Firma w Polsce – formy prowadzenia działalności

biuro firmy warido, która tworzy system inteligentnej księgowości i świadczy usługi księgowe online

W zależności od przyjętego modelu prowadzenia działalności, możliwe jest jej prowadzenie w formie spółki cywilnej lub jednej ze spółek prawa handlowego.

Na wstępie należy wskazać, iż dla podjęcia działalności gospodarczej w jakiejkolwiek formie niezbędne jest dokonanie wpisu w odpowiednim rejestrze. W przypadku osób fizycznych właściwy będzie wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Przepisy przewidują także wobec określonych podmiotów obowiązek wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy. Powyższy wymóg stosuje się do następujących podmiotów:

 • spółek jawnych;
 • europejskich zgrupowań interesów gospodarczych;
 • spółek partnerskich;
 • spółek komandytowych;
 • spółek komandytowo-akcyjnych;
 • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • spółek akcyjnych;
 • spółek europejskich;
 • spółdzielni;
 • spółdzielni europejskich;
 • przedsiębiorstw państwowych;
 • instytutów badawczych;
 • przedsiębiorców określonych w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, zwane dalej „przedsiębiorstwami zagranicznymi”;
 • towarzystw ubezpieczeń wzajemnych;
 • towarzystw reasekuracji wzajemnej;
 • innych osób prawnych, jeżeli wykonują działalność gospodarczą i podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2;
 • oddziałów przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń;
 • głównych oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji;
 • instytucji gospodarki budżetowej.

Potrzebujesz wsparcia eksperta w tym zakresie?
Zobacz co zyskujesz współpracując z nami?!

Nowoczesne usługi księgowe

Dokumenty możesz dostarczać do naszego biura rachunkowego elektronicznie w formie skanów, a jeśli masz swój program księgowy to podłączymy się do Ciebie zdalnie.

Kadra zaufanych ekspertów

Specjalista, z którym rozpoczynasz współpracę staje się Twoim merytorycznym partnerem. Korzystasz z jego kompleksowego wsparcia wtedy, gdy tylko potrzebujesz.

Stały dostęp online

Wszystkie działania związane z naszymi usługami księgowymi i kadrowo-płacowymi możesz załatwić zdalnie np. przesłać dokumenty, sprawdzić stan rozliczeń czy porozmawiać ze swoim specjalistą.

Biuro rachunkowe enova

Korzystasz z nowoczesnych narzędzi, takich jak np. program księgowy enova, e-book czy dostęp do elektronicznych teczek osobowych.

Bezpieczeństwo i komfort

Wszystkie rozwiązania technologiczne, z których korzystamy są w pełni bezpieczne pod względem ochrony danych oraz dostępu do poszczególnych działań.

Edukacja w bonusie

Dzięki swojemu specjaliście Warido, na bieżąco otrzymujesz istotne informacje z obszaru wybranych usług. Poza tym możesz czerpać przydatną wiedzę w naszego bloga i zapisać się do newslettera.

zmiany-w-e-paragonach-2023

Zmiany w e-paragonach 2023

Już od dnia 15 września podatnicy będą mieli możliwość udostępniania paragonów poprzez nową platformę Ministerstwa Finansów – tzw. HUB paragonowy. Jest to jedna ze zmian wprowadzonych w ramach pakietu uproszczeń (…)

Czytaj więcej »
Więcej
Więcej