Zaznacz stronę

Jak co roku 15-go marca obchodzimy Światowy Dzień Praw Konsumenta. Kim jest konsument w świetle prawa? Czy wszyscy klienci to konsumenci? Jaka jest historia tego dnia? Jak się chronić przed nadużyciami będąc przedsiębiorcą?

Kim jest tak na prawdę konsument?

W 2003 roku zawężono definicję konsumenta w Kodeksie Cywilnym do osób fizycznych – wyłączono z tej definicji osoby prawne. Według Kodeksu Cywilnego, konsumentem jest osoba fizyczna zawierająca umowę z przedsiębiorcą bezpośrednio niezwiązaną z jej działalnością. Czyli jeśli osoba fizyczna ma biuro i do tego biura kupuje meble to w świetle prawa nie jest konsumentem.

Kto i kiedy poruszył kwestię praw konsumenta po raz pierwszy?

W 1962 roku 15 marca John F. Kennedy , czyli ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych zwrócił uwagę na to, że wszyscy ludzie są konsumentami w większym lub mniejszym stopniu uzależnionymi od zawirowań ekonomicznych w gospodarce. Podkreślił również, że konsumenci nie mają określonych praw i zaproponował projekt ustawy o prawach konsumenta.

Jakie prawa były opisane w propozycji Kennedy’ego?

1.Prawo do informacji

2.Prawo do wyboru

3.Prawo do bezpieczeństwa

4.Prawo do reprezentacji

Czy te prawa w dalszym ciągu obowiązują?

Tak. Dwadzieścia lat po wystąpieniu John’a F. Kennedy’ego ONZ wprowadziło te prawa we wszystkich krajach członkowskich ONZ.

Dzisiaj konsumenci między innymi mają prawo do:

1. Możliwości zakupu artykułów według własnego uznania i w wybranym przez siebie miejscu.

2. Zwrotu niesprawnych artykułów.

3. Ochrony za pomocą wysokich normy bezpieczeństwa dla żywności i innych towarów konsumpcyjnych.

4. Wiedzy na temat tego, co spożywamy.

5. Uczciwych warunków umów.

6. Zmiany zdania.

7. Ułatwienia porównania cen.

8. Ochrony przez wprowazaniem w błąd.

9. Zapewnienia ochrony podczas urlopu.

10. Zapewnienia pomocy w skutecznym rozstrzyganiu sporów transgranicznych (czyli przekraczających swoim zakresem granicę jednego państwa).

Jak przedsiębiorcy mogą się chronić przed nadużyciami ze strony konsumentów?

Jeśli przedsiębiorca nie chce uznać roszczenia ze strony konsumenta może zgłosić się do Inspekcji Handlowej.

Zostaje wówczas przeprowadzona mediacja, która ma na celu dążenie do polubownego rozwiązania konfliktu.

Jeżeli mediacja nie przynosi oczekiwanych rezultatów pozostaje zgłoszenie sprawy do sądu polubownego.

Wyrok takiego sądu ma taką samą moc jak wyrok sądu powszechnego. Rozprawa jest bezpłatna. Nie można się jednak odwołać od decyzji sądu polubownego. Można jedynie zażądać uchylenia wyroku i złożyć skargę do sądu powszechnego.

Klienci usług Warido i ich ulubione prawo

Nasi klienci w większości nie są konsumentami, ale chętnie korzystają z prawa do własnej opinii – można się o tym przekonać tutaj.

Wypełnij poniższy formularz lub zadzwoń!

Zapraszamy do współpracy!

Wymagana zgoda

Call Now ButtonZadzwoń teraz!