fbpx

Czy księgowość twojej firmy jest prowadzona na bieżąco?

czy księgowość twojej firmy jest prowadzona na bieżąco

Kto odpowiada za prowadzenie ksiąg rachunkowych?

Konsekwencje nieprowadzenia ksiąg rachunkowych może ponieść zarówno podatnik (art. 60 § 1 k.k.s.), jak i osoba, która te księgi faktyczne prowadziła (art. 9 § 3 kodeksu karnego skarbowego). Jeśli jednak podatnik wykaże, że nie miał wiedzy o tym fakcie, czyli nieumyślność czynu zabronionego to może uniknąć kary (art. 4 k.k.s.). 

Jakie grożą kary za nieprowadzenie ksiąg rachunkowych?

Kara za nieprowadzenie ksiąg rachunkowych, gdy taki obowiązek istnieje jest surowa i wynosi do 240 stawek dziennych – w 2019 roku było to 7.200.000 PLN. Jest to kara określona w Kodeksie Karnym Skarbowym. Do tego podatnik i osoba prowadząca księgi rachunkowe może zostać oskarżona z art. 77 ustawy z 29 września 1994 r. ustawy o rachunkowości i pozbawiona wolności do lat 2 lub/i grzywną. Gdy grzywna zostanie nałożona z obydwu artykułów to przypominamy, że obowiązek zapłaty dotyczy tylko jednej – tej surowszej (art. 8 k.k.s.).

CASE: Kontrola ksiąg rachunkowych nowego klienta w WARIDO

Do naszego biura przyszedł przedsiębiorca, który był niezadowolony z obsługi przez dotychczasowe biuro rachunkowe. W celu przygotowania indywidualnej oferty poprosiliśmy go o nadanie dostępu do programu finansowo-księgowego. Po zalogowaniu szybko zorientowaliśmy się, że księgowość jego spółki przez niespełna dwa lata była prowadzona nie tylko nierzetelnie, ale nie była prowadzona wcale.

W jego księgach rachunkowych nie było prawie żadnych zapisów księgowych od ponad roku, miesięczne deklaracje podatkowe zostały sporządzone błędnie i w imieniu spółki wysłane do urzędu skarbowego, a sprawozdania finansowe wymagają ponownego sporządzenia i korekty. Przedsiębiorcy i jego spółce grożą konsekwencje, które opisaliśmy powyżej.

Aktualnie z pomocą współpracującej z nami kancelarii adwokatów i radców prawnych Pirożek & Pirożek będzie dochodził na drodze sądowej roszczeń wobec już teraz byłego dostawcy usług księgowych i udowadniał swoją nieświadomość popełnianego przestępstwa. Rekonstrukcja ksiąg handlowych jest wykonywana przez nasze biuro rachunkowe.

Co zrobić, jeśli wyżej opisany przypadek dotyczy twojej spółki?

Profesjonalna pomoc adwokatów w tym wypadku jest niemal obowiązkowa, a i warto zdecydować się na dobre i odpowiedzialne biuro rachunkowe, które przeprowadzi rekonstrukcję księgowości, ale i które posiada doświadczenie m.in. w tym zakresie oraz systemy pozwalające na szybkie przeprowadzenie procesu zaksięgowania zaległości, a to bezpośrednio przełoży się na zmniejszenie ryzyka otrzymania kar i sankcji.

Przejęcie ksiąg rachunkowych – kontrola częścią procedury

Przeprowadzenie kontroli podstawowych czynności, które wykonywało dla naszego nowego klienta jego byłe biuro rachunkowe to część naszej procedury przyjęcia klienta. Od początku roku zauważyliśmy, że znacznie wzrosła ilość klientów, u których księgowość była prowadzona nie tylko w sposób nieprawidłowy, ale po prostu nie była prowadzona wcale. W kilku przypadkach brak prowadzenia księgowości występował nawet przez 2 lata.

Czy można obciążyć byłe biuro rachunkowe kosztami naprawy ich błędów?

Tak. Istotne jest, że umowa o prowadzenie ksiąg rachunkowych jest umową starannego działania, a nie umową rezultatu. Oznacza to, że Klient powinien udowodnić zawinioną przez biuro niestaranność w jego czynnościach . Brak zapisów księgowych czy błędne deklaracje podatkowe niewątpliwie mieszczą się w pojęciu niestaranności.

Prowadząc aktywną działalność, Klient w większości przypadków nie może pozwolić sobie na czekanie na biegłego sądowego, a brak mu wiedzy specjalistycznej aby samodzielnie i językiem fachowym wymienić niedociągnięcia i podjąć się samodzielnie polemiki z dotychczasowym biurem księgowym. Dlatego podstawowym dowodem umożliwiającym przedstawienie roszczenia wobec biura będzie raport z przeprowadzonej rekonstrukcji wykonany przez Warido. Jeżeli zajdzie taka konieczność w procedurze sądowej to raport taki może zostać uzupełniony w późniejszym czasie dowodem z opinii biegłego sądowego lub zeznań świadków.

Podstawą odpowiedzialności biura rachunkowego są przepisy Kodeksu cywilnego – art. 471 i następne oraz przepisy o umowie zlecenia – art. 734 i następne.

Powyższe jest potwierdza orzecznictwo sądowe. Sąd Okręgowy w Poznaniu w wyroku z dnia 30 grudnia 2014 r. (sygnatura akt: X Ga 621/14) zasądził odszkodowanie od nierzetelnego biura rachunkowego, które dopuściło się błędów i zaniechań. W uzasadnieniu wyjaśnił sąd, że biuro rachunkowe jako podmiot profesjonalny, odpowiedzialny jest za sporządzenie i przekazywanie stosowanej dokumentacji i winno posiadać wiedzę w zakresie przepisów regulujących dziedziny, w których świadczy usługi jako profesjonalista. Braki i zaniechania w tym względzie obciążają biuro rachunkowe, które odpowiada właśnie na podstawie art. 471 Kodeksu cywilnego.

Szkoda musi pozostawać w związku przyczynowym z takim nieprofesjonalnym i zawinionym działaniem biura. Do szkody takiej, którą można obciążyć biuro rachunkowe zaliczymy niewątpliwie koszt rekonstrukcji ksiąg rachunkowych nieprowadzonych w ogóle lub prowadzonych wadliwie (czyli koszt wynagrodzenia nowego biura rachunkowego, które odtwarza historię i naprawia błędy przeszłości), jak również sankcje administracyjne i karne nałożone na jednostkę w związku z tym. Co więcej, jeżeli rzeczywiście okaże się, że biuro usługi nie wykonywało lub wykonywało ją w całości wadliwie wówczas dodatkowo powinno ono zwrócić zapłacone mu wynagrodzenie za cały czas trwania takiej nieprawidłowej sytuacji.

O ile roszczenie biura rachunkowego o wynagrodzenie przedawnia się upływem 2 lat, tak już roszczenia odszkodowawcze wobec biura przedawnia się z upływem 3 lat od chwili powstania szkody.

Mówi się, że “Mądry Polak po szkodzie”, więc profilaktycznie sprawdzaj swoje biuro rachunkowe

Jeżeli chcą Państwo skontrolować swoje biuro rachunkowe bez fizycznej wizyty audytorów w ich biurze i bez informowania ich o tym to zachęcamy do skontaktowania się z nami. Przeprowadzimy kontrolę na podstawie dostarczonych nam dokumentów, które równie dobrze mogliby Państwo wykorzystać do wniosku kredytowego lub podłączymy się zdalnie do Waszego programu księgowego i skontrolujemy wszystko u źródła.

Przeprowadzenie raz w roku krótkiego audytu księgowego przez zewnętrzną firmę to świetna profilaktyka, która nie tylko zmobilizuje twoje biuro rachunkowe do wywiązywania się z zapisów w umowie, ale i pozwoli na uniknięcie nieprzyjemnej niespodzianki po zakończeniu współpracy. Wyżej opisany przypadek pojawia się zbyt często, żeby nazwać go pechowym. Zalecamy więc, by od samego początku istnienia firmy współpracować ze sprawdzonymi biurami rachunkowymi.

Pozostawiamy kontakt do nas i serdecznie zapraszamy do współpracy!

Formularz wyceny usług księgowych: Wycena
Formularz wyceny rekonstrukcji: Wycena
email: sekretariat@warido.com
tel.: +48 537 726 726

 

Grupa Warido
ul. Wodzisławska 358
44-274 Rybnik
tel.: (+48) 537 726 726
email: sekretariat@warido.comFacebooklinkedin

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Szukasz usług i wsparcia w tym zakresie?
Uzupełnij poniższy formularz.
Przygotujemy indywidualną ofertę!

zatrudnianie-obywateli-ukrainy-po-1-lipca-2024-r

Zatrudnianie obywateli Ukrainy po 1 lipca 2024 r.

Kryptowaluty, takie jak Bitcoin, zdobyły ogromną popularność jako forma inwestycji. Aktualna wartość Bitcoina wynosi około 245 tysięcy złotych. Choć handel kryptowalutami może przynieść znaczne zyski, ważne jest zrozumienie związanych z tym obowiązków podatkowych.

Czytaj więcej »
nowe-przepisy-dla-operatorow-platform-cyfrowych-2024

Nowe przepisy dla operatorów platform cyfrowych 2024

Od 1 lipca 2024 roku wejdą w życie przepisy nakładające na operatorów platform cyfrowych obowiązek gromadzenia i przekazywania administracji podatkowej informacji o sprzedawcach dokonujących transakcji za pośrednictwem tych platform. Zmiany te wynikają z ustawy z dnia 23 maja 2024 roku, która wprowadza nowe regulacje w zakresie wymiany informacji podatkowych z innymi krajami.

Czytaj więcej »
fuzje-transgraniczne-globalny-sukces-dlafirm

Fuzje Transgraniczne – globalny sukces dla firm

Globalizacja gospodarki oraz dynamiczny rozwój technologii sprawiają, że coraz więcej firm decyduje się na ekspansję międzynarodową. Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu są fuzje transgraniczne. Proces ten umożliwia przedsiębiorstwom dostęp do nowych rynków, technologii oraz zasobów, które w przeciwnym razie byłyby trudno dostępne. W artykule przyjrzymy się bliżej, czym są fuzje transgraniczne, jakie korzyści przynoszą oraz jakie wyzwania wiążą się z ich realizacją.

Czytaj więcej »

Zobacz co zyskujesz współpracując z nami?!

Nowoczesne usługi księgowe

Dokumenty możesz dostarczać do naszego biura rachunkowego elektronicznie w formie skanów, a jeśli masz swój program księgowy to podłączymy się do Ciebie zdalnie.

Kadra zaufanych ekspertów

Specjalista, z którym rozpoczynasz współpracę staje się Twoim merytorycznym partnerem. Korzystasz z jego kompleksowego wsparcia wtedy, gdy tylko potrzebujesz.

Stały dostęp online

Wszystkie działania związane z naszymi usługami księgowymi i kadrowo-płacowymi możesz załatwić zdalnie np. przesłać dokumenty, sprawdzić stan rozliczeń czy porozmawiać ze swoim specjalistą.

Biuro rachunkowe enova

Korzystasz z nowoczesnych narzędzi, takich jak np. program księgowy enova, e-book czy dostęp do elektronicznych teczek osobowych.

Bezpieczeństwo i komfort

Wszystkie rozwiązania technologiczne, z których korzystamy są w pełni bezpieczne pod względem ochrony danych oraz dostępu do poszczególnych działań.

Edukacja w bonusie

Dzięki swojemu specjaliście Warido, na bieżąco otrzymujesz istotne informacje z obszaru wybranych usług. Poza tym możesz czerpać przydatną wiedzę w naszego bloga i zapisać się do newslettera.