobowego za okres od 15 do 30 czerwca. Natomiast od 1 lipca uwzględniasz podwyżkę płacy minimalnej i wzrost podstawy świadczeń do 3 710,47 zł. O tej kwoty naliczasz wynagrodzenia za okres od 1 do 5 lipca.

Podstawa zasiłku chorobowego a wzrost minimalnej płacy

Wzrost minimalnej płacy ma bezpośredni wpływ na wysokość zasiłku chorobowego. Pracownicy, którzy zarabiają najniższą krajową, mogą liczyć na wyższe świadczenia w okresie niezdolności do pracy. Podstawę zasiłku chorobowego stanowi przeciętne wynagrodzenie, z którego odlicza się składki na ubezpieczenia społeczne. W 2024 roku wzrost minimalnego wynagrodzenia wpłynie na podniesienie podstawy wymiaru zasiłku, co bezpośrednio przełoży się na wyższe świadczenia dla pracowników.

Wpływ podwyżek minimalnej płacy na świadczenia chorobowe

Podwyżki minimalnej płacy w 2024 roku będą miały dwa etapy: jedna nastąpiła 1 stycznia, a druga wejdzie w życie 1 lipca. W związku z tym pracodawcy muszą być świadomi zmian w podstawach wymiaru zasiłków chorobowych. Dla pracowników, którzy pracują za najniższą krajową, podstawa do obliczania zasiłku chorobowego wzrośnie z 3 660,43 zł do 3 710,47 zł. Pracodawcy muszą pamiętać, że zaniżanie świadczeń chorobowych jest niezgodne z przepisami prawa pracy i grozi grzywną.

Zasiłek chorobowy – obliczenia i obowiązki pracodawcy

Podczas ustalania wysokości zasiłku chorobowego pracodawca musi wziąć pod uwagę staż pracy pracownika oraz jego przeciętne wynagrodzenie. W przypadku osób zarabiających minimalną płacę, zmiany w wysokości tej płacy automatycznie wpływają na wysokość świadczeń chorobowych. Przykładowo, pracownik, który choruje w okresie zmiany minimalnej płacy, może mieć różne podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w zależności od daty wystąpienia choroby. Jest to istotne, aby prawidłowo obliczyć świadczenia za poszczególne okresy niezdolności do pracy.

Podstawy zasiłku chorobowego w praktyce

Pracodawcy muszą dokładnie monitorować daty podwyżek minimalnego wynagrodzenia, aby prawidłowo naliczać podstawy zasiłku chorobowego. Na przykład, jeśli pracownik choruje od 15 czerwca do 5 lipca 2024 roku, podstawę zasiłku za czerwiec należy obliczać na podstawie wynagrodzenia 4 242 zł, a za lipiec – 4 300 zł. Taki sposób obliczania zasiłku zapewnia pracownikom otrzymanie odpowiednich świadczeń zgodnych z aktualnymi przepisami prawa pracy i zabezpieczenia społecznego.

Znaczenie świadomości pracowników i pracodawców

Wielu pracowników nie jest świadomych, że ich zasiłek chorobowy zależy od minimalnej płacy oraz sposobu jej obliczania. Dlatego ważne jest, aby pracodawcy informowali swoich pracowników o zmianach w przepisach dotyczących wynagrodzeń i zasiłków chorobowych. Świadomość tych kwestii pomoże uniknąć nieporozumień oraz zapewni, że pracownicy otrzymają należne im świadczenia w przypadku niezdolności do pracy. Pracodawcy powinni również regularnie aktualizować swoje procedury kadrowe i płacowe, aby były zgodne z obowiązującymi przepisami.


Oferta Warido

W obliczu dynamicznie zmieniających się przepisów prawa pracy oraz skomplikowanego systemu rozliczeń płacowych, usługi kadrowo płacowe oferowane przez profesjonalne biura rachunkowe stanowią nieocenione wsparcie dla każdego przedsiębiorcy. Skorzystanie z takich usług nie tylko ułatwia zarządzanie firmą, ale także gwarantuje zgodność z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się więcej o tym, jak możemy wspierać Twoją firmę w drodze do sukcesu!

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nam.

Szukasz usług i wsparcia w tym zakresie?
Uzupełnij poniższy formularz.
Przygotujemy indywidualną ofertę!

zatrudnianie-obywateli-ukrainy-po-1-lipca-2024-r

Zatrudnianie obywateli Ukrainy po 1 lipca 2024 r.

Kryptowaluty, takie jak Bitcoin, zdobyły ogromną popularność jako forma inwestycji. Aktualna wartość Bitcoina wynosi około 245 tysięcy złotych. Choć handel kryptowalutami może przynieść znaczne zyski, ważne jest zrozumienie związanych z tym obowiązków podatkowych.

Czytaj więcej »
nowe-przepisy-dla-operatorow-platform-cyfrowych-2024

Nowe przepisy dla operatorów platform cyfrowych 2024

Od 1 lipca 2024 roku wejdą w życie przepisy nakładające na operatorów platform cyfrowych obowiązek gromadzenia i przekazywania administracji podatkowej informacji o sprzedawcach dokonujących transakcji za pośrednictwem tych platform. Zmiany te wynikają z ustawy z dnia 23 maja 2024 roku, która wprowadza nowe regulacje w zakresie wymiany informacji podatkowych z innymi krajami.

Czytaj więcej »
fuzje-transgraniczne-globalny-sukces-dlafirm

Fuzje Transgraniczne – globalny sukces dla firm

Globalizacja gospodarki oraz dynamiczny rozwój technologii sprawiają, że coraz więcej firm decyduje się na ekspansję międzynarodową. Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu są fuzje transgraniczne. Proces ten umożliwia przedsiębiorstwom dostęp do nowych rynków, technologii oraz zasobów, które w przeciwnym razie byłyby trudno dostępne. W artykule przyjrzymy się bliżej, czym są fuzje transgraniczne, jakie korzyści przynoszą oraz jakie wyzwania wiążą się z ich realizacją.

Czytaj więcej »

Zobacz co zyskujesz współpracując z nami?!

Nowoczesne usługi księgowe

Dokumenty możesz dostarczać do naszego biura rachunkowego elektronicznie w formie skanów, a jeśli masz swój program księgowy to podłączymy się do Ciebie zdalnie.

Kadra zaufanych ekspertów

Specjalista, z którym rozpoczynasz współpracę staje się Twoim merytorycznym partnerem. Korzystasz z jego kompleksowego wsparcia wtedy, gdy tylko potrzebujesz.

Stały dostęp online

Wszystkie działania związane z naszymi usługami księgowymi i kadrowo-płacowymi możesz załatwić zdalnie np. przesłać dokumenty, sprawdzić stan rozliczeń czy porozmawiać ze swoim specjalistą.

Biuro rachunkowe enova

Korzystasz z nowoczesnych narzędzi, takich jak np. program księgowy enova, e-book czy dostęp do elektronicznych teczek osobowych.

Bezpieczeństwo i komfort

Wszystkie rozwiązania technologiczne, z których korzystamy są w pełni bezpieczne pod względem ochrony danych oraz dostępu do poszczególnych działań.

Edukacja w bonusie

Dzięki swojemu specjaliście Warido, na bieżąco otrzymujesz istotne informacje z obszaru wybranych usług. Poza tym możesz czerpać przydatną wiedzę w naszego bloga i zapisać się do newslettera.