Zaznacz stronę

Jak wycenić biuro rachunkowe?

Wycena Biura rachunkowego zależy od wielu czynników. Jednym z czynników jest indeks stosowany przez niektórych jako podstawowy KPI (Key Performance Indicator) w biurze rachunkowym, a mianowicie suma wynagrodzeń dzielona przez sumę przychodu. Tutaj warto zwrócić uwagę na rzetelność prowadzonych ksiąg ponieważ wiele biur nie wypłaca wynagrodzeń w pełni „ozusowanych” i o ile nie ocenia się tej praktyki moralnie w normalnym toku prowadzenia działalności to w przypadku sprzedaży należy ująć do tego KPI realne koszty wynagrodzeń takie jakie byłyby ponoszone w dużym przedsiębiorstwie.

Kto kupuje biuro rachunkowe?

Nabywcą biura rachunkowego może być sąsiad, korporacja, ale także duża firma księgowa z okolicy, która jest zainteresowana ekspansją. Od zainteresowania do nabycia na pewno minie kilka spotkań, bo wstępne oferty muszą być często z obydwu stron transakcji dyskutowane, ale warto wziąć pod uwagę fakt, że nasze biuro to nie firma na giełdzie, gdzie jest zarząd, struktury i pełna płynność giełdowa, ale nasze osobiste zaangażowanie i praca. W takiej sytuacji należy to uwzględnić w wycenie i na pewno świadomy kupujący to zrobi.

Metody wyceny biur rachunkowych

Biura rachunkowe to typowe firmy bazujące na know-how i organizacji pracy, a nie na majątku. Nie mamy tutaj maszyn, hal, nieruchomości czy też potężnej floty samochodowej. Mamy wiedzę i klientów. W takich sytuacjach najrozsądniejszymi metodami jest metoda DCF (Discounted Cash Flow) kombinowana metodą porównawczą. DCF (zdyskontowane przepływy pieniężne) dają nam wstępnie informację, jaką wartość w przyszłości wolnych środków pieniężnych wygeneruje nam nasz biznes. Metoda porównawcza to metoda stosowana by określić kapitalizację na podstawie giełdy (Newconnect lub GPW). Na tych giełdach mamy kilka biur księgowych i porównując różnego rodzaju wskaźniki możemy zaprognozować swoją wartość. W metodzie porównawczej ważne jest, by do porównania użyć podmiotu o podobnej skali.

Jak oferować biuro rachunkowe?

Oferta biura powinna zawierać po podpisaniu umowy NDA (o poufności) tabelę z listą firm (bez nazw) określających bardzo wstępnie formę księgowości, ilość dokumentów sprzedażowych, ilość zakupowych oraz ilość pracowników, a także uzyskiwaną cenę za obsługę takiej firmy. Firma kupująca może z tego obliczyć swoją cenę i widzieć, czy Wasza oferta jest pod czy nad cennikiem biura kupującego. Jeśli chciałbyś uzyskać taką tabelę od nas wypełnij poniższy formularz. Zajmujemy się zarówno doradztwem jak i samodzielną akwizycją biur rachunkowych.

Wypełnij poniższy formularz lub zadzwoń!

Zapraszamy do współpracy!

Wymagana zgoda

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Call Now Button