By założyć spółkę z o.o. przez internet, zakładamy konto w systemie S24. Gdy pomyślnie uda nam się utworzyć konto, to możemy przejść do zakładania spółki. W tym celu wchodzimy zakładkę „Moje przedsiębiorstwa” wybieramy opcję „Dodaj przedsiębiorstwo”. Wpisujemy dane naszej spółki i klikamy „Zapisz”.

Następnie przechodzimy do zakładki „Wnioski”, klikamy „Nowy wniosek” i wybieramy wniosek o nazwie „Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka z o.o. przy wykorzystaniu wzorca umowy”.

Cały proces opisaliśmy w naszym artykule “Jak założyć spółkę z o.o. przez internet?

Call Now Button