Wycena należności na koniec roku obrotowego

wycena-naleznosci-na-koniec-roku-obrotowego

Spis treści

Należności to nieodłączny element aktywów każdej firmy. Ich właściwa wycena ma istotne znaczenie dla zachowania płynności finansowej przedsiębiorstwa. Zakończenie roku obrotowego to moment, w którym każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe musi zmierzyć się z obowiązkiem dokonania wyceny należności. W tym artykule dowiesz się, jak krok po kroku przeprowadzić ten proces zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podstawy wyceny należności

Na wstępie warto przypomnieć, że w trakcie roku obrotowego należności są wprowadzane do ksiąg rachunkowych w walucie polskiej, według wartości nominalnej, co oznacza wartość ustaloną przy ich powstaniu. Ta wartość zawiera również podatek VAT. Wycena musi być przeprowadzona przynajmniej na dzień bilansowy, który zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy o rachunkowości, jest dniem sporządzenia sprawozdania finansowego, dla większości firm wypadającym 31 grudnia każdego roku.

Wycena należności w walucie obcej

Jeżeli na dzień bilansowy w księgach figurują rozrachunki w walucie obcej, wycena tych należności powinna odbyć się przy zastosowaniu średniego kursu waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. Jest to ważne dla zachowania rzetelności sprawozdania finansowego.

Zachowanie zasady ostrożności jest niezbędne przy wycenie należności. Oznacza to, że w przypadku, gdy istnieje ryzyko nieściągalności należności, konieczne jest dokonanie odpowiednich odpisów aktualizujących. Te odpisy odzwierciedlają ryzyko związane z możliwością utraty części lub całości należności od nierzetelnych dłużników.

Dokonywanie odpisów aktualizujących

Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są na podstawie analizy prawdopodobieństwa ich zapłaty. Ustawa o rachunkowości wskazuje konkretne sytuacje, w których należy dokonać takich odpisów. Są to między innymi należności od dłużników w stanie likwidacji lub upadłości, należności kwestionowane, przeterminowane lub te, których spłata w umownej kwocie nie jest prawdopodobna.

ZOBACZ TEŻ:

 

Ewidencja odpisów aktualizujących

Odpisy aktualizujące należy odpowiednio zaksięgować w księgach rachunkowych, co jest związane z rodzajem należności. Mogą one wpływać na pozostałe koszty operacyjne lub koszty finansowe.

W przypadku, gdy przyczyny utworzenia odpisu aktualizującego ustaną, konieczne jest zmniejszenie odpisu i odpowiednie zaksięgowanie tej operacji. Może to skutkować zwiększeniem pozostałych przychodów operacyjnych lub przychodów finansowych.

Rok obrotowy – podsumowanie

Prawidłowa wycena należności na koniec roku obrotowego wymaga zarówno znajomości przepisów, jak i umiejętności interpretacji sytuacji finansowej dłużników. Dzięki ścisłemu przestrzeganiu zasad rachunkowości i zasady ostrożności, możliwe jest wiarygodne i prawidłowe przedstawienie stanu aktywów przedsiębiorstwa w sprawozdaniu finansowym. Jest to nie tylko wymóg prawny, ale również element budujący zaufanie wśród kontrahentów i inwestorów


Oferta Warido

Nie ryzykuj błędów, które mogą kosztować Cię utratę płynności finansowej lub narazić na sankcje prawne. Skorzystaj z profesjonalnych usług – biuro rachunkowe WARIDO i zapewnij sobie spokój ducha oraz pewność, że Twoje sprawozdanie finansowe jest w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami.

Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się więcej o tym, jak możemy wspierać Twoją firmę w drodze do sukcesu!

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nam.

Szukasz usług i wsparcia w tym zakresie?
Uzupełnij poniższy formularz.
Przygotujemy indywidualną ofertę!

jak-rozliczyc-sprzedaz-nieruchomości-w-budowie-w-ramach-PIT

Jak rozliczyć sprzedaż nieruchomości w budowie w ramach PIT?

Rozważania na temat podatków często są kojarzone z kompleksowymi przepisami i niezliczonymi wyjątkami. Jednak szczególnie interesująca staje się ta tematyka, gdy na tapetę wchodzi sprzedaż nieruchomości, która nie została jeszcze ukończona. Jak więc krok po kroku należy rozliczyć taką transakcję w świetle przepisów PIT? Zagłębmy się w ten temat, aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości.

Czytaj więcej »
pit-0-twoj-klucz-do-ulg-podatkowych

PIT/O – twój klucz do ulg podatkowych

Jeśli jesteś podatnikiem, który ma prawo do korzystania z ulg podatkowych, załącznik PIT/O może okazać się Twoim najlepszym przyjacielem podczas rozliczenia rocznego. To właśnie w tym dokumencie znajdziesz miejsce na wykazanie wszystkich przysługujących Ci odliczeń. W tym artykule przybliżymy Ci jego rolę i wskażemy, jak z niego skutecznie skorzystać.

Czytaj więcej »
e-doreczenia-od-1-pazdziernika-2024-dla-kogo

E-doręczenia od 1 października 2024 – dla kogo?

Aktualnie korzystanie z e-Doręczeń jest dobrowolne, ale firmy i instytucje publiczne są zobowiązane do wdrażania usługi zgodnie z harmonogramem. Najbliższa data – 1 października 2024 r. to termin wprowadzenia skrzynki e-Doręczeń dla niektórych zawodów zaufania publicznego i urzędów. Przeczytaj artykuł i dowiedz się dokładnie, kto musi założyć adres elektroniczny przed tą datą.

Czytaj więcej »
jak-obliczyc-ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop-w-2024-roku

Jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2024 roku?

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop to nie tylko obowiązek pracodawcy, ale i pewna forma rekompensaty dla pracownika, który z różnych przyczyn nie mógł wykorzystać przysługującego mu wypoczynku. Jest to rozwiązanie przewidziane w sytuacjach, gdy zakończenie stosunku pracy uniemożliwia wykorzystanie zaległego urlopu. Warto jednak pamiętać, że wypłata ekwiwalentu nie następuje automatycznie w każdej sytuacji – istnieją wyjątki, które należy dokładnie rozpatrzyć.

Czytaj więcej »
czym-jest-wycena-przedsiebiorstw

Czym jest wycena przedsiębiorstw?

Wycena przedsiębiorstw jest procesem złożonym i wieloetapowym, wykraczającym poza zwykłą analizę finansową. Jest to działanie mające za zadanie oszacować wartość gospodarczą podmiotu, który w dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu może pełnić różnorodne funkcje. Czy to w kontekście sprzedaży, fuzji, przejęć, czy strategicznych decyzji zarządczych – wycena przedsiębiorstwa jest fundamentem informacyjnym dla wielu kluczowych decyzji korporacyjnych.

Czytaj więcej »
odliczanie-vat-od-naliczonej-promocji

Odliczanie VAT od naliczonej promocji

W świecie przedsiębiorczości, gdzie konkurencja jest zacięta, kluczowe staje się przyciągnięcie klienta. Wprowadzenie promocji, w tym sprzedaży za symboliczną cenę lub za darmo, to strategia, która może wyróżnić firmę na rynku. Jednak co z VAT? Jak prawidłowo odliczyć podatek przy takich transakcjach, aby pozostać na właściwej stronie prawa podatkowego?

Czytaj więcej »

Zobacz co zyskujesz współpracując z nami?!

Nowoczesne usługi księgowe

Dokumenty możesz dostarczać do naszego biura rachunkowego elektronicznie w formie skanów, a jeśli masz swój program księgowy to podłączymy się do Ciebie zdalnie.

Kadra zaufanych ekspertów

Specjalista, z którym rozpoczynasz współpracę staje się Twoim merytorycznym partnerem. Korzystasz z jego kompleksowego wsparcia wtedy, gdy tylko potrzebujesz.

Stały dostęp online

Wszystkie działania związane z naszymi usługami księgowymi i kadrowo-płacowymi możesz załatwić zdalnie np. przesłać dokumenty, sprawdzić stan rozliczeń czy porozmawiać ze swoim specjalistą.

Biuro rachunkowe enova

Korzystasz z nowoczesnych narzędzi, takich jak np. program księgowy enova, e-book czy dostęp do elektronicznych teczek osobowych.

Bezpieczeństwo i komfort

Wszystkie rozwiązania technologiczne, z których korzystamy są w pełni bezpieczne pod względem ochrony danych oraz dostępu do poszczególnych działań.

Edukacja w bonusie

Dzięki swojemu specjaliście Warido, na bieżąco otrzymujesz istotne informacje z obszaru wybranych usług. Poza tym możesz czerpać przydatną wiedzę w naszego bloga i zapisać się do newslettera.