fbpx

Firma w Polsce – zagadnienia wstępne

biuro firmy warido, księgowość dla twojej firmy Radlin Żory Wodzisław Śląski Rybnik

Ustawodawca dopuszcza prowadzenie przez zagraniczne podmioty działalności gospodarczej na terytorium RP

na takich samych zasadach na jakich umożliwia to podmiotom rodzimym, w przypadku gdy :

 • podmiot pochodzi z państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 • podmiot pochodzi z państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA);
 • podmiot pochodzi z państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • podmiot pochodzi z państwa nie będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, ale państwo rodzime przedsiębiorcy zagranicznego jest stroną umowy zawartą z Unią Europejską oraz jej państwami członkowskimi, której treść nadaje mu takie uprawnienia.

Ustawa posługuje się sformułowaniem “osoba zagraniczna”. Pod tym pojęciem rozumie się:

 • osobę fizyczną nieposiadającą obywatelstwa polskiego;
 • osobę prawną z siedzibą za granicą;
 • jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną posiadającą zdolność prawną, z siedzibą za granicą.

Z kolei za przedsiębiorcę zagranicznego uważa się osobę zagraniczną wykonującą działalność gospodarczą za granicą.

Przedsiębiorcy zagraniczni którzy nie spełniają wymogów przedstawionych powyżej, mogą prowadzić działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie w formie:

a także przystępować do tych rodzajów spółek, obejmować lub nabywać udziały bądź akcje tych spółek. Chyba że okoliczność ta jest regulowana przez odrębne przepisy umów międzynarodowych.

Możliwość podjęcia oraz prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagranicznego przedsiębiorcę może być uzależniona od uzyskania koncesji, w zależności od zamierzonego profilu działalności gospodarczej. Ustawodawca przewiduje konieczność uzyskania koncesji w przypadku gdy działalność zagranicznego przedsiębiorcy dotyczyła będzie :

 • poszukiwania, rozpoznawania złóż węglowodorów oraz kopalin stałych objętych własnością górniczą, poszukiwania lub rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, wydobywania kopalin ze złóż, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów oraz podziemnego składowania dwutlenku węgla;
 • wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
 • wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią;
 • przesyłania dwutlenku węgla w celu jego podziemnego składowania;
 • ochrony osób i mienia;
 • rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, z wyłączeniem programów rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym, które nie są rozprowadzane naziemnie, satelitarnie lub w sieciach kablowych;
 • przewozów lotniczych;
 • prowadzenia kasyna gry.

Wymagane jest aby w przypadku spółki kapitałowej tj. spółki akcyjnej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjnej, dokumenty oraz informacje o spółce zostały ogłoszone w Sądzie rejestrowym, zgodnie z przepisami o Krajowym Rejestrze Sądowym. Dane upublicznione dotyczące spółki podlegają także ujawnieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w terminie 14 dni od zajścia zdarzenia.

Szukasz usług i wsparcia w tym zakresie?
Uzupełnij poniższy formularz.
Przygotujemy indywidualną ofertę!

zatrudnianie-obywateli-ukrainy-po-1-lipca-2024-r

Zatrudnianie obywateli Ukrainy po 1 lipca 2024 r.

Kryptowaluty, takie jak Bitcoin, zdobyły ogromną popularność jako forma inwestycji. Aktualna wartość Bitcoina wynosi około 245 tysięcy złotych. Choć handel kryptowalutami może przynieść znaczne zyski, ważne jest zrozumienie związanych z tym obowiązków podatkowych.

Czytaj więcej »
nowe-przepisy-dla-operatorow-platform-cyfrowych-2024

Nowe przepisy dla operatorów platform cyfrowych 2024

Od 1 lipca 2024 roku wejdą w życie przepisy nakładające na operatorów platform cyfrowych obowiązek gromadzenia i przekazywania administracji podatkowej informacji o sprzedawcach dokonujących transakcji za pośrednictwem tych platform. Zmiany te wynikają z ustawy z dnia 23 maja 2024 roku, która wprowadza nowe regulacje w zakresie wymiany informacji podatkowych z innymi krajami.

Czytaj więcej »
fuzje-transgraniczne-globalny-sukces-dlafirm

Fuzje Transgraniczne – globalny sukces dla firm

Globalizacja gospodarki oraz dynamiczny rozwój technologii sprawiają, że coraz więcej firm decyduje się na ekspansję międzynarodową. Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu są fuzje transgraniczne. Proces ten umożliwia przedsiębiorstwom dostęp do nowych rynków, technologii oraz zasobów, które w przeciwnym razie byłyby trudno dostępne. W artykule przyjrzymy się bliżej, czym są fuzje transgraniczne, jakie korzyści przynoszą oraz jakie wyzwania wiążą się z ich realizacją.

Czytaj więcej »

Zobacz co zyskujesz współpracując z nami?!

Nowoczesne usługi księgowe

Dokumenty możesz dostarczać do naszego biura rachunkowego elektronicznie w formie skanów, a jeśli masz swój program księgowy to podłączymy się do Ciebie zdalnie.

Kadra zaufanych ekspertów

Specjalista, z którym rozpoczynasz współpracę staje się Twoim merytorycznym partnerem. Korzystasz z jego kompleksowego wsparcia wtedy, gdy tylko potrzebujesz.

Stały dostęp online

Wszystkie działania związane z naszymi usługami księgowymi i kadrowo-płacowymi możesz załatwić zdalnie np. przesłać dokumenty, sprawdzić stan rozliczeń czy porozmawiać ze swoim specjalistą.

Biuro rachunkowe enova

Korzystasz z nowoczesnych narzędzi, takich jak np. program księgowy enova, e-book czy dostęp do elektronicznych teczek osobowych.

Bezpieczeństwo i komfort

Wszystkie rozwiązania technologiczne, z których korzystamy są w pełni bezpieczne pod względem ochrony danych oraz dostępu do poszczególnych działań.

Edukacja w bonusie

Dzięki swojemu specjaliście Warido, na bieżąco otrzymujesz istotne informacje z obszaru wybranych usług. Poza tym możesz czerpać przydatną wiedzę w naszego bloga i zapisać się do newslettera.