Stawki opodatkowania na ryczałcie w 2023 roku

stawki-opodatkowania-na-ryczalcie-w-2023-roku

Spis treści

Aktualizacja treści z dnia 13.12.2023 r.

Każdy przedsiębiorca stara się optymalizować swoje zobowiązania finansowe. Jednym ze sposobów może być zmiana formy opodatkowania. Zastanawiasz się, czy wolno Ci rozliczać się w formie ryczałtu? Jest to bez wątpienia znacznie prostszy sposób prowadzenia działalności gospodarczej niż podatek liniowy czy skala podatkowa. Nie dotyczy jednak każdego. W dzisiejszym wpisie dowiesz się, na czym polega opodatkowanie ryczałtem i jakie są jego stawki.

Na czym polega opodatkowanie ryczałtowe? Kto może, a kto nie może z niego skorzystać?

Ryczałt to forma opodatkowania, w której podstawę stanowi przychód osiągnięty po uprzednim dokonaniu stosownych odliczeń. Ta forma szczególnie opłaca się tym przedsiębiorcom, którzy nie ponoszą wysokich wydatków z tytułu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Nie uwzględnia ona bowiem kosztów uzyskania przychodu, dzięki czemu obliczenie należnego podatku staje się prostsze.

Opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dostępne jest dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, duchownych oraz osiągających przychody z tytułu najmu, dzierżawy lub poddzierżawy. Skorzystać z niego mogą również spółki cywilne i jawne, w których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne.

ZOBACZ TEŻ:

Kiedy nie można stosować ryczałtu?

Ryczałtu nie stosuje się, gdy przychody w poprzednim roku podatkowym przekroczyły 2 miliony euro. Nie mogą rozliczać się w ten sposób także osoby, które w tym samym roku opłacają podatek na zasadach karty podatkowej, osiągają (nawet częściowy) przychód z tytułu prowadzenia apteki, punktu kupna i sprzedaży części do pojazdów mechanicznych, handlu dewizami, lub skorzystały z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego. Z ryczałtu nie skorzystają również producenci wyrobów akcyzowych.

Co stanowi podstawę opodatkowania ryczałtem?

Podstawę opodatkowania ryczałtem stanowi przychód, bez pomniejszania o koszt jego uzyskania. Jeśli nie zostały wcześniej odliczone od dochodu — możesz tutaj natomiast odliczyć takie wydatki jak składki na Zakład Ubezpieczeń Społecznych, na ubezpieczenie zdrowotne, czy też ulga abolicyjna. Możliwe do odliczenia są ponadto ulgi wskazane w artykule 26 ustawy o PIT.

W jaki sposób dobrać odpowiednią stawkę opodatkowania?

Samodzielne ustalenie, która stawka opodatkowania ryczałtowego jest dla Ciebie odpowiednia, może być trudne. Decyduje bowiem o tym szczegółowa charakterystyka towarów, jakie sprzedajesz lub usług, które świadczysz. Nie bez znaczenia jest także to, czy wykonujesz jeden z tak zwanych „wolnych zawodów”. Aby od razu wyznaczyć odpowiednią stawkę ryczałtu, możesz złożyć wniosek do Głównego Urzędu Statystycznego lub Krajowej Izby Skarbowej o przygotowanie Wiążącej Informacji Stawkowej, lub Indywidualnej Interpretacji Podatkowej. Możesz też zwrócić się z prośbą o konsultację do biura rachunkowego.

Po ustaleniu odpowiedniej stawki opodatkowania ryczałtowego należy zgłosić do Naczelnika właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego oświadczenie o chęci opodatkowania ryczałtem. Musisz to zrobić do 20 dnia miesiąca następującego po tym miesiącu, gdy uzyskałeś w konkretnym roku podatkowym pierwszy dochód z działalności gospodarczej. Jeśli działalność otworzyłeś w grudniu – będziesz musiał zgłosić taką chęć do końca roku.

Pamiętaj, że już podczas rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG możesz zgłosić wniosek o objęcie ryczałtem.

Stawki ryczałtu podatkowego w 2023 roku

Ryczałt podatkowy nie ma jednej i stałej stawki. Wyróżnia się kilka progów, w wysokości od 2% do 17%. Jak to wygląda w praktyce?

   • 2% stawki podatku dotyczy m.in. na produkty roślinne i zwierzęce z własnej uprawy, przetworzone w sposób inny, niż przemysłowy
   • 3% stawki podatku dotyczy m.in. usług związanych z produkcją zwierzęcą oraz działalności gastronomicznej (oprócz przychodów ze sprzedaży napojów zawierających ponad 1.5% alkoholu.
   • 5.5% stawki podatku dotyczy m.in. prowizji ze sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, a także znaczków pocztowych oraz żetonów
   • 8.5% stawki podatku dotyczy m.in. świadczenia usług w zakresie edukacji, ochrony przeciwpożarowej, a także prowizji uzyskanej z tytułu umów o kolportaż prasy
   • Stawka podatku w wysokości 8.5% do kwoty 100.000 złotych i 12.5% powyżej tej kwoty dotyczy m.in. usług związanych z zakwaterowaniem oraz świadczeń realizowanych w zakresie badań naukowych.
   • 10% stawki podatku dotyczy przedsiębiorstw oferujących usługi w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek
   • 12% stawki podatku dotyczy m.in. usług związanych z wydawaniem gier i programów komputerowych, oprogramowania systemowego, a także sprzętu komputerowego, a także usług reklamowych i badania opinii publicznej.
   • 14% stawki podatku dotyczy usług z zakresu opieki zdrowotnej, projektowania specjalistycznego, a także inżynierii i architektury,
   • 15% stawki podatku dotyczy m.in. usług związanych z pośrednictwem w sprzedaży hurtowej, a także sportem, rozrywką, rekreacją oraz kulturą.
   • 17% stawki podatku dotyczy tak zwanych wolnych zawodów.


Stawki opodatkowania na ryczałcie w 2024 roku

Na rok 2024 określono limit przychodów uprawniających do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Dla podatników, których dochody z roku poprzedniego, czyli 2023, nie wykroczyły poza sumę 9.218.200 złotych, istnieje możliwość skorzystania z tej uproszczonej formy opodatkowania. Dodatkowo, ci, którzy w roku 2023 osiągnęli przychody nie wyższe niż 921.820 zł, mają opcję wybrania kwartalnego rozliczania ryczałtu. Ta opcja może być korzystna dla tych, którzy preferują rzadsze rozliczenia podatkowe.

 • 17% stawki podatku dotyczy działalności osób wykonujących wolne zawody, takie jak tłumacze, prawnicy, biegli rewidenci, księgowi, agenci ubezpieczeniowi, brokerzy, doradcy podatkowi czy inwestycyjni, maklerzy i rzecznicy patentowi.
 • 15% stawki podatku dotyczy pośrednictwa w sprzedaży motocykli i akcesoriów, magazynowania i przechowywanie towarów, licencjonowania treści multimedialnych i programów, usług finansowych i ubezpieczeniowych (poza wolnymi zawodami), zarządzania nieruchomościami i doradztwa w zakresie zarządzania, usług reklamowych i badania rynku, pośrednictwa w rezerwacji turystycznych i organizacja wydarzeń.
 • 14% stawki podatku dotyczy opieki zdrowotnej, usług architektonicznych i inżynierskich, specjalistycznego projektowania.
 • 12% stawki podatku dotyczy wydawania pakietów gier i oprogramowania, doradztwa w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, zarządzania siecią i systemami informatycznymi.
 • 10% stawki podatku dotyczy usługi kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek.
 • 8,5%/12,5% (ryczałt 8,5% do 100 000 zł, powyżej 12,5%) dotyczy: usługi zakwaterowania, Wynajmu/obsługi nieruchomości, usługi B+R, wynajmu różnego sprzętu i własności intelektualnej, usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem.
 • 8,5% stawki podatku dotyczy usługi gastronomicznej z alkoholem >1,5%, ochrona przeciwpożarowa, edukacji, kultury, wytwarzania z materiału klienta, komisu, kolportaży prasy.
 • 5,5% stawki podatku dotyczy działalności wytwórczej, budowlanej, przewozu ładunków >2t, prowizji handlowych (bilety, znaczki), przychodów określonych w art. 14 ust. 2 pkt 14. 
 • 3% stawki podatku dotyczy gastronomii bez alkoholu >1,5%, usług handlowych, usług z produkcji zwierzęcej, rybołówstwa i sprzedaży połowów, z wyjątkami, odpłatnych zbyć ruchomości z działalności gospodarczej
 • 2% stawki podatku dotyczy przychodów z art. 6 ust. 1d, innych źródeł określone w art. 20 ust. 1c


Porównanie w kontekście zmian w 2024 roku

Wybór odpowiedniej formy opodatkowania jest kluczowy dla efektywnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa, szczególnie w świetle nowych przepisów na rok 2024. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, ze swoją prostotą i przewidywalnością, może być korzystny dla firm, które nie przekroczą ustalonego limitu przychodów 9.218.200 złotych. Z drugiej strony, podatek liniowy oferuje jednolitą stawkę podatkową, co może być atrakcyjne dla przedsiębiorców oczekujących wyższych dochodów, ponieważ stawka ta jest stała niezależnie od wysokości zarobków. Natomiast skala podatkowa, mimo swojej złożoności, może okazać się bardziej korzystna dla przedsiębiorców z niższymi dochodami, ze względu na progresywne stawki podatkowe.

Podczas podejmowania decyzji o formie opodatkowania na 2024 rok, przedsiębiorcy powinni rozważyć nie tylko aktualne przychody, ale także przewidywane zmiany w swoim biznesie oraz ewentualne dostosowania do nowych regulacji podatkowych.


Oferta Warido

Jeśli są Państwo zainteresowani ofertą biura rachunkowego, które „trzyma rękę na pulsie” i dba o to by ich Klienci byli na bieżąco poinformowani o zmianach w przepisach to zapraszamy do – biuro rachunkowe online!

Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się więcej o tym, jak możemy wspierać Twoją firmę w drodze do sukcesu!

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami. 

Szukasz usług i wsparcia w tym zakresie?
Uzupełnij poniższy formularz.
Przygotujemy indywidualną ofertę!

jak-rozliczyc-sprzedaz-nieruchomości-w-budowie-w-ramach-PIT

Jak rozliczyć sprzedaż nieruchomości w budowie w ramach PIT?

Rozważania na temat podatków często są kojarzone z kompleksowymi przepisami i niezliczonymi wyjątkami. Jednak szczególnie interesująca staje się ta tematyka, gdy na tapetę wchodzi sprzedaż nieruchomości, która nie została jeszcze ukończona. Jak więc krok po kroku należy rozliczyć taką transakcję w świetle przepisów PIT? Zagłębmy się w ten temat, aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości.

Czytaj więcej »
pit-0-twoj-klucz-do-ulg-podatkowych

PIT/O – twój klucz do ulg podatkowych

Jeśli jesteś podatnikiem, który ma prawo do korzystania z ulg podatkowych, załącznik PIT/O może okazać się Twoim najlepszym przyjacielem podczas rozliczenia rocznego. To właśnie w tym dokumencie znajdziesz miejsce na wykazanie wszystkich przysługujących Ci odliczeń. W tym artykule przybliżymy Ci jego rolę i wskażemy, jak z niego skutecznie skorzystać.

Czytaj więcej »
e-doreczenia-od-1-pazdziernika-2024-dla-kogo

E-doręczenia od 1 października 2024 – dla kogo?

Aktualnie korzystanie z e-Doręczeń jest dobrowolne, ale firmy i instytucje publiczne są zobowiązane do wdrażania usługi zgodnie z harmonogramem. Najbliższa data – 1 października 2024 r. to termin wprowadzenia skrzynki e-Doręczeń dla niektórych zawodów zaufania publicznego i urzędów. Przeczytaj artykuł i dowiedz się dokładnie, kto musi założyć adres elektroniczny przed tą datą.

Czytaj więcej »
jak-obliczyc-ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop-w-2024-roku

Jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2024 roku?

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop to nie tylko obowiązek pracodawcy, ale i pewna forma rekompensaty dla pracownika, który z różnych przyczyn nie mógł wykorzystać przysługującego mu wypoczynku. Jest to rozwiązanie przewidziane w sytuacjach, gdy zakończenie stosunku pracy uniemożliwia wykorzystanie zaległego urlopu. Warto jednak pamiętać, że wypłata ekwiwalentu nie następuje automatycznie w każdej sytuacji – istnieją wyjątki, które należy dokładnie rozpatrzyć.

Czytaj więcej »
czym-jest-wycena-przedsiebiorstw

Czym jest wycena przedsiębiorstw?

Wycena przedsiębiorstw jest procesem złożonym i wieloetapowym, wykraczającym poza zwykłą analizę finansową. Jest to działanie mające za zadanie oszacować wartość gospodarczą podmiotu, który w dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu może pełnić różnorodne funkcje. Czy to w kontekście sprzedaży, fuzji, przejęć, czy strategicznych decyzji zarządczych – wycena przedsiębiorstwa jest fundamentem informacyjnym dla wielu kluczowych decyzji korporacyjnych.

Czytaj więcej »
odliczanie-vat-od-naliczonej-promocji

Odliczanie VAT od naliczonej promocji

W świecie przedsiębiorczości, gdzie konkurencja jest zacięta, kluczowe staje się przyciągnięcie klienta. Wprowadzenie promocji, w tym sprzedaży za symboliczną cenę lub za darmo, to strategia, która może wyróżnić firmę na rynku. Jednak co z VAT? Jak prawidłowo odliczyć podatek przy takich transakcjach, aby pozostać na właściwej stronie prawa podatkowego?

Czytaj więcej »

Zobacz co zyskujesz współpracując z nami?!

Nowoczesne usługi księgowe

Dokumenty możesz dostarczać do naszego biura rachunkowego elektronicznie w formie skanów, a jeśli masz swój program księgowy to podłączymy się do Ciebie zdalnie.

Kadra zaufanych ekspertów

Specjalista, z którym rozpoczynasz współpracę staje się Twoim merytorycznym partnerem. Korzystasz z jego kompleksowego wsparcia wtedy, gdy tylko potrzebujesz.

Stały dostęp online

Wszystkie działania związane z naszymi usługami księgowymi i kadrowo-płacowymi możesz załatwić zdalnie np. przesłać dokumenty, sprawdzić stan rozliczeń czy porozmawiać ze swoim specjalistą.

Biuro rachunkowe enova

Korzystasz z nowoczesnych narzędzi, takich jak np. program księgowy enova, e-book czy dostęp do elektronicznych teczek osobowych.

Bezpieczeństwo i komfort

Wszystkie rozwiązania technologiczne, z których korzystamy są w pełni bezpieczne pod względem ochrony danych oraz dostępu do poszczególnych działań.

Edukacja w bonusie

Dzięki swojemu specjaliście Warido, na bieżąco otrzymujesz istotne informacje z obszaru wybranych usług. Poza tym możesz czerpać przydatną wiedzę w naszego bloga i zapisać się do newslettera.