Zaznacz stronę

Nowy JPK_VAT obowiązywać będzie od 1 lipca 2020 roku. Nie zmieni się jednak tylko struktura tej deklaracji poprzez jej połączenie z VAT-7 i VAT-7k, ale i dojdzie nowy obowiązek oznaczania faktur z podmiotami powiązanymi. Dlaczego ten przepis naszym zdaniem jest absurdalny? Kim są podmioty powiązane?

Nowy JPK_VAT

O nowym JPK_VAT pisaliśmy już w innym artykule, więc przypomnimy tylko, że obowiązywać on będzie od lipca 2020 roku wszystkich czynnych podatników VAT i nie będzie jego dwuetapowego wprowadzania jak ustalono przed epidemią koronawirusa. Nowy JPK połączy deklarację JPK i VAT-7 tworząć JPK_V7M i JPK_V7K.

Nowy JPK_VAT – oznaczanie faktur z podmiotami powiązanymi

Nowy JPK_VAT będzie nakazywał specjalnego oznaczania faktur, które dotyczą transakcji z podmiotami powiązanymi. Osoby, które nie widzą w tym absurdu z pewnością nie znają definicji podmiotu powiązanego. Przytaczamy ją zatem:

Zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 865) za podmiot powiązany uważa się:

a) podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub

b) podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:– ten sam inny podmiot lub– małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co
najmniej jeden podmiot, lub

c) spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lubd) podatnika i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej – spółkę kapitałową wchodzącą w jej skład i jej zagraniczny zakład.

Absurd czy niedopracowane przepisy?

Nowe obowiązki oznaczać będą zatem, że osoba wystawiająca fakturę lub sporządzająca JPK będzie musiała znać wszystkie podmioty powiązane z przedsiębiorstwem, które reprezentuje. Znać będzie również musiała pokrewieństwa do drugiego stopnia zarządu spółki, udziałowców, akcjonariuszy z klientami firmy oraz w przypadku grup kapitałowych wszystkie możliwe powiązania, które mogłyby być zaklasyfikowane jako podmioty powiązane, a także zakłady zagraniczne podatnika, dla którego pracuje.

Podsumowanie

Do obowiązywania nowych przepisów jeszcze zostało trochę czasu, ale jeśli nie zostaną one zmienione to nowy JPK_VAT wprowadzi całkiem nową rzeczywistość wystawiania faktur. Zachęcamy do zapisania się do naszego newsletter’a i bycia na bieżąco!

Wypełnij poniższy formularz lub zadzwoń!

Zapraszamy do współpracy!

Wymagana zgoda

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Call Now Button