Ocena wartości firm

ocena-wartosci-firm

Spis treści

Ocena wartości firm ma różnorodne cele oraz funkcje. Jest to narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji, umożliwiające wybór najbardziej korzystnych rozwiązań z punktu widzenia działalności firmy. Może również stanowić istotne źródło informacji dla instytucji finansujących. Ponadto, jest używane w procesie negocjacji i mediacji. Najczęściej jednak wartość firmy jest określana w przypadku podziału majątku, planowanej sprzedaży, transferu udziałów, restrukturyzacji oraz w przypadku upadłości przedsiębiorstwa. W jaki sposób można ocenić wartość firmy i przygotować się do tego procesu? Na te i inne kwestie odpowiemy w tym artykule.

W jaki sposób dokładnie przeprowadza się ocenę wartości firmy?

Proces oceny wartości firm to kompleksowy zestaw działań, które pozwalają ustalić rzeczywistą wartość firmy. Opiera się on na analizie finansowej i funkcjonalnej firmy, a także na badaniu jej otoczenia prawnego i gospodarczego. Wartość ta jest obliczana przy wykorzystaniu odpowiednich metod oceny.

Ocena wartości firm pełni kilka kluczowych funkcji, w tym:

 1. Konsultacyjną – zapewnia niezbędne informacje i wiedzę do podejmowania decyzji finansowych, określa także minimalną i maksymalną cenę, za którą można sprzedać lub nabyć firmę.

 2. Argumentacyjną – jest istotna podczas negocjacji z innymi firmami lub w trakcie starania się o zewnętrzne finansowanie.

 3. Mediacyjną – wycena jest przydatna w sytuacjach, gdy pojawiają się rozbieżności co do wartości firmy.

 4. Zabezpieczającą – ocenę wartości firmy stosuje się w celu zapobieżenia sporom dotyczącym jej wartości.

 5. Informacyjną – szczegółowo określa sytuację finansową i nie tylko, aby ułatwić zarządzanie firmą.

Ocena wartości firm stosuje się w różnych kontekstach, takich jak:

 • Przeprowadzanie sprzedaży lub zakupu firmy,
 • Proces prywatyzacji,
 • Działania związane z podziałem spółek,
 • Fuzje,
 • Likwidacja przedsiębiorstwa,
 • Postępowanie upadłościowe,
 • Pozyskiwanie dodatkowego kapitału,
 • Umarzanie akcji lub udziałów,
 • Ocena zdolności kredytowej,
 • Zabezpieczenie kredytu,
 • Ubezpieczenie firmy,
 • Postępowanie odszkodowawcze,
 • Raportowanie finansowe,
 • Celów podatkowych.

Cel, w jakim przeprowadza się ocenę wartości firmy, ma ogromne znaczenie. W zależności od tego, czy jest to wycena przedsiębiorstw w celu jej sprzedaży czy likwidacji, raport końcowy będzie oparty na różnych założeniach i wykorzysta różne metody.

Kto i na jakiej podstawie przeprowadza ocenę wartości firmy?

W krajowym prawodawstwie brak spójnych regulacji dotyczących wyceny przedsiębiorstw. Nie istnieją obowiązkowe wytyczne odnośnie do metodyki, tożsamości osoby dokonującej wyceny, ani jej kompetencji prawnie potwierdzonych, jak np. uznany ekspert majątkowy czy biegły rewident. Często to sam właściciel przedsiębiorstwa, dział finansowy lub księgowy, bazujący na dostępnych informacjach, przeprowadza wycenę.

Mimo to istnieją pewne dokumenty, które określają preferowane podejście i metodykę wyceny przedsiębiorstwa oraz zawierają stosowne wskazówki praktyczne i formalne. Kluczowym dokumentem jest “Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw”, opublikowane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM). Dokument ten uwzględnia wytyczne wydane przez dwie międzynarodowe organizacje zajmujące się wycenami: The European Group of Valuers’ Associations (EVS) i The International Valuation Standards Council (IVS).

Ocena wartości firm – różne metody

Jak już wspomniano, wybór metody wyceny spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub innego rodzaju przedsiębiorstwa zależy przede wszystkim od celu przeprowadzanej wyceny oraz charakterystyki firmy. Wybór odpowiedniej metody pozwala uzyskać rzetelne informacje dotyczące wartości biznesu i jego kondycji finansowej.

Najważniejsze metody wyceny firm to:

 1. Metoda wyceny majątkowej – najczęściej stosowana w przypadku mniejszych firm, opiera się na obliczeniach opartych na aktywach firmy. Wartość firmy jest sumą wartości jej aktywów materialnych i niematerialnych, pomniejszoną o zobowiązania. Metoda ta jest często wykorzystywana w kontekście sporów sądowych.

 2. Metoda wyceny dochodowej – koncentruje się na zdolności firmy do generowania zysków. W celu oszacowania wartości firmy wykorzystuje się takie wskaźniki jak zysk netto, wolne przepływy pieniężne, dywidendy i nadwyżkę finansową. Jedną z najpopularniejszych metod tej kategorii jest metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).

 3. Metoda wyceny porównawczej (mnożnikowej) – często używana w przypadku dużych firm, opiera się na porównaniu analizowanej firmy z innymi podmiotami o zbliżonej wielkości i profilu działalności.

Warto pamiętać, że stosowanie pojedynczej metody w wielu przypadkach może prowadzić do nieprecyzyjnych wyników. Dlatego w praktyce często łączy się kilka różnych metod w celu uzyskania bardziej kompleksowego obrazu wartości firmy.

Proces wyceny wartości firmy

Chociaż teoretycznie możliwe jest przeprowadzenie oceny wartości firmy samodzielnie, większość firm nie posiada odpowiednich narzędzi ani doświadczenia w tego rodzaju analizach. W związku z tym coraz częściej korzysta się z usług wyspecjalizowanych ekspertów, którzy posiadają niezbędne kompetencje, dostęp do specjalistycznej wiedzy i biegłych sądowych, jeśli to konieczne. To pozwala na dokładne uwzględnienie czynników wpływających na wartość rynkową firmy i przeprowadzenie wiarygodnej analizy.

W takim przypadku proces oceny wartości firmy zazwyczaj składa się z kilku etapów:

 1. Określenie celu wyceny przedsiębiorstwa.

 2. Zebranie niezbędnych informacji do przeprowadzenia wyceny, indywidualnie dostosowanych do charakterystyki firmy.

 3. Analiza zebranych danych i przygotowanie raportu z wynikami wyceny.

Korzystanie z usług profesjonalistów ma także tę zaletę, że wyniki analizy są prezentowane w przystępny i zrozumiały sposób, a raport jest zgodny z międzynarodowymi standardami wyceny. Dzięki temu raport można wykorzystać zarówno wewnętrznie, jak i przedstawić go organom państwowym. Dlatego warto rozważyć takie podejście.


Oferta Warido

Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się więcej o tym, jak możemy wspierać Twoją firmę w drodze do sukcesu!

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.cenyfirm

Szukasz usług i wsparcia w tym zakresie?
Uzupełnij poniższy formularz.
Przygotujemy indywidualną ofertę!

e-doreczenia-od-1-pazdziernika-2024-dla-kogo

E-doręczenia od 1 października 2024 – dla kogo?

Aktualnie korzystanie z e-Doręczeń jest dobrowolne, ale firmy i instytucje publiczne są zobowiązane do wdrażania usługi zgodnie z harmonogramem. Najbliższa data – 1 października 2024 r. to termin wprowadzenia skrzynki e-Doręczeń dla niektórych zawodów zaufania publicznego i urzędów. Przeczytaj artykuł i dowiedz się dokładnie, kto musi założyć adres elektroniczny przed tą datą.

Czytaj więcej »
jak-obliczyc-ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop-w-2024-roku

Jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2024 roku?

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop to nie tylko obowiązek pracodawcy, ale i pewna forma rekompensaty dla pracownika, który z różnych przyczyn nie mógł wykorzystać przysługującego mu wypoczynku. Jest to rozwiązanie przewidziane w sytuacjach, gdy zakończenie stosunku pracy uniemożliwia wykorzystanie zaległego urlopu. Warto jednak pamiętać, że wypłata ekwiwalentu nie następuje automatycznie w każdej sytuacji – istnieją wyjątki, które należy dokładnie rozpatrzyć.

Czytaj więcej »
czym-jest-wycena-przedsiebiorstw

Czym jest wycena przedsiębiorstw?

Wycena przedsiębiorstw jest procesem złożonym i wieloetapowym, wykraczającym poza zwykłą analizę finansową. Jest to działanie mające za zadanie oszacować wartość gospodarczą podmiotu, który w dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu może pełnić różnorodne funkcje. Czy to w kontekście sprzedaży, fuzji, przejęć, czy strategicznych decyzji zarządczych – wycena przedsiębiorstwa jest fundamentem informacyjnym dla wielu kluczowych decyzji korporacyjnych.

Czytaj więcej »
odliczanie-vat-od-naliczonej-promocji

Odliczanie VAT od naliczonej promocji

W świecie przedsiębiorczości, gdzie konkurencja jest zacięta, kluczowe staje się przyciągnięcie klienta. Wprowadzenie promocji, w tym sprzedaży za symboliczną cenę lub za darmo, to strategia, która może wyróżnić firmę na rynku. Jednak co z VAT? Jak prawidłowo odliczyć podatek przy takich transakcjach, aby pozostać na właściwej stronie prawa podatkowego?

Czytaj więcej »
premia-za-prace-w-nietypowych-warunkach

Premia za pracę w nietypowych warunkach

Rozpoczynając rok 2024, pracodawcy i pracownicy muszą być na bieżąco z najnowszymi zmianami w prawie płacowym. Oto przewodnik, który wyjaśnia kluczowe zmiany w obliczaniu minimalnego wynagrodzenia za pracę, mające znaczący wpływ na zarówno pracodawców, jak i pracowników. Czytając dalej, odkryjesz, jak te zmiany mogą wpłynąć na Twoje wynagrodzenie lub Twoją firmę i jakie kroki warto podjąć, aby dostosować się do nowych regulacji.

Czytaj więcej »
rozliczanie-nagrod-jubileuszowych-2024

Rozliczanie nagród jubileuszowych 2024

Czy wiesz, że Twoja firma może wynagradzać pracowników za ich długotrwałe zaangażowanie? Nagrody jubileuszowe są wyjątkowym świadczeniem, które honoruje lojalność pracownika, ale jak każda forma wynagrodzenia, wymaga szczególnej uwagi pod względem rozliczeń. W tym artykule odnajdziesz kompendium wiedzy o najnowszych regulacjach składkowych i podatkowych, które pomogą Ci uniknąć błędów i zoptymalizować procesy kadrowe w Twojej działalności.

Czytaj więcej »

Zobacz co zyskujesz współpracując z nami?!

Nowoczesne usługi księgowe

Dokumenty możesz dostarczać do naszego biura rachunkowego elektronicznie w formie skanów, a jeśli masz swój program księgowy to podłączymy się do Ciebie zdalnie.

Kadra zaufanych ekspertów

Specjalista, z którym rozpoczynasz współpracę staje się Twoim merytorycznym partnerem. Korzystasz z jego kompleksowego wsparcia wtedy, gdy tylko potrzebujesz.

Stały dostęp online

Wszystkie działania związane z naszymi usługami księgowymi i kadrowo-płacowymi możesz załatwić zdalnie np. przesłać dokumenty, sprawdzić stan rozliczeń czy porozmawiać ze swoim specjalistą.

Biuro rachunkowe enova

Korzystasz z nowoczesnych narzędzi, takich jak np. program księgowy enova, e-book czy dostęp do elektronicznych teczek osobowych.

Bezpieczeństwo i komfort

Wszystkie rozwiązania technologiczne, z których korzystamy są w pełni bezpieczne pod względem ochrony danych oraz dostępu do poszczególnych działań.

Edukacja w bonusie

Dzięki swojemu specjaliście Warido, na bieżąco otrzymujesz istotne informacje z obszaru wybranych usług. Poza tym możesz czerpać przydatną wiedzę w naszego bloga i zapisać się do newslettera.