Zaległości podatkowe – kiedy można umorzyć lub odroczyć?

Zaległości podatkowe

Spis treści

Przepisy przewidują możliwość umorzenia zaległości podatkowych lub odroczenia podatków – ich części, całej kwoty, opłat prolongacyjnych, a także odsetek za zwłokę. Można tego dokonać wyłącznie na wniosek podatnika w sytuacjach szczególnych.  

Umorzenie lub odroczenie zobowiązań podatkowych – podstawa prawna  

Możliwość zastosowania ulg w kontekście zaległości podatkowych regulowana jest przez rozdział 7a Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych działu III Ordynacji podatkowej. Zawarte w nim informacje wskazują, że organ podatkowy ma prawo zastosować je na wniosek podatnika, w sytuacjach szczególnych, które uzasadnione są jego ważnym interesem lub interesem publicznym. Uznając takowy urząd może podjąć działania w trzech obszarach: 

  • odroczyć termin zapłaty zaległości podatkowych lub rozłożyć ich spłatę na raty, 
  • odroczyć termin zapłaty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, samych odsetek lub rozłożyć ich spłatę na raty, 
  • umorzyć całość lub część zaległości podatkowych, opłaty prolongacyjnej lub odsetek za zwłokę. 

Istotne jest jednak to, że organ podatkowy może zadecydować o umorzeniu wyłącznie w kontekście zaległości, czyli podatków niewpłaconych w wyznaczonym terminie. Nie można więc wnioskować o umorzenie podatku samego w sobie. W przypadku podatku możemy wnioskować o jego odroczenie. Zaległości w jakich podatkach mogą podlegać umorzeniu?  

  • VAT 
  • PIT, 
  • CIT, 
  • odsetki za zwłokę (w całości lub części).  

Nie ma jednak pewności, że organ podatkowy podejmie decyzję korzystną dla wnioskującego – ma ona charakter uznaniowy i choć musi on ją uzasadnić, nie ma obowiązku zadecydowania o umorzeniu, nawet mimo spełniania przez podatnika koniecznych warunków. Mówiąc o warunkach warto wskazać także przykłady, mogące stanowić ważny interes podatnika lub interes publiczny. W przypadku podatnika mogą to być nadzwyczajne sytuacje, które sprawiają, że nie może on opłacić swoich zaległości – np. losowa utrata majątku lub utrata możliwości pracowania. Interes publiczny to z kolei sytuacja, w której podatnik płacąc zaległości podatkowe nie będzie w stanie zaspokajać swoich potrzeb życiowych i zacznie sięgać po środki pomocy ze strony państwa.  

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowych 

Chcąc wnioskować o umorzenie zaległości podatkowych musimy samodzielnie wystosować wniosek do organu podatkowego – bez naszej inicjatywy w tym zakresie procedura nie zostanie uruchomiona. Kiedy należy podjąć takie działanie? Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej, odsetek lub opłaty prolongacyjnej powinien zostać złożony najwcześniej dzień po terminie płatności podatku. We wniosku należy wskazać jak najwięcej argumentów, które uzasadniają potrzebę umorzenia oraz udokumentować ją – np. załączając zaświadczenia lekarskie, wskazujące na brak możliwości zarobkowania z tytułu sytuacji zdrowotnej. Wniosek należy złożyć w miejscowości właściwej dla prowadzonej działalności gospodarczej – w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych do naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania podatnika, w przypadku osobowości prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej do naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla siedziby podmiotu. Można zrobić to w placówce osobiście, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty. Czynność ta nie generuje żadnych dodatkowych kosztów.   

Odroczenie terminu płatności podatku 

Inną, dostępną dla podatników, formą pomocy jest możliwość odroczenia terminu zapłaty podatku. W tym wypadku również – w sytuacjach uzasadnionych interesem podatnika lub interesem publicznych możemy wnioskować o przesunięcie terminu płatności zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego lub rozłożyć je na raty. Dokładnie tak, jak w kontekście umorzenia zaległości, to podatnik musi wystosować wniosek oraz wskazać w nim istnienie ważnego interesu osobistego lub publicznego. Co istotne – taki wniosek należy złożyć osobiście, w przypadku przedsiębiorców nie ma więc możliwości wnioskowania o odroczenie terminu płatności zobowiązań podatkowych za pracowników. W tym wypadku organ podatkowy również ma swobodę decyzji i nie jest w żaden sposób zobowiązany uznać wniosku za zasadny. Warto jednak zawrzeć w nim jak najwięcej argumentów przemawiających za istnieniem wskazanej sytuacji szczególnej oraz potwierdzić ją dokumentacją – np. potwierdzającą losową utratę majątku. Kiedy należy złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności podatku? Należy dokonać tego jeszcze przed terminem płatności podatku. 

Masz dodatkowe pytania? Potrzebujesz wsparcia w tym zakresie?

Skontaktuj się z nami już teraz! Doświadczeni eksperci z Warido z pomocą dla Twojej firmy.

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Potrzebujesz wsparcia eksperta w tym zakresie?
Zobacz co zyskujesz współpracując z nami?!

Nowoczesne usługi księgowe

Dokumenty możesz dostarczać do naszego biura rachunkowego elektronicznie w formie skanów, a jeśli masz swój program księgowy to podłączymy się do Ciebie zdalnie.

Kadra zaufanych ekspertów

Specjalista, z którym rozpoczynasz współpracę staje się Twoim merytorycznym partnerem. Korzystasz z jego kompleksowego wsparcia wtedy, gdy tylko potrzebujesz.

Stały dostęp online

Wszystkie działania związane z naszymi usługami księgowymi i kadrowo-płacowymi możesz załatwić zdalnie np. przesłać dokumenty, sprawdzić stan rozliczeń czy porozmawiać ze swoim specjalistą.

Biuro rachunkowe enova

Korzystasz z nowoczesnych narzędzi, takich jak np. program księgowy enova, e-book czy dostęp do elektronicznych teczek osobowych.

Bezpieczeństwo i komfort

Wszystkie rozwiązania technologiczne, z których korzystamy są w pełni bezpieczne pod względem ochrony danych oraz dostępu do poszczególnych działań.

Edukacja w bonusie

Dzięki swojemu specjaliście Warido, na bieżąco otrzymujesz istotne informacje z obszaru wybranych usług. Poza tym możesz czerpać przydatną wiedzę w naszego bloga i zapisać się do newslettera.

ceny-transferowe-czas-na-sporzadzenie-dokumentacji

Ceny transferowe – czas na sporządzenie dokumentacji

Termin na sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok 2022 upłynął 31 października. W obliczu nowych wyzwań i zmian legislacyjnych, jest to zadanie wymagające szczególnej uwagi. Ten artykuł ma na celu wyjaśnienie istoty i konsekwencji niezachowania terminu, a także wskazanie, jak nasze usługi doradztwa podatkowego online mogą pomóc w tej kwestii.

Czytaj więcej »
doradca-podatkowy-procedury-vat-marza-na-samochody-uzywane

Doradca podatkowy: Procedury VAT marża na samochody używane

Rynek samochodów używanych rozkwita, oferując przedsiębiorcom szansę na zysk, ale zarazem naświetlając potrzebę zrozumienia i zastosowania skomplikowanych przepisów podatkowych. Właściwa znajomość i zastosowanie procedury VAT marża może znacząco wpłynąć na rentowność transakcji. Niniejszy wpis ma na celu przybliżyć specyfikę tej procedury, odmiennej od standardowego opodatkowania, której stosowanie w branży motoryzacyjnej może stać się źródłem oszczędności podatkowych oraz zapewnić firmom przewagę konkurencyjną.

Czytaj więcej »