Zatrudnienie członka rodziny w firmie

zatrudnienie-czlonka-rodziny-w-firmie

Spis treści

Zatrudnienie członka rodziny w firmie stanowi interesujący przejaw korzystania przez zainteresowane strony ze swobody umów oraz swobody w dobrze pracowników. Prawo nie zakazuje bowiem zatrudnienia członka rodziny. Podstawą takiego działania może być stosunek pracy regulowany umową o pracę, ale równie dobrze każdy inny stosunek skutkujący świadczeniem pracy na rzecz oznaczonego podmiotu. W aspekcie prawnym zatrudnienie członka rodziny w przedsiębiorstwie oznacza angażowanie osoby współpracującej. Warto dokładniej przyjrzeć się wybranym zagadnieniom przy tej okazji.

Kim jest osoba współpracująca w myśl obowiązującego prawa?

Na potrzeby systemu ubezpieczeń społecznych uznaje się, że zarówno zatrudnienie członka rodziny w firmie na podstawie umowy o pracę, jak i na przykład korzystanie z jego pomocy w formie nieodpłatnej, powoduje angażowanie tzw. osoby współpracującej.

Jak stanowi art. 8 ust. 11 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, pod tym pojęciem należy rozumieć małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności lub wykonywaniu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia.

Co warto podkreślić, osobą współpracującą nie jest ta, z którą zawarto umowę o pracę dla celów przygotowania zawodowego. Za osoby współpracujące nie są uznawani ponadto brat ani siostra.

Zatrudnienie członka rodziny a skutki w systemie ubezpieczeń społecznych oraz wymóg opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne

Osoba współpracująca podlega w oparciu o wcześniej wskazany przepis ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ubezpieczeniom w taki sam sposób, jak właściciel przedsiębiorstwa. Wyjątkiem jest oczywiście brak przypisania osobie współpracującej potencjalnych ulg przysługujących wyłącznie osobom prowadzącym działalność gospodarczą. W praktyce skutkuje to na przykład brakiem możliwości objęcia tzw. małym ZUS-em.

Obowiązki wynikające z prawa ubezpieczeń społecznych odnoszą się tak do opłacania składek emerytalnych, rentowych, wypadkowych, jak i na przykład składek na ubezpieczenie zdrowotne. Ma to miejsce nawet, jeśli członek rodziny nie pobiera wynagrodzenia za świadczoną pomoc, a więc w sytuacji, kiedy pomaga bezumownie.

Dla umowy zlecenia będą z kolei obowiązywać składki ZUS podobne jak przy typowej umowie zlecenia w obrocie prawno-gospodarczym. Wysokość składek będzie zależna od podstawy wysokości wynagrodzenia.

Dla umowy o dzieło zwyczajowo nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ani ubezpieczenia zdrowotne. Przy czym zatrudnienie osoby współpracującej stanowi odstępstwo od tej zasady i wiąże się z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne oraz rentowe (przy dobrowolnej składce na ubezpieczenie chorobowe).

W sytuacji, w której osoba współpracująca pracuje jednocześnie u innego pracodawcy, wówczas zostaje objęta jedynie składką na ubezpieczenie zdrowotne (pod warunkiem, że u innego pracodawcy uzyskuje wynagrodzenie równe przynajmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę).

Zatrudnienie członka rodziny a skutki z tytułu podatku dochodowego

W sytuacji, w której osoba współpracująca pobiera wynagrodzenie za swoją pracę dla członka rodziny prowadzącego przedsiębiorstwo, powstaje obowiązek wyliczenia i opłacenia za taką osobę zaliczek na podatek dochodowy. Obowiązują w tym przypadku analogiczne zasady, jak to ma miejsce dla skutków podatkowych u innych pracowników.

Należy przy tym pamiętać, że nieodpłatne świadczenie pracy stanowi dla przedsiębiorstwa przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń. W sytuacji korzystania z nieodpłatnej pracy członka rodziny jest to o tyle korzystne, że istnieje możliwość zwolnienia z podatku dochodowego dla I oraz II grupy podatkowej. 

Zatrudnienie członka rodziny – rozliczenie kosztów firmowych

Od stycznia 2019 roku istnieje prawna możliwość zaliczenia wynagrodzenia wypłacanego osobie współpracującej do kosztów uzyskania przychodów. Dotyczy to wynagrodzenia pobieranego nie tylko z tytułu umowy o pracę, ale równie dobrze przy wykonywaniu pracy w oparciu o takie popularne formy, jak umowa zlecenie lub umowa o dzieło. Oznacza to, że rodzaj umowy, na podstawie której małżonek lub małoletnie dziecko świadczą pracę w firmie rodzinnej, nie ma znaczenia z punktu widzenia zaliczenia ich wynagrodzenia do kosztów uzyskania przychodu pracodawcy.

Co więcej, aktualne przepisy nie nakładają ograniczenia kwoty wynagrodzenia, którą przedsiębiorca może zaliczyć do takich kosztów.

Rozliczenie osób współpracujących w systemie enova 365

W przypadku księgowość online i korzystania na przykład z systemu enova 365 możliwe jest dodanie członka rodziny pracownika, co odbywa się z poziomu KADRY >> PRACOWNICY i przejścia do zakładki DANE PRACOWNIKA oraz podzakładki RODZINA. W następnym kroku należy skorzystać z opcji DODAJ w celu wpisania danych osobowych osoby współpracującej. Skorzystanie z tej możliwości przyspiesza generowanie deklaracji zgłoszeniowych i co za tym idzie rozliczanie pracy osób współpracujących.


Oferta Warido

Oferujemy kompleksową pomoc w prawidłowym rozliczeniu osób współpracujących, zarówno pod kątem ubezpieczeń społecznych, jak i podatków dochodowych. Z nami możesz być pewien, że wszystkie wymogi prawne zostaną spełnione bezbłędnie, co pozwoli uniknąć potencjalnych problemów z urzędami i zapewni spokój umysłu.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy pomóc Twojemu biznesowi płynnie przejść do nowego systemu e-fakturowania.

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nam.

Szukasz usług i wsparcia w tym zakresie?
Uzupełnij poniższy formularz.
Przygotujemy indywidualną ofertę!

jak-rozliczyc-sprzedaz-nieruchomości-w-budowie-w-ramach-PIT

Jak rozliczyć sprzedaż nieruchomości w budowie w ramach PIT?

Rozważania na temat podatków często są kojarzone z kompleksowymi przepisami i niezliczonymi wyjątkami. Jednak szczególnie interesująca staje się ta tematyka, gdy na tapetę wchodzi sprzedaż nieruchomości, która nie została jeszcze ukończona. Jak więc krok po kroku należy rozliczyć taką transakcję w świetle przepisów PIT? Zagłębmy się w ten temat, aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości.

Czytaj więcej »
pit-0-twoj-klucz-do-ulg-podatkowych

PIT/O – twój klucz do ulg podatkowych

Jeśli jesteś podatnikiem, który ma prawo do korzystania z ulg podatkowych, załącznik PIT/O może okazać się Twoim najlepszym przyjacielem podczas rozliczenia rocznego. To właśnie w tym dokumencie znajdziesz miejsce na wykazanie wszystkich przysługujących Ci odliczeń. W tym artykule przybliżymy Ci jego rolę i wskażemy, jak z niego skutecznie skorzystać.

Czytaj więcej »
e-doreczenia-od-1-pazdziernika-2024-dla-kogo

E-doręczenia od 1 października 2024 – dla kogo?

Aktualnie korzystanie z e-Doręczeń jest dobrowolne, ale firmy i instytucje publiczne są zobowiązane do wdrażania usługi zgodnie z harmonogramem. Najbliższa data – 1 października 2024 r. to termin wprowadzenia skrzynki e-Doręczeń dla niektórych zawodów zaufania publicznego i urzędów. Przeczytaj artykuł i dowiedz się dokładnie, kto musi założyć adres elektroniczny przed tą datą.

Czytaj więcej »
jak-obliczyc-ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop-w-2024-roku

Jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2024 roku?

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop to nie tylko obowiązek pracodawcy, ale i pewna forma rekompensaty dla pracownika, który z różnych przyczyn nie mógł wykorzystać przysługującego mu wypoczynku. Jest to rozwiązanie przewidziane w sytuacjach, gdy zakończenie stosunku pracy uniemożliwia wykorzystanie zaległego urlopu. Warto jednak pamiętać, że wypłata ekwiwalentu nie następuje automatycznie w każdej sytuacji – istnieją wyjątki, które należy dokładnie rozpatrzyć.

Czytaj więcej »
czym-jest-wycena-przedsiebiorstw

Czym jest wycena przedsiębiorstw?

Wycena przedsiębiorstw jest procesem złożonym i wieloetapowym, wykraczającym poza zwykłą analizę finansową. Jest to działanie mające za zadanie oszacować wartość gospodarczą podmiotu, który w dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu może pełnić różnorodne funkcje. Czy to w kontekście sprzedaży, fuzji, przejęć, czy strategicznych decyzji zarządczych – wycena przedsiębiorstwa jest fundamentem informacyjnym dla wielu kluczowych decyzji korporacyjnych.

Czytaj więcej »
odliczanie-vat-od-naliczonej-promocji

Odliczanie VAT od naliczonej promocji

W świecie przedsiębiorczości, gdzie konkurencja jest zacięta, kluczowe staje się przyciągnięcie klienta. Wprowadzenie promocji, w tym sprzedaży za symboliczną cenę lub za darmo, to strategia, która może wyróżnić firmę na rynku. Jednak co z VAT? Jak prawidłowo odliczyć podatek przy takich transakcjach, aby pozostać na właściwej stronie prawa podatkowego?

Czytaj więcej »

Zobacz co zyskujesz współpracując z nami?!

Nowoczesne usługi księgowe

Dokumenty możesz dostarczać do naszego biura rachunkowego elektronicznie w formie skanów, a jeśli masz swój program księgowy to podłączymy się do Ciebie zdalnie.

Kadra zaufanych ekspertów

Specjalista, z którym rozpoczynasz współpracę staje się Twoim merytorycznym partnerem. Korzystasz z jego kompleksowego wsparcia wtedy, gdy tylko potrzebujesz.

Stały dostęp online

Wszystkie działania związane z naszymi usługami księgowymi i kadrowo-płacowymi możesz załatwić zdalnie np. przesłać dokumenty, sprawdzić stan rozliczeń czy porozmawiać ze swoim specjalistą.

Biuro rachunkowe enova

Korzystasz z nowoczesnych narzędzi, takich jak np. program księgowy enova, e-book czy dostęp do elektronicznych teczek osobowych.

Bezpieczeństwo i komfort

Wszystkie rozwiązania technologiczne, z których korzystamy są w pełni bezpieczne pod względem ochrony danych oraz dostępu do poszczególnych działań.

Edukacja w bonusie

Dzięki swojemu specjaliście Warido, na bieżąco otrzymujesz istotne informacje z obszaru wybranych usług. Poza tym możesz czerpać przydatną wiedzę w naszego bloga i zapisać się do newslettera.