Czy zwyczajne zgromadzenie wspólników może się odbyć przez Internet? 

Zwyczajne zgromadzenie wspólników przez Internet

Zwyczajne zgromadzenie wspólników to na przykładzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością kluczowy organ, obok zarządu i rady nadzorczej. Potrzeby zgłaszane przez przedsiębiorców, ugruntowane przez późniejsze wydarzenia pandemii Covid-19, przyczyniły się do istotnych wyzwań w dziedzinie odbywania spotkań na potrzeby funkcjonowania spółki z o.o. podczas zwyczajnego zgromadzenia wspólników. W tych warunkach aktualne stało się pytanie, czy zwyczajne zgromadzenie wspólników może się odbyć przez Internet. Warto na nie odpowiedzieć w dalszej części artykułu. 

Termin i przedmiot obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników 

Zgodnie z art. 231 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych, zwyczajne zgromadzenie wspólników powinno odbyć się w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 

Przedmiotem obrad może być, po pierwsze, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Po drugie, powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, jeśli sprawy te nie zostały wyłączone spod kompetencji przysługujących zgromadzeniu wspólników. Po trzecie, udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Co więcej, przedmiotem zwyczajnego zgromadzenia wspólników może być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w oparciu o właściwe przepisy ustawy o rachunkowości bądź inne sprawy. 

Obrady zwyczajnego zgromadzenia wspólników w formie on-line 

Ustawodawca dostosował się do potrzeb przedsiębiorców i dopuścił, aby obrady zwyczajnego zgromadzenia wspólników mogły przebiegać przez Internet. Odpowiedź na pytanie postawione w tytule artykułu jest więc jednoznacznie twierdząca. Stało się tak w związku z projektem zmiany KSH przygotowanym przez Prezydenta RP. Ostatecznie nowelizacja weszła w życie dnia 3 września 2019 roku. Od tego czasu zwyczajne zgromadzenie wspólników może prowadzić obrady przez Internet, z wykorzystaniem w praktyce komunikowania się takich dostępnych form, jak telekonferencja bądź tele-zgromadzenie. 

Podstawą dla takiej możliwości jest brzmienie art. 234[1] KSH. 

Warunki przeprowadzenia obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników przez Internet 

Warunkiem przeprowadzenia obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników w formie on-line jest brak właściwego zapisu w umowie spółki, który uniemożliwiałby taką formę. Z kolei o udziale w zwyczajnym zgromadzeniu wspólników przez Internet postanawia zwołujący to zgromadzenie. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej przez zwyczajne zgromadzenie wspólników jest zatem możliwe zawsze wtedy, gdy umowa spółki z o.o. nie wyklucza takiej możliwości. 

Co więcej, rada nadzorcza spółki z o.o., a w przypadku jej braku sami wspólnicy, są zobowiązani określić w postaci regulaminu szczegółowe reguły udziału w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zgodnie z treścią przepisu, regulamin nie może zawierać ograniczeń ani wymogów, które nie są konieczne do identyfikacji wspólników i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. 

Regulamin obrad przez Internet można przyjąć uchwałą wspólników bez odbycia zgromadzenia, o ile wspólnicy reprezentujący bezwzględną większość głosów, a także wyrażą w formie pisemnej zgodę na treść takiego regulaminu. 

Różnica między telezgromadzeniem a telekonferencją 

Wspólnicy mogą brać udział w zwyczajnym zgromadzeniu wspólników w formie telezgromadzenia bądź telekonferencji. 

Tele-zgromadzenie polega na transmitowaniu w drodze elektronicznej obrad zgromadzenia odbywającego się w miejscu określonym w ramach umowy spółki do innych miejsc, w których zgromadzeni są wspólnicy. Oznacza to transmitowanie obrad zgromadzenia wspólników w czasie rzeczywistym z możliwością udziału wspólnika mimo pozostawania w innym miejscu niż miejsce zgromadzenia. Spółka wyznacza jednak miejsce, w którym wspólnik powinien się znaleźć, aby brać udział w obradach. 

Telekonferencja (określana inaczej jako wideokonferencja) to z kolei sposób umożliwiający dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. To rodzaj komunikacji między wspólnikami, dzięki któremu mogą się oni wypowiadać w toku obrad, mimo iż przebywają w innym miejscu niż miejsce obrad zgromadzenia wspólników. Wspólnik może dołączyć do obrad z dowolnego miejsca, ponieważ spółka nie precyzuje takiego miejsca. 

Korzyści z obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników przez Internet 

W uzasadnieniu do prezydenckiego projektu zmiany KSH można było przeczytać o jej licznych korzyściach w wyniku umożliwienia obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników w formie on-line. Do ważniejszych korzyści należą: 

  • ułatwienie prowadzenia działalności przez spółki należące do sektora małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zniesienie zbędnego formalizmu przy okazji obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników; 
  • ułatwienie działalności przedsiębiorcom, którzy posiadają siedzibę albo przebywają czasowo za granicą, a są wspólnikami polskich spółek z o.o.; 
  • pozytywny wpływ na nastawienie wspólników do uczestnictwa w obradach, ponieważ forma elektroniczna spotkań jest preferowana przez coraz większą liczbę przedsiębiorców; 
  • przyspieszenie podejmowania decyzji w strukturach spółki z o.o., co ułatwi adaptowanie się do dynamicznie zachodzących zmian na rynku; 
  • zapewnienie wspólnikom realnej szansy uczestnictwa w obradach niezależnie od tego, gdzie w danym momencie przebywają; 
  • zachęcenie do współpracy z zagranicznymi inwestorami poprzez szybki oraz wygodny sposób odbywania spotkań on-line (inwestorzy mogą dzięki temu chętniej przystąpić do spółki z o.o.). 

Zapewnienie możliwości, aby zwyczajne zgromadzenie wspólników obradowało przez Internet wydaje się zatem ważnym ułatwieniem i tym samym konieczną zmianą wprowadzoną na mocy nowelizacji KSH. Zwiększa to szanse skutecznego decydowania o losach spółki z o.o. 

Masz dodatkowe pytania? Potrzebujesz wsparcia w tym zakresie?

Skontaktuj się z nami już teraz! Doświadczeni eksperci z Warido z pomocą dla Twojej firmy. 

 

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Potrzebujesz wsparcia eksperta w tym zakresie?
Zobacz co zyskujesz współpracując z nami?!

Nowoczesne usługi księgowe

Dokumenty możesz dostarczać do naszego biura rachunkowego elektronicznie w formie skanów, a jeśli masz swój program księgowy to podłączymy się do Ciebie zdalnie.

Kadra zaufanych ekspertów

Specjalista, z którym rozpoczynasz współpracę staje się Twoim merytorycznym partnerem. Korzystasz z jego kompleksowego wsparcia wtedy, gdy tylko potrzebujesz.

Stały dostęp online

Wszystkie działania związane z naszymi usługami księgowymi i kadrowo-płacowymi możesz załatwić zdalnie np. przesłać dokumenty, sprawdzić stan rozliczeń czy porozmawiać ze swoim specjalistą.

Biuro rachunkowe enova

Korzystasz z nowoczesnych narzędzi, takich jak np. program księgowy enova, e-book czy dostęp do elektronicznych teczek osobowych.

Bezpieczeństwo i komfort

Wszystkie rozwiązania technologiczne, z których korzystamy są w pełni bezpieczne pod względem ochrony danych oraz dostępu do poszczególnych działań.

Edukacja w bonusie

Dzięki swojemu specjaliście Warido, na bieżąco otrzymujesz istotne informacje z obszaru wybranych usług. Poza tym możesz czerpać przydatną wiedzę w naszego bloga i zapisać się do newslettera.

doradca-podatkowy-procedury-vat-marza-na-samochody-uzywane

Doradca podatkowy: Procedury VAT marża na samochody używane

Rynek samochodów używanych rozkwita, oferując przedsiębiorcom szansę na zysk, ale zarazem naświetlając potrzebę zrozumienia i zastosowania skomplikowanych przepisów podatkowych. Właściwa znajomość i zastosowanie procedury VAT marża może znacząco wpłynąć na rentowność transakcji. Niniejszy wpis ma na celu przybliżyć specyfikę tej procedury, odmiennej od standardowego opodatkowania, której stosowanie w branży motoryzacyjnej może stać się źródłem oszczędności podatkowych oraz zapewnić firmom przewagę konkurencyjną.

Czytaj więcej »
obsluga-kadrowo-placowa-wlasny-dzial-czy-outsourcing

Obsługa kadrowo-płacowa: Własny dział czy outsourcing?

Każda organizacja, bez względu na wielkość i rodzaj umów z pracownikami, musi skonfrontować się z kompleksowością obsługi kadrowo-płacowej. Proces ten staje się koniecznością już przy zatrudnianiu choćby jednego pracownika i niezależnie od tego, czy działamy w modelu mikroprzedsiębiorstwa czy też prowadzimy firmę zatrudniającą setki osób.

Czytaj więcej »