Zaznacz stronę

Jeżeli właściciel firmy używa własnego samochodu do celów firmowych lub jego pracownik dojeżdża np. do klientów własnym pojazdem to koszty z tym związane należy rozliczyć. Jakie są stawki ryczałtu samochodowego? Jakie są różnice w porównaniu z ubiegłym rokiem, tj. 2018? Czy kogoś jeszcze dotyczy kilometrówka?

Jakie przepisy obowiązują od 2019 roku?

Jeżeli przedsiębiorca w 2018 roku używał do celów służbowych prywatnego samochodu to prowadził tzw. kilometrówkę. W 2019 roku nie ma już tego obowiązku. Czy to dobrze? Nie do końca – może teraz odliczyć zaledwie 20% kosztów związanych z użytkowaniem pojazdu.

A co z rozliczaniem pracownika?

Koszty poniesione przez pracownika w związku z użytkowaniem jego pojazdu do celów służbowych możemy w dalszym ciągu rozliczyć kilometrówką. Stawki, które obowiązują w 2019 roku są następujące:

– motorower – 0,1382 zł / km

– motocykl – 0,2302 zł / km

– samochód <900cm3 – 0,5214 zł / km

– samochód >900cm3 – 0,8358 zł / km

Należy pamiętać, że te koszty wlicza się w koszty uzyskania przychodu przez pracownika.

Ustawodawca dopuścił jednak możliwość rozliczenia pracownika w formie ryczałtu w przypadku tras lokalnych. Tutaj należy pamiętać, że ryczałt ten nie podlega składkom ZUS.

Jakie są stawki ryczałtu samochodowego?

Stawki ryczałtu samochodowego zależą od pojemności silnika, a limit kilometrów jest zależny od ilości ludzi zamieszkujących gminę, w której dany pracownik jest zatrudniony.


Limit kilometrów w zależności od liczby mieszkańców

Pojemność silnika
do 900cm3powyżej 900cm3
300 km do 100 tys. mieszkańców156,42 zł250,74 zł
500 km od 100 tys. do 500 tys. mieszkańców260,70 z417,90 zł
700 km powyżej 500 tys. mieszańców364,98 zł585,06 zł

Kilometrówka czy ryczałt?

Jeśli zdecydujemy się na rozliczenie kosztów poniesionych przez pracownika ryczałtem samochodowym to kilometrówka jest zbędna. Jeśli samochód będzie firmowy to również sam ryczałt wystarczy do rozliczenia tych kosztów. Różnica jest jednak taka (oprócz samych stawek), że kilometrówkę prowadzi osoba, która użytkuje samochód – np. pracownik, a ryczałt samochodowy jest regularnie rozliczany taką samą kwotą.

Wypełnij poniższy formularz lub zadzwoń!

Zapraszamy do współpracy!

Wymagana zgoda

Zadzwoń teraz!