Ulga na złe długi od podatnika wykreślonego z rejestru VAT

Ulga na nieściąglane należności od podatnika wykreślonego z rejestru vat

TSUE orzekł, że czeski przedsiębiorca może pomniejszyć podstawę opodatkowania VAT o nieściągalne wierzytelności nawet, gdy w dniu dokonywania korekty dłużnik nie jest już czynnym podatnikiem. Jakie ma to znaczenie dla polskich przedsiębiorców? Czy będzie w Polsce ulga na złe długi?

Czego dotyczył spór?

Czeska spółka w deklaracji za IV kwartał 2011 roku postanowiła skorzystać z ulgi na złe długi i zażądała zwrotu około 21 000 euro, ponieważ uznała, że skoro ich kontrahent jest w stanie upadłościowym to ich należności są nieściągalne. Czeski urząd skarbowy odmówił spółce prawa do preferencji, powołując się na fakt, że w dniu złożenia deklaracji przez spółkę dłużnik nie był podatnikiem VAT. Czeska firma zakwestionowała tą decyzję, sprawa trafiła do czeskiego NSA, które zadało pytanie prejudycjalne.

Jaką decyzję podjął TSUE?

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie miał dużego dylematu w trakcie podejmowania decyzji i wydał wyrok korzystny dla podatnika. Podkreślił, że to iż spółka została wykreślona z rejestru podatników VAT opowiada się za faktem, że jest ona niewypłacalna, a nie jest warunkiem uniemożliwiającym korektę rozliczeń. TSUE przypomniał również, że odmowa prawa do korekty rozliczeń VAT w takim przypadku jest naruszeniem zasady neutralności VAT.

Czy taki wyrok zapadłby również na korzyść polskiego przedsiębiorcy?

Wszystko wskazuje na to, że tak. Warunek, który zakwestionował TSUE istnieje również w naszym kraju i trudno się spodziewać, że podjąłby inną decyzję w sprawie polskiego podatnika. Naczelny Sąd Administracyjny zadał 6 grudnia 2018 r. pytanie prejudycjalne (sygn. akt I FSK 2261/15) w tej sprawie.

Dla kogo ulga za złe długi jest szczególnie istotna?

Jest to z pewnością szansa dla wierzycieli, którzy mają wśród należności takie, które podlegają art. 89 ustawy o VAT:

Podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona.
1a.
Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Jest jednak kilka warunków, które odbierają prawo do ulgi, np. jeśli od początku roku następującego po roku, w którym faktura została wystawiona miną 2 lata lub jeśli dłużnik jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub likwidacyjnego. Właśnie te warunki zdaniem podatników są zbyt odległe od unijnej dyrektywy VAT.

Kto skorzysta jeśli prawo w tym zakresie zostanie zmienione?

Skorzystają przede wszystkim dostawcy usług masowych dla ludności, np. telekomunikacyjnych. Ich wierzytelności są wśród osób fizycznych, które nie są wpisane do rejestru VAT. Odbiera im to automatycznie prawo do ulgi na złe długi.

Przedsiębiorstwa, których dłużnicy zostali wykreśleni z rejestru VAT również będą mogły oczekiwać zwrotu zapłaconego podatku VAT, a także pomniejszać podstawę podatku VAT o należności dłużników wykreślonych z rejestru VAT i określone w ustawie jako nieściągalne.

Podsumowanie

Kolejna przełomowa decyzja TSUE i wyrok na korzyść podatnika, a także kolejny dowód na to, że warto korzystać z usług doradztwa podatkowego, gdyż nie każda interpretacja przepisów przez fiskusa jest właściwa, a pomoc specjalisty w takich przypadkach jest kluczowa.

Zapraszamy do współpracy i na konsultacje przedsiębiorców, którzy nie chcą aby ich firma płaciła nieuzasadnione prawnie podatki! Tych czytelników, którzy nie zapisali się jeszcze do Newsletter’a zachęcamy do bycia na bieżąco z najistotniejszymi zmianami w przepisach.

Grupa Warido
ul. Wodzisławska 358
44-274 Rybnik
tel.: (+48) 537 726 726
email: sekretariat@warido.comFacebooklinkedin

Potrzebujesz wsparcia eksperta w tym zakresie?
Zobacz co zyskujesz współpracując z nami?!

Nowoczesne usługi księgowe

Dokumenty możesz dostarczać do naszego biura rachunkowego elektronicznie w formie skanów, a jeśli masz swój program księgowy to podłączymy się do Ciebie zdalnie.

Kadra zaufanych ekspertów

Specjalista, z którym rozpoczynasz współpracę staje się Twoim merytorycznym partnerem. Korzystasz z jego kompleksowego wsparcia wtedy, gdy tylko potrzebujesz.

Stały dostęp online

Wszystkie działania związane z naszymi usługami księgowymi i kadrowo-płacowymi możesz załatwić zdalnie np. przesłać dokumenty, sprawdzić stan rozliczeń czy porozmawiać ze swoim specjalistą.

Biuro rachunkowe enova

Korzystasz z nowoczesnych narzędzi, takich jak np. program księgowy enova, e-book czy dostęp do elektronicznych teczek osobowych.

Bezpieczeństwo i komfort

Wszystkie rozwiązania technologiczne, z których korzystamy są w pełni bezpieczne pod względem ochrony danych oraz dostępu do poszczególnych działań.

Edukacja w bonusie

Dzięki swojemu specjaliście Warido, na bieżąco otrzymujesz istotne informacje z obszaru wybranych usług. Poza tym możesz czerpać przydatną wiedzę w naszego bloga i zapisać się do newslettera.

ceny-transferowe-czas-na-sporzadzenie-dokumentacji

Ceny transferowe – czas na sporządzenie dokumentacji

Termin na sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok 2022 upłynął 31 października. W obliczu nowych wyzwań i zmian legislacyjnych, jest to zadanie wymagające szczególnej uwagi. Ten artykuł ma na celu wyjaśnienie istoty i konsekwencji niezachowania terminu, a także wskazanie, jak nasze usługi doradztwa podatkowego online mogą pomóc w tej kwestii.

Czytaj więcej »
doradca-podatkowy-procedury-vat-marza-na-samochody-uzywane

Doradca podatkowy: Procedury VAT marża na samochody używane

Rynek samochodów używanych rozkwita, oferując przedsiębiorcom szansę na zysk, ale zarazem naświetlając potrzebę zrozumienia i zastosowania skomplikowanych przepisów podatkowych. Właściwa znajomość i zastosowanie procedury VAT marża może znacząco wpłynąć na rentowność transakcji. Niniejszy wpis ma na celu przybliżyć specyfikę tej procedury, odmiennej od standardowego opodatkowania, której stosowanie w branży motoryzacyjnej może stać się źródłem oszczędności podatkowych oraz zapewnić firmom przewagę konkurencyjną.

Czytaj więcej »