Daňové poradenství


Dohaduješ se s finančním úřadem ohledně Tvého podnikání a cítíš frustraci, za kterou stojí Tvoje neznalost daňových zákonů. Využij služby daňového poradenství Warido!

Daňové poradenství


Dohaduješ se s finančním úřadem ohledně Tvého podnikání a cítíš frustraci, za kterou stojí Tvoje neznalost daňových zákonů. Využij služby daňového poradenství Warido!

biuro rachunkowe usługi księgowe biuro podatkowe

 

Využij daňové poradenství Warido:

 

Naši specialisté mohou Tvoji firmu zastupovat před finančními úřady, správními soudy, celními úřady a kontrolními úřady v Polsku, Česku a na Slovensku. Taková jednání budou vedena meritorním způsobem a budou plné relevantních argumentů, které dovolí vysvětlit Tvojí situaci ve Tvůj prospěch.

Zajistíme meritorní podporu v průběhu často těžkých jednání s finančními úřady.

Máme velké zkušenosti v daňovém poradenství na mnoha úrovních.

Daňové poradenství Warido nabízí komplexní služby v rozsahu:

N

poskytování a vyhotovování daňových doporučení,

N

příprava právní a účetní analýzy dokumentů,

N

zastupování klientů před finančními úřady,

N

zastupování klientů před správními soudy,

N

zastupování klientů před celními úřady,

N

zastupování klientů před orgány finanční kontroly,

N

vedení daňových řízení s vyššími finančními instancemi a mediačních řízení a procesní řízení,

N

zastupování subjektu u finančních kontrol

N

získávání interpretací daňových předpisů od finančních institucí a udělování vysvětlení týkající se změn v daňových zákonech,

N

pomoc se získáním oprávnění a koncesí

N

vyhotovení dokumentace týkající se transakcí mezi provázanými subjekty – tzv. trasnferové ceny,

N

tvorba, sloučení a rozdělení společností obchodního práva, příprava smluv, registraci v OR,

N

pomoc s transformací a likvidací společností a podniků,

N

zakládáním odštěpných závodů a zastoupení podniků ze zahraničí a obsluha klientů, kteří pobývají v zahraničí, jejich zastupování před finančními a celními úřady,

N

poradenství u řešení korporátních sporů,

N

tvorba finanční strategie, obchodních záměrů a programů,

N

pomoc s nakupováním a prodejem majetkových a nemajetkových složek, které jsou součástí podniku.

N

poradenství ve věcech nákupu a prodeje podílů a akcií podniku,

N

pomoc v daňové obsluze statutárních orgánů,

N

dohled účetního oddělení v sídle klienta,

N

tvorba kalkulace nákladů v produkčních závodech

Vyplň formulář nebo zavolej!

Připoj se k nám!

Wymagana zgoda

Úplná nabídka našich služeb

Daňové
poradenství

Finanční
audit

Daňové
poradenství on-line

Ekonomické
poradenství

Firma
v Česku

ReadyMade
firmy

Přeshraniční
fúze

Vlastnický
dohled

Outsourcing
mzdové agendy

Právní
služby

Call Now Button