Firma w Polsce – Spółka Jawna

biuro firmy warido, profesjonalne biuro rachunkowe, świadczymy usługi księgowe na miarę Twoich oczekiwań Rybnik Wodzisław Śląski Radlin Żory

Spółkę jawną powołuje się w drodze zawarcia umowy spółki na piśmie pod rygorem nieważności, bądź za pomocą formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym.

Nazwa spółki jawnej powinna zawierać nazwiska lub nazwy wszystkich wspólników, bądź nazwiska albo nazwy jednego albo kilku wspólników z oznaczeniem „spółka jawna”

Umowa spółki jawnej musi zawierać:

 • nazwę i siedzibę spółki;
 • określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość;
 • przedmiot działalności spółki;
 • czas trwania spółki, o ile została powołana na czas oznaczony.

Spółka jawna powstaje w momencie jej wpisu do rejestru. Osoby które działały w imieniu  spółki po jej związaniu a przed jej wpisem do rejestru ponoszą odpowiedzialność solidarną.

Zgłoszenie spółki jawnej do rejestru musi zawierać:

 • nazwę, siedzibą i adres spółki;
 • przedmiot działalności spółki – kody PKD;
 • nazwiska i imiona albo nazwy wspólników, oraz adresy wspólników bądź ich adresy do doręczeń;
 • nazwiska i imiona osób które są uprawnione do reprezentowania spółki i sposób reprezentacji.

Wszelkie zmiany wyżej wymienionych danych w trakcie działalności spółki powinny być zgłaszane sądowi rejestrowemu.

Za prowadzenie spraw spółki są odpowiedzialni wszyscy wspólnicy. Dopuszczalne jest powierzenie prowadzenia spraw spółki jednemu lub kilku wspólników, z zastrzeżeniem, iż nie powierzyć powyższych czynności osobie trzeciej z wykluczeniem wszystkich wspólników.

Rozwiązanie spółki jawnej może zostać spowodowane:

 • przyczynami przewidzianymi w umowie spółki;
 • jednomyślną uchwałą wszystkich wspólników;
 • ogłoszeniem upadłości spółki;
 • śmiercią wspólnika lub ogłoszeniem jego upadłości;
 • wypowiedzeniem umowy spółki przez wspólnika bądź jego wierzyciela;
 • prawomocnym orzeczeniem sądu.

W przypadku spółki jawnej każdy ze wspólników ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Odpowiedzialność subsydiarna w przypadku spółki jawnej polega na uprawnieniu przysługującemu wierzycielowi spółki w postaci skierowania roszczenia względem wspólników oraz ich majątków w przypadku kiedy egzekucja z majątku spółki okazałaby się nieskuteczna.

Spółka jawna nie jest podatnikiem podatku dochodowego, podatnikiem jest każdy z wspólników. Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału).

Szukasz usług i wsparcia w tym zakresie?
Uzupełnij poniższy formularz.
Przygotujemy indywidualną ofertę!

jak-rozliczyc-sprzedaz-nieruchomości-w-budowie-w-ramach-PIT

Jak rozliczyć sprzedaż nieruchomości w budowie w ramach PIT?

Rozważania na temat podatków często są kojarzone z kompleksowymi przepisami i niezliczonymi wyjątkami. Jednak szczególnie interesująca staje się ta tematyka, gdy na tapetę wchodzi sprzedaż nieruchomości, która nie została jeszcze ukończona. Jak więc krok po kroku należy rozliczyć taką transakcję w świetle przepisów PIT? Zagłębmy się w ten temat, aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości.

Czytaj więcej »
pit-0-twoj-klucz-do-ulg-podatkowych

PIT/O – twój klucz do ulg podatkowych

Jeśli jesteś podatnikiem, który ma prawo do korzystania z ulg podatkowych, załącznik PIT/O może okazać się Twoim najlepszym przyjacielem podczas rozliczenia rocznego. To właśnie w tym dokumencie znajdziesz miejsce na wykazanie wszystkich przysługujących Ci odliczeń. W tym artykule przybliżymy Ci jego rolę i wskażemy, jak z niego skutecznie skorzystać.

Czytaj więcej »
e-doreczenia-od-1-pazdziernika-2024-dla-kogo

E-doręczenia od 1 października 2024 – dla kogo?

Aktualnie korzystanie z e-Doręczeń jest dobrowolne, ale firmy i instytucje publiczne są zobowiązane do wdrażania usługi zgodnie z harmonogramem. Najbliższa data – 1 października 2024 r. to termin wprowadzenia skrzynki e-Doręczeń dla niektórych zawodów zaufania publicznego i urzędów. Przeczytaj artykuł i dowiedz się dokładnie, kto musi założyć adres elektroniczny przed tą datą.

Czytaj więcej »
jak-obliczyc-ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop-w-2024-roku

Jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2024 roku?

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop to nie tylko obowiązek pracodawcy, ale i pewna forma rekompensaty dla pracownika, który z różnych przyczyn nie mógł wykorzystać przysługującego mu wypoczynku. Jest to rozwiązanie przewidziane w sytuacjach, gdy zakończenie stosunku pracy uniemożliwia wykorzystanie zaległego urlopu. Warto jednak pamiętać, że wypłata ekwiwalentu nie następuje automatycznie w każdej sytuacji – istnieją wyjątki, które należy dokładnie rozpatrzyć.

Czytaj więcej »
czym-jest-wycena-przedsiebiorstw

Czym jest wycena przedsiębiorstw?

Wycena przedsiębiorstw jest procesem złożonym i wieloetapowym, wykraczającym poza zwykłą analizę finansową. Jest to działanie mające za zadanie oszacować wartość gospodarczą podmiotu, który w dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu może pełnić różnorodne funkcje. Czy to w kontekście sprzedaży, fuzji, przejęć, czy strategicznych decyzji zarządczych – wycena przedsiębiorstwa jest fundamentem informacyjnym dla wielu kluczowych decyzji korporacyjnych.

Czytaj więcej »
odliczanie-vat-od-naliczonej-promocji

Odliczanie VAT od naliczonej promocji

W świecie przedsiębiorczości, gdzie konkurencja jest zacięta, kluczowe staje się przyciągnięcie klienta. Wprowadzenie promocji, w tym sprzedaży za symboliczną cenę lub za darmo, to strategia, która może wyróżnić firmę na rynku. Jednak co z VAT? Jak prawidłowo odliczyć podatek przy takich transakcjach, aby pozostać na właściwej stronie prawa podatkowego?

Czytaj więcej »

Zobacz co zyskujesz współpracując z nami?!

Nowoczesne usługi księgowe

Dokumenty możesz dostarczać do naszego biura rachunkowego elektronicznie w formie skanów, a jeśli masz swój program księgowy to podłączymy się do Ciebie zdalnie.

Kadra zaufanych ekspertów

Specjalista, z którym rozpoczynasz współpracę staje się Twoim merytorycznym partnerem. Korzystasz z jego kompleksowego wsparcia wtedy, gdy tylko potrzebujesz.

Stały dostęp online

Wszystkie działania związane z naszymi usługami księgowymi i kadrowo-płacowymi możesz załatwić zdalnie np. przesłać dokumenty, sprawdzić stan rozliczeń czy porozmawiać ze swoim specjalistą.

Biuro rachunkowe enova

Korzystasz z nowoczesnych narzędzi, takich jak np. program księgowy enova, e-book czy dostęp do elektronicznych teczek osobowych.

Bezpieczeństwo i komfort

Wszystkie rozwiązania technologiczne, z których korzystamy są w pełni bezpieczne pod względem ochrony danych oraz dostępu do poszczególnych działań.

Edukacja w bonusie

Dzięki swojemu specjaliście Warido, na bieżąco otrzymujesz istotne informacje z obszaru wybranych usług. Poza tym możesz czerpać przydatną wiedzę w naszego bloga i zapisać się do newslettera.