Wytyczne i zalecenia Ministerstwa Finansów dla urzędów skarbowych

Wytyczne ministerstwa finansów odnośnie wniosków o odroczenie płatności podatków

Ministerstwo Finansów zaleciło urzędom skarbowym nie wszczynanie kontroli, egzekucji ani czynności sprawdzających u podatników, którzy złożyli wniosek o umorzenie lub odroczenie podatków. Jakie jeszcze zalecenia przekazało ministerstwo fiskusowi?

Zalecenia Ministerstwa Finansów dla urzędów skarbowych

Oprócz niewszczynania egzekucji i kontroli podatkowych u podatników, którzy złożyli wniosek w związku z Tarczą Antykryzysową Ministerstwo Finansów zaleciło również dokonywanie zwrotów nadpłaty podatków u podatników, którzy mają zaległości w ich płaceniu. Oznacza to, że zwroty podatków i nadpłat podatków powstałe przed dniem powstania zaległości nie będą zaliczane na poczet odroczonych lub rozłożonych na raty zaległości podatkowych, tylko zwracane bezpośrednio na konto podatnika. Zwracamy jednak uwagę, że zalecenie to jest niezgodne z Ordynacją podatkową, a konkretnie art. 76 par. 1, który z urzędu nakazuje zaliczanie nadpłaty na poczet przyszłych podatków i nie daje możliwości podejmowania decyzji w tym temacie urzędom skarbowym. Możliwe to będzie dopiero w momencie odroczenia lub rozłożenia na raty płatności, gdyż wówczas podatek przestanie być zaległy, jego termin zostanie przesunięty i nadpłaty z innych tytułów nie będą zaliczane na odroczony podatek.

Innym zaleceniem jest przyznawanie w pierwszej kolejności odroczeń podatków lub rozkładanie ich płatności na raty, a dokonywanie umorzeń dopiero w ostateczności po wykonaniu dogłębnej analizy zgodności sytuacji danego podatnika z przepisami wsparcia wprowadzonymi przez tzw. Tarczę Antykryzysową.

W pierwszej kolejności zaleca się stosowanie odroczenia terminu płatności podatku lub udzielenie rat. […] Umorzenie zobowiązań podatkowych również należy stosować, ale tu zaleca się pogłębioną analizę zasad pomocy publicznej, które być może będą zmodyfikowane kolejnymi ustawami tarczy antykryzysowej.

Odroczenie płatności podatków

Wśród zaleceń czytamy, że urzędy skarbowe mają odraczać płatności od razu na 3 miesiące od daty powstania obowiązku zapłaty podatku, a także informować o tym, że jeśli podatnik będzie chciał wydłużyć okres odroczenia to przed końcem jego zakończenia ma obowiązek złożyć kolejny wniosek.

W przypadkach, o których mowa w pkt 7, zaleca się przesunięcie terminów płatności należności o co najmniej 3 miesiące od pierwotnego terminu, możliwe jest stosowanie terminów dłuższych. […] W decyzjach, o których mowa w pkt 7, należy informować strony, że przed czasem upływu przewidywanych w decyzjach ulgowych terminów płatności można złożyć ponowne wnioski dotyczące restrukturyzacji z tych tytułów, w tym wnioski o umorzenie restrukturyzowanych należności.

Uproszczenie weryfikacji wniosków

Ministerstwo Finansów zaleca również by decyzję o odroczeniu lub rozłożeniu na raty płatności podatków, których obowiązek zapłaty powstał po 1 marca 2020 roku, podejmować wyłącznie na podstawie oświadczenia z wniosku złożonego przez podatnika i sprawnie.

W takim wypadku, jeżeli podatnik nie korzystał wcześniej z pomocy publicznej i nie ma innych długów, nie trzeba badać jego sytuacji finansowej (nie składa on oświadczenia majątkowego), a pomoc publiczną ocenia się wyłącznie w kontekście jego oświadczenia z wniosku. […] Organy mają działać szybko, korzystając w trakcie gromadzenia materiału dowodowego również ze składanych oświadczeń przez strony oraz danych powszechnie znanych organom z urzędu, uwzględniając zasadę adekwatności działań administracji do zaistniałej sytuacji.

Zaległości podatkowe sprzed 1 marca 2020

W zaleceniach ministerstwa jest również wzmianka o pozytywnym rozstrzyganiu wniosków podatników o odroczenie lub rozłożenie na raty płatności zaległych podatków sprzed 1 marca 2020 roku. Warunkiem ma być tutaj to, że zobowiązania te stanowią mniej niż 50%. ogółu zobowiązań, podatnik nie ma innych długów i nie występował wcześniej o pomoc publiczną. Jeżeli zobowiązania sprzed 1 marca są wyższe niż bieżące to wnioski nadal mogą być pozytywnie rozpatrzone, ale tylko od przedsiębiorców z branż szczególnie zagrożonych kryzysem. Jeśli natomiast nasza firma nie należy do takiej branży to nasz wniosek ma być rozpatrywany z uwzględnieniem stanu majątkowego i wcześniejszego korzystania z pomocy publicznej.

Wnioski, których zaległości powstały w więcej niż 50%. przed 1 marca 2020 r., mogą być rozpoznawane analogicznie do sposobu wskazanego w pkt 5) “Przypadki opisane w punktach od 1) do 4) należy załatwiać w pierwszej kolejności, bez zbędnej zwłoki i bez rozbudowanego postępowania dowodowego, kierując się zasadą dobrej wiary klienta zewnętrznego i budowaniem zaufania do organu podatkowego oraz Konstytucją Biznesu zakładającą adekwatność działań administracji do sytuacji zaistniałej.” na okoliczność oddziaływania koronawirusa tylko wówczas, jeżeli należą do branż szczególnie zagrożonych (transport, turystyka, kultura, gastronomia, usługi fryzjerskie i kosmetyczne, kultura fizyczna, fitness, salony odnowy itp.). […] Wnioski podatników innych, których zobowiązania wyłącznie albo więcej niż 50 proc. powstały przed 1 marca 2020 r., podlegają rozpoznaniu według badania stanu majątkowego (składa oświadczenie majątkowe) i pomocy publicznej (bada się również, czy podatnik korzystał wcześniej z pomocy publicznej).

Kontrole podatkowe, które już zostały wszczęte

Kontrole, które już zostały wszczęte mogą trwać dalej – zalecenia Ministerstwa Finansów ich nie obejmują.

Newsletter

Zapraszamy do zapisania się do naszego newsletter’a i bycia na bieżąco w zmieniających się przepisach dotyczących Państwa firm.

Grupa Warido
ul. Wodzisławska 358
44-274 Rybnik
tel.: (+48) 537 726 726
email: sekretariat@warido.comFacebooklinkedin

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Potrzebujesz wsparcia eksperta w tym zakresie?
Zobacz co zyskujesz współpracując z nami?!

Nowoczesne usługi księgowe

Dokumenty możesz dostarczać do naszego biura rachunkowego elektronicznie w formie skanów, a jeśli masz swój program księgowy to podłączymy się do Ciebie zdalnie.

Kadra zaufanych ekspertów

Specjalista, z którym rozpoczynasz współpracę staje się Twoim merytorycznym partnerem. Korzystasz z jego kompleksowego wsparcia wtedy, gdy tylko potrzebujesz.

Stały dostęp online

Wszystkie działania związane z naszymi usługami księgowymi i kadrowo-płacowymi możesz załatwić zdalnie np. przesłać dokumenty, sprawdzić stan rozliczeń czy porozmawiać ze swoim specjalistą.

Biuro rachunkowe enova

Korzystasz z nowoczesnych narzędzi, takich jak np. program księgowy enova, e-book czy dostęp do elektronicznych teczek osobowych.

Bezpieczeństwo i komfort

Wszystkie rozwiązania technologiczne, z których korzystamy są w pełni bezpieczne pod względem ochrony danych oraz dostępu do poszczególnych działań.

Edukacja w bonusie

Dzięki swojemu specjaliście Warido, na bieżąco otrzymujesz istotne informacje z obszaru wybranych usług. Poza tym możesz czerpać przydatną wiedzę w naszego bloga i zapisać się do newslettera.

zmiany-w-e-paragonach-2023

Zmiany w e-paragonach 2023

Już od dnia 15 września podatnicy będą mieli możliwość udostępniania paragonów poprzez nową platformę Ministerstwa Finansów – tzw. HUB paragonowy. Jest to jedna ze zmian wprowadzonych w ramach pakietu uproszczeń (…)

Czytaj więcej »
Więcej
Więcej