fbpx

Zatrudnienie członka rodziny w firmie

zatrudnienie-czlonka-rodziny-w-firmie

Spis treści

Zatrudnienie członka rodziny w firmie stanowi interesujący przejaw korzystania przez zainteresowane strony ze swobody umów oraz swobody w dobrze pracowników. Prawo nie zakazuje bowiem zatrudnienia członka rodziny. Podstawą takiego działania może być stosunek pracy regulowany umową o pracę, ale równie dobrze każdy inny stosunek skutkujący świadczeniem pracy na rzecz oznaczonego podmiotu. W aspekcie prawnym zatrudnienie członka rodziny w przedsiębiorstwie oznacza angażowanie osoby współpracującej. Warto dokładniej przyjrzeć się wybranym zagadnieniom przy tej okazji.

Kim jest osoba współpracująca w myśl obowiązującego prawa?

Na potrzeby systemu ubezpieczeń społecznych uznaje się, że zarówno zatrudnienie członka rodziny w firmie na podstawie umowy o pracę, jak i na przykład korzystanie z jego pomocy w formie nieodpłatnej, powoduje angażowanie tzw. osoby współpracującej.

Jak stanowi art. 8 ust. 11 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, pod tym pojęciem należy rozumieć małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności lub wykonywaniu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia.

Co warto podkreślić, osobą współpracującą nie jest ta, z którą zawarto umowę o pracę dla celów przygotowania zawodowego. Za osoby współpracujące nie są uznawani ponadto brat ani siostra.

Zatrudnienie członka rodziny a skutki w systemie ubezpieczeń społecznych oraz wymóg opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne

Osoba współpracująca podlega w oparciu o wcześniej wskazany przepis ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ubezpieczeniom w taki sam sposób, jak właściciel przedsiębiorstwa. Wyjątkiem jest oczywiście brak przypisania osobie współpracującej potencjalnych ulg przysługujących wyłącznie osobom prowadzącym działalność gospodarczą. W praktyce skutkuje to na przykład brakiem możliwości objęcia tzw. małym ZUS-em.

Obowiązki wynikające z prawa ubezpieczeń społecznych odnoszą się tak do opłacania składek emerytalnych, rentowych, wypadkowych, jak i na przykład składek na ubezpieczenie zdrowotne. Ma to miejsce nawet, jeśli członek rodziny nie pobiera wynagrodzenia za świadczoną pomoc, a więc w sytuacji, kiedy pomaga bezumownie.

Dla umowy zlecenia będą z kolei obowiązywać składki ZUS podobne jak przy typowej umowie zlecenia w obrocie prawno-gospodarczym. Wysokość składek będzie zależna od podstawy wysokości wynagrodzenia.

Dla umowy o dzieło zwyczajowo nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ani ubezpieczenia zdrowotne. Przy czym zatrudnienie osoby współpracującej stanowi odstępstwo od tej zasady i wiąże się z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne oraz rentowe (przy dobrowolnej składce na ubezpieczenie chorobowe).

W sytuacji, w której osoba współpracująca pracuje jednocześnie u innego pracodawcy, wówczas zostaje objęta jedynie składką na ubezpieczenie zdrowotne (pod warunkiem, że u innego pracodawcy uzyskuje wynagrodzenie równe przynajmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę).

Zatrudnienie członka rodziny a skutki z tytułu podatku dochodowego

W sytuacji, w której osoba współpracująca pobiera wynagrodzenie za swoją pracę dla członka rodziny prowadzącego przedsiębiorstwo, powstaje obowiązek wyliczenia i opłacenia za taką osobę zaliczek na podatek dochodowy. Obowiązują w tym przypadku analogiczne zasady, jak to ma miejsce dla skutków podatkowych u innych pracowników.

Należy przy tym pamiętać, że nieodpłatne świadczenie pracy stanowi dla przedsiębiorstwa przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń. W sytuacji korzystania z nieodpłatnej pracy członka rodziny jest to o tyle korzystne, że istnieje możliwość zwolnienia z podatku dochodowego dla I oraz II grupy podatkowej. 

Zatrudnienie członka rodziny – rozliczenie kosztów firmowych

Od stycznia 2019 roku istnieje prawna możliwość zaliczenia wynagrodzenia wypłacanego osobie współpracującej do kosztów uzyskania przychodów. Dotyczy to wynagrodzenia pobieranego nie tylko z tytułu umowy o pracę, ale równie dobrze przy wykonywaniu pracy w oparciu o takie popularne formy, jak umowa zlecenie lub umowa o dzieło. Oznacza to, że rodzaj umowy, na podstawie której małżonek lub małoletnie dziecko świadczą pracę w firmie rodzinnej, nie ma znaczenia z punktu widzenia zaliczenia ich wynagrodzenia do kosztów uzyskania przychodu pracodawcy.

Co więcej, aktualne przepisy nie nakładają ograniczenia kwoty wynagrodzenia, którą przedsiębiorca może zaliczyć do takich kosztów.

Rozliczenie osób współpracujących w systemie enova 365

W przypadku księgowość online i korzystania na przykład z systemu enova 365 możliwe jest dodanie członka rodziny pracownika, co odbywa się z poziomu KADRY >> PRACOWNICY i przejścia do zakładki DANE PRACOWNIKA oraz podzakładki RODZINA. W następnym kroku należy skorzystać z opcji DODAJ w celu wpisania danych osobowych osoby współpracującej. Skorzystanie z tej możliwości przyspiesza generowanie deklaracji zgłoszeniowych i co za tym idzie rozliczanie pracy osób współpracujących.


Oferta Warido

Oferujemy kompleksową pomoc w prawidłowym rozliczeniu osób współpracujących, zarówno pod kątem ubezpieczeń społecznych, jak i podatków dochodowych. Z nami możesz być pewien, że wszystkie wymogi prawne zostaną spełnione bezbłędnie, co pozwoli uniknąć potencjalnych problemów z urzędami i zapewni spokój umysłu.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy pomóc Twojemu biznesowi płynnie przejść do nowego systemu e-fakturowania.

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nam.

Szukasz usług i wsparcia w tym zakresie?
Uzupełnij poniższy formularz.
Przygotujemy indywidualną ofertę!

ujemna-marza-w-uslugach-turystyki

Ujemna marża w usługach turystyki

Prowadzisz biuro turystyczne i zdarza się, że musisz dokładać do interesu? Takie sytuacje mają miejsce, gdy np. wycieczkę wykupi niespodziewanie mało osób i jej całościowy koszt będzie wyższy niż pozyskane środki. Na szczęście ustawa o VAT daje Ci furtkę w postaci uwzględnienia marży ujemnej przy rozliczaniu VAT. Dzięki temu nie zapłacisz podatku za usługi, które przyniosły Ci stratę. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, czym jest marża ujemna w turystyce i jak pomoże Ci zachować płynność finansową.

Czytaj więcej »
umorzenie-zaleglosci-zus-jak-zlozyc-wniosek

Umorzenie zaległości ZUS – jak złożyć wniosek

Ubezpieczenie zdrowotne uprawnia do bezpłatnej pomocy lekarskiej w przychodniach i szpitalach. Jest niezbędne do darmowego korzystania ze wszystkich świadczeń z NFZ.

Prowadzisz działalność gospodarczą, a ktoś z Twojej rodziny nie jest ubezpieczony? Możesz go zgłosić do swojego ubezpieczenia zdrowotnego. Nie wiąże się to z koniecznością opłacania podwójnej składki. Przeczytaj artykuł, a dowiesz się, kogo z rodziny możesz dopisać do ubezpieczenia i jak to zrobić.

Czytaj więcej »
zaswiadczenie-o-przychodzie-a-zasilek-przedemerytalny

Urlop po ukończeniu studiów – ile dni się należy?

Zatrudniasz pracownika, który jednocześnie studiuje i wkrótce zakończy edukację? Pamiętaj, żeby po ukończeniu studiów wyższych doliczyć mu odpowiedni staż pracy, a co za tym idzie – dodatkowe dni urlopu wypoczynkowego. Jest to jeden z Twoich podstawowych obowiązków jako pracodawcy. Za brak prawidłowego rozliczenia urlopu (czyli braku uwzględnienia dodatkowych dni, które przysługują absolwentowi), możesz dostać karę grzywny w wysokości od 1 000 zł do nawet 30 000 zł.

Czytaj więcej »
alimenty-a-rozliczenie-podatkowe

Alimenty a rozliczenie podatkowe

Rozliczenie podatkowe alimentów często rodzi wątpliwości u podatników. Ten artykuł ma na celu wyjaśnienie, jak alimenty powinny być traktowane w kontekście opodatkowania oraz jak właściwie je wykazać w zeznaniu rocznym.

Czytaj więcej »

Zobacz co zyskujesz współpracując z nami?!

Nowoczesne usługi księgowe

Dokumenty możesz dostarczać do naszego biura rachunkowego elektronicznie w formie skanów, a jeśli masz swój program księgowy to podłączymy się do Ciebie zdalnie.

Kadra zaufanych ekspertów

Specjalista, z którym rozpoczynasz współpracę staje się Twoim merytorycznym partnerem. Korzystasz z jego kompleksowego wsparcia wtedy, gdy tylko potrzebujesz.

Stały dostęp online

Wszystkie działania związane z naszymi usługami księgowymi i kadrowo-płacowymi możesz załatwić zdalnie np. przesłać dokumenty, sprawdzić stan rozliczeń czy porozmawiać ze swoim specjalistą.

Biuro rachunkowe enova

Korzystasz z nowoczesnych narzędzi, takich jak np. program księgowy enova, e-book czy dostęp do elektronicznych teczek osobowych.

Bezpieczeństwo i komfort

Wszystkie rozwiązania technologiczne, z których korzystamy są w pełni bezpieczne pod względem ochrony danych oraz dostępu do poszczególnych działań.

Edukacja w bonusie

Dzięki swojemu specjaliście Warido, na bieżąco otrzymujesz istotne informacje z obszaru wybranych usług. Poza tym możesz czerpać przydatną wiedzę w naszego bloga i zapisać się do newslettera.