Zaznacz stronę

Masz zaległości w płatnościach do urzędu skarbowego z tytułu nierozliczonego podatku VAT? Urząd skarbowy zgodził się rozłożyć twoje zobowiązanie na raty? Nie ciesz się przedwcześnie – po kilku miesiącach możesz otrzymać pismo w sprawie tzw. ,,sankcji VAT” i zapłacisz 20-30% więcej.

Jak to możliwe?

Dziennik Gazeta Prawna złożył zapytanie do biura prasowego Krajowej Administracji Skarbowej, w którym to opisał sytuację jednego z czytelników, który został obciążony wysokimi odsetkami mimo pozytywnej decyzji o rozłożeniu zaległości na raty. Odpowiedź KAS była następująca:

Decyzja o sankcji VAT nie wpływa na wysokość rat określonych w wydanej wcześniej decyzji.

Oznacza to, że nawet jeśli dany przedsiębiorca otrzyma możliwość spłaty należności w formie rat to powinien rozpocząć negocjacje z urzędem skarbowym – tym razem, by spłacić nowe obciążenie, czyli nałożoną sankcję VAT.

Jakie są rodzaje sankcji VAT?

– 30% – grozi za zawyżenie zwrotu podatku VAT, zaniżenie kwoty podatku VAT do zapłaty lub niezłożenie deklaracji i niewpłacenie podatku

– 20% – grozi, gdy przedsiębiorca powinien dostać stawkę 30%, jednak skorygował deklarację i wpłacił zaległy VAT lub oddał do budżetu nienależną kwotę zwróconego podatku VAT

– 100% – grozi za odliczenie VAT z faktur wystawionych przez podmioty dopuszczające się oszustw podatkowych

Jakie jest zdanie ekspertów na temat takich praktyk urzędów skarbowych?

W wypowiedzi dla DGP jeden z ekspertów stwierdził, że:

Tak być nie może. Podatnicy, nawet jeśli są zmuszeni ponieść konsekwencje błędów, powinni od razu wiedzieć, jaki jest ich zakres.

Czy jest to zgodne z ustawą?

Prawdą jest, że przepisy nie nakazują wydawania decyzji w sprawie sankcji VAT równocześnie z decyzją wymiarową. Można jednak wyciągnąć taki wniosek z zasad ogólnych prowadzenia postępowania podatkowego, np. z zasady zaufania do organów państwa lub zasady informowania stron.

Jest to ewidentne nieokreślenie wszystkich obowiązków podatnika wynikających z danego stanu faktycznego w jednym momencie. Uniemożliwia to określenie własnego statusu podatkowego i posiadanie wiedzy niezbędnej do podjęcia decyzji o odwoływaniu się.

Jak można rozwiązać ten problem?

Organy podatkowe znane są z lekceważącego stosunku do zasad ogólnych prowadzenia postępowania podatkowego, więc najlepszym rozwiązaniem wydaje się być zapisanie w ustawie dyspozycji o tym, że sankcja VAT może być nałożona wyłącznie razem z decyzją określającą zobowiązanie podatkowe.

Zachęcamy do zapisania się do naszego Newsletter’a i bycia na bieżąco!

Wypełnij poniższy formularz lub zadzwoń!

Zapraszamy do współpracy!

Wymagana zgoda

Zadzwoń teraz!