fbpx

Zaległości podatkowe – kiedy można umorzyć lub odroczyć?

Zaległości podatkowe

Spis treści

Przepisy przewidują możliwość umorzenia zaległości podatkowych lub odroczenia podatków – ich części, całej kwoty, opłat prolongacyjnych, a także odsetek za zwłokę. Można tego dokonać wyłącznie na wniosek podatnika w sytuacjach szczególnych.  

Umorzenie lub odroczenie zobowiązań podatkowych – podstawa prawna  

Możliwość zastosowania ulg w kontekście zaległości podatkowych regulowana jest przez rozdział 7a Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych działu III Ordynacji podatkowej. Zawarte w nim informacje wskazują, że organ podatkowy ma prawo zastosować je na wniosek podatnika, w sytuacjach szczególnych, które uzasadnione są jego ważnym interesem lub interesem publicznym. Uznając takowy urząd może podjąć działania w trzech obszarach: 

  • odroczyć termin zapłaty zaległości podatkowych lub rozłożyć ich spłatę na raty, 
  • odroczyć termin zapłaty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, samych odsetek lub rozłożyć ich spłatę na raty, 
  • umorzyć całość lub część zaległości podatkowych, opłaty prolongacyjnej lub odsetek za zwłokę. 

Istotne jest jednak to, że organ podatkowy może zadecydować o umorzeniu wyłącznie w kontekście zaległości, czyli podatków niewpłaconych w wyznaczonym terminie. Nie można więc wnioskować o umorzenie podatku samego w sobie. W przypadku podatku możemy wnioskować o jego odroczenie. Zaległości w jakich podatkach mogą podlegać umorzeniu?  

  • VAT 
  • PIT, 
  • CIT, 
  • odsetki za zwłokę (w całości lub części).  

Nie ma jednak pewności, że organ podatkowy podejmie decyzję korzystną dla wnioskującego – ma ona charakter uznaniowy i choć musi on ją uzasadnić, nie ma obowiązku zadecydowania o umorzeniu, nawet mimo spełniania przez podatnika koniecznych warunków. Mówiąc o warunkach warto wskazać także przykłady, mogące stanowić ważny interes podatnika lub interes publiczny. W przypadku podatnika mogą to być nadzwyczajne sytuacje, które sprawiają, że nie może on opłacić swoich zaległości – np. losowa utrata majątku lub utrata możliwości pracowania. Interes publiczny to z kolei sytuacja, w której podatnik płacąc zaległości podatkowe nie będzie w stanie zaspokajać swoich potrzeb życiowych i zacznie sięgać po środki pomocy ze strony państwa.  

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowych 

Chcąc wnioskować o umorzenie zaległości podatkowych musimy samodzielnie wystosować wniosek do organu podatkowego – bez naszej inicjatywy w tym zakresie procedura nie zostanie uruchomiona. Kiedy należy podjąć takie działanie? Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej, odsetek lub opłaty prolongacyjnej powinien zostać złożony najwcześniej dzień po terminie płatności podatku. We wniosku należy wskazać jak najwięcej argumentów, które uzasadniają potrzebę umorzenia oraz udokumentować ją – np. załączając zaświadczenia lekarskie, wskazujące na brak możliwości zarobkowania z tytułu sytuacji zdrowotnej. Wniosek należy złożyć w miejscowości właściwej dla prowadzonej działalności gospodarczej – w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych do naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania podatnika, w przypadku osobowości prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej do naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla siedziby podmiotu. Można zrobić to w placówce osobiście, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty. Czynność ta nie generuje żadnych dodatkowych kosztów.   

Odroczenie terminu płatności podatku 

Inną, dostępną dla podatników, formą pomocy jest możliwość odroczenia terminu zapłaty podatku. W tym wypadku również – w sytuacjach uzasadnionych interesem podatnika lub interesem publicznych możemy wnioskować o przesunięcie terminu płatności zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego lub rozłożyć je na raty. Dokładnie tak, jak w kontekście umorzenia zaległości, to podatnik musi wystosować wniosek oraz wskazać w nim istnienie ważnego interesu osobistego lub publicznego. Co istotne – taki wniosek należy złożyć osobiście, w przypadku przedsiębiorców nie ma więc możliwości wnioskowania o odroczenie terminu płatności zobowiązań podatkowych za pracowników. W tym wypadku organ podatkowy również ma swobodę decyzji i nie jest w żaden sposób zobowiązany uznać wniosku za zasadny. Warto jednak zawrzeć w nim jak najwięcej argumentów przemawiających za istnieniem wskazanej sytuacji szczególnej oraz potwierdzić ją dokumentacją – np. potwierdzającą losową utratę majątku. Kiedy należy złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności podatku? Należy dokonać tego jeszcze przed terminem płatności podatku. 


Oferta Warido

Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się więcej o tym, jak możemy wspierać Twoją firmę w drodze do sukcesu!

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Szukasz usług i wsparcia w tym zakresie?
Uzupełnij poniższy formularz.
Przygotujemy indywidualną ofertę!

remont-a-modernizacja-srodka-trwalego-jakie-sa-roznice

Remont a modernizacja środka trwałego – jakie są różnice?

Wprowadzenie do Inwestycji w Majątek Stały Jako właściciel firmy, zrozumienie, na co przeznaczasz środki na majątek trwały, jest kluczowe. Czy to zwykły remont, czy gruntowna modernizacja, wpływa to na sposób, w jaki te wydatki wpisują się w twoje koszty firmowe. Dlatego ważne jest, aby wiedzieć, co zaliczasz do kosztów bezpośrednio, a co przez amortyzację.

Czytaj więcej »
zwolnienie-z-podatku-pcc-przy-nabyciu-samochodu-przez-spolke-cywilna

Zwolnienie z podatku PCC przy nabyciu samochodu przez spółkę cywilną

Podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) obciążone są różne transakcje, w tym umowy sprzedaży. Zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy o podatku PCC, w przypadku nabycia rzeczy ruchomych, to kupujący staje się podatnikiem, a stawka podatku wynosi 2%.
Warto wiedzieć, że w przypadku spółki cywilnej, nie jest ona traktowana jako podatnik PCC – rolę tę pełnią wspólnicy spółki. Wynika to z faktu, że spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej. Obowiązek podatkowy ciąży więc na wszystkich wspólnikach solidarnie.

Czytaj więcej »
wyplata-z-PPK-a-rozliczenie-podatkowe

Wypłata z PPK a rozliczenie podatkowe

Wprowadzenie reformy systemu emerytalnego w Polsce rozpoczęło nowy rozdział w planowaniu finansowej przyszłości obywateli. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) są jednym z rozwiązań zachęcających do gromadzenia oszczędności. W tym tekście zgłębimy, jak wypłaty z PPK wpływają na obowiązki podatkowe.

Czytaj więcej »
zarzadzanie-wydatkami-firmowymi-a-koszty-prywatne

Zarządzanie wydatkami firmowymi a koszty prywatne

Prowadzenie księgowości uproszczonej w różnego rodzaju przedsiębiorstwach musi odbywać się w zgodzie z określonymi przepisami prawnymi. Wspomniane reguły co rusz ulegają zmianom. Z punktu widzenia przedsiębiorców oraz księgowych zajmujących się sprawami administracyjnymi firmy niejednokrotnie stwarza to ogromne pole do wykorzystywania różnorodnych luk w przepisach celem zmniejszenia obciążeń podatkowych. Postępowanie takie nosi miano kreatywnej księgowości. Warto dowiedzieć się, co to takiego oraz w jaki sposób takie działanie wpływa na możliwość sztucznego zawyżania zysków przez spółki.

Czytaj więcej »
ksiegowosc-fundacji-rodzinnych-jak-zarzadzac-podatkami

Księgowość fundacji rodzinnych – jak zarządzać podatkami?

W obecnych, dynamicznie zmieniających się realiach prawnopodatkowych, fundacje rodzinne stają przed nieustannym wyzwaniem utrzymania zgodności ze złożonymi przepisami podatkowymi. Ten artykuł ma na celu rzucić światło na kluczowe aspekty funkcjonowania fundacji rodzinnych w kontekście polskiego prawa podatkowego. Poruszając temat ich uczestnictwa w spółkach cywilnych, analizujemy nowe wytyczne i interpretacje prawnopodatkowe, które mają bezpośredni wpływ na ich operacje finansowe. Przedstawiając różnice pomiędzy spółkami cywilnymi a prawa handlowego, wyjaśniamy, jak te rozróżnienia mogą kształtować podatkowy krajobraz dla fundacji rodzinnych. W artykule podkreślamy również znaczenie profesjonalnych usług księgowych, które mogą znacząco ułatwić nawigację po trudnych przepisach i pomóc w uniknięciu kosztownych błędów podatkowych. Zapraszamy do lektury, by zgłębić te istotne zagadnienia i odkryć, w jaki sposób nasze usługi księgowe mogą przyczynić się do sukcesu i długoterminowej stabilności Twojej fundacji.

Czytaj więcej »
placa-minimalna-w-2024-roku-co-powinienes-wiedziec

Płaca minimalna w 2024 roku – co powinieneś wiedzieć?

Przedsiębiorcy, menedżerowie i liderzy biznesowi – w obliczu dynamicznych zmian na rynku pracy, kluczowym aspektem zarządzania jest świadomość finansowa i prawna w kontekście wynagrodzeń. Oto aktualizacja, która wyposaży Was w niezbędną wiedzę dotyczącą najnowszych regulacji płacy minimalnej w 2024 roku, mających istotny wpływ na budżetowanie i strategie zatrudnienia.

Czytaj więcej »

Zobacz co zyskujesz współpracując z nami?!

Nowoczesne usługi księgowe

Dokumenty możesz dostarczać do naszego biura rachunkowego elektronicznie w formie skanów, a jeśli masz swój program księgowy to podłączymy się do Ciebie zdalnie.

Kadra zaufanych ekspertów

Specjalista, z którym rozpoczynasz współpracę staje się Twoim merytorycznym partnerem. Korzystasz z jego kompleksowego wsparcia wtedy, gdy tylko potrzebujesz.

Stały dostęp online

Wszystkie działania związane z naszymi usługami księgowymi i kadrowo-płacowymi możesz załatwić zdalnie np. przesłać dokumenty, sprawdzić stan rozliczeń czy porozmawiać ze swoim specjalistą.

Biuro rachunkowe enova

Korzystasz z nowoczesnych narzędzi, takich jak np. program księgowy enova, e-book czy dostęp do elektronicznych teczek osobowych.

Bezpieczeństwo i komfort

Wszystkie rozwiązania technologiczne, z których korzystamy są w pełni bezpieczne pod względem ochrony danych oraz dostępu do poszczególnych działań.

Edukacja w bonusie

Dzięki swojemu specjaliście Warido, na bieżąco otrzymujesz istotne informacje z obszaru wybranych usług. Poza tym możesz czerpać przydatną wiedzę w naszego bloga i zapisać się do newslettera.