Zaznacz stronę

Od 1 stycznia 2018 roku już wszyscy przedsiębiorcy VAT-owcy, będą objęci obowiązkiem przekazywania Urzędom Skarbowym danych w ramach jednolitego pliku kontrolnego.

obowiązek wysłania deklaracji JPK_VAT obowiązek wysłania deklaracji JPK_VAT

Deklaracja JPK_VAT to zestawienie informacji o transakcjach za dany okres. Obowiązek prowadzenia ewidencji VAT wynika z art. 109 Ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym, podatnicy, za wyjątkiem podatników zwolnionych od podatku są zobowiązani prowadzić ewidencję składającą się z danych niezbędnych do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej. W szczególności są to dane niezbędne do określenia wysokości kwoty podatku należnego, przedmiotu i podstawy opodatkowania, kwoty podatku należnego i naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego oraz kwot podatku podlegającej wpłacie do fiskusa lub zwrotowi z tego urzędu. Ewidencja uwzględnia również informacje przydatne przy identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent może być sprawdzony na potrzeby VAT. Wszystkie te dane pobierane są z systemów księgowych i służą wygenerowaniu pliku Deklaracji JPK_VAT, który należy przesłać do 25. dnia danego miesiąca za poprzedni miesiąc.

Mikroprzedsiębiorcy, a JPK

Zmiany dotykają również mikroprzedsiębiorstwa, które będą musiały przesyłać Urzędowi Skarbowemu pliki w ramach JPK od 1 stycznia 2018 roku. Przede wszystkim będzie to ewidencja zakupu i sprzedaży czyli JPK_VAT. Podatnicy będą przekazywać dane organom skarbowym do 25. każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Wiele wątpliwości budzi obowiązek przesyłania deklaracji JPK co miesiąc w przypadku podatników rozliczających się z Urzędami kwartalnie. Podatnicy Ci w dalszym ciągu będą mogli składać deklarację VAT co trzy miesiące, ale JPK_VAT będą musieli przesyłać co miesiąc. Dlatego bardzo ważne jest, aby wszyscy przedsiębiorcy, nawet Ci mali zdążyli przygotować się do nadchodzących zmian, bo nowe przepisy zmuszają ich do ewidencji rejestrów VAT na bieżąco – mówi Pan dr inż. Aleksander Wala – Prezes Zarządu, firmy księgowo-doradczej Warido Accounting sp. z o.o. .

Jeżeli mają Państwo pytania odnośnie nowych regulacji dotyczących wprowadzenia JPK oraz jak sobie z tym poradzić, zapraszamy do kontaktu wysyłając zapytanie na biuro@warido.com lub telefonicznie pod numerem +48 32 476 67 77 .

Call Now Button