fbpx

Kryteria i warunki przyznawania emerytury pomostowej

kryteria-i- warunki-przyznawania-emerytury-pomostowej

Spis treści

W świetle ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku, emerytura pomostowa stanowi świadczenie finansowe, które należy się osobom zatrudnionym w warunkach określanych jako specjalne lub o niezwykłym charakterze. Kto może ubiegać się o emeryturę pomostową? Odpowiedź znajduje się w naszym artykule.

Kto jest uprawniony do emerytury pomostowej?

 1. Osoba ma prawo do otrzymania emerytury pomostowej na ogólnych zasadach, jeżeli łącznie spełnione są warunki takie jak:
 2. Data urodzenia po ostatnim dniu grudnia roku 1948;
 3. Praca w warunkach specjalnych lub o unikalnym charakterze przez co najmniej piętnaście lat;
 4. Praca w wymienionych warunkach lub charakterze po dniu trzydziestego pierwszego grudnia 2008, zgodnie z wykazem zawartym w ustawie o emeryturach pomostowych;
 5. Osiągnięcie wieku co najmniej pięćdziesięciu pięciu lat dla kobiet lub sześćdziesięciu lat dla mężczyzn;
 6. Suma okresów składkowych i nieskładkowych wynosząca minimum dwadzieścia lat dla kobiet lub dwadzieścia pięć lat dla mężczyzn, gdzie okresy nieskładkowe są wliczane do maksymalnie jednej trzeciej okresów składkowych.

Prawo do emerytury pomostowej przysługuje tym, którzy pracowali na pełnym etacie!

Zmiany w przepisach od roku 2024 dotyczą wcześniejszych emerytur

Usunięto wymóg udowadniania pracy w specjalnych warunkach lub o niezwykłym charakterze przed pierwszym stycznia 1999 roku. Przedtem ten wymóg uniemożliwiał wiele osobom przejście na wcześniejszą emeryturę.

Przykład 1.

Czy Pani Ewa, która przyszła na świat szesnastego marca 1961 roku i pracowała w wyjątkowych warunkach od pierwszego lutego 1991 roku do końca grudnia 2004 roku oraz od początku 2009 roku do końca listopada 2013 roku, spełnia wymogi do otrzymania emerytury pomostowej? Jej łączny okres składkowy i nieskładkowy wynosi dwadzieścia cztery lata.

 • Pani Ewa kwalifikuje się do otrzymania emerytury pomostowej, jako że:
 • urodziła się po wymaganym 31 grudnia 1948 roku;
 • przekroczyła pięćdziesiąt piąty rok życia, mając 58 lat;
 • suma jej okresów składkowych to dwadzieścia cztery lata, co przekracza minimalny wymagany czas;
 • jej praca w specjalnych warunkach trwała łącznie siedemnaście lat, w tym również w okresie przed rokiem 1999 i po roku 2008.

Przykład 2.

Pan Tomasz, urodzony jedenastego stycznia 1952 roku, pracował w charakterze szczególnym od pierwszego stycznia 1974 roku do końca października 1986 roku, oraz od piątego maja 2004 roku do końca listopada 2008 roku. Łącznie jego okresy składkowe wynoszą trzydzieści sześć lat. Czy przysługuje mu emerytura pomostowa?

 • Pan Tomasz spełnia niektóre z wymaganych warunków, między innymi:
 • urodził się po 31 grudnia 1948 roku,
 • ma sześćdziesiąt siedem lat, czyli osiągnął wymagany wiek sześćdziesięciu lat,
 • jego okresy składkowe wynoszą trzydzieści sześć lat, przewyższając wymaganą liczbę lat,
 • praca o specjalnym charakterze trwała łącznie szesnaście lat.

Jednak brak mu pracy o szczególnym charakterze w okresie po 31 grudnia 2008 roku, co oznacza, że mimo spełnienia innych warunków, nie otrzyma on emerytury pomostowej.

Co rozumiane jest przez pracę w warunkach szczególnych?

Zgodnie z ustawą o emeryturach pomostowych z dnia 19 grudnia 2008 roku, praca w warunkach szczególnych oznacza taką, która wiąże się z ryzykiem mogącym prowadzić do trwałego uszczerbku na zdrowiu z upływem czasu, wykonywana w wyjątkowych warunkach środowiska pracy, określonych przez naturę lub technologię, które mimo zastosowania środków profilaktycznych wymagają od pracowników wysiłku przekraczającego ich możliwości ze wzgl ędu na starzenie się, co utrudnia kontynuację pracy na dotychczasowym stanowisku.

Prace podlegające pod kategorię wykonywanych w szczególnych warunkach obejmują m.in.:

 • zadania związane bezpośrednio z mechaniczną obróbką węgla,
 • rud metali lub ich wzbogacaniem,
 • czynności udostępniające lub eksploatacyjne powiązane z wydobyciem minerałów skalnych,
 • obowiązki murarskie wprost w piecach przemysłowych, hutniczych, koksowniczych oraz w piecach do wytwarzania materiałów ceramicznych,
 • zajęcia związane bezpośrednio z ręcznym przygotowywaniem surowców lub formowaniem wyrobów szklanych w hutach szkła,
 • prace przy obsłudze maszyn i urządzeń do produkcji metali nieżelaznych,
 • zadania przy ręcznym tworzeniu, odlewnictwie,
 • czyszczeniu lub glazurowaniu ceramiki,
 • ciężkie prace fizyczne bezpośrednio przy przeładunku towarów w portach,
 • działania rybaków na morzach,
 • obowiązki personelu pokładowego w statkach powietrznych.

Z kolei praca o specjalnym charakterze wymaga nadzwyczajnej odpowiedzialności oraz kondycji psychofizycznej, której możliwości wykonania w sposób bezpieczny dla publiczności, włączając zdrowie lub życie innych, maleją z wiekiem przed osiągnięciem wieku emerytalnego, w wyniku obniżania się sprawności związanej ze starzeniem.

Do pracy o wyjątkowym charakterze zaliczamy funkcje takie jak:

 • pilotaż statków powietrznych,
 • kontrolę ruchu lotniczego,
 • mechanikę lotniczą,
 • prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych,
 • obsługę reaktorów jądrowych,
 • funkcjonariuszy ochrony kolei,
 • kierowanie autobusami,
 • trolejbusami lub tramwajami w publicznym transporcie.

Jak finansowana jest emerytura pomostowa?

Fundusze na emerytury pomostowe pochodzą z Funduszu Emerytur Pomostowych (FEP), do którego składki wpłacają pracodawcy zatrudniający osoby pracujące w warunkach specjalnych lub o charakterze wyjątkowym. Wpłacanie do FEP jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników, nawet tych, którzy nie kwalifikują się do emerytury pomostowej w przyszłości, np. pracując w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Pracodawcy są zobowiązani do uiszczania opłat na FEP za każdego pracownika, niezależnie od tego, czy pracownik ten zdobędzie prawo do emerytury pomostowej. Osoba starająca się o emeryturę pomostową musi złożyć wniosek EPOM nie później niż w miesiącu, w którym spełnione zostają warunki uprawniające do otrzymania tego świadczenia. Emerytura pomostowa przestaje być wypłacana dzień przed nabyciem prawa do zwykłej emerytury, wyznaczonej decyzją odpowiedniego organu rentowego lub na mocy oddzielnych przepisów, po osiągnięciu wieku emerytalnego lub w razie śmierci uprawnionego.

Emerytura pomostowa należy się zarówno kobietom, jak i mężczyznom, którzy spełniają określone kryteria wiekowe, okresy składkowe, nieskładkowe oraz pracowali w określonych warunkach lub charakterze specjalnym, po wcześniejszym złożeniu wniosku EPOM w placówce ZUS.

 

Oferta Warido 

Korzystanie z – usługi kadrowo płacowe oferowanych przez zewnętrzne firmy ma wiele zalet, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą nie mieć zasobów lub wiedzy specjalistycznej do samodzielnego zarządzania tymi aspektami.

Skorzystaj z usług ekspertów, którzy pomogą Ci bezpiecznie i efektywnie zarządzać kwestiami podatkowymi związanymi z otrzymaną dywidendą.

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Szukasz usług i wsparcia w tym zakresie?
Uzupełnij poniższy formularz.
Przygotujemy indywidualną ofertę!

remont-a-modernizacja-srodka-trwalego-jakie-sa-roznice

Remont a modernizacja środka trwałego – jakie są różnice?

Wprowadzenie do Inwestycji w Majątek Stały Jako właściciel firmy, zrozumienie, na co przeznaczasz środki na majątek trwały, jest kluczowe. Czy to zwykły remont, czy gruntowna modernizacja, wpływa to na sposób, w jaki te wydatki wpisują się w twoje koszty firmowe. Dlatego ważne jest, aby wiedzieć, co zaliczasz do kosztów bezpośrednio, a co przez amortyzację.

Czytaj więcej »
zwolnienie-z-podatku-pcc-przy-nabyciu-samochodu-przez-spolke-cywilna

Zwolnienie z podatku PCC przy nabyciu samochodu przez spółkę cywilną

Podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) obciążone są różne transakcje, w tym umowy sprzedaży. Zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy o podatku PCC, w przypadku nabycia rzeczy ruchomych, to kupujący staje się podatnikiem, a stawka podatku wynosi 2%.
Warto wiedzieć, że w przypadku spółki cywilnej, nie jest ona traktowana jako podatnik PCC – rolę tę pełnią wspólnicy spółki. Wynika to z faktu, że spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej. Obowiązek podatkowy ciąży więc na wszystkich wspólnikach solidarnie.

Czytaj więcej »
wyplata-z-PPK-a-rozliczenie-podatkowe

Wypłata z PPK a rozliczenie podatkowe

Wprowadzenie reformy systemu emerytalnego w Polsce rozpoczęło nowy rozdział w planowaniu finansowej przyszłości obywateli. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) są jednym z rozwiązań zachęcających do gromadzenia oszczędności. W tym tekście zgłębimy, jak wypłaty z PPK wpływają na obowiązki podatkowe.

Czytaj więcej »
zarzadzanie-wydatkami-firmowymi-a-koszty-prywatne

Zarządzanie wydatkami firmowymi a koszty prywatne

Prowadzenie księgowości uproszczonej w różnego rodzaju przedsiębiorstwach musi odbywać się w zgodzie z określonymi przepisami prawnymi. Wspomniane reguły co rusz ulegają zmianom. Z punktu widzenia przedsiębiorców oraz księgowych zajmujących się sprawami administracyjnymi firmy niejednokrotnie stwarza to ogromne pole do wykorzystywania różnorodnych luk w przepisach celem zmniejszenia obciążeń podatkowych. Postępowanie takie nosi miano kreatywnej księgowości. Warto dowiedzieć się, co to takiego oraz w jaki sposób takie działanie wpływa na możliwość sztucznego zawyżania zysków przez spółki.

Czytaj więcej »
ksiegowosc-fundacji-rodzinnych-jak-zarzadzac-podatkami

Księgowość fundacji rodzinnych – jak zarządzać podatkami?

W obecnych, dynamicznie zmieniających się realiach prawnopodatkowych, fundacje rodzinne stają przed nieustannym wyzwaniem utrzymania zgodności ze złożonymi przepisami podatkowymi. Ten artykuł ma na celu rzucić światło na kluczowe aspekty funkcjonowania fundacji rodzinnych w kontekście polskiego prawa podatkowego. Poruszając temat ich uczestnictwa w spółkach cywilnych, analizujemy nowe wytyczne i interpretacje prawnopodatkowe, które mają bezpośredni wpływ na ich operacje finansowe. Przedstawiając różnice pomiędzy spółkami cywilnymi a prawa handlowego, wyjaśniamy, jak te rozróżnienia mogą kształtować podatkowy krajobraz dla fundacji rodzinnych. W artykule podkreślamy również znaczenie profesjonalnych usług księgowych, które mogą znacząco ułatwić nawigację po trudnych przepisach i pomóc w uniknięciu kosztownych błędów podatkowych. Zapraszamy do lektury, by zgłębić te istotne zagadnienia i odkryć, w jaki sposób nasze usługi księgowe mogą przyczynić się do sukcesu i długoterminowej stabilności Twojej fundacji.

Czytaj więcej »
placa-minimalna-w-2024-roku-co-powinienes-wiedziec

Płaca minimalna w 2024 roku – co powinieneś wiedzieć?

Przedsiębiorcy, menedżerowie i liderzy biznesowi – w obliczu dynamicznych zmian na rynku pracy, kluczowym aspektem zarządzania jest świadomość finansowa i prawna w kontekście wynagrodzeń. Oto aktualizacja, która wyposaży Was w niezbędną wiedzę dotyczącą najnowszych regulacji płacy minimalnej w 2024 roku, mających istotny wpływ na budżetowanie i strategie zatrudnienia.

Czytaj więcej »

Zobacz co zyskujesz współpracując z nami?!

Nowoczesne usługi księgowe

Dokumenty możesz dostarczać do naszego biura rachunkowego elektronicznie w formie skanów, a jeśli masz swój program księgowy to podłączymy się do Ciebie zdalnie.

Kadra zaufanych ekspertów

Specjalista, z którym rozpoczynasz współpracę staje się Twoim merytorycznym partnerem. Korzystasz z jego kompleksowego wsparcia wtedy, gdy tylko potrzebujesz.

Stały dostęp online

Wszystkie działania związane z naszymi usługami księgowymi i kadrowo-płacowymi możesz załatwić zdalnie np. przesłać dokumenty, sprawdzić stan rozliczeń czy porozmawiać ze swoim specjalistą.

Biuro rachunkowe enova

Korzystasz z nowoczesnych narzędzi, takich jak np. program księgowy enova, e-book czy dostęp do elektronicznych teczek osobowych.

Bezpieczeństwo i komfort

Wszystkie rozwiązania technologiczne, z których korzystamy są w pełni bezpieczne pod względem ochrony danych oraz dostępu do poszczególnych działań.

Edukacja w bonusie

Dzięki swojemu specjaliście Warido, na bieżąco otrzymujesz istotne informacje z obszaru wybranych usług. Poza tym możesz czerpać przydatną wiedzę w naszego bloga i zapisać się do newslettera.