Firma w Polsce – Spółka Jawna

biuro firmy warido, profesjonalne biuro rachunkowe, świadczymy usługi księgowe na miarę Twoich oczekiwań Rybnik Wodzisław Śląski Radlin Żory

Spółkę jawną powołuje się w drodze zawarcia umowy spółki na piśmie pod rygorem nieważności, bądź za pomocą formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym.

Nazwa spółki jawnej powinna zawierać nazwiska lub nazwy wszystkich wspólników, bądź nazwiska albo nazwy jednego albo kilku wspólników z oznaczeniem „spółka jawna”

Umowa spółki jawnej musi zawierać:

 • nazwę i siedzibę spółki;
 • określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość;
 • przedmiot działalności spółki;
 • czas trwania spółki, o ile została powołana na czas oznaczony.

Spółka jawna powstaje w momencie jej wpisu do rejestru. Osoby które działały w imieniu  spółki po jej związaniu a przed jej wpisem do rejestru ponoszą odpowiedzialność solidarną.

Zgłoszenie spółki jawnej do rejestru musi zawierać:

 • nazwę, siedzibą i adres spółki;
 • przedmiot działalności spółki – kody PKD;
 • nazwiska i imiona albo nazwy wspólników, oraz adresy wspólników bądź ich adresy do doręczeń;
 • nazwiska i imiona osób które są uprawnione do reprezentowania spółki i sposób reprezentacji.

Wszelkie zmiany wyżej wymienionych danych w trakcie działalności spółki powinny być zgłaszane sądowi rejestrowemu.

Za prowadzenie spraw spółki są odpowiedzialni wszyscy wspólnicy. Dopuszczalne jest powierzenie prowadzenia spraw spółki jednemu lub kilku wspólników, z zastrzeżeniem, iż nie powierzyć powyższych czynności osobie trzeciej z wykluczeniem wszystkich wspólników.

Rozwiązanie spółki jawnej może zostać spowodowane:

 • przyczynami przewidzianymi w umowie spółki;
 • jednomyślną uchwałą wszystkich wspólników;
 • ogłoszeniem upadłości spółki;
 • śmiercią wspólnika lub ogłoszeniem jego upadłości;
 • wypowiedzeniem umowy spółki przez wspólnika bądź jego wierzyciela;
 • prawomocnym orzeczeniem sądu.

W przypadku spółki jawnej każdy ze wspólników ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Odpowiedzialność subsydiarna w przypadku spółki jawnej polega na uprawnieniu przysługującemu wierzycielowi spółki w postaci skierowania roszczenia względem wspólników oraz ich majątków w przypadku kiedy egzekucja z majątku spółki okazałaby się nieskuteczna.

Spółka jawna nie jest podatnikiem podatku dochodowego, podatnikiem jest każdy z wspólników. Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału).

Potrzebujesz wsparcia eksperta w tym zakresie?
Zobacz co zyskujesz współpracując z nami?!

Nowoczesne usługi księgowe

Dokumenty możesz dostarczać do naszego biura rachunkowego elektronicznie w formie skanów, a jeśli masz swój program księgowy to podłączymy się do Ciebie zdalnie.

Kadra zaufanych ekspertów

Specjalista, z którym rozpoczynasz współpracę staje się Twoim merytorycznym partnerem. Korzystasz z jego kompleksowego wsparcia wtedy, gdy tylko potrzebujesz.

Stały dostęp online

Wszystkie działania związane z naszymi usługami księgowymi i kadrowo-płacowymi możesz załatwić zdalnie np. przesłać dokumenty, sprawdzić stan rozliczeń czy porozmawiać ze swoim specjalistą.

Biuro rachunkowe enova

Korzystasz z nowoczesnych narzędzi, takich jak np. program księgowy enova, e-book czy dostęp do elektronicznych teczek osobowych.

Bezpieczeństwo i komfort

Wszystkie rozwiązania technologiczne, z których korzystamy są w pełni bezpieczne pod względem ochrony danych oraz dostępu do poszczególnych działań.

Edukacja w bonusie

Dzięki swojemu specjaliście Warido, na bieżąco otrzymujesz istotne informacje z obszaru wybranych usług. Poza tym możesz czerpać przydatną wiedzę w naszego bloga i zapisać się do newslettera.

zmiany-w-e-paragonach-2023

Zmiany w e-paragonach 2023

Już od dnia 15 września podatnicy będą mieli możliwość udostępniania paragonów poprzez nową platformę Ministerstwa Finansów – tzw. HUB paragonowy. Jest to jedna ze zmian wprowadzonych w ramach pakietu uproszczeń (…)

Czytaj więcej »
Więcej
Więcej